Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Všechny recenzované články   Stavba   Vytápění   Větrání a klimatizace   Voda, kanalizace   Obnovitelná energie   Elektrotechnika   Energetika   Facility management   Bezpečnost budov  

zpět na aktuální články       5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...   

Zrušené patenty na pelety

3.1.2011 | Ing. Zdeněk Valečko, člen předsednictva CZ Biom
Článek upozorňuje na zrušení patentu na výrobu pelet a briket z rostlin a na skutečnost, že zrušení patentu nebo výmaz užitného vzoru má zpětné účinky, tj. vzniká právo vymáhat vrácení doposud zaplacených licenčních poplatků.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 16.03.2011 11:59

Chlazení sáláním proti noční obloze - teoretické zhodnocení v podmínkách ČR

27.12.2010 | Ing. Ondřej Šikula, Ph.D., Ing. Jiří Šíma
Jedním z efektivních způsobů, vedoucích ke snížení energetické náročnosti chladicích systémů, je aplikování principů pasivních chladicích technik. Budovy mohou být chlazeny pasivními systémy za použití několika přirozených způsobů odvodu tepla.

Obnovitelné zdroje energie - vývoj výkupních cen

22.11.2010 | Bronislav Bechník
Energetický regulační úřad zveřejnil cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Článek obsahuje přehled vývoje výkupních cen a zelených bonusů od roku 2002 v grafické podobě.

Obnovitelné zdroje: cíl 8 % v roce 2010 bude splněn

15.11.2010 | Bronislav Bechník
Česká republika se v rámci vstupu do EU zavázala v roce 2010 dosáhnout 8 % podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny. Přestože zástupci MPO vytrvale prohlašovali, že tento cíl je nereálný, zřejmě letos splněn bude.

Lze využít fotovoltaické panely pro panelový dům?

11.10.2010 | Miroslav Purkert, Jiří Beranovský, Karel Srdečný, Petr Vogel, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Lucie Šancová, Ing. Jan Antonín
Článek pojednává o zajímavých možnostech instalace fotovoltaických systémů na panelových domech. Můžete se dozvědět vzájemné porovnání jednotlivých variant a výčet jejich předností, nevýhod a problémů se kterými se můžeme při instalaci fotovoltaiky setkat a na které bychom si při jejich realizaci měli dát pozor.

Materiály pro akumulaci tepla ze spalování biomasy

30.8.2010 | Ing. Tereza Žemlová, Ing. Ivo Jiříček, CSc., Prof. Ing. Václav Janda, CSc.
Přebytky tepla získané při spalování biomasy lze ukládat do zásobníku tepla. Kromě klasického teplonosného média - vody - může nádrž obsahovat materiály s fázovou přeměnou - tzv. Phase Change Materials (PCM´s). Tyto látky pracují na principu akumulace / uvolňování fyzického a latentního tepla. Změnou skupenství materiál teplo pojme a následně při reverzním fázovém přechodu uvolní.

Superkondenzátory

16.8.2010 | Petr Dvořák, Ústav Elektrotechnologie, FEKT VUT v Brně
Elektrochemické kondenzátory (superkondenzátory, ultrakapacitory) jsou elektrotechnické součástky schopné akumulovat, udržet a vydat velké množství elektrické energie. K uchovávání energie využívají dvou principů: elektrické dvojvrstvy a vratné chemické reakce.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 17.08.2010 16:39

Termofotovoltaika

9.8.2010 | Jiří Vaněk
Jeden způsob jak snížit energetické ztráty světelné absorpce, která se vyskytuje v běžných fotovoltaických článcích, je snížit energii dopadajících fotonů k hodnotám blížícím se šířce zakázaného pásu. To je základní myšlenka termofotovoltaické konverze. Světlo (nebo teplo z dalšího zdroje) je absorbováno v zářiči, který je tak vyhříván na dostatečně vysokou teplotu, obecně mnohem nižší než je teplota Slunce. Rozpálený zářič pak vyzařuje energii na fotovoltaický článek.

Podpora energetické efektivnosti v České republice v kontextu ostatních zemí EU II.

2.8.2010 | Ing. Miroslav Honzík, Ph.D.
Obsahem tohoto článku je popis programu Zelená úsporám určeného pro oblast podpory bydlení financovaného prodejem emisních přebytků a v neposlední řadě systém minimálních výkupních cen elektřiny dle zákona č. 180/2005 Sb. Dále obsahem tohoto článku je vyčíslení předpokládaných přínosů těchto podpor z hlediska úspor v KSE a z hlediska navýšení výroby energie z OZE na základě v současné době dostupných ex-ante vyhodnocení realizovaných projektů.

Podpora energetické efektivnosti v České republice v kontextu ostatních zemí EU I.

