Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 – 3. část

Tuto komplexní statistickou zprávu připravilo oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu. Zpráva se zaměřuje na pozici obnovitelných zdrojů v energetické bilanci České republiky a detailně popisuje vývoj jednotlivých kategorií obnovitelných zdrojů energie, včetně dlouhodobých časových řad. Zpráva obsahuje statistická data o využití biomasy, bioplynu, kapalných biopaliv, solární, větrné i vodní energie, tepelných čerpadel a biologicky rozložitelné složky odpadů. V úvodu jednotlivých kapitol je popsána metodika přípravy statistických dat. Publikovaná data jsou plně kompatibilní s daty zasílanými do IEA a Eurostatu.

8. Vodní elektrárny


Metodika statistiky

V rámci této kapitoly jsou bilancovány vodní elektrárny velké (≥ 10 MW) i malé (pod 10 MW) instalovaného výkonu. Výroba elektřiny v přečerpávacích vodních elektrárnách není bilancována jako energie z OZE.

Statistika vodních elektráren je plně v kompetenci Energetického regulačního úřadu. MPO přebírá data o výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách a jejich instalovaném výkonu. Energetický regulační úřad sbírá měsíční data o výrobě v těch vodních elektrárnách, jejichž provozovatelé obdrželi licenci ERÚ na výrobu elektřiny. Dosud není statisticky podchycena výroba elektřiny pro vlastní spotřebu v nelicencovaných vodních elektrárnách. Primární data jsou přebírána z ERÚ a následně upravována podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (rozdělení < 1 MW; 1 až <10 MW; ≥ 10 MW). V tabulce podrobné roční výroby byly upraveny a rozděleny hodnoty výroby v elektrárnách nad 1 MW včetně podle statistiky ERÚ. Instalovaný výkon byl pro elektrárny do 1 MW použit z grafu vydaných licencí ERÚ (viz níže); pro elektrárny nad 1 MW z databáze licencí ERÚ (po jednotlivých provozovnách). Z tohoto důvodu nemusí hodnoty instalovaného výkonu odpovídat datům publikovaným ve statistice ERÚ.

Počet licencovaných výroben (do 1 MW) a jejich instalovaný výkon

Pramen: ERÚ
Pramen: ERÚ
 

Výroba elektřiny


Vývoj výroby elektřiny ve vodních elektrárnách (GWh)
Roky196019611962196319641965196619671968196919701971
VE1 2571 3691 5681 0491 2332 2912 1231 8661 4401 1431 6591 100
Roky197219731974197519761977197819791980198119821983
VE1 1841 0291 6511 7351 3881 8881 4571 9132 0161 7931 4361 423
Roky198419851986198719881989199019911992199319941995
VE1 1161 4371 6032 1511 7621 3281 1611 0891 4021 3691 4602 002
Roky199619971998199920002001200220032004200520062007
VE1 9691 6991 3961 6811 7582 0542 4921 3832 0192 3802 5512 090
Roky200820092010201120122013201420152016201720182019
VE2 0242 4302 7891 9632 1292 738

Pramen: ERÚ; MPO

 
Pramen: ERÚ; MPO
Pramen: ERÚ; MPO
 
Vývoj výroby elektřiny ve vodních elektrárnách podrobně (MWh)
Roky20062007200820092010
Vodní elektrárny2 550 7002 089 6002 024 3352 429 6202 789 474
MVE < 1 MW463 554477 340442 456469 932554 754
MVE 1 až < 10 MW425 510495 210477 823484 934603 823
VVE ≥ 10 MW1 661 6361 117 0501 104 0561 474 7541 630 897
Roky20112012201320142015
Vodní elektrárny1 963 1542 129 1662 734 740
MVE < 1 MW396 997391 425478 721
MVE 1 až < 10 MW497 618525 548614 803
VVE ≥ 10 MW1 068 5391 212 1931 641 216

