Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Všechny recenzované články   Stavba   Vytápění   Větrání a klimatizace   Voda, kanalizace   Obnovitelná energie   Elektrotechnika   Energetika   Facility management   Bezpečnost budov  

zpět na aktuální články       2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...   

Co s krachujícím trhem s emisními povolenkami?

Co s krachujícím trhem s emisními povolenkami?

8.7.2013 | Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku
Obchodování s povolenkami na emise CO2, je v krizi. Nabídka dlouhodobě převyšuje poptávku, cena je pod motivační hranicí, ale členské státy zatím váhají nad řešením navrženým Evropskou komisí. Kromě rychlé intervence, odebrání části povolenek z přesyceného systému, je třeba přijmout také zásadní změny.
Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů v českých domácnostech

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů v českých domácnostech

24.6.2013 | Mgr. Hana Škopková, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí a Fakulta humanitních studií
Na základě licencí vydaných Energetickým regulačním úřadem bylo odvozeno rozšíření fotovoltaických a větrných elektráren mezi českými domácnostmi. Bylo odhadnuto, že sluneční elektrárny jsou instalovány na 0,5 % obydlených rodinných domů z celkového domovního fondu České republiky.

Jaderná fúze není obnovitelný zdroj energie

10.6.2013 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Fúze není obnovitelný zdroj energie ani podle studie Mezinárodní agentury pro atomovou energii z roku 2007. Definici, která by mohla fúzi zahrnovat, označila tato studie za nevyhovující. Zda lze fúzi zařadit mezi udržitelné technologie, může být diskutováno, teprve pokud se stane zdrojem energie, což bude nejdříve v polovině století.
diskuse: 19 příspěvků, poslední 09.02.2014 20:46
Obnovitelné zdroje v českých domácnostech k vytápění a přípravě teplé vody

Obnovitelné zdroje energie v českých domácnostech k vytápění a přípravě teplé vody II

3.6.2013 | Mgr. Hana Škopková, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí a Fakulta humanitních studií
V článku analyzujeme dostupné datové zdroje k využívání obnovitelných zdrojů energie v českých domácnostech, z nichž je možné odvodit jejich současné rozšíření v rezidenčním sektoru. Druhý díl je věnován dotačnímu programu Zelená úsporám.
diskuse: 1 příspěvek, 03.06.2013 15:38
Obnovitelné zdroje energie v českých domácnostech

Obnovitelné zdroje energie v českých domácnostech k vytápění a přípravě teplé vody I

27.5.2013 | Mgr. Hana Škopková, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí a Fakulta humanitních studií
V článku analyzujeme dostupné datové zdroje k využívání obnovitelných zdrojů energie v českých domácnostech, z nichž je možné odvodit jejich současné rozšíření v rezidenčním sektoru. První díl zahrnuje celonárodní šetření spotřeby paliv a energií v českých domácnostech Energo 2004 a Sčítání lidu, domů a bytů z let 2001 a 2011.
Jak funguje net metering

Jak funguje net metering

6.5.2013 | Mgr. Jiří Zilvar
Net metering je způsob obchodování elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zároveň funguje jako účinná pobídka k pořízení vlastního obnovitelného zdroje a představuje tak alternativu k jiným formám podpory. Nejsnadněji ho lze popsat jako „točení elektroměrem oběma směry“.

Větrné podmínky v České republice ve výšce 10 m nad povrchem II

22.4.2013 | Mgr. David Hanslian, Mgr. Jiří Hošek, PhD., RNDr. Zuzana Chládová, PhD., Mgr. Lukáš Pop
V druhé části článku jsou diskutovány další důležité aspekty větrných podmínek na území ČR, které nelze ze samotné "větrné mapy" odečíst. Jedná se konkrétně o rozložení rychlosti větru a převládající směr větru, které se v rámci České republiky mohou mezi jednotlivými lokalitami významně lišit.

Větrné podmínky v České republice ve výšce 10 m nad povrchem I

15.4.2013 | Mgr. David Hanslian, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Mgr. Jiří Hošek, PhD., RNDr. Zuzana Chládová, PhD., Mgr. Lukáš Pop
Pro výpočet pole průměrné rychlosti větru ve výšce 10 m nad povrchem byl použit stejný postup a stejná vstupní data, jako pro „větrnou mapu“ ve výšce 100 m nad zemí. Výsledná větrná mapa je syntézou výpočtu tří modelů dlouhodobě používaných na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR: VAS, WAsP a PIAP.

Zákon o odpadech problém recyklace panelů neřeší

1.4.2013 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Hrozba, že panely zůstanou na polích, nebyla loňskou novelou vyřešena. Výše příspěvku má být určena do poloviny tohoto roku, přičemž v současnosti nejsou známy náklady na důslednou recyklaci panelů po roce 2030.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 27.06.2013 09:41
Byly výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky stanoveny přiměřeně?

Byly výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky stanoveny přiměřeně?

