Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 – 1. část

Tuto komplexní statistickou zprávu připravilo oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu. Zpráva se zaměřuje na pozici obnovitelných zdrojů v energetické bilanci České republiky a detailně popisuje vývoj jednotlivých kategorií obnovitelných zdrojů energie, včetně dlouhodobých časových řad. Zpráva obsahuje statistická data o využití biomasy, bioplynu, kapalných biopaliv, solární, větrné i vodní energie, tepelných čerpadel a biologicky rozložitelné složky odpadů. V úvodu jednotlivých kapitol je popsána metodika přípravy statistických dat. Publikovaná data jsou plně kompatibilní s daty zasílanými do IEA a Eurostatu.

1. Úvod

logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo tuto statistickou zprávu jako komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2013 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 10,7 %. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích činil 8,7 %. Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě se podle mezinárodní metodiky výpočtu pohybuje okolo 12 % a jejich podíl na výrobě tepelné energie okolo 9 %.

2. Úvod

Oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravuje od roku 2003 komplexní statistické přehledy o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR. Vedle souhrnné zprávy jsou připravovány i dílčí statistiky.

Tato souhrnná zpráva přináší především výsledky zpracování statistických výkazů MPO, jakožto i data převzatá ze statistik a databází Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Českého statistického úřadu (ČSÚ), Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Státního fondu životního prostředí (SFŽP), Czechinvestu a dalších.

Při sestavování této zprávy byla použita principiálně stejná metodika jako pro ročníky předchozí, data jsou tedy plně srovnatelná. Metodika statistiky jednotlivých typů OZE je vždy uvedena v úvodech jednotlivých kapitol.

Data publikovaná v této studii jsou plně srovnatelná s daty publikovanými Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) a Eurostatem. Tato data pro mezinárodní organizace jsou připravována MPO ve spolupráci s ČSÚ na základě národní statistiky a následně zasílána IEA. Je však nutno připomenout odlišnou metodiku této mezinárodní statistiky pro teplo spotřebované pro vlastní potřebu v závodních výrobnách, které není uváděno v celkové výrobě tepelné energie a objevuje se pouze v konečné spotřebě (viz podrobněji metodika IEA). Tento metodický rozdíl je třeba brát v úvahu při využívání dat z publikací IEA a při porovnání námi uvedených údajů.

Některé dílčí informace zjištěné statistickým šetřením nemohly být zveřejněny z důvodu ochrany důvěrných dat podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Není-li u tabulek a grafů uvedeno jinak, zdroj dat je MPO.

3. Pozice OZE v energetické bilanci ČR

Metodika a komentář

Obnovitelné zdroje energie jsou v podmínkách ČR nefosilní přírodní zdroje energie, tj. energie vody, větru, slunečního záření, pevné biomasy a bioplynu, energie okolního prostředí, geotermální energie a energie kapalných biopaliv.

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2013 podílela na celkové tuzemské hrubé výrobě elektřiny 10,7 %. Energetický regulační úřad udává poněkud odlišné hodnoty pro celkovou hrubou výrobu elektřiny z biomasy a bioplynu – viz metodika dále. Provoz nelicencovaných zdrojů ERÚ nesleduje.

Podíl hrubé výroby tepelné energie z OZE se na celkové výrobě tepelné energie pohybuje zhruba okolo 9 %. Tento podíl vychází z dhadu celkové hrubé výroby tepelné energie ve výši cca 700 PJ pro rok 2007, předpokládá se, že celková výroba tepla je v posledních letech zhruba stejná.

Podíl obnovitelné energie na primárních energetických zdrojích (PEZ) v roce 2013 činil 8,7 %. Tento odhad se vztahuje k energii obsažené v použitém palivu a nezohledňuje účinnosti zařízení. Jako referenční hodnota byl použit odhad PEZ pro rok 2013 ve výši 1 761 PJ připravený MPO. Podíl OZE na konečné spotřebě činil o rok dříve (v roce 2012) podle mezinárodní metodiky výpočtu 11,2 %.

Energie v palivu užitém na výrobu tepla
(GJ)
Energie v palivu užitém na výrobu elektřiny
(GJ)
Primární energie

