Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Obnovitelná energie a úspory energie / od 28.7.2008 do 30.3.2009


zpět na aktuální články

30.3.2009
Bronislav Bechník

Do nedávné doby byl vývoj fotovoltaických systémů zaměřen přednostně na zvyšování účinnosti jednotlivých komponent. S masivním rozvojem fotovoltaiky v posledních letech je spojen větší důraz na snižování investičních nákladů fotovoltaických elektráren.

16.3.2009
Ing. Petr Kopecký, EDDY system

Moje reakce na souvislost tepelného čerpadla (TČ) a obnovitelných zdrojů energie (OZE) vychází z mezinárodního panelu EPEE (European Partnership for Energy and the Environment) který se konal 20.11.2008 v Praze v hotelu Clarion. Mimo jiné, zde na přednášce vystoupila Hilde Dhont z Dánska, která ve své přednášce uváděla přímou souvislost TČ a OZE tím, že nadlepšovala jak účinnost výroby el.energie (40%) a také celkový topný faktor TČ (COP=4). Tím se ji samozřejmě TČ jeví jako úsporný zdroj, který lze částečně považovat za OZE, neboť šetří až 40% primární energie. Jak uvádím ve svém příspěvku, skutečnost je poněkud jiná.

9.3.2009
Bronislav Bechník

Od roku 1975 do roku 2006 se energetická návratnost fotovoltaických systémů zkrátila na 1/10. Uvedená skutečnost má zásadní vliv na pokles ceny i environmentální dopady výroby elektřiny z fotovoltaických systémů. V uvedeném období vzrostla roční produkce fotovoltaických systémů 25 000krát, přičemž cena poklesla na 1/20. Největší podíl na trhu mají krystalické křemíkové články.

2.3.2009
Ing. Roman Polák, Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) se stala celosvětovým tématem. Jednotlivé země nebo různá společenství států sledují více či méně ambiciózní cíle, které se týkají výroby energie z obnovitelných zdrojů. Také Česká republika se ve Smlouvě o přistoupení k Evropské unii zavázala dosáhnout indikativního cíle podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě ve výši 8 procent v roce 2010. Podle předběžných informací byl tento podíl za rok 2008 přibližně 5,5 procent.

16.2.2009
Karel Merhaut,

Když jsme už před lety při exkurzích LEA po solárních a jiných OZE-instalacích zaznamenali někde jejich větší úrodu, vždy nás (a zejména přítomné novináře) zajímalo, z čeho vlastně vyklíčila. Kdo a jak k ní napomohl. A bylo téměř vždy zřejmé, že vedle nastavení podmínek státem a trhem zde obvykle měly příznivý, ne-li určující, vliv impulsy zcela lokální povahy.

9.2.2009
Bronislav Bechník

Česká republika patří v rámci EU k zemím s energeticky nejnáročnějším hospodářstvím a s tím spojená produkce CO2 na osobu patří rovněž k nejvyšším v EU. Jedno z ekonomicky nejlepších opatření ke snížení emisí CO2, ale i nákladů na ohřev vody, je využití solární energie. Investiční náklady do solárních systémů jsou sice obvykle vyšší ve srovnání s konvenčními systémy, Slunce však nikdy nevystaví fakturu za dodanou energii.

19.1.2009
Bronislav Bechník

Od začátku vývoje lidského druhu až do doby nedávné byly využívány výhradně obnovitelné zdroje energie, jiné ani nebyly k dispozici. Bude-li lidská civilizace na Zemi pokračovat, pravděpodobně se lidstvo opět dostane do stavu, kdy obnovitelné zdroje budou dominovat.

5.1.2009
redakce

V roce 2009 jsou připravovány určité změny v koncepci oboru Obnovitelné zdroje a úspory energie. Články budou věnovány užšímu rozsahu vzájemně provázaných témat. Se změnou koncepce souvisí změna na pozici redaktora oboru. Novým redaktorem oboru bude od letošního roku Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

29.12.2008
Mgr. Hana Chmelová, Energy Centre České Budějovice

Energetický akční plán Horního Rakouska si např. klade za cíl zdvojnásobení podílu biomasy a solární energie nebo uspoření ročně 1% spotřeby energie v Horním Rakousku do roku 2010.

8.12.2008
Karel Srdečný, EkoWATT

Ceny pro nové elektrárny, vyrábějící energii z onovitelných zdrojů, podle očekávání klesly. V případě nových výkupních cen pro fotovoltaické a větrné elektrárny je pokles o 5 %. Zajímavou změnou je, že od ledna se rozlišují fotovoltaické elektrárny s výkonem pod 30 kW a nad 30 kW. ERÚ tak dává najevo své sympatie k malým zdrojům.

17.11.2008
Bronislav Bechník

Portál TZB-info byl hlavním mediálním partnerem 3. fotovoltaické konference, která proběhla v Brně za velkého zájmu ze strany odborníků i jiných zájemců.

3.11.2008
Bronislav Bechník

Každý z primárních energetických zdrojů má svá rizika, proto je nutné založit celkovou strategii na energetickém mixu všech dostupných zdrojů, u jednotlivých komodit pak i na diverzifikaci dodavatelů. Z hlediska ochrany klimatu jsou přijatelné pouze dvě skupiny - jaderné a obnovitelné zdroje.

20.10.2008
Bronislav Bechník

Zprávu vypracovala "Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu" (zkráceně "Nezávislá energetická komise", NEK), která byla zřízena na základě usnesení vlády č. 77 ze dne 24. ledna 2007.

15.9.2008
Karel Srdečný, EkoWATT

S myšlenkou investice do fotovoltaické elektrárny se v posledním období doslova roztrhl pytel. Počáteční nadšení investorů většinou končí s hlubším obeznámení se s celkovou problematikou. Sporné bývají většinou prvotní informace od "čerstvých" obchodníků a prodejců FVE, které jsou ve všech směrech optimistické. Rozčarování pak nastává při střetu s energetickým auditorem či financující bankou, která audit vyžaduje.

1.9.2008
Ing. Tomáš Matuška, PhD

V oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie pracuje v České republice již od roku 1990 Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE), která je registrovanou národní sekcí mnohem starší Mezinárodní společnosti pro sluneční energii (ISES). Následující text představuje obě společnosti, jejich poslání a náplň jejich činnosti.

25.8.2008
Ing. Petr Klimek, Czech RE Agency, o.p.s.

I přes zmiňované problémy, kterých je samozřejmě mnohem více, je fotovoltaika velmi perspektivní technologií a bude hrát v energetických mixech států stále významnější roli. Podle autora by v jižní Evropě měla být cena špičkové elektřiny z FV konkurenceschopná do roku 2015, ve zbytku Evropy do roku 2020.

18.8.2008
Ing. Petr Klimek, Czech RE Agency, o.p.s.

Elektřina ze Slunce láká. Za poslední rok vzrostl instalovaný výkon fotovoltaiky v ČR více než sedmkrát a v letošním roce se očekává další významný nárůst. Zdá se, že je tato technologie mezi investory čím dál populárnější a jejich plány zahrnují instalace solárních parků v řádech miliard korun.

28.7.2008
Bronislav Bechník

Od ukládání CO2 kdesi pod zem, si mnozí slibují řešení globálního problému lidstva. Autor článku se domnívá, že jde o slepou uličku. Jak dokládá, není technologie udržitelná. Logicky jí propagují především tažební společnosti. Zda jde skutečně pouze o uhelnou či ropnou lobby napoví následující článek.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama