Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 – 2. část

Tuto komplexní statistickou zprávu připravilo oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu. Zpráva se zaměřuje na pozici obnovitelných zdrojů v energetické bilanci České republiky a detailně popisuje vývoj jednotlivých kategorií obnovitelných zdrojů energie, včetně dlouhodobých časových řad. Zpráva obsahuje statistická data o využití biomasy, bioplynu, kapalných biopaliv, solární, větrné i vodní energie, tepelných čerpadel a biologicky rozložitelné složky odpadů. V úvodu jednotlivých kapitol je popsána metodika přípravy statistických dat. Publikovaná data jsou plně kompatibilní s daty zasílanými do IEA a Eurostatu.

5. Bioplyn


Metodika statistiky

V kategorii bioplyn je v této energetické statistice bilancován energeticky využitý bioplyn jímaný při anaerobní fermentaci na komunálních a průmyslových ČOV, při fermentaci zemědělských odpadů a produktů (rostlinných a živočišných), dále pak bioplyn jímaný z účelové anaerobní fermentace komunálních a jiných odpadů (např. potravinářských) a skládkový plyn přímo jímaný z tělesa skládek. Není sledováno prosté spalování na pochodni (fléře). Vzhledem k tomu, že v řadě bioplynových stanic je prováděna kofermentace různých typů odpadů a tato praxe jistě do budoucna bude dále rozšiřována, bylo třeba provést rozdělení kategorie bioplyn podle jednoduchého klíče takto:

 • Bioplynové hospodářství na komunálních ČOV
 • Bioplynové hospodářství na průmyslových ČOV
 • Bioplynové stanice (zemědělské; na průmyslový a komunální odpad; jiná kofermentace)
 • Energetické využívání skládkového plynu

V rámci výkazů MPO bylo sledováno energetické využití bioplynu u všech subjektů, které tuto technologii provozují. ERÚ vykazuje poněkud odlišné hodnoty výroby elektřiny z bioplynu. To vyplývá z toho, že ve statistice ERÚ není zahrnován zkušební provoz ani provoz před nabytím právní moci licence. Provoz nelicencovaných zdrojů ERÚ nesleduje.

V České republice je tradičně ve velké míře využívána anaerobní fermentace jako součást technologie komunálních ČOV. Bioplyn zde vyrobený je především používán pro vlastní potřebu provozů (vyhřívání reaktorů, vytápění objektů, ohřev teplé vody). Velmi dramatický rozvoj zažívá v současné době výstavba bioplynových stanic. Ta svoji dynamikou předčila i rozvoj využívání skládkového plynu, který byl dominantní před několika lety.

Vyrobená tepelná energie je především využívána pro vlastní potřebu provozů, což je dáno hlavně umístěním skládek, ČOV a dalších bioplynových stanic mimo hlavní zástavbu obce a vlastní technologií provozu. Nověji se však stále více využívá i dodávka tepla do SZT, či pro přidružené výroby. V datech o instalovaném tepelném výkonu není od roku 2008 započítáván výkon ve velkých zdrojích při spoluspalování s jiným palivem (především zemní plyn). Na některých skládkách není odpadní teplo vzniklé při výrobě elektřiny využíváno, též není uvedeno teplo mařené v chladičích bioplynových stanic. Počty zařízení v tabulkách jsou počty kogeneračních jednotek, či kotlů.

Doplňují informace je možno nalézt na mapách bioplynových stanic společností CZ Biom a CzBA.

Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2013
Počet respondentůPočet lokalit
(ČOV, skládek, BPS)
Spotřeba bioplynu
(m3)
Komunální ČOV449761 244 175
Průmyslové ČOV131410 339 332
Bioplynové stanice371388995 619 603
Skládkový plyn246564 592 138
Celkem4525641 131 795 248
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2012
Počet respondentůPočet lokalit
(ČOV, skládek, BPS)
Spotřeba bioplynu
(m3)
Komunální ČOV449460 326 737
Průmyslové ČOV131410 406 354
Bioplynové stanice303317628 824 719
Skládkový plyn256166 136 898
Celkem385486765 694 708
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2011
Počet respondentůPočet lokalit
(ČOV, skládek, BPS)
Spotřeba bioplynu
(m3)
Komunální ČOV469863 955 390
Průmyslové ČOV13145 177 985
Bioplynové stanice180186364 320 920
Skládkový plyn236266 417 436
Celkem262360499 871 731
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2010
Počet respondentůPočet lokalit
(ČOV, skládek, BPS)
Spotřeba bioplynu
(m3)
Komunální ČOV469762 209 058
Průmyslové ČOV11124 337 639
Bioplynové stanice113115223 170 256
Skládkový plyn236361 412 242
Celkem193287351 129 195
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2009
Počet respondentůPočet lokalit
(ČOV, skládek, BPS)
Spotřeba bioplynu
(m3)
Komunální ČOV479558 451 483
Průmyslové ČOV11124 068 474
Bioplynové stanice8586132 287 587
Skládkový plyn246164 758 982
Celkem167254259 566 526
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2008
Počet respondentůPočet lokalit
(ČOV, skládek, BPS)
Spotřeba bioplynu
(m3)
Komunální ČOV489657 857 277
Průmyslové ČOV12133 624 054
Bioplynové stanice484951 382 715
Skládkový plyn245862 705 698
Celkem132216175 569 744
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2007
Počet respondentůPočet lokalit
(ČOV, skládek, BPS)
Spotřeba bioplynu
(m3)
Komunální ČOV489654 366 761
Průmyslové ČOV12133 187 864
Bioplynové stanice202127 841 876
Skládkový plyn255765 100 576
Celkem105187150 497 077
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2006
Počet respondentůPočet lokalit
(ČOV, skládek, BPS)
Spotřeba bioplynu
(m3)
Komunální ČOV489654 821 378
Průmyslové ČOV11122 589 790
Bioplynové stanice141414 565 391
Skládkový plyn235050 925 026
Celkem96172122 901 585
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2005
Počet respondentůPočet lokalit
(ČOV, skládek, BPS)
Spotřeba bioplynu
(m3)
Komunální ČOV4954 931 565
Průmyslové ČOV143 282 868
Bioplynové stanice95 215 848
Skládkový plyn2244 330 255
Celkem94107 760 536
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2004
Počet respondentůPočet lokalit
(ČOV, skládek, BPS)
Spotřeba bioplynu
(m3)
Komunální ČOV4948 957 809
Průmyslové ČOV133 635 367
Bioplynové stanice105 260 005
Skládkový plyn1837 515 824
Celkem9095 369 005
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2003
Počet respondentůPočet lokalit
(ČOV, skládek, BPS)
Spotřeba bioplynu
(m3)
Komunální ČOV4643 932 055
Průmyslové ČOV113 741 104
Bioplynové stanice86 071 638
Skládkový plyn823 475 433
Celkem7377 220 230

Počet licencovaných výroben elektřiny a jejich instalovaný výkon (pramen: ERÚ)