(GJ)
Energie z OZE celkem
(GJ)
Podíl na PEZ

(%)
Podíl na energii z OZE
(%)
Biomasa (mimo domácnosti)25 633 61414 696 482040 330 0972,326,2
Biomasa (domácnosti)50 663 8710050 663 8712,933,0
Vodní elektrárny009 845 0649 845 0640,66,4
Bioplyn6 667 36317 242 790023 910 1541,415,6
Biologicky rozl. část TKO2 764 460708 02003 472 4800,22,3
Biologicky rozl. část PRO a ATP996 0781 1770997 2560,10,6
Kapalná biopaliva0011 422 12611 422 1260,67,4
Tepelná čerpadla 003 431 0363 431 0360,22,2
Solární termální systémy00630 340630 3400,00,4
Větrné elektrárny001 729 8681 729 8680,11,1
Fotovoltaické elektrárny007 317 5547 317 5540,44,8
Celkem86 725 38732 648 47034 375 989153 749 8468,7100,0
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2013
Hrubá výroba elektřiny
(MWh)
Podíl na elektřině z OZE
(%)
Podíl na hrubé výrobě elektřiny
(%)
Vodní elektrárny2 734 74029,383,14
MVE < 1 MW478 7215,140,55
MVE 1 až < 10 MW614 8036,600,71
VVE ≥ 10 MW1 641 21617,631,89
Biomasa celkem1 683 27218,081,93
Palivové dříví1900,000,00
Štěpka apod.787 9708,460,91
Celulózové výluhy623 1176,690,72
Neaglom. rostlinné materiály104 4451,120,12
Pelety a brikety165 0451,770,19
Ostatní biomasa00,000,00
Kapalná biopaliva2 5050,030,00
Bioplyn celkem2 293 59324,642,63
Komunální ČOV90 2060,970,10
Průmyslové ČOV8 8000,090,01
Bioplynové stanice2 083 54622,382,39
Skládkový plyn111 0411,190,13
Biologicky rozložitelná část TKO83 8420,900,10
Biologicky rozl. část PRO a ATP1040,000,00
Větrné elektrárny480 5195,160,55
Fotovoltaické elektrárny 2 032 65421,842,33
Celkem9 308 724100,0010,69
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů v roce 2013
Hrubá výroba tepla
(GJ)
Podíl na teple z OZE
(%)
Podíl na celkové hrubé výrobě tepla
(%)
Biomasa celkem52 101 98882,87,4
Biomasa mimo domácnosti20 053 93631,92,9
Palivové dřevo514 3910,80,1
Štěpka apod.10 012 74715,91,4
Celulózové výluhy7 826 97412,41,1
Neaglom. rostlinné materiály687 4381,10,1
Brikety a pelety1 007 5131,60,1
Ostatní biomasa00,00,0
Kapalná biopaliva4 8730,00,0
Biomasa domácnosti32 048 05250,94,6
Bioplyn celkem3 571 0775,70,5
Komunální ČOV664 6331,10,1
Průmyslové ČOV85 0550,10,0
Bioplynové stanice2 724 2644,30,4
Skládkový plyn97 1250,20,0
Biologicky rozložitelná část TKO2 204 5253,50,3
Biologicky rozl. část PRO a ATP989 8411,60,1
Tepelná čerp. (teplo prostředí)3 431 0365,50,5
Solární termální systémy630 3401,00,1
Celkem62 928 806100,09,0
Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (MWh) – časová řada
20032004200520062007
Vodní elektrárny1 383 4672 019 4002 379 9102 550 7002 089 600
MVE < 1 MW242 020286 100342 980463 554477 340
MVE 1 až < 10 MW418 049617 400727 730425 510495 210
VVE ≥ 10 MW723 3981 115 9001 309 2001 661 6361 117 050
Biomasa celkem372 972564 546560 251731 088968 072
Štěpka apod.82 818265 269222 497272 725427 531
Celulózové výluhy290 154275 817279 582350 028474 571
Neaglom. rostlinné materiály0208405373584 46526415,3
Pelety a brikety02620443723 85039211,3
Ostatní biomasa0000334
Kapalná biopaliva000229
Bioplyn celkem107 856138 793160 858175 839215 223
Komunální ČOV54 11963 59171 44767 66270 865
Průmyslové ČOV1 6912 0012 8692 0703 292
Bioplynové stanice6 5197 1308 24319 21143 248
Skládkový plyn45 52766 07178 29986 89697 818
Biologicky rozložitelná část TKO9 58810 03110 61211 26411 975
Biologicky rozl. část PRO a ATP00000
Větrné elektrárny4 8939 87121 28049 400125 100
Fotovoltaické elektrárny 1842914145922 127
Celkem1 878 9602 742 9323 133 3253 518 8843 412 097
200820092010201120122013
Vodní elektrárny2 024 3352 429 6202 789 4741 963 1542 129 1662 734 740
MVE < 1 MW442 456469 932554 754396 997391 425478 721
MVE 1 až < 10 MW477 823484 934603 823497 618525 548614 803
VVE ≥ 10 MW1 104 0561 474 7541 630 8971 068 5391 212 1931 641 216
Biomasa celkem1 170 5281 396 2711 492 2391 684 5711 817 3371 683 272
Štěpka apod.603 048650 061641 840820 001881 041190
Celulózové výluhy458 469500 511514 676526 203535 848787 970
Neaglom. rostlinné materiály23 08572 91874 152111 021102 761623 117
Pelety a brikety84 536164 170241 215218 020295 591104 445
Ostatní biomasa1 3908 60120 217000
Kapalná biopaliva0101399 3272 0972 505
Bioplyn celkem266 868441 267634 662928 7151 467 6842 293 593
Komunální ČOV74 03679 19185 00288 27885 90290 206
Průmyslové ČOV4 0163 6164 9716 9248 5178 800
Bioplynové stanice91 580262 622447 424724 8021 264 2732 083 546
Skládkový plyn97 23695 83897 265108 711108 992111 041
Biologicky rozložitelná část TKO11 68410 93735 58690 19086 68683 842
Biologicky rozl. část PRO a ATP0002515104
Větrné elektrárny244 661288 067335 493397 003415 817480 519
Fotovoltaické elektrárny 12 93788 807615 7022 182 0182 148 6242 032 654
Celkem3 731 0134 654 9695 903 1567 245 6768 065 3299 308 724
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů (GJ) – časová řada
20032004200520062007
Biomasa celkem35 711 21340 230 44540 891 55841 759 66845 522 813
Biomasa mimo domácnosti13 890 85516 980 16817 436 98616 369 79716 041 570
Palivové dřevo110 916387 277640 525556 158569 990
Štěpka apod.6 536 2558 043 9818 493 5737 918 2028 317 901
Celulózové výluhy7 156 2298 408 7478 151 9847 656 3676 691 839
Neaglom. rostlinné materiály60 347108 879105 487122 522260 083
Brikety a pelety27 10831 28445 417116 549199 531
Ostatní biomasa00002 062
Kapalná biopaliva0000164
Biomasa domácnosti21 820 35823 250 27723 454 57225 389 87129 481 407
Bioplyn celkem780 639968 4521 009 902918 5111 009 221
Komunální ČOV552 416722 850791 463709 546695 569
Průmyslové ČOV81 16774 47860 07750 50153 486
Bioplynové stanice57 32467 55367 22380 270167 776
Skládkový plyn89 732103 57291 14078 19392 390
Biologicky rozložitelná část TKO1 941 5001 936 1831 860 8331 886 6421 887 668
Biologicky rozl. část PRO a ATP213 917730 7431 022 403941 5091 080 831
Tepelná čerp. (teplo prostředí)347 814523 160647 376852 9851 112 572
Solární termální systémy72 74785 171102 870127 730160 498
Celkem39 067 83044 474 15445 534 94246 487 04550 773 604
200820092010201120122013
Biomasa celkem43 399 94343 007 15446 736 28045 436 72646 653 39252 101 988
Biomasa mimo domácnosti15 462 63015 497 69516 065 79616 132 62516 447 31120 053 936
Palivové dřevo355 810318 631379 931360 065425 224514 391
Štěpka apod.8 297 7727 929 5548 147 6778 415 7178 397 35910 012 747
Celulózové výluhy6 339 1656 455 2106 739 6516 609 2816 602 0597 826 974
Neaglom. rostlinné materiály258 501432 274483 304429 334513 393687 438
Brikety a pelety211 316360 836311 175316 126479 5481 007 513
Ostatní biomasa01 1904 058000
Kapalná biopaliva66002 10229 7284 873
Biomasa domácnosti27 937 37927 509 45930 670 48429 304 10130 206 08132 048 052
Bioplyn celkem1 065 3901 210 9691 610 3611 910 6362 452 8943 571 077
Komunální ČOV690 252678 140714 710745 856681 942664 633
Průmyslové ČOV62 23258 67962 77971 484105 03385 055
Bioplynové stanice226 452397 616752 4001 015 8211 580 7652 724 264
Skládkový plyn86 45476 53480 47377 47485 15497 125
Biologicky rozložitelná část TKO1 848 1821 646 0181 777 0762 074 8832 136 9012 204 525
Biologicky rozl. část PRO a ATP1 100 2141 139 971995 337978 864975 435989 841
Tepelná čerp. (teplo prostředí)1 396 2531 707 6162 087 4292 479 0813 000 8433 431 036
Solární termální systémy203 866265 502366 468478 275561 705630 340
Celkem49 013 84848 977 23053 572 95053 358 46555 781 17062 928 806
Celková energie z OZE (GJ) – časová řada
20032004200520062007
Biomasa (mimo domácnosti)17 962 00022 594 78424 040 36725 529 89627 999 268
Biomasa (domácnosti)34 495 19536 755 71537 078 67840 138 13846 606 334
Vodní elektrárny4 980 0007 269 8408 567 6769 182 5207 522 560
Bioplyn1 729 0002 102 4472 335 3882 655 5723 188 631
Biologicky rozložitelná část TKO2 249 6442 505 2662 346 3802 241 3482 459 361
Biologicky rozl. část PRO a ATP213 917730 7431 016 049941 4011 101 228
Kapalná biopaliva2 592 2201 326 302117 253796 5231 374 751
Tepelná čerpadla (teplo prostředí)339 418400 763509 659667 255901 886
Solární termální systémy72 74785 171102 870127 730160 498
Větrné elektrárny17 61535 53676 608177 840450 360
Fotovoltaické elektrárny6621 0481 4902 1317 657
Celkem64 652 41873 807 61476 192 41882 460 35491 772 534
200820092010201120122013
Biomasa (mimo domácnosti)29 253 35431 912 16834 322 38335 710 20138 362 28240 330 097
Biomasa (domácnosti)44 165 42443 488 93648 486 11346 326 03647 751 95150 663 871
Vodní elektrárny7 287 6068 746 63210 042 1067 067 3547 664 9989 845 064
Bioplyn3 762 3705 444 2157 392 52710 456 43015 698 15623 910 154
Biologicky rozložitelná část TKO2 402 8662 229 5902 625 7053 344 6853 503 9283 472 480
Biologicky rozl. část PRO a ATP1 100 2241 143 0181 001 175982 104982 823997 256
Kapalná biopaliva4 654 5958 239 9659 786 89812 553 99011 746 29811 422 126
Tepelná čerpadla (teplo prostředí)1 159 5891 445 3371 775 7032 193 4042 600 0003 431 036
Solární termální systémy203 866265 502366 468478 275561 705630 340
Větrné elektrárny880 7801 037 0411 207 7751 429 2111 496 9411 729 868
Fotovoltaické elektrárny46 573319 7052 216 5277 855 2657 735 0467 317 554
Celkem94 917 247104 272 110119 223 380128 396 956138 104 128153 749 846

