Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vodní energie

24.3.2024Jiří Libich, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Rádi bychom vás pozvali na 45. ročník populární vědecko-technické konference NZEE – Nekonvenční Zdroje Elektrické Energie. NZEE představuje příležitost pro veřejnost k získání nejnovějších informací z oblasti elektrotechniky, energetiky a ukládání energie.
Skladba zástavby (Jan Čech)
30.1.2024Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., doc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek přednesený na konferenci Voda v Litomyšli představuje variantní přístup návrhu vhodných opatření hospodařením se srážkovou vodou (HDV) na jedné z pilotních lokalit rozvojových ploch, které byly posuzovány v rámci projektu TAČR. Podstatou projektu je vývoj metodické a softwarové podpory pro zavádění komplexních systémů HDV na rozvojových plochách, definovaných územními plány měst a obcí. Pilotní lokality byly z územních plánů spolupracujících měst a obcí voleny tak, aby reprezentovaly každý z pěti typů rozvojových ploch (plochy bydlení v bytových domech, plochy bydlení v rodinných domech, plochy výroby a skladování, plochy občanského vybavení, plochy rekreace a sportovních zařízení).
11.10.2023Expertní skupina Frank Bold
Jak se mohou obce lépe připravit na energetické krize nebo vysoké ceny energií? Efektivním řešením je komunální přístup k energetice. Díky němu se mohou města i obce stát energeticky soběstačnějšími a odolnějšími. Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci, poradí zájemcům nový online nástroj Energie pro města od expertní skupiny Frank Bold.
9.10.2023Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Nová studie expertní skupiny Frank Bold analyzuje právní úpravu komunitní energetiky ve vybraných zemích EU až na úroveň praktického fungování. V návaznosti na to předkládá sedm konkrétních doporučení pro zlepšení novely českého energetického zákona a chystaných prováděcích předpisů.
20.7.2023Mgr. Jiří Zilvar, redakce
V roce 2026 bude v ČR spuštěno Energetické datové centrum a jeho provoz se promítne do cen elektřiny pro koncové zákazníky. Proč má česká energetika něco takového zapotřebí?
20.6.2023Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Záporné ceny elektřiny znamenají, že výrobci elektřiny platí za to, že vyrábí a zákazníci dostávají peníze za to, že spotřebovávají. Takové situace dosud byly výjimečné a krátkodobé. Teď se ale díky fotovoltaice objevují při každém slunečném víkendu a trvají několik hodin. Jaké to může mít dopady?
Vodní elektrárna Vír 1 je jedním z 11 vodních zdrojů elektřiny, které E.ON v Česku provozuje
12.10.2022E.ON Česká republika, s.r.o.
Vodní elektrárny představují tradiční a nejvýznamnější zdroj udržitelné energie. Společnost E.ON Energie provozuje dohromady deset malých a jednu velkou vodní elektrárnu s celkovým instalovaným výkonem přes 32 MW. V letošním roce probíhá větší rekonstrukce jedné z nich, konkrétně malé vodní elektrárny Vír 1 u přehradní nádrže Vír na řece Svratce na Žďársku. Je zde postupně instalována nová technologie, která zvýší výkon elektrárny a pomůže stabilizovat tok řeky.
21.2.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Jaké jsou v ČR k dispozici zdroje k výrobě elektrické energie? V tomto textu naleznete přehled zdrojů elektřiny s jejich základními charakteristikami.
13.10.2021Anna Michalčáková, Expertní skupina Frank Bold
Revidovaná směrnice o obnovitelných zdrojích energie (dále RED II) pobízí členské státy, aby pro podporu nových instalací i stávajících elektráren více využívaly smlouvy o prodeji elektřiny – tzv. PPA (power purchase agreements). Jedná se o hojně využívaný nástroj v USA, Skandinávii nebo Španělsku, kde výrazně přispívá k naplňování cílů obnovitelných zdrojů energie (OZE). Obliba PPA ve světě i v Evropě stoupá kvůli růstu cen energie a snižování investičních nákladů na OZE.
25.6.2021Svaz moderní energetiky
Do Česka míří stovky miliard korun, které nabídnou příležitost k investicím do nových projektů obnovitelných zdrojů, renovace budov nebo zvýšení odolnosti měst a krajiny vůči změnám klimatu. Vlastní vyrobená energie uspoří peníze a zajistí čistou energii pro budoucnost. Domy lze postupně renovovat do podoby zdravých budov doplněných o zelené střechy či vodní prvky.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


Reklama

KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partner - Obnovitelná energie


Spolupracujeme


logo Česká peleta
Reklama

VIDEA 
 
Reklama