graf
graf

Výroba elektřiny z bioplynu


Vývoj výroby elektřiny z bioplynu (komunální čistírny odpadních vod)
Počet respondentůPočet zařízení
na výrobu elektřiny
Instalovaný elektrický výkon
(kW)
Výroba elektřiny
(MWh)
Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
2003254913 29854 118,547 770,66 347,90,0
2004296315 99163 590,648 247,815 342,80,0
2005306716 41371 446,556 588,614 857,90,0
2006296816 21667 661,651 535,616 126,00,0
2007306916 30070 865,456 368,814 496,60,0
2008317217 20674 036,359 312,514 723,80,0
2009327417 53279 190,965 197,613 993,30,0
2010317617 76785 002,169 001,916 000,20,0
2011328318 52088 278,072 479,215 798,80,0
2012338819 48385 901,871 466,014 435,80,0
2013339620 70290 206,275 996,314 209,90,0
Vývoj výroby elektřiny z bioplynu (průmyslové čistírny odpadních vod)
Počet respondentůPočet zařízení
na výrobu elektřiny
Instalovaný elektrický výkon
(kW)
Výroba elektřiny
(MWh)
Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
2003248861 691,21 386,7304,50,0
2004469982 001,21 637,5363,70,0
2005459762 869,12 367,8501,30,0
2006249402 069,61 662,6407,00,0
2007471 0063 291,62 473,6818,00,0
2008691 0294 016,43 176,4840,00,0
2009691 4993 615,62 716,6899,00,0
2010691 3494 971,04 295,2675,80,0
2011691 4146 923,86 289,8634,00,0
20126101 7858 517,18 073,7443,40,0
20136112 1058 799,78 366,3433,40,0
Vývoj výroby elektřiny z bioplynu (bioplynové stanice)
Počet respondentůPočet zařízení
na výrobu elektřiny
Instalovaný elektrický výkon
(kW)
Výroba elektřiny
(MWh)
Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
20035131 5476 519,32 677,53 500,5341,3
20047182 0667 130,42 503,04 405,4222,0
20057171 9548 242,52 163,25 613,5465,8
200613316 10919 210,510 366,76 953,31 890,5
2007194710 92343 248,210 722,230 881,41 644,6
2008479928 94691 580,015 608,372 239,83 731,9
20098415153 579262 622,032 484,5227 374,12 763,5
201011219674 990447 423,649 645,5392 861,04 917,2
2011179318132 983724 801,984 147,7634 822,25 832,0
2012303563254 1671 264 272,6132 781,91 124 456,27 034,4
2013371692312 7942 083 545,9267 070,71 801 444,415 030,8
Vývoj výroby elektřiny z bioplynu (skládkový plyn)
Počet respondentůPočet zařízení
na výrobu elektřiny
Instalovaný elektrický výkon
(kW)
Výroba elektřiny
(MWh)
Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
20037159 25445 527,11 715,243 811,90,0
2004173213 48566 071,24 269,961 801,30,0
2005184616 92878 298,85 142,772 440,7715,4
2006226219 57386 895,510 625,976 269,60,0
2007257521 68497 817,85 528,892 289,00,0
2008248023 85097 235,68 324,888 910,80,0
2009248323 15695 837,68 948,186 835,753,7
2010238423 77897 265,39 214,387 971,080,0
2011238524 213108 711,08 473,2100 105,0132,8
2012259124 713108 992,28 399,4100 512,480,4
2013249125 083111 040,87 920,2102 808,4312,3
Vývoj výroby elektřiny z bioplynu (celkem)
Počet respondentůPočet zařízení
na výrobu elektřiny
Instalovaný elektrický výkon
(kW)
Výroba elektřiny
(MWh)
Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(MWh)
Dodávka do sítě
(MWh)
Přímé dodávky
(MWh)
2003398124 985107 856,153 550,053 964,8341,3
20045711932 540138 793,456 658,281 913,2222,0
20055913536 271160 856,966 262,393 413,41 181,2
20066516542 838175 837,074 191,099 756,01 891,0
20077819849 913215 223,075 093,3138 485,01 644,6
200810826071 031266 868,386 422,0176 714,43 731,9
200914631795 766441 266,1109 346,8329 102,12 817,2
2010172365117 884634 662,0132 156,9497 507,94 997,2
2011240495177 130928 714,8171 390,0751 360,05 964,8
2012367752300 1481 467 683,7220 721,11 239 847,87 114,8
2013434890360 6842 293 592,6359 353,51 918 896,015 343,1