4. Energetické využití biomasy

Metodika statistiky

Energetickým využíváním biomasy se pro účely této energetické statistiky rozumí spalování dřevní a rostlinné hmoty, včetně celulózových výluhů a to jak samostatné, tak spolu s neobnovitelnými palivy za účelem výroby elektřiny či tepla. Pracovně je biomasa zjednodušeně rozdělována na následující kategorie:

 • Palivové dřevo
 • Dřevní odpad, piliny, kůra, štěpky, zbytky po lesní těžbě
 • Rostlinné materiály
 • Brikety a pelety
 • Celulózové výluhy
 • Kapalná biopaliva (pro energetické využití)
 • Ostatní biomasa
 • Dřevěné uhlí (není statisticky sledováno)

Plynná a kapalná (pro pohon) paliva z biomasy jsou uvedena v příslušných následujících kapitolách této zprávy. Stejně tak je dále pojednáno o biomase obsažené v komunálních a průmyslových odpadech a ATP. Do biomasy se nezahrnuje energetické využití rašeliny, která je z hlediska metodiky IEA/EUROSTAT řazena do fosilních paliv. Energetické využití papíru je sledováno v rámci využívání biologicky rozložitelného odpadu. Ostatní biomasou se rozumí speciální palivo vyrobené z biomasy a biologicky rozložitelného odpadu, případně jiná netradiční paliva. Statistika respektuje fyzické rozdělení biomasy, neboť to jediné je stejné v průběhu let a nikoliv její rozdělení podle aktuálně platných zákonů a vyhlášek, které stanovují podporu energetického užití biomasy a které se mohou měnit. Statistickými výkazy MPO byla zjišťována výroba elektřiny z biomasy u všech firem, které sledovanou činnost v daném roce prováděly. Zjištěná data byla porovnána a doplněna daty ERÚ. Statistika výroby tepelné energie z biomasy je prováděna v rámci kombinovaného šetření, jež pokrývá všechny subjekty s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z biomasy, dále tepelné zdroje s instalovaným výkonem nad 200 kW a subjekty s více jak 20 zaměstnanci. Statistika tedy pokrývá veškerou „větší“ spotřebu biomasy. Vzhledem k tomu, že není vhodné zatěžovat vyplňováním duplicitních výkazů menší firmy, jejichž podíl na celku je zanedbatelný, je prováděno určité zjednodušení, které však do jisté míry využívá i dat z předchozích let, které jsou korigovány modelem. Výsledné hodnoty tedy na 100 % neodpovídají skutečnosti sledovaného roku. Domníváme se však, že tato část chyby je minimální. Výkazy MPO jsou obesílány subjekty, které v předchozím roce vykázaly vyšší spotřebu biomasy (cca 500 tun) a dále subjekty s určitými charakteristikami (obecní zařízení, prodej tepla, nestandardní druhy paliva aj.). Zjištěná data byla doplněna daty z databáze REZZO a daty ze šetření ČSÚ „Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv EP 5-01“. Takto je sledována spotřeba biomasy u cca 30 tisíc subjektů.