Pramen: ERÚ; upraveno MPO

 
Pramen: ERÚ; MPO
Pramen: ERÚ; MPO
 
Vývoj instalovaného výkonu vodních elektráren podrobně (MW)
Roky20062007200820092010
Vodní elektrárny1 016,31 024,31 028,51 036,91 048,1
MVE < 1 MW122,4128,2131,6135,4140,9
MVE 1 až < 10 MW141,1143,3144,1148,7154,4
VVE ≥ 10 MW752,8752,8752,8752,8752,8
Roky20112012201320142015
Vodní elektrárny1 049,61 063,81 079,0
MVE < 1 MW142,2148,5154,6
MVE 1 až < 10 MW154,7162,5171,6
VVE ≥ 10 MW752,8752,8752,8

Pramen: ERÚ; upraveno MPO

9. Větrné elektrárny

Metodika statistiky

Energie větru je v České republice v drtivé většině využívána k výrobě elektřiny určené k dodávkám do rozvodné sítě. Elektrárny s malým instalovaným výkonem slouží též pro vlastní potřebu majitele, jedná se však spíše o ojedinělé instalace. V současné době je ERÚ statisticky sledována výroba elektřiny ve větrných elektrárnách jejichž provozovatelé obdrželi na tyto provozovny licenci ERÚ na výrobu elektřiny. Velmi malé větrné elektrárny nepřipojené na síť tvoří pouze zcela zanedbatelný podíl a nejsou statisticky sledovány.

V případě instalovaného výkonu se mohou mírně lišit hodnoty z databáze licencí ERÚ a statistiky elektroenergetiky ERÚ. V letech 2010–2012 se data o instalovaném výkonu přebíraly z ČEPS a od roku 2013 jsou používána data OTE. Jedná se o skutečně provozované VTE. Lišit se mírně mohou i hodnoty měsíčních statistik oproti výsledné roční hodnotě.

Další informace k jednotlivým větrným elektrárnám a podrobné statistiky je také možno nalézt na stránkách České společnosti pro větrnou energii (http://www.csve.cz).

Počet licencovaných výroben a jejich instalovaný výkon

Pramen: ERÚ
Pramen: ERÚ
 

Výroba elektřiny


Vývoj výroby elektřiny a instalovaný výkon větrných elektráren
VTE200020012002200320042005
Výroba (MWh)8852 0164 8939 87121 280
Instalovaný výkon (MW)6,3910,6316,522,0
VTE200620072008200920102011
Výroba (MWh)49 400125 100244 661288 067335 493397 003
Instalovaný výkon (MW)43,5113,8150193,2213213
VTE201220132014201520162017
Výroba (MWh)415 817480 519
Instalovaný výkon (MW)258262

Pramen: ERÚ; SEI; ÚED; ČEPS ; OTE

 
graf
Vývoj měsíční výroby elektřiny ve větrných elektrárnách (MWh)
LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
20020,00,10,10,00,00,00,10,10,20,40,40,2
20030,20,20,20,20,20,10,10,10,10,40,71,2
20040,81,20,90,60,60,50,50,60,71,01,51,2
20052,81,31,71,11,31,11,51,21,53,12,12,6
20062,42,23,22,33,01,91,64,16,36,48,67,0
200715,78,711,37,98,25,88,84,712,38,218,914,6
200824,523,430,315,911,511,117,418,713,419,028,930,5
200915,228,735,818,320,624,220,316,918,733,931,723,9
201012,523,241,424,030,325,917,026,630,234,836,433,2
201130,430,234,037,423,829,537,221,021,639,130,462,3
201272,339,332,630,531,326,227,919,525,830,037,844,1
201343,533,247,130,435,634,723,023,443,349,054,960,3
201440,445,2

Pramen: ERÚ

 
Měsíční data; pramen: ÚED; ERÚ
Měsíční data Pramen: ÚED; ERÚ
 

10. Fotovoltaické elektrárny

Metodika statistiky

V současné době je ERÚ statisticky sledována výroba elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách jejichž provozovatelé obdrželi na tyto provozovny licenci ERÚ na výrobu elektřiny. Nelicencované systémy nejsou statisticky sledovány, byť se předpokládá, že jejich počet nadále roste. Je však zřejmé, že prakticky již od roku 2007 je rozhodující část celkového výkonu připojena do sítě, nebo je licencována. Výroba v těchto licencovaných systémech tak zcela převyšuje výrobu v nepřipojených systémech a statistická chyba je tak minimalizována.