Výroba tepla z bioplynu


Vývoj výroby tepla z bioplynu (komunální čistírny odpadních vod)
Počet resp.Počet zařízení
na výrobu tepla
Instalovaný tepelný výkon
(kW)
Výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(GJ)
Přímé dodávky
(GJ)
20034615066 318552 416552 4160,0
20044918689 411722 849,6722 849,60,0
20054920588 703791 462,8791 462,80,0
20064819087 886709 546,4709 546,40,0
20074818788 496695 568,7695 568,70,0
20084819489 691690 251,9690 251,90,0
20094720989 796678 139,6678 139,60,0
20104620991 885714 709,8714 709,80,0
20114622591 581745 856,2745 856,20,0
20124422192 845681 942,1681 942,10,0
20134424397 409664 633,2664 633,20,0
Vývoj výroby tepla z bioplynu (průmyslové čistírny odpadních vod)
Počet resp.Počet zařízení
na výrobu tepla
Instalovaný tepelný výkon
(kW)
Výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(GJ)
Přímé dodávky
(GJ)
2003111870 64981 167,078 371,02 796,0
2004132071 22774 478,170 909,13 569,0
2005121767 86560 076,855 797,84 279,0
2006111866 99950 500,948 123,02 377,9
2007111831 62553 486,149 494,13 992,0
200812209 17462 232,358 232,34 000,0
2009111910 42158 679,143 181,815 497,3
201011189 46262 778,547 901,214 877,3
201113216 52471 484,167 940,13 544,0
201213226 360105 033,0102 295,02 738,0
201313237 33285 054,882 401,82 653,0
Vývoj výroby tepla z bioplynu (bioplynové stanice)
Počet resp.Počet zařízení
na výrobu tepla
Instalovaný tepelný výkon
(kW)
Výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(GJ)
Přímé dodávky
(GJ)
20036153 70257 324,357 324,30
20047204 18967 553,067 553,00,0
20057183 56967 222,567 222,50,0
200613369 10780 270,071 330,08 940,0
2007195413 689167 776,0165 423,02 353,0
2008429628 812226 451,9149 591,976 860,0
20098114855 485397 616,2299 362,598 253,7
201011219277 601752 399,6591 600,6160 799,0
2011179311132 7061 015 821,0807 390,9208 430,1
2012302545246 1361 580 765,31 325 660,4255 104,9
2013371674306 7042 724 263,92 390 793,5333 470,4
Vývoj výroby tepla z bioplynu (skládkový plyn)
Počet resp.Počet zařízení
na výrobu tepla
Instalovaný tepelný výkon
(kW)
Výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(GJ)
Přímé dodávky
(GJ)
20036129 40289 731,817 571,872 160,0
200471311 588103 571,519 283,584 288,0
20056128 67591 140,013 868,077 272,0
20066127 76578 193,313 625,364 568,0
20077199 57892 389,731 398,660 991,1
20085158 53086 454,324 629,961 824,4
20098199 38276 533,726 489,750 044,0
20107209 59780 473,029 108,051 365,0
20118219 87077 474,319 658,357 816,0
20128219 87085 153,520 027,565 126,0
20138219 69397 124,622 357,674 767,0
Vývoj výroby tepla z bioplynu (celkem)
Počet resp.Počet zařízení
na výrobu tepla
Instalovaný tepelný výkon
(kW)
Výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(GJ)
Přímé dodávky
(GJ)
200368195150 071780 638,6705 682,674 956,0
200476239176 415968 452,2880 595,287 857,0
200574252168 8121 009 902,1928 351,181 551,0
200678256171 757918 510,6842 624,775 885,9
200785278143 3881 009 220,5941 884,467 336,1
2008107325136 2071 065 390,3922 705,9142 684,4
2009147395165 0841 210 968,61 047 173,6163 795,0
2010176439188 5451 610 360,91 383 319,6227 041,3
2011246578240 6811 910 635,61 640 845,5269 790,1
2012367809355 2112 452 893,82 129 924,9322 968,9
2013436961421 1383 571 076,63 160 186,2410 890,4

6. Kapalná biopaliva

Metodika statistiky

Standardní šetření v oblasti kapalných biopaliv se v ČR provádí od začátku roku 2006 měsíčním výkazem o biopalivech v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Testovací šetření bylo provedeno Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2005 pomocí dobrovolného šetření a navazovalo na zjišťování informací o produkci a dodávkách kapalných biopaliv a na zpracování informací o dovozech a vývozech kapalných biopaliv v předchozích letech. Výsledky byly porovnávány s informacemi z dalších zdrojů, což byly Ministerstvo zemědělství, případně jeho podřízené instituce a Český statistický úřad. Seznam a výběr respondentů pro statistické šetření o kapalných biopalivech je průběžně aktualizován především využíváním informací od správce spotřebních daní (GŘC) a vyhodnocováním databáze zahraničního obchodu ČSÚ.