Výroba energie z biomasy mimo domácnosti


Výroba elektřiny z biomasy podle jejích typů v roce 2013
Počet respondentůVýroba elektřiny
(MWh
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
Spotřeba paliva
(t)
Palivové dřevo3190,0114,076,00,0193,1
Dř. štěpka, odpad40787 969,9183 115,2604 854,70,0868 035,0
Celulózové výluhy2623 117,0604 037,219 079,80,0334 644,2
Rostlinné materiály5104 445,311 115,193 330,20,097 337,9
Brikety a pelety 8165 044,627 557,6137 487,00,095 796,8
Ostatní biomasa00,00,00,00,00,0
Kapalná biopaliva102 505,12 475,129,90,08 657,4
Celkem631 683 272,0828 414,2854 857,70,01 404 471,3
Výroba tepelné energie z biomasy podle jejích typů v roce 2013 *)
PalivoPočet respondentůHrubá výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba a ztráty
(GJ)
Prodej tepla (GJ)Spotřeba paliva
(t)
Palivové dřevo786514 390,7514 390,70,052 146,1
Dř. štěpka, odpad54910 012 747,47 199 441,02 813 306,41 252 275,0
Celulózové výluhy27 826 973,87 644 146,8182 827,0995 527,8
Rostlinné materiály82687 437,6294 732,5392 705,161 086,1
Brikety a pelety 2481 007 513,1460 567,1546 946,074 891,6
Ostatní biomasa00000
Kapalná biopaliva104 872,94 872,90,0203,4
Celkem1 45420 053 935,616 118 151,13 935 784,52 436 130,0
*) bez domácností a drobných spotřebitelů

Výroba elektřiny z biomasy


Vývoj výroby elektřiny z biomasy celkem
Počet respondentůVýroba elektřiny (MWh)Vlastní spotřeba vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
Spotřeba paliva
(t)
20037372 972,4149 571,117 383,3206 018,0203 855,7
200415564 545,8171 819,5222 827,3169 899,0414 911,1
200515560 251,9301 686,7210 379,248 186,0389 239,1
200619731 088,6419 653,6285 768,725 666,3512 434,5
200722968 071,9562 607,5403 714,21 518,3665 376,3
2008271 170 527,4589 198,6581 328,70,0865 116,3
2009321 396 271,1627 587,0768 684,00,01 063 912,9
2010371 492 238,5647 011,1845 227,40,01 253 224,4
2011451 684 571,8691 895,6992 675,60,01 351 767,0
2012491 817 337,4748 383,81 068 953,60,01 458 830,7
2013631 683 272,0828 414,2854 857,70,01 404 471,3
graf
Vývoj výroby elektřiny z palivového dřeva
Počet respondentůVýroba elektřiny
(MWh)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
Spotřeba paliva
(t)
200400,00,00,00,00,0
200500,00,00,00,00,0
200600,00,00,00,00,0
200700,00,00,00,00,0
200800,00,00,00,00,0
200900,00,00,00,00,0
201000,00,00,00,00,0
201100,00,00,00,00,0
201200,00,00,00,00,0
20133190,0114,076,00,0193,1
Vývoj výroby elektřiny z dřevní štěpky, dřevního odpadu apod. (biomasy)
Počet respondentůVýroba elektřiny
(MWh)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
Spotřeba paliva
(t)
200412265 269,533 792,8201 274,730 202,0244 010,4
200514222 497,268 483,4153 793,8220,0199 436,6
200616272 724,578 257,3190 673,13 794,1250 150,2
200718427 531,2101 263,2326 239,70,0402 986,7
200821603 047,9131 813,6471 234,40,0579 384,1
200923650 060,6112 116,8537 943,80,0664 955,1
201028641 839,9112 198,8529 641,00,0768 205,3
201129820 001,0141 454,6678 546,40,0 845 217,6
201227881 041,3172 543,3708 498,00,0910 013,7
201340787 969,9183 115,2604 854,70,0868 035,0
Vývoj výroby elektřiny z celulózových výluhů (biomasy)
Počet respondentůVýroba elektřiny
(MWh)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
Spotřeba paliva
(t)
20043275 817,0136 375,00,0139 442,0158 083,7
20052279 582,3231 616,30,047 966,0156 924,7
20062350 027,7331 976,40,018 051,3184 619,0
20072474 571,1453 639,420 931,70,0221 562,6
20082458 468,7436 656,721 812,00,0224 342,2
20092500 511,2474 838,525 672,70,0242 229,4
20102514 675,7491 621,423 054,30,0257 333,7
20112526 202,8498 129,628 073,20,0266 494,2
20122535 847,5511 062,124 785,40,0271 538,9
20132623 117,0604 037,219 079,80,0334 644,2
Vývoj výroby elektřiny z neaglomerovaných rostlinných materiálů (biomasy)
Počet respondentůVýroba elektřiny
(MWh)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
Spotřeba paliva
(t)
2004220 839,71 169,019 670,70,011 589,8
2005353 735,41 353,052 382,40,030 151,7
2006384 464,57 821,576 040,0603,062 146,0
2007526 415,32 053,124 158,70,016 219,6
2008723 085,22 722,220 363,00,015 120,4
2009772 918,28 526,864 391,40,055 815,3
2010574 151,510 588,663 562,90,061 407,1
20117111 020,611 985,399 035,30,094 979,8
20126102 760,810 928,691 832,20,096 095,5
20135104 445,311 115,193 330,20,097 337,9
Vývoj výroby elektřiny z briket a pelet (biomasy)
Počet respondentůVýroba elektřiny
(MWh)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
Spotřeba paliva
(t)
200422 619,6482,71 881,9255,01 227,2
200524 437,0234,04 203,00,02 726,1
2006623 849,71 598,519 033,33 217,915 519,3
2007639 211,35 651,032 042,01 518,324 321,4
2008884 535,618 006,266 529,40,044 924,6
200910164 170,132 095,0132 075,10,093 774,1
20109241 215,432 469,9208 745,50,0149 593,8
201110218 019,531 104,6186 914,90,0143 491,4
201212295 591,252 619,4242 971,80,0180 706,5
20138165 044,627 557,6137 487,00,095 796,8
Vývoj výroby elektřiny z ostatní pevné biomasy
Počet respondentůVýroba elektřiny
(MWh)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
Spotřeba paliva
(t)
200400,00,00,00,00,0
200500,00,00,00,00,0
200600,00,00,00,00,0
20071334,00,0334,00,0286,0
200811 390,00,01 390,00,01 345,0
200918 601,00,08 601,00,07 135,0
2010120 217,00,020 217,00,016 629,0
201100,00,00,00,00,0
201200,00,00,00,00,0
201300,00,00,00,00,0
Vývoj výroby elektřiny z kapalných biopaliv (biomasy)
Počet respondentůVýroba elektřiny
(MWh)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
Spotřeba paliva
(t)
200400,00,00,00,00,0
200500,00,00,00,00,0
2006122,30,022,30,010,0
200719,00,88,20,05,0
200800,00,00,00,00,0
2009110,010,00,00,04,0
20103139,1132,46,70,055,4
201199 327,29 221,5105,70,01 584,0
2012132 096,61 230,4866,30,0476,1
2013102 505,12 475,129,90,08 657,4
Hrubá výroba elektřiny z biomasy podle kategorií podpory (GWh)
Parní elektrárnyOstatní elektrárnyCelkem
2009Spalováním cíleně pěstované biomasy153,17,6160,7
Spalováním hnědé (lesní) biomasy696,60,1696,7
Spalováním bílé a odpadní biomasy579,40,0579,4
Výroba elektřiny brutto celkem1 429,17,71 436,8
2010Spalováním cíleně pěstované biomasy261,18,8269,9
Spalováním hnědé (lesní) biomasy662,13,7665,8
Spalováním bílé a odpadní biomasy576,20,0576,2
Výroba elektřiny brutto celkem1 499,412,51 511,9
2011Spalováním cíleně pěstované biomasy336,37,6343,9
Spalováním hnědé (lesní) biomasy723,37,9731,2
Spalováním bílé a odpadní biomasy598,10,1598,2
Výroba elektřiny brutto celkem1 657,715,61 673,3
2012Spalováním cíleně pěstované biomasy445,09,8454,8
Spalováním hnědé (lesní) biomasy727,58,7736,2
Spalováním bílé a odpadní biomasy621,40,7622,1
Výroba elektřiny brutto celkem1 793,919,21 813,1
2013Spalováním cíleně pěstované biomasy331,61,5333,1
Spalováním hnědé (lesní) biomasy391,31,1392,4
Spalováním bílé a odpadní biomasy9192,7921,7
Výroba elektřiny brutto celkem1 641,95,31 647,2
graf
Pramen: ERÚ