V případě instalovaného výkonu se mohou mírně lišit hodnoty z databáze licencí ERÚ a statistiky elektroenergetiky ERÚ. Lišit se mírně mohou i hodnoty měsíčních statistik oproti výsledné roční hodnotě. Do roku 2007 byly do instalovaného výkonu a výroby započítány i tehdy nelicencované výrobny. V letech 2010–2012 se data o instalovaném výkonu přebíraly z ČEPS a od roku 2013 jsou používána data OTE. Jedná se o skutečně provozované FTV.

Počet licencovaných výroben a jejich instalovaný výkon

Pramen: ERÚ
Pramen: ERÚ
 

Výroba elektřiny


Vývoj výroby elektřiny a instalovaný výkon fotovoltaických elektráren
FTV200020012002200320042005
Výroba (MWh)5081116184291414
Instalovaný výkon (MWp)0,0720,1240,1550,2890,4130,586
FTV200620072008200920102011
Výroba (MWh)5922 12712 93788 807615 7022 182 018
Instalovaný výkon (MWp)0,8413,96139,5464,61 7271 913
FTV201220132014201520162017
Výroba (MWh)2 148 6242 032 654
Instalovaný výkon (MWp)2 0222 063,5

Pramen: MPO; ERÚ; ČEPS; OTE

 
graf
 
Vývoj měsíční výroby elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách (MWh)
LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
20070,00,00,00,10,00,10,10,20,20,10,10,0
20080,10,30,40,71,71,41,71,82,51,20,60,6
20091,11,63,39,59,78,712,214,212,07,45,83,5
20106,317,344,464,852,981,486,787,168,462,429,414,5
201138,7103,5209,5238,2298,3261,6229,2256,2221,6148,474,937,9
201265,3108,4215,8237,2303,7260,1257,3279,3215,8133,155,142
201328,461,4160219,1237,8266,8337,3286,7196,7161,363,451,2
201445,9111,2

Pramen: ERÚ

 
Měsíční data; pramen: ERÚ
Měsíční data Pramen: ERÚ
 

11. Solární termální systémy

Metodika statistiky

Statistika je založena na dotazníkovém šetření, které se zaměřuje více na dovozní a výrobní firmy tak, aby bylo možno odhadovat dodávku jednotlivých výrobních typů kolektorů. Data za firmy, které nejsou ochotny se šetření účastnit, jsou odhadována především na základě celních statistik a dat o podpořených instalacích. Jsou zjišťována data o dodávce kolektorů na český trh, tedy nikoliv hodnota plochy skutečně osazených kolektorů. Úspěch takto koncipovaného statistického zjišťování samozřejmě závisí na ochotě oslovených firem poskytnout data.