Nedílnou součástí statistiky kapalných biopaliv je vyhodnocení zahraničního obchodu s těmito komoditami. Zásadním problémem je neúplnost kódů standardní kombinované nomenklatury KN8 (resp. TARIC) pro kapalná biopaliva. V ČR je to řešeno zavedením doplňujících statistických znaků ke standardním kódům kombinované nomenklatury KN8 v Intrastatu (pozn. z biopaliv se to týká methylesterů mastných kyselin (FAME), bioethanolu, směsných motorových naft s obsahem FAME více než 31 obj.% a lihobenzinových směsí E85 a E95). Tyto kódy pak určují jednotlivé druhy kapalných biopaliv, včetně způsobu jejich užití. V současné době se o zavedení nových standardních kódů kombinované nomenklatury pro kapalná biopaliva na mezinárodní úrovni intenzivně jedná a ČR je jedním z iniciátorů této aktivity. Prvním konkrétním výsledkem této iniciativy bylo od 1. 1. 2008 zavedení nových kódů nomenklatury pro MEŘO a ostatní mono-alkylestery mastných kyselin (3824 90 91) a pro (bio)ETBE (2909 19 10).

Standardní statistické šetření je odrazem rostoucího významu kapalných biopaliv a reakcí na rostoucí požadavky na rozsah a kvalitu informací o biopalivech. Praktické zkušenosti do dnešní doby lze shrnout následovně. Na základě testovacího šetření byl navržen a schválen standardní statistický výkaz „Měsíční výkaz o biopalivech Eng (MPO) 6-12“. Výkaz má měsíční periodicitu a termín odevzdání do 18. dne po skončení sledovaného měsíce (kvůli návaznosti na zpracování měsíční statistiky Joint Oil Data Initiative (JODI) a Monthly Oil Statistics (MOS) pro Mezinárodní energetickou agenturu (IEA). Návratnost je prakticky 100 %.

Pro produkci a užití FAME byla použita následující data: výroba – léta 1992–2003 data pořízena VÚZT (Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha); od roku 2004 – data pořízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dovozy / Vývozy – zdroje: databáze zahraničního obchodu GŘ cel – od r. 2002 do dubna 2004 včetně; databáze zahraničního obchodu ČSÚ – od května 2004.

Dále je připravována bilance bioethanolu; bio-ETBE a zahraničního obchodu s hotovými pohonnými hmotami obsahujícími biosložky.

Souhrnná bilance FAME – methylesterů mastných kyselin (v tunách)
1991199219931994199519961997
Produkce3 4005 6009 20011 80019 30027 600
Dovoz1 6008 4008 70011 400
Vývoz2 4003 2001 500
Změna stavu zásob
Tuzemská spotřeba3 4005 60010 80017 80024 80037 500
Výrobní kapacita
1998199920002001200220032004
Produkce15 70030 63067 20071 100104 400113 50085 140
Dovoz25 80020 2003 2002 90040603 120
Vývoz80307222 40031 30043 50052 414
Změna stavu zásob
Tuzemská spotřeba41 42050 80070 32851 60073 14070 06035 846
Výrobní kapacita114 430198 075202 000
2005200620072008200920102011
Produkce126 894110 15281 80676 672154 923197 988210 092
Dovoz7 81122 9738 33943 65710 86621 70754 294
Vývoz131 536110 92653 57234 35229 91135 23216 796
Změna stavu zásob−1 9713732 144−306−275−2 374
Tuzemská spotřeba3 16920 22836 94688 121135 572184 188245 216
Výrobní kapacita194 500194 500346 000333 000420 000420 000420 000
2012201320142015201620172018
Produkce172 729181 694
Dovoz78 31485 551
Vývoz6 70343 216
Změna stavu zásob−2 0744 055
Tuzemská spotřeba242 267228 084
Výrobní kapacita420 000420 000