Výroba tepla z biomasy


Vývoj výroby tepla z biomasy celkem
Počet respondentůHrubá výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(GJ)
Prodej tepla
(GJ)
Spotřeba paliva
(t)
20031 20013 890 855,112 417 500,71 473 354,41 689 935,7
20041 30016 980 168,415 366 508,91 613 659,51 777 497,1
20051 44817 436 985,715 434 164,82 002 820,91 966 928,4
20061 39416 041 569,914 505 398,91 545 021,41 839 577,5
20071 75515 462 629,513 736 265,71 536 171,01 916 200,1
20081 18615 462 563,513 736 199,71 726 363,81 884 799,3
20091 34415 497 695,113 770 769,21 726 925,91 854 817,3
20101 20016 065 795,514 030 923,02 034 872,51 963 776,6
20111 17816 132 625,413 615 827,52 516 797,91 936 961,3
20121 46216 447 311,314 016 595,42 430 715,92 047 408,0
20131 45420 053 935,616 118 151,13 935 784,52 436 130,0
graf
Vývoj výroby tepla z palivového dřeva (biomasy)
Počet respondentůHrubá výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(GJ)
Prodej tepla
(GJ)
Spotřeba paliva
(t)
2004765387 277,4375 123,412 154,036 793,7
2005846640 525,3639 925,3600,062 071,4
2006744556 157,8555 972,8185,054 102,2
2007858569 990,2561 429,28 561,054 635,4
2008520355 809,9355 351,2458,734 718,8
2009517318 631,4318 172,7458,730 861,2
2010510379 931,4376 684,03 247,436 505,8
2011517360 065,2360 065,20,034 653,0
2012698425 223,9425 223,90,041 006,6
2013786514 390,7514 390,70,052 146,1
Vývoj výroby tepla z dřevní štěpky, dřevního odpadu apod. (biomasy)
Počet respondentůHrubá výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(GJ)
Prodej tepla
(GJ)
Spotřeba paliva
(t)
20046438 043 981,16 506 005,71 537 975,4864 912,4
20056698 493 573,17 792 872,5700 700,6851 560,2
20067087 918 201,57 032 247,7885 953,8881 456,7
20079488 317 900,97 433 872,7884 028,2934 669,3
20086998 297 771,97 208 516,81 089 255,11 023 815,9
20098127 929 554,36 883 869,51 045 684,7948 261,4
20107718 147 676,86 803 489,91 344 186,9983 789,8
20116848 415 716,76 613 993,61 801 723,01 005 721,8
20127508 397 359,26 769 668,01 627 691,21 077 439,4
201354910 012 747,47 199 441,02 813 306,41 252 275,0
Vývoj výroby tepla z celulózových výluhů (biomasy)
Počet respondentůHrubá výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(GJ)
Prodej tepla
(GJ)
Spotřeba paliva
(t)
200438 408 747,08 408 747,00,0862 042,3
200528 151 983,56 908 001,51 243 982,01 040 179,3
200627 656 367,07 100 369,7555 997,3883 578,3
200726 691 839,06 201 661,7490 177,3888 914,8
200826 339 164,86 019 045,4320 119,4787 471,4
200926 455 209,56 282 398,9172 810,7808 900,6
201026 739 651,06 545 327,2194 323,8873 910,5
201126 609 280,66 437 996,5171 284,1833 133,4
201226 602 059,36 429 144,9172 914,4849 765,3
201327 826 973,87 644 146,8182 827,0995 527,8
Vývoj výroby tepla z neaglomerovaných rostlinných materiálů (biomasy)
Počet respondentůHrubá výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(GJ)
Prodej tepla
(GJ)
Spotřeba paliva
(t)
200420108 878,647 043,661 835,011 497,6
200522105 487,053 775,751 711,39 800,6
200640122 521,863 946,258 575,612 306,6
200766260 082,6209 412,750 669,922 259,9
200851258 500,674 955,1183 545,422 390,4
200957432 273,8181 348,9250 924,939 045,6
201061483 303,6198 023,4285 280,244 897,5
201159429 334,369 815,7359 518,640 266,0
201280513 393,3201 200,3312 192,942 642,1
201382687 437,6294 732,5392 705,161 086,1
Vývoj výroby tepla z briket a pelet (biomasy)
Počet respondentůHrubá výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(GJ)
Prodej tepla
(GJ)
Spotřeba paliva
(t)
20042031 284,329 589,21 695,12 251,1
20052645 416,739 589,75 827,03 316,9
200673116 549,072 239,344 309,78 133,8
2007113199 531,298 858,6100 672,615 528,6
200885211 316,478 331,2132 985,216 402,8
200992360 836,1104 868,2255 967,926 897,6
2010119311 174,8107 398,6203 776,222 827,0
2011151316 126,4132 594,5183 531,923 087,3
2012221479 547,7185 629,8293 917,935 582,9
20132481 007 513,1460 567,1546 946,074 891,6
Vývoj výroby tepla z ostatní pevné biomasy
Počet respondentůHrubá výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(GJ)
Prodej tepla
(GJ)
Spotřeba paliva
(t)
200400,00,00,0 0,0
200500,00,00,0 0,0
200600,00,00,0 0,0
200712 062,00,02 062,0192,0
200800,00,00,0 0,0
200921 190,0111,01 079,0851,0
201014 058,00,04 058,01 846,0
201100,00,00,00,0
201200,00,00,00,0
201300,00,00,00,0
Vývoj výroby tepla z kapalných biopaliv (biomasy)
Počet respondentůHrubá výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba vč. ztrát
(GJ)
Prodej tepla
(GJ)
Spotřeba paliva
(t)
200400,00,00,0 0,0
200500,00,00,0 0,0
200600,00,00,0 0,0
20071164,0164,00,0 0,0
2008166,066,00,0 0,0
200900,00,00,0 0,0
201000,00,00,0 0,0
201142 102,11 361,9740,299,9
2012629 727,85 728,423 999,4971,7
2013104 872,94 872,90,0203,4