Dodávka solárních kolektorů na český trh (m2)
1977197819791980198119821983
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem02361 8572 2443 2502 5007 254
1984198519861987198819891990
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem9 32211 1543 6303 7003 9603 8103 070
1991199219931994199519961997
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem2 0501 8502 3002 8503 3753 8483 966
1998199920002001200220032004
Ploché zasklené8 42910 212
Vakuové trubkové1 7681 965
Koncentrační1890
Celkem4 0525 4525 8846 3347 65910 21512 267
2005200620072008200920102011
Ploché zasklené13 11117 00919 12226 01439 85273 89849 150
Vakuové trubkové2 3533 5526 5558 51111 81717 71916 650
Koncentrační60002501000
Celkem15 52420 56125 67834 55051 66991 71765 800
2012201320142015201620172018
Ploché zasklené37 00032 306
Vakuové trubkové13 00012 225
Koncentrační00
Celkem50 00044 531
Celková instalovaná plocha činných solárních systémů (m2)
1977197819791980198119821983
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem01041 9313 8807 1308 69115 849
1984198519861987198819891990
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem24 89135 45138 15741 85745 81749 01950 550
1991199219931994199519961997
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem50 29049 74044 79438 40430 62530 84331 179
1998199920002001200220032004
Ploché zasklené52 22860 657
Vakuové trubkové6 0007 768
Koncentrační727745
Celkem31 27134 41338 97744 31151 47058 95569 170
2005200620072008200920102011
Ploché zasklené73 76890 777109 899135 914175 766249 664298 814
Vakuové trubkové10 12113 67320 22828 73940 55658 27574 925
Koncentrační805805805830830930930
Celkem84 694105 255130 933165 483217 152308 869374 669
2012201320142015201620172018
Ploché zasklené335 814368 120
Vakuové trubkové87 925100 150
Koncentrační930930
Celkem424 669469 200
Odhad výroby využité tepelné energie (GJ)
20032004200520062007
Celkem72 74785 171102 870127 730160 498
20082009201020112012
Celkem203 866265 502366 468478 275561 705
20132014201520162017
Celkem630 340
graf
graf

12. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Metodika statistiky

V této kategorii je zařazeno využívání tepla okolního prostředí (půdy, vody, vzduchu, odpadního tepla) pomocí tepelných čerpadel. Jako energie z OZE je chápána pouze ta část vyrobené energie, která odpovídá využité energii okolního prostředí. Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odebírat teplo o relativně nízkém potenciálu okolnímu prostředí (půda, voda, vzduch, odpadní teplo atp.), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové vody. Jako obnovitelná energie je chápána pouze ta část vyrobené energie, která odpovídá využité energii okolního prostředí.

Vlastní statistické šetření bylo provedeno u všech nám známých dovozních a výrobních firem. Toto dobrovolné šetření bylo zaměřeno na strukturu dodávek tepelných čerpadel na český trh v daném roce. Pojem „dodávka na trh“ je hrubý odhad kategorie „instalováno“, byť lze předpokládat, že dochází k určitému časovému posunu při zprovoznění instalací.

V minulých letech byl dopočet za firmy, které se šetření nezúčastnily, proveden na základě porovnání s daty o přiznaných podporách ze SFŽP. Bylo předpokládáno, že podíl tepelných čerpadel těchto firem na podpořených instalacích je stejný, jako jejich podíl na celém trhu. Pro rok 2012 již tato metodika použitelná nebyla (neprobíhaly žádné plošné podpory). Proto byla pro rok 2012 změněna metodika dopočtu, který se nyní provádí na základě aktuálního počtu odběrných míst v sazbách pro tepelná čerpadla v domácnostech. Tato nová metodika poskytuje konzistentní data v porovnání s roky předcházejícími. Metodika statistiky a další podrobnosti jsou zpracovány v publikaci „Tepelná čerpadla v roce …“.

Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (počty)
Vzduch-vzduchVzduch-vodaZemě-vodaVoda-vodaJinéCelkem
Do roku 20048592 2532 66674306 521
20054769395855191 772
20061229641 3628402 532
20073381 4821 7306233 615
2008601 7692 1257804 032
20092542 3861 959871594 845
20101184 2122 15074106 564
20111054 5252 29665247 015
20124545 9072 42576328 894
20135084 6232 25882577 528
Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (tepelný výkon – kW)
Vzduch-vzduchVzduch-vodaZemě-vodaVoda-vodaJinéCelkem
Do roku 20048 56235 94037 21918 5130100 234
200519011 03911 2851 59563924 748
200647017 96818 5933 015040 046
20071 52219 07324 5854 13519349 508
200878723 34328 8681 694054 692
20091 76432 96726 7471 6421 37364 493
201062152 28227 0781 8981781 896
201171957 75326 0551 5334186 101
20125 05076 81832 3201 75496116 038
20135 99762 21526 2581 22822795 925
Odhad celkového počtu dodaných tepelných čerpadel (počty)
Vzduch-vzduchVzduch-vodaZemě-vodaVoda-vodaJinéCelkem
Do roku 20048592 2532 66674306 521
20059062 9463 624798198 293
20061 0283 9104 9868821910 825
20071 3665 3926 7169442214 440
20081 4267 1618 8411 0222218 472
20091 6809 54710 8001 10918123 317
20101 79813 75912 9501 18319129 881
20111 90318 28415 2461 24821536 896
20122 35724 19117 6711 32424745 790
20132 86528 81419 9291 40630453 318
Odhad celkového instalovaného výkonu dodaných tepelných čerpadel (tepelný výkon – kW)
Vzduch-vzduchVzduch-vodaZemě-vodaVoda-vodaJinéCelkem
Do roku 20048 56235 94037 21918 5130100 234
20058 75246 97948 50420 108639124 982
20069 22264 94767 09723 123639165 028
200710 74484 02091 68227 258832214 536
200811 531107 363120 55028 952832269 228
200913 295140 330147 29730 5942 205333 721
201013 916192 612174 37532 4922 222415 617
201114 635250 365200 43034 0252 263501 718
201219 685327 183232 75035 7792 359617 756
201325 682389 398259 00837 0072 586713 681
Odhad rozdělení ročních dodávek tepelných čerpadel (počty a instalovaný výkon v kW)
DomácnostiOstatníCelkemDomácnostiOstatníCelkem
PočtyInstalovaný výkon v kW
Do roku 20045 8436776 52064 27535 959100 234
20051 5801911 77117 4767 27124 747
20062 2153172 53229 44410 60240 046
20073 1694463 61534 82014 68849 508
20083 5964364 03243 22111 47154 692
20093 9698764 84548 86915 62464 493
20105 8067586 56466 48615 41181 897
20116 1258907 01565 99220 10886 100
20127 7571 1378 89589 49226 545116 037
20136 1542556 40968 90827 01795 925
Odhad rozdělení celkového počtu tepelných čerpadel (počty a instalovaný výkon v kW)
DomácnostiOstatníCelkemDomácnostiOstatníCelkem
Počty (kumulace ke konci roku)Instalovaný výkon v kW
Do roku 20045 8436776 52064 27535 959100 234
20057 4238688 29181 75243 230124 981
20069 6381 18510 823111 19553 832165 027
200712 8071 63114 438146 01668 520214 535
200816 4032 06718 470189 23779 991269 227
200920 3722 94423 315238 10695 615333 720
201026 1773 70229 879304 591111 026415 617
201132 3024 59236 894370 584131 134501 717
201240 0595 72945 789460 076157 679617 755
201346 2135 98452 198528 984184 696713 680
Odhad využité energie prostředí (GJ)
20032004200520062007
Celkem347 814523 160647 376852 9851 112 572
20082009201020112012
Celkem1 396 2531 707 6162 087 4292 479 0813 000 843
20132014201520162017
Celkem3 431 036

Pozn.: metodika Eurostatu – Commission Decision C(2013) 1082

13. Geotermální energie

Do této kategorie se dle současné evropské energetické statistiky zařazuje využívání tepla získaného z nitra země k výrobě elektřiny, či k přímému vytápění budov nebo zemědělských zařízení (skleníky) atp., bez využití tepelných čerpadel. Tato jsou z řady dalších důvodů zařazena v předchozí kapitole této zprávy.

