Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vytápění peletami

pelety

Pelety pro vytápění domácností jsou válečky slisovaných dřevních pilin o průměru 6 mm, které se používají jako palivo do automatických zdrojů tepla - peletových kotlů nebo kamen. Tyto pelety jsou ekologické ušlechtilé palivo vyráběné především z dřevních zbytků - pilin, hoblin a odřezků.

Dřevní pelety se používají k vytápění domů, bytů i větších průmyslových objektů. Průmyslové pelety s nižší jakostí se používají k výrobě tepla i elektřiny a nejsou určeny pro použití v malých zdrojích tepla - domovních kotlích a kamnech.

  • Peletky se dodávají v podobě slisovaných válečků kruhového průřezu nejčastěji 6 mm, jsou skladné a snadno se s nimi manipuluje.
  • Dřevní (dřevěné) pelety pro vytápění domácností a firem (jakostní, prémiové) se nejčastěji vyrábějí v kvalitě A1 (vyrobené z čistých pilin bez kůry), v menším množství v kvalitě A2 (vyrobené z pilin s příměsí kůry).
  • EN plus certifikát Na správnou výrobu a kvalitu (jakost) pelet dohlíží mezinárodní certifikační systém ENplus. Pod ním je v ČR vyráběno přes 90 % veškeré produkce dřevních pelet.
  • Spalují se ve speciálních automatických kotlích nebo kamnech na pelety, kdy je dosaženo podobného komfortu - bezobslužnosti - jako při použití elektrokotle nebo plynového kotle. Moderní peletové spotřebiče se samy zapálí, uhasínají, sami si přikládají i se čistí. Řízení zpravidla ovládá pokojový termostat.
  • Výhřevnost jakostních dřevních pelet se pohybuje okolo 17,5 MJ/kg a předčí tak i některé druhy uhlí. K vytápění průměrného rodinného domu je ročně zapotřebí pouze 4 - 5 tun pelet, pro jejichž uskladnění stačí např. stávající uhelný sklad, palivové silo nebo jiný suchý prostor.
  • schéma vytápění peletami Pelety jsou dodávány v sáčcích o hmotnosti nejčastěji 15 kg nebo moderně a komfortně cisternovým automobilem s pneumatickou dodávkou pelet, který nafouká hadicemi pelety do zásobníku v kotelně. Okrajově mohou být dodávány ve velkých textilních vacích (Big Bag) o hmotnosti okolo 1 tuny.
  • Popel ze spalování dřevních pelet lze využít jako ekologické zahradní hnojivo.
  • Průmyslové pelety se vyrábějí ze široké škály biomasy, dřevní i rostlinné, a jedná se o palivo nižší jakosti určené pro průmyslovou výrobu tepla, elektřiny i KVET. Mají obvykle vyšší podíl prachu a jemných částic, nižší bod tavení popele, a snížené prahové hodnoty pro výhřevnost, obsah vody a limity některých prvků.

Kamna a kotle na pelety

Peletová kamna se používají pro vytápění jednotlivých místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. Pokud jsou peletová kamna doplněna teplovodním výměníkem, lze je využít i pro vytápění dalších místností nebo pro přípravu teplé vody.

Peletové kotle jsou plně automatizovaná ekologická zařízení s vysokou účinností (okolo 90 %) a nízkou tvorbou škodlivých emisí. Většina z nich splňuje podmínky 5. třídy dle ČSN EN 303-5 a také podmínky ekodesignu. Peletový kotel je určen pro vytápění jednoho a více rodinných domů, kanceláří a dílen. Kotlem na pelety lze řešit také přípravu teplé vody.


