Popis trhu s obnovitelnými energiemi v Rakousku

Datum: 21.7.2014  |  Autor: Ing. Vladimír Stupavský, redakce  |  Recenzent: Ing. Tomáš Šimek

Rakousko je řadu let na špici ve využívání energií z obnovitelných zdrojů a také ve vývoji nových systémů výroby obnovitelného tepla i elektřiny. Následující článek přináší popis stavu jednotlivých odvětví OZE až do konce roku 2013. Není tajemstvím, že energetická politika a přeshraniční obchod našeho jižního souseda také do značné míry ovlivňuje český trh.

Rok 2013 byl v Rakousku charakterizován celkem nehomogenním vývojem. V oblasti fotovoltaiky došlo k vysokému nárůstu nových instalací, odvětví biomasy, tepelných čerpadel a větrné energie si připsalo mírný nárůst. Konkrétně u biomasy došlo k mírnému zvýšení využití paliv oproti poklesu nových instalací kotlů a kamen. U solárních termických kolektorů pokračoval trend vysokého poklesu nových instalací.

Paliva z biomasy

Spotřeba paliv z biomasy v Rakousku
Spotřeba paliv z biomasy v Rakousku

Souhrnná spotřeba dřevěných paliv (štěpka, palivové dřevo, pelety, brikety a kůra) v Rakousku stabilně roste. V roce 2007 činila konečná spotřeba dřevěných paliv 142 PJ a ročně tato spotřeba narůstá průměrně o 8 PJ. V roce 2013 spotřeba narostla na 179 PJ. Nejvyšší nárůst je u dřevní štěpky, u níž se spotřeba postupně zvyšuje od počátku roku 1980. V roce 2013 se spotřebovalo 83 PJ štěpky a 71 PJ palivového dřeva. Trh s dřevěnými peletami se nejvíce vyvíjel do roku 2006 s roční mírou růstu mezi 30 a 40 %. V posledních letech se růst peletového trhu v akousku stabilizoval na 10 % ročně. Výroba pelet v Rakousku byla v roce 2013 kolem 14,9 PJ, což představuje 880 tis. tun pelet.

 

Kotle a kamna na biomasu

Vývoj trhu s kotli na biomasu v Rakousku
Vývoj trhu s kotli na biomasu v Rakousku

V roce 2012 se na rakouských trzích velmi dobře prodávala téměř všechna zařízení určená pro spalování biomasy. Prodeje narostly oproti předchozímu roku o 15 % a řada z kategorií topidel na dřevo dosáhla na historické maximum prodejů. V roce 2013 prodeje kotlů na biomasu poklesly v důsledku vyšších cen biopaliv a vlivem slabších let z hlediska investic a hospodářské krize. Počty instalací kotlů na pelety se snížily o 14 %, prodeje kotlů na dřevo se snížily o 16  a prodeje malých kotlů na dřevní štěpku (do výkonu 100 kW) klesly o 19 %. Objem prodejů kotlů na biomasu se nyní v Rakousku vrátil na čísla z let 2010 a 2011.

 

Tepelná čerpadla

Vývoj trhu s tepelnými čerpadly v Rakousku
Vývoj trhu s tepelnými čerpadly v Rakousku

Celkový prodej tepelných čerpadel v Rakousku se mezi lety 2012 a 2013 zvýšil o 0,5 % z 27 499 instalací (rok 2012) na 27 638 (rok 2013). V těchto číslech jsou započítána rovněž rakouská tepelná čerpadla na vývoz. I když došlo k mírnému poklesu nových instalací na rakouském trhu (−2,3 %), kompenzovaly ho dobré výsledky vývozního trhu (+6,7 %). Prodeje tepelných čerpadel v Rakousku stabilně rostou od roku 2000. Nejúspěšnější byly roky 2008 a 2013, kdy byly prodeje téměř shodné (s mírným poklesem prodejů mezi lety 2009 až 2011).

