Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Obnovitelná energie a úspory energie / od 12.5.2008 do 26.1.2009


zpět na aktuální články

19.1.2009
Bronislav Bechník

Od začátku vývoje lidského druhu až do doby nedávné byly využívány výhradně obnovitelné zdroje energie, jiné ani nebyly k dispozici. Bude-li lidská civilizace na Zemi pokračovat, pravděpodobně se lidstvo opět dostane do stavu, kdy obnovitelné zdroje budou dominovat.

5.1.2009
redakce

V roce 2009 jsou připravovány určité změny v koncepci oboru Obnovitelné zdroje a úspory energie. Články budou věnovány užšímu rozsahu vzájemně provázaných témat. Se změnou koncepce souvisí změna na pozici redaktora oboru. Novým redaktorem oboru bude od letošního roku Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

29.12.2008
Mgr. Hana Chmelová, Energy Centre České Budějovice

Energetický akční plán Horního Rakouska si např. klade za cíl zdvojnásobení podílu biomasy a solární energie nebo uspoření ročně 1% spotřeby energie v Horním Rakousku do roku 2010.

8.12.2008
Karel Srdečný, EkoWATT

Ceny pro nové elektrárny, vyrábějící energii z onovitelných zdrojů, podle očekávání klesly. V případě nových výkupních cen pro fotovoltaické a větrné elektrárny je pokles o 5 %. Zajímavou změnou je, že od ledna se rozlišují fotovoltaické elektrárny s výkonem pod 30 kW a nad 30 kW. ERÚ tak dává najevo své sympatie k malým zdrojům.

17.11.2008
Bronislav Bechník

Portál TZB-info byl hlavním mediálním partnerem 3. fotovoltaické konference, která proběhla v Brně za velkého zájmu ze strany odborníků i jiných zájemců.

3.11.2008
Bronislav Bechník

Každý z primárních energetických zdrojů má svá rizika, proto je nutné založit celkovou strategii na energetickém mixu všech dostupných zdrojů, u jednotlivých komodit pak i na diverzifikaci dodavatelů. Z hlediska ochrany klimatu jsou přijatelné pouze dvě skupiny - jaderné a obnovitelné zdroje.

20.10.2008
Bronislav Bechník

Zprávu vypracovala "Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu" (zkráceně "Nezávislá energetická komise", NEK), která byla zřízena na základě usnesení vlády č. 77 ze dne 24. ledna 2007.

15.9.2008
Karel Srdečný, EkoWATT

S myšlenkou investice do fotovoltaické elektrárny se v posledním období doslova roztrhl pytel. Počáteční nadšení investorů většinou končí s hlubším obeznámení se s celkovou problematikou. Sporné bývají většinou prvotní informace od "čerstvých" obchodníků a prodejců FVE, které jsou ve všech směrech optimistické. Rozčarování pak nastává při střetu s energetickým auditorem či financující bankou, která audit vyžaduje.

1.9.2008
Ing. Tomáš Matuška, PhD

V oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie pracuje v České republice již od roku 1990 Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE), která je registrovanou národní sekcí mnohem starší Mezinárodní společnosti pro sluneční energii (ISES). Následující text představuje obě společnosti, jejich poslání a náplň jejich činnosti.

25.8.2008
Ing. Petr Klimek, Czech RE Agency, o.p.s.

I přes zmiňované problémy, kterých je samozřejmě mnohem více, je fotovoltaika velmi perspektivní technologií a bude hrát v energetických mixech států stále významnější roli. Podle autora by v jižní Evropě měla být cena špičkové elektřiny z FV konkurenceschopná do roku 2015, ve zbytku Evropy do roku 2020.

18.8.2008
Ing. Petr Klimek, Czech RE Agency, o.p.s.

Elektřina ze Slunce láká. Za poslední rok vzrostl instalovaný výkon fotovoltaiky v ČR více než sedmkrát a v letošním roce se očekává další významný nárůst. Zdá se, že je tato technologie mezi investory čím dál populárnější a jejich plány zahrnují instalace solárních parků v řádech miliard korun.

28.7.2008
Bronislav Bechník

Od ukládání CO2 kdesi pod zem, si mnozí slibují řešení globálního problému lidstva. Autor článku se domnívá, že jde o slepou uličku. Jak dokládá, není technologie udržitelná. Logicky jí propagují především tažební společnosti. Zda jde skutečně pouze o uhelnou či ropnou lobby napoví následující článek.

14.7.2008
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Druhý díl článku rozebírající účinnost vakuových trubkových kolektorů upozorňuje na podstatný vliv tzv. účinnostního součinitele. Ten hraje významnou roli u mnohých velmi levných čínských trubkových kolektorů, které se objevují v poslední době na našem trhu.

7.7.2008
Bronislav Bechník

Ve druhé části rozšířil autor přehled hodnocení trvalé udržitelnosti o komplexní indikátory, zabývá se místními obnovitelnými zdroji, environmentálním prostorem, ekologickou stopou a svým hodnocením shrnuje tak velmi ucelený pohled k tomuto tématu.

30.6.2008
Bronislav Bechník

V současnosti jsou ve všech médiích neustále skloňovány termíny "trvalá udržitelnost", "trvale udržitelný rozvoj", nebo dokonce "trvale udržitelný růst". Co však tyto termíny znamenají a jak lze trvalou udržitelnost měřit? Jak souvisí s obnovitelnými zdroji a znečišťováním této planety?

16.6.2008
Břetislav Koč

Evropská asociace větrné energie (EWEA) pořádá již tradičně v polovině června "Evropský den větru", při němž jsou zájemci v řadě zemí zváni k návštěvě větrných elektráren. Ve většině evropských zemí tato akce již proběhla právě včera. Dne otevřených dveří u nás se koná v sobotu 21. 6. 2008.

9.6.2008
Ing. Tomáš Matuška, PhD.

V oblasti vakuových trubkových kolektorů se v současné době na trhu vyskytují především dva základní konstrukčně odlišné typy: kolektory s jednostěnnou vakuovou trubkou a kolektory s dvojstěnnou vakuovou trubkou. O jejich účinnosti pojednává následující článek.

12.5.2008
Ing. Libor Novák

Topení kusovým dřevem patří u nás k nejlevnějším zdrojům energie pro vytápění především rodinných domů. Nové spotřební daně a nižší sazba DPH měly toto vytápění ještě více zvýhodnit. Jeho cena ale stále roste. Jaký trend lze očekávat? Podle čeho volit optimální zdroj energie pro vytápění rodinného domu?


zpět na aktuální články
 
 
Reklama