Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Všechny recenzované články   Stavba   Vytápění   Větrání a klimatizace   Voda, kanalizace   Obnovitelná energie   Elektrotechnika   Energetika   Facility management   Bezpečnost budov  

zpět na aktuální články       3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...   

Fotovoltaika: cenová válka s čínskou konkurencí

30.7.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
USA nedávno zavedly na čínské panely antidumpingové clo, podobný krok se chystá v EU. Čína reagovala zavedením cla na solární křemík dovážený z USA. Výsledkem v každém případě bude zvýšení cen panelů a prodloužení doby do dosažení konkurenceschopnosti fotovoltaiky s konvenčními zdroji. V pozadí je snaha německé firmy SolarWorld udržet se na trhu.

Kdy má smysl začít s nejdražším opatřením na snižování emisí

23.7.2012 | Adrien Vogt-Schilb, Cired, Stéphane Hallegatte
Je-li cílem ambiciózní snížení emisí k určitému termínu, může být v některých případech nutno zahájit realizaci dražších opatření s vysokým potenciálem ale velkou setrvačností dříve, než budou vyčerpány možnosti opatření levnějších.
Meteorologická stanice Maruška, foto Czech RE Agency

Dimenzování hybridních systémů fotovoltaika-vítr

25.6.2012 | Tomáš Markvart, University of Southampton
Jak navrhnout poměr výkonu fotovoltaické a větrné elektrárny, aby byly v průběhu celého roku co nejlépe pokryty energetické potřeby uživatele.

Systémy pro nakládání s domovním odpadem

11.6.2012 | Ing. Helena Wierzbická
Při řešení problematiky nakládání s domovními odpady je stále potřebnější zabývat se možnostmi třídění složek odpadu. Systémy, používané pro nakládání s odpady, by již neměly pohlížet na odpad jako na jednolitou hmotu, ale měly by stanovit způsob nakládání s jednotlivými složkami. Jednou z těch složek, jejíž množství v domovním odpadu a surovinová hodnota patří k nejvýznamnějším, je bioodpad.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 12.06.2012 08:48
udržitelný rozvoj

Oxid uhličitý a možnosti jeho využití II

30.4.2012 | Ing. Karel Bušta, Ing. Zdeněk Wagner, CSc.
Druhá část článku popisuje nové možnosti využití oxidu uhličitého, zejména jeho aplikaci jako suroviny pro moderní chemické syntézy i substance pro akumulaci energie z obnovitelných zdrojů. Vyjadřuje se rovněž skepticky k efektu ukládání CO2 do geologických struktur.
Energetické družstvo v Kalifornii

Energetická družstva II

23.4.2012 | Mgr. Jiří Zilvar
Kolébkou energetických družstev je Skandinávie. Družstevní princip v energetice využívá rovněž Německo, začíná se prosazovat v Austrálii, USA, Kanadě, ve Velké Británii a dalších zemích. V Dánsku bylo družstevní vlastnictví jedním z klíčových faktorů úspěšného rozvoje obnovitelné energie v této zemi.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 03.05.2012 09:00
CO2

Oxid uhličitý a možnosti jeho využití I

16.4.2012 | Ing. Karel Bušta, Ing. Zdeněk Wagner, CSc.
O oxidu uhličitém se v současnosti nejčastěji hovoří jako o obtížném odpadu, kterého je třeba se nějak zbavit. Jedná se přitom mnohdy o diskutabilní návrhy (například CCS) spojené s vysokými náklady a nejistým efektem. Racionální přístup v duchu moderních trendů však představuje snaha o jeho materiálové využití. První část článku se zabývá základnmí vlastnostmi a přehledem tradičních možností technického využití oxidu uhličitého.
Fotovoltaika na střeše kostela, Schoenau, E. Sequens

Křesťanský pohled na úspory a obnovitelné zdroje

9.4.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V souvislosti s nejvýznamnějším křesťanským svátkem, jímž je o Velikonoční neděli Slavnost Zmrtvýchstání Páně, si zkusme přiblížit křesťanský pohled na ochranu životního prostředí, energetickou efektivnost a obnovitelné zdroje energie.
Vlastníci fotovoltaické elektrárny

Energetická družstva

26.3.2012 | Mgr. Jiří Zilvar
Kolébkou energetických družstev je Skandinávie. Družstevní princip v energetice využívá rovněž Německo, začíná se prosazovat v Austrálii, USA, Kanadě, ve Velké Británii i jinde. V Dánsku bylo družstevní vlastnictví jedním z klíčových faktorů úspěšného rozvoje obnovitelné energie v této zemi. Energetická družstva jsou nejlepším způsobem propagace obnovitelných zdrojů energie a energetické soběstačnosti.
diskuse: 17 příspěvků, poslední 18.05.2012 11:55
energetika paliva plyn pelety