 

Solární termické kolektory

Vývoj trhu se solárními kolektory v Rakousku
Vývoj trhu se solárními kolektory v Rakousku

Po období výrazného růstu prodejů fototermických kolektorů v Rakousku mezi lety 2002 a 2009 čelí celé odvětví pokračujícím razantním propadům prodejů, které počaly roku 2010 a trvají dodnes. Ke konci roku 2013 bylo v Rakousku v provozu cca 5 milionů m2 kolektorů s instalovaným tepelným výkonem 3 541 MWth. To odpovídá ekvivalentu ušetřených emisí CO2 na hodnotě 560 483 tun (v porovnání s běžným vytápěním v Rakousku). Skutečný zisk ze solárních termických kolektorů v provozu byl stanoven na 2 051 GWhth.

V roce 2013 bylo nainstalováno celkem 181 650 m2 solárních termických kolektorů, což odpovídá instalovanému tepelnému výkonu 127,2 MWth. Prodeje těchto systémů v Rakousku poklesly oproti předchozímu roku o 13 %.

Fotovoltaické systémy

Vývoj trhu s fotovoltaikou v Rakousku
Vývoj trhu s fotovoltaikou v Rakousku

V roce 2013 bylo v Rakousku dosaženo nejvyšších čísel v prodejích a nových instalacích fotovoltaických systémů. Celková kapacita fotovoltaických zdrojů připojených do sítě činila 262 621 kWp, k tomu přibylo cca 468 kWp instalovaných samostatných ostrovních systémů. Celková výše instalovaného výkonu fotovoltaických systémů se tak zvýšila na 263 089 kWp. V důsledku toho činila souhrnná výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren 626 GWh, což v přepočtu odpovídá snížení emisí CO2 o 227 416 tun.

 

Větrná energie

Vývoj trhu s větrnými elektrárnami v Rakousku
Vývoj trhu s větrnými elektrárnami v Rakousku

Po několika úsporných letech, kdy v Rakousku rozvoj odvětví větrné energetiky určovaly nízké výkupní ceny, se opět od roku 2011 začaly stavět nové větrné elektrárny ve větším počtu. To vedlo k nynějšímu stavu s celkovou instalovanou kapacitou 1684 MWel na konci roku 2013. Jen v roce 2013 bylo instalováno 113 turbín s celkovou kapacitou 308 MWel. To znamenalo navýšení kapacity o 22,4 % v porovnání s rokem 2012 a navýšení výroby elektrické energie z větrných elektráren na současnou hodnotu téměř 3 TWh. Celkový instalovaný výkon rakouských větrných elektráren činí asi 3,6 lentním výpočtu ušetří roční produkce větrné energie v Rakousku asi 1,3 mil. tun CO2 (v porovnání s dovozem elektřiny z konvenčních zdrojů).

Zdroj

Innovative Energietechnologien in Österreich Marktentwicklung 2013 – Biomasse, Photovoltaik, Solarthermie, Wärmepumpen und Windkraft – Schriftenreihe 26/2014

 
Komentář recenzenta
Ing. Tomáš Šimek
Autor článku přehledně popisuje vývoj trhu s obnovitelnými energiemi v Rakousku, tedy v zemi, která je s obnovitelnou energií o krůček napřed. Díky tomuto přehledu můžeme odhadovat budoucí vývoj trhu s obnovitelnými energiemi i u nás.
Jsem si jistý, že článek je natolik přehledně napsaný, že se v něm zorientuje i naprostý energetický laik a získá tak ucelený přehled o trendech v obnovitelné energetice.
English Synopsis

Austria has been for many years a leader in the use of energy from renewable sources and the development of new systems of production of renewable heat and electricity. The following article presents a description of the status of each renewable energy sector until the end of 2013. Energy policy and cross-border trade of southern neighbor also largely influences the Czech market.

 

Hodnotit:  

Datum: 21.7.2014
Autor: Ing. Vladimír Stupavský, redakce   všechny články autora
Recenzent: Ing. Tomáš ŠimekSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (22 příspěvků, poslední 01.08.2014 23:17)


Témata 2018

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

Partneři - Obnovitelná energie

logo VIESSMANN
logo FENIX

logo HOTJET

Spolupracujeme

logo Česká peleta

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPražští radní podpořili zbourání Libeňského mostu, schválit záměr musí zastupitelstvoProč se bránit výskytu tepelných mostů? Mohou způsobit i plísně. Jsou i další důvodyPardubice dojednaly odkup pozemků pro autobusový terminálVystrojený vrt kolektorem je jednou z nejdůležitějších částí systému XI.