Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vytápění peletami

pelety

Pelety pro vytápění domácností jsou válečky slisovaných dřevních pilin o průměru 6 mm, které se používají jako palivo do automatických zdrojů tepla - peletových kotlů nebo kamen. Tyto pelety jsou ekologické ušlechtilé palivo vyráběné především z dřevních zbytků - pilin, hoblin a odřezků.

Dřevní pelety se používají k vytápění domů, bytů i větších průmyslových objektů. Průmyslové pelety s nižší jakostí se používají k výrobě tepla i elektřiny a nejsou určeny pro použití v malých zdrojích tepla - domovních kotlích a kamnech.

  • Peletky se dodávají v podobě slisovaných válečků kruhového průřezu nejčastěji 6 mm, jsou skladné a snadno se s nimi manipuluje.
  • Dřevní (dřevěné) pelety pro vytápění domácností a firem (jakostní, prémiové) se nejčastěji vyrábějí v kvalitě A1 (vyrobené z čistých pilin bez kůry), v menším množství v kvalitě A2 (vyrobené z pilin s příměsí kůry).
  • EN plus certifikát Na správnou výrobu a kvalitu (jakost) pelet dohlíží mezinárodní certifikační systém ENplus. Pod ním je v ČR vyráběno přes 90 % veškeré produkce dřevních pelet.
  • Spalují se ve speciálních automatických kotlích nebo kamnech na pelety, kdy je dosaženo podobného komfortu - bezobslužnosti - jako při použití elektrokotle nebo plynového kotle. Moderní peletové spotřebiče se samy zapálí, uhasínají, sami si přikládají i se čistí. Řízení zpravidla ovládá pokojový termostat.
  • Výhřevnost jakostních dřevních pelet se pohybuje okolo 17,5 MJ/kg a předčí tak i některé druhy uhlí. K vytápění průměrného rodinného domu je ročně zapotřebí pouze 4 - 5 tun pelet, pro jejichž uskladnění stačí např. stávající uhelný sklad, palivové silo nebo jiný suchý prostor.
  • schéma vytápění peletami Pelety jsou dodávány v sáčcích o hmotnosti nejčastěji 15 kg nebo moderně a komfortně cisternovým automobilem s pneumatickou dodávkou pelet, který nafouká hadicemi pelety do zásobníku v kotelně. Okrajově mohou být dodávány ve velkých textilních vacích (Big Bag) o hmotnosti okolo 1 tuny.
  • Popel ze spalování dřevních pelet lze využít jako ekologické zahradní hnojivo.
  • Průmyslové pelety se vyrábějí ze široké škály biomasy, dřevní i rostlinné, a jedná se o palivo nižší jakosti určené pro průmyslovou výrobu tepla, elektřiny i KVET. Mají obvykle vyšší podíl prachu a jemných částic, nižší bod tavení popele, a snížené prahové hodnoty pro výhřevnost, obsah vody a limity některých prvků.

Kamna a kotle na pelety

Peletová kamna se používají pro vytápění jednotlivých místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. Pokud jsou peletová kamna doplněna teplovodním výměníkem, lze je využít i pro vytápění dalších místností nebo pro přípravu teplé vody.

Peletové kotle jsou plně automatizovaná ekologická zařízení s vysokou účinností (okolo 90 %) a nízkou tvorbou škodlivých emisí. Většina z nich splňuje podmínky 5. třídy dle ČSN EN 303-5 a také podmínky ekodesignu. Peletový kotel je určen pro vytápění jednoho a více rodinných domů, kanceláří a dílen. Kotlem na pelety lze řešit také přípravu teplé vody.


Mohlo by vás zajímat


10.6.2021Waldera s.r.o.
Obrovská výzva vyměnit stovky tisíc kotlů a nabídnout stabilitu, komfort a nezávislost v topení, zůstává zatím nevyslyšena. Přitom milion Čechů a v našem případě i stovky tisíc Slováků na západě země žijí v obcích bez plynu a staré uhelné kotle musí během několika let vyměnit za jiný zdroj.
3.5.2021Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta
Rok 2020 byl na českém peletovém trhu Česku poměrně extrémní – meziroční skok v produkci o 22 % nezažilo žádné jiné energetické odvětví na světě. Trh s peletami zažívá u nás i ve světě dlouhodobý růst a stejný trend se očekává i do budoucna.
31.3.2021Ing. Zdeněk Lyčka
Z kůrovcové kalamity pochází především měkké dřevo. Autor ukazuje, že opadnutí nadměrných těžeb měkkého dřeva nebude mít tak zásadní dopad na dostatek palivového dřeva, jak se na první pohled jeví. Vytápění dřevem se po odeznění kalamity vrátí do podmínek před ní.
24.3.2021Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Dřevo jako zdroj obnovitelné tepelné energie má významné místo v procesu snižování emisí CO2. Jeho případné znevýhodnění či až vyřazení z vytápění by mělo významný dopad na podíl OZE v celostátní bilanci, jak ukazují zkušenosti z Německa. Navíc by to vyvolalo zvýšené náklady na jinou likvidaci zbytků dřeva z průmyslové výroby, dřeva znehodnoceného aj.
Waldera, komfortní závoz pelet cisternou, foto Waldera
1.1.2021Waldera s.r.o.
Kůrovec a Covid19 znamenaly ve výsledku nadvýrobu a nízké ceny pelet. Roli v oboru hrála i rekordně teplá zima 2020. Od ledna do června 2020 se u nás vyrobilo celkem 249 000 tun ekologického paliva.
21.12.2020Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta
Český dřevozpracující průmysl se rychle proměňuje. Kůrovcová kalamita naplno ukázala, jak málo dokážeme zhodnotit národní bohatství českých lesů. Stát přichází o desítky miliard, když vyvážíme za hranice neopracovanou kulatinu, místo abychom dřevo pořezali a zpracovali doma.
12.11.2020Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Cesta ke splnění náročných klimatických cílů EU vede přes zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti a maximální využívání obnovitelných zdrojů energie. To se týká samozřejmě také budov, pro které jsou významnými obnovitelnými zdroji energie tepelná čerpadla (TČ) a spalovací zdroje na biomasu. Individuální využívání těchto zdrojů k energetickému zásobování budov má vedle nesporných výhod i jisté nevýhody, které lze ovšem částečně eliminovat kombinací/spoluprací těchto zdrojů.
Marek Řebíček, ředitel Waldera s.r.o., foto redakce
1.11.2020Waldera s.r.o., Marek Řebíček
Na podzim 2022 začne v ČR platit zákaz topení tuhými palivy v kotlích I. a II. emisní třídy. To bude mít obrovský dopad zejména na obce bez plynofikace. Žije v nich přitom cca milion obyvatel. Dřevěné pelety jsou schopny plně nahradit všechno uhlí spalované v malých zdrojích na české vesnici.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Obnovitelná energie


Spolupracujeme


logo Česká peleta
Reklama

VIDEA 
 
Reklama