Výroba tepla z biomasy – domácnosti

Odhad spotřeby biomasy v domácnostech je nejvýznamnějším problémem naší statistiky obnovitelných zdrojů energie. Hlavním problémem statistiky spotřeby biomasy oproti klasickým palivům je to, že nejsou a nikdy nebudou zcela statisticky podchyceny její zdroje. Současně nelze plně využít případných informací o prodeji kotlů, neboť drtivá většina zařízení umožňuje spalovat i uhlí.

Pod pojmem biomasa se v této statistice rozumí palivové dříví získané z lesa, z údržby městské a venkovské zeleně, získané samosběrem či nákupem u obchodníků s palivy nebo u podniků disponujících touto surovinou. Současně je zde však i zahrnut veškerý dřevní odpad – klestí, piliny, odřezky, staré palety či nábytek, stavební nebo dříve jinak využité dřevo – tedy vše co je ze dřeva a čím lidé v domácnostech topí. Pelety, brikety a rostlinné materiály představují zatím pouze menší část této spotřeby, nicméně i jejich spotřeba stále roste.

Metodika statistiky byla podrobně popsána ve studii „Spotřeba biomasy v domácnostech (MPO, 2006)“ a oproti předchozím létům zůstala nezměněna. Ve spolupráci s ČSÚ a ČHMÚ jsou hledány nové možnosti, jak zjišťovat data o spotřebě biomasy v domácnostech, o počtu a struktuře topidel a počtu domácností využívajících toto palivo.

Základní data o spotřebě domácností byla zjištěna výběrovým šetřením ENERGO 2004. Roční data pak vyplývají z lesnické statistiky ČSÚ. Jedná se o prodeje palivového dříví (bez kůry) zjištěné vyčerpávajícím šetřením u lesních společností a majitelů lesů. Využijeme-li dostupných zdrojů sekundárních dat, je možno provést odhad meziročního vývoje spotřeby palivového dřeva následujícím postupem. Je třeba zahrnout změnu poptávky po biomase, způsobenou např. substitucí, cenou paliva, změnou legislativních podmínek atd. To je provedeno na základě změny prodejů palivového dříví z lesa – tento index ovlivňuje tu část spotřeby biomasy v domácnostech, která je kryta „nákupy“. Dále je započítána změna velikosti celkové těžby dříví z lesa – ta ovlivňuje tu část spotřeby, která je definována jako „samosběr“. Domníváme se, že je to při nedostatku ostatních informací vhodná metoda, neboť například celková těžba ohraničuje i to, kolik odpadového dřeva je k dispozici pro případné využití k otopu v domácnostech. Ve výpočtech není uvažováno to, že dřevo je obvykle využíváno až po jeho vyschnutí (minimálně jeden rok).

Na základě výše uvedeného pak lze odhadovat meziroční vývoj spotřeby biomasy v domácnostech, resp. po odečtení spotřeby dřevěných pelet a briket (předpokládáme, že drtivá většina je spotřebována v domácnostech) pak i spotřebu samotného palivového dřeva.

Příprava odhadů meziročních změn spotřeby palivového dřeva v domácnostech je věc dlouhodobá, výše uvedená metodika bude korigována výsledky připravovaného šetření spotřeby energie v domácnostech ČSÚ ENERGO 2015. Teprve po zpracování tohoto šetření bude možné objektivně vyhodnotit použitou metodu a přesněji stanovit algoritmus meziročních přepočtů.