Zdroj dat: MPO

Souhrnná bilance bioethanolu pro pohon motorů (v tunách)
2005200620072008200920102011
Produkce1 79026 50960 23689 62594 52354 412
Dovoz21 31732 93910 36135 696
Vývoz17 02731 90850 95336 5567 378
Změna stavu zásob−9−9 1951 9893 325710−3 769
Tuzemská spotřeba1 78128751 63474 93669 03878 961
Výrobní kapacita160 000160 000160 000160 000
2012201320142015201620172018
Produkce102 195104 488
Dovoz5 1841 980
Vývoz16 64417 475
Změna stavu zásob−1 144−2 561
Tuzemská spotřeba89 59286 432
Výrobní kapacita160 000160 000

Zdroj dat: MPO

Souhrnná bilance bio-ETBE pro pohon motorů (v tunách)
2005200620072008200920102011
Produkce
Dovoz9 80517 2936 054
Vývoz
Změna stavu zásob
Tuzemská spotřeba9 80517 2936 054
Výrobní kapacita
2012201320142015201620172018
Produkce
Dovoz5 1562 445
Vývoz
Změna stavu zásob
Tuzemská spotřeba5 1562 445
Výrobní kapacita

Zdroj dat: MPO

Souhrnná bilance zahraničního obchodu s hotovými pohonnými hmotami – obsah biosložky (v tunách)
2005200620072008200920102011
Dovozb.d.39 68555 932
Vývozb.d.20 01822 021
Tuzemská spotřeba28 36319 66733 911
2012201320142015201620172018
Dovoz44 35949 530
Vývoz39 02036 073
Tuzemská spotřeba5 33913 457

Zdroj dat: ČSÚ

7. Energeticky využívané odpady a alternativní paliva (biologicky rozložitelné)

Metodika statistiky

Energetickým využitím odpadů se pro potřeby této statistiky rozumí spalování tuhých komunálních, nemocničních a průmyslových odpadů, jakožto i využívání tzv. alternativních paliv, která mají v odpadech svůj původ a to pouze v těch případech, kdy je vyrobená energie využívána a spalovaný odpad má pro její výrobu energetický přínos. Toto statistické zjišťování slouží pro účely bilancování energetiky v ČR a nemůže odrážet všechny aspekty problematiky spalování odpadů. V této kapitole sledujeme pouze výrobu a využití energie, která odpovídá podílu biologicky rozložitelné složky ve spalovaném odpadu, či alternativních palivech. Statistika energetického využívání ostatních odpadů je připravována samostatně.

Základním zdrojem aktuálních informací o zařízeních využívajících odpady je databáze ČHMÚ „Seznam spaloven odpadů v ČR“ v členění:

 • spalovny komunálního odpadu
 • spalovny nebezpečného (průmyslového) odpadu
 • zdroje znečištění ovzduší spoluspalující odpad.

Provozovatelé těchto zařízení jsou obesíláni statistickými výkazy MPO.