19.7.2010 | Ing. Miroslav Honzík, Ph.D.
Obsahem tohoto článku je základní výčet Operačních programů MPO a MŽP financovaných ze SF a KF EU, kde je možno získat podporu na projekt úspor energie a OZE v soukromém a veřejném sektoru.

Ochrana veterných elektrární proti blesku

12.7.2010 | Ján Tkáč, Bystrík Dolník, Juraj Kurimský, Marek Hvizdoš, Katedra elektroenergetiky FEI TU v Košiciach
Využívanie distribuovaných zdrojov elektriny na báze OZE prinieslo aj nové technológie, s ktorými neboli doposiaľ prevádzkové skúsenosti. S narastajúcim počtom aplikácií sa objavujú problémy. Veterné elektrárne sú najvážnejšie ohrozené atmosférickou elektrinou a prepätiami.

Palivové články, rozdělení, principy, vlastnosti

5.7.2010 | V. Novák, Ústav elektrotechnologie, FEKT VUT v Brně
Palivové články převádějí chemickou energii přímo na elektrický proud. Jejich životnost je prakticky omezena životností elektrod, jejichž funkce je pouze katalytická. Zkoušejí se různé kombinace paliv (H2, CO, metan, metanol), elektrolytů, membrán, elektrod a provozních teplot.

Energie, peníze a Velká transformace

28.6.2010 | Oskar Kjellberg
Překlad prezentace, kterou autor přednesl v lednu 2009. Prezentace sleduje dvě hlavní linie: 1) otázku ropného zlomu a 2) související strukturální transformaci ekonomiky a celé společnosti. V závěru jsou nastíněny možné směry strukturální transformace v budoucnosti.

Přímé využití sluneční energie – systémy využívající fototermální kapalinové kolektory III.

21.6.2010 | Ing. Bořivoj Šourek
V práci jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla (teplá voda, vytápění, bazén) a zjednodušený návrh potřebné plochy. U každého schématu je stručně popsána jeho funkce. V závěru jsou naznačeny možné varianty napojení akumulačních nádob podle možností a požadavků na provoz solární soustavy.

Přímé využití sluneční energie – systémy využívající fototermální kapalinové kolektory II.

7.6.2010 | Ing. Bořivoj Šourek
V článku jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla (teplá voda, vytápění, bazén) a zjednodušený návrh potřebné plochy. U každého schématu je stručně popsána jeho funkce. V závěru jsou pak ještě naznačeny možné varianty napojení akumulačních nádob podle možností a požadavků na provoz solární soustavy.

Přímé využití sluneční energie - systémy využívající fototermální kapalinové kolektory I.

31.5.2010 | Ing. Bořivoj Šourek
V první části článku je stručný přehled trhu kolektorů slunečního záření v České republice, základní členění jednotlivých typů kolektorů a hlavních součástí solárních soustav. V dalších pokračováních jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla a možné varianty napojení akumulačních nádob.

Vrt pro tepelné čerpadlo - modelování dlouhodobé energetické bilance - 3. část

24.5.2010 | Ing. Jan Uhlík
Třetí díl článku na téma geotermální energie přináší výsledky numerického modelování ve dvou zjednodušených modelových případech: 1) konstantní teplota teplonosné kapaliny v průběhu celé "životnosti" vrtu a 2) konstantní odebíraný výkon v zimě a nulový výkon v létě.

Vrt pro tepelné čerpadlo - modelování dlouhodobé energetické bilance - 2. část

10.5.2010 | Ing. Jan Uhlík
Druhý díl článku na téma geotermální energie. Simulace transportu tepla v horninovém prostředí umožňuje v současnosti řada komerčního i volně dostupného softwaru. V realizovaných simulacích byl transport tepla řešen na podkladě konceptu programu SEAWAT6,7,8.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 20.05.2010 09:45

Vrt pro tepelné čerpadlo - modelování dlouhodobé energetické bilance - 1. část

3.5.2010 | Ing. Jan Uhlík
Hlavním cílem předkládaného textu je čtenáře seznámit s metodikou a výsledky matematického modelování transportu tepla v okolí vrtu pro tepelné čerpadlo. Sekundárním cílem je na pozadí analyzovaného problému zdokumentovat vybrané informace související s výskytem geotermální energie.
diskuse: 1 příspěvek, 20.07.2015 11:38

Čisté teplo

19.4.2010 | Martin Sedlák
Vývoj ve stavebnictví směřuje k pasivním stavbám, jejichž technologie se v Evropě rozvíjí již několik desítek let. Francie plánuje přechod na pasivní standard a od roku 2050 je plánována výstavba pouze tzv. kvazinulových domů. V České republice se významnějším impulsem stal program Zelená úsporám.
diskuse: 1 příspěvek, 30.04.2010 20:27
zpět na aktuální články       5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...   

Témata 2019

technická podpora výrobců

Partneři - Obnovitelná energie

Spolupracujeme

logo Česká peleta

Doporučujeme