Dodávky dříví VI. tř. jakosti – palivo (dle ČSÚ; plm bez kůry)
RokTěžba celkem
(tis. plm b.k.)
z toho těžba palivového dříví
(tis. plm b.k.)
RokTěžba celkem
(tis. plm b.k.)
z toho těžba palivového dříví
(tis. plm b.k.)
1949 5 804960198513 905900
19507 4491 193198613 1561 040
19517 7611 454198712 8911 116
19529 3781 560198812 6321 047
19538 7921 439198912 303964
19548 1201 443199013 3321 301
19559 6071 473199110 7511 014
19569 0001 47719929 850833
19578 8401 293199310 406694
19588 5371 170199411 950778
19598 2341 047199512 365649
19608 046902199612 584718
19618 656868199713 491610
19628 734806199813 991820
19638 092843199914 203840
19648 412932200014 441940
19658 2431 007200114 3741 010
19668 353870200214 5411 007
196710 252881200315 1401 180
19688 789898200415 6011 190
19699 062877200515 5111 225
197010 178784200617 6781 345
197110 258912200718 5081 770
197210 425908200816 1871 734
197310 317815200915 5021 733
197411 002752201016 7361 965
197511 400792201115 3811 914
197612 106884201215 0612 020
197711 970847201315 3312 182
197813 004992 .
197913 5921 030 .
198013 626950 .
198113 435922 .
198213 169976 .
198313 162944 .
198413 511852 .
graf
Dodávky dříví VI. tř. jakosti – palivo (dle ČSÚ; plm bez kůry; přepočet na prm s kůrou podle ÚHÚL)
RokJehličnaté dřívíListnaté dřívíCelkem
plm b.k.cena Kč/plmplm b.k.cena Kč/plmprm s.k.
2003638 532323448 4254381 953 187
2004700 132325489 9145112 138 171
2005720 120343504 8685612 201 094
2006819 850553525 0806552 409 319
20071 410 010459360 0308203 088 275
20081 259 734426473 8388123 054 894
20091 158 915495574 2268023 079 210
20101 337 163567627 8458533 485 371
20111 049 180658864 7141 0553 457 883
20121 196 033750824 2011 0723 627 915
20131 266 915774915 2921 0813 925 024
Odhad meziročního vývoje spotřeby biomasy v domácnostech
RokSpotřeba
(tuny)
Energie v použitém palivu
(GJ)
Teplo
(GJ)
20032 653 47734 495 19521 820 358
20042 827 36336 755 71523 250 277
20052 852 20637 078 67823 454 572
20063 087 54940 138 13825 389 871
20073 585 10346 606 33429 481 407
20083 397 34044 165 42427 937 379
20093 345 30343 488 93627 509 459
20103 729 70148 486 11330 670 484
20113 563 54146 326 03629 304 101
20123 673 22747 751 95130 206 081
20133 897 22150 663 87132 048 052

Brikety a pelety z biomasy


Základní bilance dřevěných pelet (tis. tun)
ProdukceDovozVývozDodávka na tuzemský trh
vč. zásob
20034031
200411092
2005160124
2006270207
20076004614
2008135011223
2009158413428
20101451311150
20111481911156
20121571812847
20131633613168
Základní bilance rostlinných pelet (tis. tun)
ProdukceDovozVývozDodávka na tuzemský trh
vč. zásob
2003
20041001
20057007
2006260026
2007402042
2008602062
2009110100120
201016973173
2011148257166
201219217209
201313118149
Základní bilance dřevěných briket (tis. tun)
ProdukceDovozVývozDodávka na tuzemský trh
vč. zásob
20039006525
200411018229
200510318024
200611138232
200711366752
20089686935
2009106226563
2010120276285
2011116467488
2012120386098
2013120375998
Základní bilance rostlinných briket (tis. tun)
ProdukceDovozVývozDodávka na tuzemský trh
vč. zásob
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091001
20101001
20111001
20121001
20131001

Zahraniční obchod biomasou vhodnou pro energetické účely

Databáze zahraničního obchodu ČSÚ poskytuje měsíční data o dovozech a vývozech komodit podle kombinované nomenklatury TARIC. V případě biomasy vhodné pro energetické účely je definována položka 4401 „Palivové dřevo“. Tato položka obsahuje nejen klasické palivové dřevo, ale i dřevěné štěpky, třísky, piliny a brikety a pelety. Zvlášť jsou evidovány pelety a brikety z dřevní hmoty. Data z databáze zahraničního obchodu jsou dále MPO verifikována. Pro podrobnější informace o systému statistiky zahraničního obchodu viz její metodika (ČSÚ).

Dovoz biomasy vhodné k energetickým účelům (tis. tun)
20032004200520062007
Dřevo palivové006127
Štěpky, třísky dřevěné jehličnaté5633582537
Štěpky, třísky dřevěné ostatní24211
Piliny dřevěné1803187
Zbytky, dřevěný odpad605413
Brikety a pelety01136
Celkem82381035571
200820092010201120122013
Dřevo palivové31754283233
Štěpky, třísky dřevěné jehličnaté25481587148142
Štěpky, třísky dřevěné ostatní134556
Piliny dřevěné8833196870
Zbytky, dřevěný odpad232122231457
Brikety a pelety82640655673
Celkem68124168227323380
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům (tis. tun)
20032004200520062007
Dřevo palivové15814110413977
Štěpky, třísky dřevěné jehličnaté30343765101
Štěpky, třísky dřevěné ostatní4464773
Piliny dřevěné25132880138
Zbytky, dřevěný odpad61416878101
Brikety a pelety689192102103
Celkem346324335512593
200820092010201120122013
Dřevo palivové6993657064103
Štěpky, třísky dřevěné jehličnaté13015751167102170
Štěpky, třísky dřevěné ostatní1256215505267
Piliny dřevěné12374164132117166
Zbytky, dřevěný odpad705057397754
Brikety a pelety181199173185188190
Celkem698635525642599750