Přímé využívání geotermální tepelné energie není v ČR pravděpodobně prováděno. Projekty na případnou výrobu elektrické energie nepřímo z energie geotermální jsou zatím ve stádiu příprav a úvah. Nejdále zatím postoupil projekt využití geotermální energie v Litoměřicích. Na úspěchu tohoto projektu, kde je počítáno s kombinovanou výrobou elektrické a tepelné energie, nepochybně závisí rozvoj využívání této energie v další lokalitách ČR.

Specifické je využití termálních vod v lázních a bazénech. Podle Myslila et al (2005) je v současné době geotermální energie využívána v 11 hlavních lázeňských centrech. Užití geotermální energie v lázních a bazénech je odhadováno na 90 TJ/rok při kapacitě 4,5 MWt (Lund 2005). Naposledy byla takto využita geotermální energie v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách.

Tyto hodnoty však nevstupují do energetické bilance a nejsou ani přímo zahrnuty do statistiky využívání OZE.

14. Hlavní použité prameny a zdroje dat

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Zpracování výkazů MPO
 • Dílčí publikace MPO
 • Přehled podpořených projektů OZE

Český statistický úřad

 • Zpracování výkazu EP 5-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
 • Spotřeba energie v domácnostech ČR za rok 2003. (ČSÚ 2005)
 • Statistika zahraničního obchodu
 • Lesnictví a myslivost v roce … (ČSÚ …)

Energetický regulační úřad

 • Roční zpráva o provozu ES ČR. (ERÚ)
 • Přehled údajů o licencích udělených ERÚ
 • Informace o výrobě tepla z OZE

Český hydrometeorologický ústav

 • Databáze REZZO 1 a 2
 • Seznam spaloven odpadů v ČR
 • Emisní bilance vytápění bytů malými zdroji od roku 2001. (ČHMÚ 2003, 2007)

Státní fond životního prostředí

 • Přehled podpořených projektů OZE

Ministerstvo zemědělství

 • Přehled podpořených projektů OZE

15. Použité zkratky

ATPalternativní paliva
BRKObiologicky rozložitelná část komunálního odpadu
CZTcentrální zásobování teplem
ČEAČeská energetická agentura
ČHMÚČeský hydrometeorologický ústav
ČOVčistírny odpadních vod
ČSÚČeský statistický úřad
ERÚEnergetický regulační úřad
FAMEmethylestery mastných kyselin (Fatty Acids Methyl Esters)
IEAMezinárodní energetická agentura (International Energy Agency)
MEŘOmethylester řepkového oleje
MPOMinisterstvo průmyslu a obchodu
MVEmalé vodní elektrárny
MŽPMinisterstvo životního prostředí
ORCorganický Rankinův cyklus
OZEobnovitelné zdroje energie
PROprůmyslové odpady
PVEpřečerpávací vodní elektrárny
REZZOregistr emisí a znečišťovatelů ovzduší
SEIStátní energetická inspekce
SFŽPStátní fond životního prostředí
SLEsolární elektrárny
SZIFStátní zemědělský intervenční fond
TKOtuhý komunální odpad
VOVOtepelná čerpadla voda-voda
VTEvětrné elektrárny
VVEvelké vodní elektrárny
VZVOtepelná čerpadla vzduch-voda
ZEVOtepelná čerpadla země-voda
English Synopsis
Renewables in the Czech Republic 2013, Part 3

Concept Data Support Department of the Ministry of Industry and Trade has prepared this statistical report as a comprehensive national statistics on renewable energy sources. The report focuses on the share of RES in the energy balance of the Czech Republic and describes in detail the development of the each RES categories, which are: biomass, biogas, liquid biofuels, solar, wind and water energy, heat pumps and renewable part of industrial and municipal waste. There is a description of methodology regarding data collection and consequent analysis at the beginning of each section (chapter) of the report. Data included in the report are fully comparable (compatible) with data which are reported on regular basis to International Energy Agency and Eurostat.

 
 
Reklama