Pro potřeby mezinárodního výkaznictví je třeba stanovit energetický přínos biologicky rozložitelné složky ve spalovaném odpadu. Ačkoliv se řada odborníků zabývá odhadem podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v různých lokalitách sběru komunálního odpadu, není, dle našich informací k dispozici studie, která by se komplexně zabývala pouze odpadem spalovaným. Vzhledem k tomu bylo v této statistice využito přístupů používaných v EU, jakožto i referencí našich tří hlavních spaloven směsného komunálního odpadu. Metodika Eurostatu a energetické statistiky Mezinárodní energetické agentury (IEA) neposkytuje podrobnou analýzu problému, pouze doporučuje využívat hodnoty 50 % vyrobené energie pro biologicky rozložitelnou část spalovaného komunálního odpadu. V Německu bylo doporučeno používat podíl 62 % pro vyrobenou energii (Länderarbeitskreis Energiebilanzen, květen 2005). Ve Velké Británii je využíváno podílu 61 % vzhledem k výhřevnosti. Dle informací našich spaloven, pokud jsou schopny relevantní data stanovit, se pohybuje podíl hmotnosti biologicky rozložitelných odpadů ve spalovaném komunálním odpadu v ČR v rozmezí zhruba 50–65 %. Jako referenční tak byla stanovena hodnota podílu biologicky rozložitelné složky na 60 %, a to vzhledem k výhřevnosti i hmotnosti. Biologicky rozložitelná část spalovaných alternativních paliv byla stanovena na základě informací jejich výrobců. Na základě použité metodiky byly stanoveny orientační hodnoty pro výrobu „obnovitelné energie“ z komunálního odpadu spalovaného v zařízeních zařazených v databázi ČHMÚ v kategorii „spalovny komunálního odpadu“. Takto odhadnuté množství energie je započítáváno do celkové výroby energie u obnovitelných zdrojů (tepla i elektřiny), a tudíž i do referenčních podílů této energie pro mezinárodní výkaznictví.

V případě nerozlišených spalovaných nemocničních a průmyslových odpadů není, vzhledem k nedostatku podrobnějších informací, započítána jejich biologicky rozložitelná část. Tak je učiněno pouze v případě, že je použité palivo (odpad) jasně deklarováno. To se týká především tuhých alternativních paliv, kde je započítán podíl jejich biologicky rozložitelné složky.

Vývoj výroby elektřiny a tepla


Roky19891990199119921993199419951996
Výroba elektřiny z BRKO (MWh)00000000
Výroba tepla z BRKO (GJ)171 019210 824211 148321 077454 085653 974670 960738 976
Výroba tepla z PRO a ATP (GJ)00000000
Roky19971998199920002001200220032004
Výroba elektřiny z BRKO (MWh)02717397 7908 5909 8079 58810 031
Výroba tepla z BRKO (GJ)685 0101 069 8371 427 1171 652 7981 773 3591 912 7711 941 5001 936 183
Výroba tepla z PRO a ATP (GJ)1191285 93113 07162 416209 649213 917730 743
Roky20052006200720082009201020112012
Výroba elektřiny z BRKO (MWh)10 61211 26411 97511 68410 93735 58690 19086 686
Výroba elektřiny z PRO a ATP (MWh)0000002515
Výroba tepla z BRKO (GJ)1 860 8331 886 6421 887 6681 848 1821 646 0181 777 0762 074 8832 136 901
Výroba tepla z PRO a ATP (GJ)1 022 403941 5091 080 8311 100 2141 139 971995 337978 864975 435
Roky20132014201520162017201820192020
Výroba elektřiny z BRKO (MWh)83 842
Výroba elektřiny z PRO a ATP (MWh)104
Výroba tepla z BRKO (GJ)2 204 525
Výroba tepla z PRO a ATP (GJ)989 841

Pozn.: pouze biologicky rozložitelná část

 
graf
graf

graf
 
Výroba energie z BRKO (podrobně)
RokyElektřinaTepelná energieBRKO
Hrubá výroba elektřiny
(MWh)
Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(MWh)
Dodávka elektřiny
(MWh)
Hrubá výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(GJ)
Přímé dodávky
(GJ)
Spotřeba