Celková bilance energeticky využité biomasy


Energetické využití biomasy v roce 2013 (tuny)
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.868 0351 252 2752 120 310
Palivové dřevo19352 14652 339
Rostlinné materiály97 33861 086158 424
Brikety a pelety95 79774 892170 689
Celulózové výluhy334 644995 5281 330 172
Ostatní biomasa000
Celkem1 396 0072 435 9273 831 934
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 897 221
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům750 359
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa8 479 514
Energetické využití biomasy v roce 2012 (tuny)
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.910 0141 077 4391 987 453
Palivové dřevo41 00741 007
Rostlinné materiály96 09642 642138 738
Brikety a pelety180 70735 583216 289
Celulózové výluhy271 539849 7651 121 304
Ostatní biomasa000
Celkem1 458 3552 046 4363 504 791
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 673 227
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům599 000
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa7 777 018
Energetické využití biomasy v roce 2011 (tuny)
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.845 2181 005 7221 850 939
Palivové dřevo34 65334 653
Rostlinné materiály94 98040 266135 246
Brikety a pelety143 49123 087166 579
Celulózové výluhy266 494833 1331 099 628
Ostatní biomasa000
Celkem1 350 1831 936 8613 287 044
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 563 541
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům642 000
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa7 492 585
Energetické využití biomasy v roce 2010 (tuny)
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.768 205983 7901 751 995
Palivové dřevo36 50636 506
Rostlinné materiály61 40744 898106 305
Brikety a pelety149 59422 827172 421
Celulózové výluhy257 334873 9111 131 245
Ostatní biomasa16 6291 84618 475
Celkem1 253 1691 963 7783 216 947
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 729 701
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům525 828
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa7 472 476
Energetické využití biomasy v roce 2009 (tuny)
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.664 955948 2611 613 216
Palivové dřevo30 86130 861
Rostlinné materiály55 81539 04694 861
Brikety a pelety93 77426 898120 672
Celulózové výluhy242 229808 9011 051 130
Ostatní biomasa7 1358517 986
Celkem1 063 9081 854 8172 918 725
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 345 303
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům635 299
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa6 899 327
Energetické využití biomasy v roce 2008 (tuny)
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.579 3841 023 8161 603 200
Palivové dřevo34 71934 719
Rostlinné materiály15 12022 39037 511
Brikety a pelety44 92516 40361 327
Celulózové výluhy224 342787 4711 011 814
Ostatní biomasa1 34501 345
Celkem865 1161 884 7992 749 916
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 397 340
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům719 503
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa6 866 759
Energetické využití biomasy v roce 2007 (tuny)
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.402 987934 6691 337 656
Palivové dřevo54 63554 635
Rostlinné materiály16 22022 26038 480
Brikety a pelety24 32115 52939 850
Celulózové výluhy221 563888 9151 110 478
Ostatní biomasa286192478
Celkem665 3771 916 2002 581 577
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 585 103
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům591 740
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa6 711 037
Energetické využití biomasy v roce 2006 (tuny)
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.250 150881 4571 131 607
Palivové dřevo54 10254 102
Rostlinné materiály62 14612 30774 453
Brikety a pelety15 5198 13423 653
Celulózové výluhy184 619883 5781 068 197
Ostatní biomasa
Celkem512 4351 839 5782 352 012
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 087 549
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům516 455
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa5 956 016
Energetické využití biomasy v roce 2005 (tuny)
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.199 437851 5601 050 997
Palivové dřevo62 07162 071
Rostlinné materiály30 1529 80139 953
Brikety a pelety2 7263 3176 043
Celulózové výluhy156 9271 040 1791 197 106
Ostatní biomasa
Celkem389 2421 966 9282 356 170
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech2 852 206
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům330 331
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa5 538 707
Energetické využití biomasy v roce 2004 (tuny)
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.243 834864 9121 108 747
Palivové dřevo36 79436 794
Rostlinné materiály11 59011 49823 087
Brikety a pelety1 2272 2513 478
Celulózové výluhy157 203862 0421 019 245
Ostatní biomasa000
Celkem413 8541 777 4972 191 351
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech2 827 363
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům322 955
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa5 341 669

Hlavní použité prameny a zdroje dat

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Zpracování výkazů MPO
 • Dílčí publikace MPO
 • Přehled podpořených projektů OZE

Český statistický úřad

 • Zpracování výkazu EP 5-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
 • Spotřeba energie v domácnostech ČR za rok 2003. (ČSÚ 2005)
 • Statistika zahraničního obchodu
 • Lesnictví a myslivost v roce … (ČSÚ …)

Energetický regulační úřad

 • Roční zpráva o provozu ES ČR. (ERÚ)
 • Přehled údajů o licencích udělených ERÚ
 • Informace o výrobě tepla z OZE

Český hydrometeorologický ústav

 • Databáze REZZO 1 a 2
 • Seznam spaloven odpadů v ČR
 • Emisní bilance vytápění bytů malými zdroji od roku 2001. (ČHMÚ 2003, 2007)

Státní fond životního prostředí

 • Přehled podpořených projektů OZE

Ministerstvo zemědělství

 • Přehled podpořených projektů OZE

Použité zkratky

ATPalternativní paliva
BRKObiologicky rozložitelná část komunálního odpadu
CZTcentrální zásobování teplem
ČEAČeská energetická agentura
ČHMÚČeský hydrometeorologický ústav
ČOVčistírny odpadních vod
ČSÚČeský statistický úřad
ERÚEnergetický regulační úřad
FAMEmethylestery mastných kyselin (Fatty Acids Methyl Esters)
IEAMezinárodní energetická agentura (International Energy Agency)
MEŘOmethylester řepkového oleje
MPOMinisterstvo průmyslu a obchodu
MVEmalé vodní elektrárny
MŽPMinisterstvo životního prostředí
ORCorganický Rankinův cyklus
OZEobnovitelné zdroje energie
PROprůmyslové odpady
PVEpřečerpávací vodní elektrárny
REZZOregistr emisí a znečišťovatelů ovzduší
SEIStátní energetická inspekce
SFŽPStátní fond životního prostředí
SLEsolární elektrárny
SZIFStátní zemědělský intervenční fond
TKOtuhý komunální odpad
VOVOtepelná čerpadla voda-voda
VTEvětrné elektrárny
VVEvelké vodní elektrárny
VZVOtepelná čerpadla vzduch-voda
ZEVOtepelná čerpadla země-voda
English Synopsis
Renewables in the Czech Republic 2013, Part 1

Concept Data Support Department of the Ministry of Industry and Trade has prepared this statistical report as a comprehensive national statistics on renewable energy sources. The report focuses on the share of RES in the energy balance of the Czech Republic and describes in detail the development of the each RES categories, which are: biomass, biogas, liquid biofuels, solar, wind and water energy, heat pumps and renewable part of industrial and municipal waste. There is a description of methodology regarding data collection and consequent analysis at the beginning of each section (chapter) of the report. Data included in the report are fully comparable (compatible) with data which are reported on regular basis to International Energy Agency and Eurostat.

 
 
Reklama