Mohlo by vás zajímat


Zdroj: Freepik
21.9.2023OPTIMTOP s.r.o.
V důsledku rostoucích energetických potřeb a povědomí o otázkách ochrany životního prostředí se alternativní a udržitelné zdroje energie staly v posledních letech středem zájmu. Mezi různými řešeními se dřevěné pelety stávají stále populárnější volbou. Abychom do tohoto tématu přinesli více světla, připravili jsme rozhovor s Kateřinou Špunda, odbornou poradkyní přes pevná paliva ze společnosti Optimtop.
Zdroj: OPOP
13.9.2023OPOP s.r.o.
Přikládání bez práce a vzdálené ovládání, aniž byste se museli zvednout z pohovky. Takové pohodlí vám zajistí automatická kamna na pelety. Nově je do své produktové nabídky zařadila česká firma OPOP, osvědčený výrobce kotlů na pevná paliva.
Zdroj: OPOP
10.8.2023OPOP s.r.o.
O tom, že je vytápění pevnými palivy trvale výhodné, není pochyb. Někoho však může odrazovat manuální přikládání kusového dřeva. Víte, že si od přikládání můžete na čas úplně odpočinout a spolehnout se na automatický provoz? Takové řešení zajistí kombinovaný kotel na dřevo a pelety od českého výrobce OPOP.
29.7.2023Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Když si zatopíte v kamnech nebo kotli, nejspíš ani nepřemýšlíte, odkud tato kamna berou kyslík potřebný na spalování a kolik je ho potřeba. Jiří Horák alias SMOKEMAN tento postup srozumitelně a názorně vysvětluje ve své laboratoři při ostravské výstavě Infothema 2023.
Hevo - nástěnný kotel na pelety
30.3.2023Dimfeja holding a.s.
Malý kotel, který topí o 30 % levněji než tepelné čerpadlo a vejde se do každého bytu. Montáž, kterou zvládne i topenář, který nikdy nemontoval kotel na pelety. Je tak lehký, že jej každý dopraví do sklepa nebo do patra.
15.10.2022Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta
Situace na trhu s dřevními palivy je nyní stabilizovaná, pelet je pro domácí zákazníky aktuálně dostatek, trápí nás však stále vysoké ceny a v některých regionech i delší termíny dodávek.
21.7.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Seminář TZB-info shrnul problematiku výměn kotlů, dotací, nabídky paliva na bázi dřeva aprovozuschopnosti komínů. Probíralo se řešení rodinných domů v nulovém standardu formou tepelných čerpadel s vrty a jako novinku uvedl hybridní řešení peletového kotle s tepelným čerpadlem.
30.6.2022redakce
TZB-info doporučuje Podíl nákladů na vytápění v rozpočtech domácností a podniků roste rychleji než jejich příjmy. O to významnější je každé opatření, které tyto náklady zafixuje, aby se s nimi dalo dopředu počítat. Jednou možností je uzavřít smlouvu na dodávku elektrické energie s fixací její ceny na jeden až tři roky.
24.6.2022Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC), Ing. František Hopan, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Nová SMOKEMANova videa o Desateru správného topiče spatřila světlo světa a byla „vypuštěna“ do virtuálního světa. Jak to celé probíhalo, chcete nahlédnout pod pokličku?
17.6.2022Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC), Ing. František Hopan, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Zjednodušeně řečeno: „jen“ čtyři základní faktory zásadně ovlivní to, co jde z našeho komína, pokud domácnost vytápíme pevnými palivy. Jde o to, do čeho to dáváme, co tam dáváme, kdo to tam dává, a jak se o zařízení stará.
14.6.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Cena dřevních pelet vzrostla. V porovnání s ostatními zdroji energií je však stále velmi výhodná. V článku je podrobněji popsán vývoj a aktuální stav na trhu v ČR a okolních státech.
9.6.2022Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC), Ing. František Hopan, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Nejlevnější je ta energie, kterou nespotřebujeme. Pokud nebudeme řádně větrat, budeme mít co do činění s plísněmi. Nestačí vzduch „jen“ čistý (např. čističky vzduchu), ale i čerstvý, se správnou koncentrací oxidu uhličitého a vlhkosti.
3.6.2022Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC), Ing. František Hopan, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Teplota spalin v kouřovodu (za spalovacím zařízením) je v domácích podmínkách jednoduše měřitelná teploměrem a poskytuje užitečné údaje o stavu spalovacího zařízení (zanesení výměníku), způsobu jeho provozu, míře využití vložené energie v palivu a může upozornit na nebezpečí spojené s kondenzací dehtů a vodní páry ve spalinové cestě.
27.5.2022Ing. Jiří Horák, Ph.D., alias SMOKEMAN, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC), Ing. František Hopan, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Typ spalovacího zařízení zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu spalování, tedy emise znečišťujících látek, a míru využití energie z paliva.

Partner - Vytápění peletami


Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


Reklama

KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partner - Obnovitelná energie


Reklama

VIDEA 
 
Reklama