(t)
200410 0316 6103 4211 936 183454 9421 481 242242 592
200510 6126 7873 8261 860 833417 7721 443 061230 416
200611 2646 8294 4361 886 642399 3941 487 248232 707
200711 9756 9015 0741 887 668368 5721 519 096231 905
200811 6846 3375 3481 848 182372 0061 476 176223 236
200910 9376 0404 8971 646 018279 8201 366 198214 675
201035 58614 94120 6451 777 076766 3741 010 702280 494
201190 19029 32260 8682 074 883731 6841 343 199363 356
201286 68629 68557 0012 136 901697 6071 439 293374 612
201383 84228 52155 3212 204 525770 1081 434 417374 705
Výroba energie z PRO a ATP (podrobně)
RokyElektřinaTepelná energiePRO a ATP
Hrubá výroba elektřiny (MWh)Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(MWh)
Dodávka elektřiny
(MWh)
Hrubá výroba tepla
(GJ)
Vlastní spotřeba
vč. ztrát
(GJ)
Přímé dodávky
(GJ)
Spotřeba

(t)
2004000730 743730 743037 967
20050001 022 4031 022 403052 606
2006000941 509941 509044 242
20070001 080 8311 080 20362847 812
20080001 100 2141 100 1575758 081
20090001 139 9711 139 61735556 881
2010000995 337995 3003752 177
201125250978 864978 864052 343
201215150975 435971 6103 82556 338
20131041040989 841989 49234957 204

Pozn.: pouze biologicky rozložitelná část

Hlavní použité prameny a zdroje dat

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Zpracování výkazů MPO
 • Dílčí publikace MPO
 • Přehled podpořených projektů OZE

Český statistický úřad

 • Zpracování výkazu EP 5-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
 • Spotřeba energie v domácnostech ČR za rok 2003. (ČSÚ 2005)
 • Statistika zahraničního obchodu
 • Lesnictví a myslivost v roce … (ČSÚ …)

Energetický regulační úřad

 • Roční zpráva o provozu ES ČR. (ERÚ)
 • Přehled údajů o licencích udělených ERÚ
 • Informace o výrobě tepla z OZE

Český hydrometeorologický ústav

 • Databáze REZZO 1 a 2
 • Seznam spaloven odpadů v ČR
 • Emisní bilance vytápění bytů malými zdroji od roku 2001. (ČHMÚ 2003, 2007)

Státní fond životního prostředí

 • Přehled podpořených projektů OZE

Ministerstvo zemědělství

 • Přehled podpořených projektů OZE

Použité zkratky

ATPalternativní paliva
BRKObiologicky rozložitelná část komunálního odpadu
CZTcentrální zásobování teplem
ČEAČeská energetická agentura
ČHMÚČeský hydrometeorologický ústav
ČOVčistírny odpadních vod
ČSÚČeský statistický úřad
ERÚEnergetický regulační úřad
FAMEmethylestery mastných kyselin (Fatty Acids Methyl Esters)
IEAMezinárodní energetická agentura (International Energy Agency)
MEŘOmethylester řepkového oleje
MPOMinisterstvo průmyslu a obchodu
MVEmalé vodní elektrárny
MŽPMinisterstvo životního prostředí
ORCorganický Rankinův cyklus
OZEobnovitelné zdroje energie
PROprůmyslové odpady
PVEpřečerpávací vodní elektrárny
REZZOregistr emisí a znečišťovatelů ovzduší
SEIStátní energetická inspekce
SFŽPStátní fond životního prostředí
SLEsolární elektrárny
SZIFStátní zemědělský intervenční fond
TKOtuhý komunální odpad
VOVOtepelná čerpadla voda-voda
VTEvětrné elektrárny
VVEvelké vodní elektrárny
VZVOtepelná čerpadla vzduch-voda
ZEVOtepelná čerpadla země-voda
English Synopsis
Renewables in the Czech Republic 2013, Part 2

Concept Data Support Department of the Ministry of Industry and Trade has prepared this statistical report as a comprehensive national statistics on renewable energy sources. The report focuses on the share of RES in the energy balance of the Czech Republic and describes in detail the development of the each RES categories, which are: biomass, biogas, liquid biofuels, solar, wind and water energy, heat pumps and renewable part of industrial and municipal waste. There is a description of methodology regarding data collection and consequent analysis at the beginning of each section (chapter) of the report. Data included in the report are fully comparable (compatible) with data which are reported on regular basis to International Energy Agency and Eurostat.

 
 
Reklama