25.3.2013 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Jak to bylo v roce 2005? Kde se vzaly návrhy poslankyně Šedivé? Opravdu byly tak špatné? Kde je hlavní příčina fotovoltaického průšvihu? Opravdu někdo věděl, co se stane?
Fotovoltaické systémy s východo-západní orientací a pouze jedním střídačem

Fotovoltaické systémy s východo-západní orientací a pouze jedním střídačem

18.3.2013 | Dipl.-Ing. Dietmar Staudacher, Fronius Česká republika s.r.o.
Dosud se předpokládalo, že u FV systémů s východo-západní orientací jsou pro obě orientace zapotřebí samostatné střídače nebo alespoň jeden střídač s více MPP trackery, aby se zamezilo ztrátám nepřizpůsobením. Analýza takového systému ukazuje, že i s jedním MPP trackerem jsou ztráty poměrně malé.
Střídač pro fotovoltaickou elektrárnu. Jakou technologii zvolíte?

Střídač pro fotovoltaickou elektrárnu. Jakou technologii zvolíte?

11.2.2013 | Ing. Petr Klimek, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Vedle fotovoltaických panelů, o nichž bylo již napsáno dost, jsou druhou hlavní součástí fotovoltaických elektráren střídače, jejichž stručnému přehledu jsou věnovány následující odstavce.
Blackout a obnovitelné zdroje energie

Blackout a obnovitelné zdroje energie

28.1.2013 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Velkých blackoutů už byla v minulosti celá řada. Kolik jich způsobily obnovitelné zdroje? Skutečně hrozí v důsledku rozvoje OZE několikadenní výpadky elektřiny?
diskuse: 19 příspěvků, poslední 12.09.2014 10:35

Změna systému výplaty podpory obnovitelných zdrojů od 1. ledna 2013

19.11.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Dosud veškerou podporu, tj. jak výkupní cenu, tak zelený bonus, vyplácel místně příslušný distributor elektřiny. Nový systém vyplácení podpory je komplikovanější, administrativně však možná bude jednodušší.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 18.04.2014 15:04
vrt pro tepelné čerpadlo

Základní vlastnosti vrtů pro tepelná čerpadla

5.11.2012 | RNDr. Petr Čížek, A až Zet Praha
Článek je rešerše o tepelných vlastnostech a různých konstrukčních typech tepelných vrtů. Zaměřuje se na vliv jejich provedení na jejich účinnost, délku a cenu a na jejich bezpečnost pro podzemní vody a s vodou spojené ekosystémy.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 13.11.2012 09:04

OZE – určující prvek transformace energetiky – 2. díl

29.10.2012 | Ivan Beneš
Současný svět se vymkl z lineárního vývoje a dopěl do stavu, kdy selhávají prognózy. Nikdo nedovede odhadnout vývoj v nejbližší budoucnosti. Jde o stav globální strukturální nestability. Z pohledu bezpečnosti se jeví nejkritičtější oblastí voda-energie-potraviny. Pokud chybí, je ohrožena demokracie.
diskuse: 33 příspěvků, poslední 23.06.2015 16:00

OZE – určující prvek transformace energetiky – 1. díl

22.10.2012 | Ivan Beneš, City Plan
Současný svět se vymkl z lineárního vývoje a dopěl do stavu, kdy selhávají prognózy, a nikdo nedovede odhadnout vývoj v nejbližší budoucnosti. Jde o stav globální strukturální nestability. Z pohledu bezpečnosti se jeví nejkritičtější oblastí voda-energie-potraviny. Pokud chybí, nastávají sociální nepokoje a je ohrožen demokratický systém státu.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 24.10.2012 23:12
hybridní solární kolektor

Solární hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory – přehled

8.10.2012 | Ing. Luboš Buchta, ČVUT
Článek představuje současný stav problematiky plochých hybridních fotovoltaicko-tepelných (FVT) kolektorů, zaměřuje se na rozdíly mezi základními druhy kolektorů, jejich výhody a nevýhody, navíc předkládá přehled současných světových výrobců. Cílem článku je poukázat na problémy ale zároveň na možnosti spojené s různými druhy hybridních FVT kolektorů.
diskuse: 1 příspěvek, 07.01.2013 13:06

Ekonomické hodnocení externích nákladů výroby elektrické energie

10.9.2012 | Ing. Jan Melichar, Ph.D., Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze
Výstavba, provoz a likvidace elektráren působí četné negativní efekty (emise, odpady apod.) ovlivňující lidské zdraví a životní prostředí. Z pohledu ekonomiky se v převážné většině jedná o externí náklady, které nejsou zachyceny v tržních cenách. Jedním z nejpropracovanějších přístupů ke kvantifikaci externích nákladů je evropská metodika ExternE.
diskuse: 42 příspěvků, poslední 23.10.2012 09:25

Legislativa k recyklaci fotovoltaických panelů

20.8.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V praktických otázkách recyklace fotovoltaických panelů došlo k poměrně malému posunu. Byla však přijata nová legislativa na evropské úrovni i v České republice. Požadavky českého zákona jdou v případě fotovoltaických panelů nad rámec požadavků evropské směrnice i české vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.
diskuse: 12 příspěvků, poslední 27.08.2012 09:07
zpět na aktuální články       2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...   

Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Partneři - Obnovitelná energie

Spolupracujeme

logo Česká peleta

Doporučujeme