Budoucnost energetiky

19.3.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V současnosti nikdo neví, jak bude vypadat energetická budoucnost lidstva. Jisté však je, že fosilní zdroje i uran mohou být vyčerpány v horizontu desítek let. Zbývají pouze tři perspektivní energetické technologie: jaderná fúze, rychlé množivé reaktory s uzavřeným cyklem paliva a obnovitelné zdroje spolu s energetickou efektivností.
diskuse: 26 příspěvků, poslední 23.12.2013 17:38
Malá větrná elektrárna na střeše budovy

Větrné podmínky pro malé větrné elektrárny

12.3.2012 | Mgr. David Hanslian, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
Malé větrné elektrárny (VTE) jsou ve srovnání s velkými zpravidla aplikovány v mnohem menších výškách nad povrchem, čemuž odpovídají i podstatně nižší rychlosti větru. Rychlost větru na úrovni nominálního výkonu bude dosahována zřídka nebo vůbec. Pro odhad skutečné výroby energie je podstatná závislost výkonu malé VTE při nižších rychlostech větru, definovaná tzv. výkonovou křivkou.

Zvyšování efektivnosti provozu fotovoltaických elektráren - teorie vs. praxe

5.3.2012 | Jan Dolenský
Tento příspěvek se zabývá možností zvýšení efektivnosti výroby energie z fotovoltaických elektráren. Vstupní podklady poskytl provozovatel FVE na jižní Moravě ze svých provozoven o velikosti do 0,5 MWp. Práce si bere za cíl rozebrat jednotlivé možnosti zvýšení efektivnosti provozu, jak po stránce technického návrhu, tak optimalizace již hotových FVE a porovnání s reálnými skutečnostmi a ekonomickými faktory.
diskuse: 1 příspěvek, 06.03.2012 14:40

Z čeho se skládá cena elektřiny

20.2.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Struktura ceny elektřiny se zaměřením na historii a výši příspěvku na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 05.04.2013 15:27
Chris Huhne na konferenci RenewableUK

Britský ministr průmyslu výrazně pro obnovitelné zdroje

13.2.2012 | Chris Huhne
Chris Huhne ve svém projevu vyhlásil vedoucí roli obnovitelných zdrojů energie v tom, co nazval "třetí průmyslová revoluce". Kritizoval "hnidopichy a bručouny, kteří stále omílají fráze o nevhodnosti obnovitelných zdrojů energie – bezbožnou alianci klimaskeptiků a inženýrských teoretiků..."
diskuse: 2 příspěvky, poslední 18.02.2012 14:02

Úvaha nad energetickou politikou ČR a Německa

23.1.2012 | Ing. Ivan Beneš, Bc. Filip Vrlík
Ropa je energetickým zdrojem číslo jedna a svět se nachází v období ropného zlomu. Vážné ochromení ekonomiky je s určitým zpožděním po ropném zlomu téměř jisté, protože od začátku industriální revoluce vyžadoval hospodářský růst zvyšující se spotřebu fosilních paliv.
diskuse: 80 příspěvků, poslední 01.03.2012 13:40

Omezení fotovoltaiky v Německu?

19.12.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Německé Ministerstvo pro hospodářství a technologie oznámilo záměr omezit rozvoj fotovoltaických elektráren v Německu na 1000 MWp ročně. Lze očekávat reakci Ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost.
diskuse: 46 příspěvků, poslední 27.01.2012 08:36

Ceny pevných paliv pro domácnosti - 2. část

12.12.2011 | Ing. Aleš Bufka
Článek přináší druhou část zprávy, která je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje cen tuhých paliv pro domácnosti. Tato část je zaměřena na obchod s dřevěnými briketami a peletami.

Ceny pevných paliv pro domácnosti - 1.část

5.12.2011 | Ing. Aleš Bufka
Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje cen tuhých paliv pro domácnosti. Sledovány jsou cenové ukazatele tříděných druhů uhlí a koksu, hnědouhelných, rašelinových a dřevěných briket, dřevěných a rostlinných pelet a palivového dřeva.

Brikety a pelety v roce 2010

14.11.2011 | Ing. Aleš Bufka
Článek je výsledkem statistických zjišťování provedených v rámci činnosti Oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Materiál vydaný v srpnu 2011 zahrnuje data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny, uhlí a papíru.

Co je dřevní biomasa

7.11.2011 | Ing. Zdeněk Lyčka
Kapitola z publikace Dřevní peleta popisuje, jaké jsou druhy biomasy, její zdroje, obchodní formy a základní vlastnosti.
zpět na aktuální články       3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...   

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Obnovitelná energie

Spolupracujeme

logo Česká peleta

Doporučujeme