Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Obnovitelná energie a úspory energie / od 24.9.2007 do 24.3.2008


zpět na aktuální články

24.3.2008
doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek

Doc. Brož inicioval a svým přičiněním vytvořil za svůj život nespočet významných realizací. K jedné z mnoha určitě patří energetické zásobování výukového střediska ČVUT v jihočeském Herbertově. Následující článek, na jehož přípravě se na sklonku svého života i sám podílel, popisuje jak význam tohoto střediska pro výzkum v oblasti alternativních zdrojů, tak přímo jeho energetické zásobování.

10.3.2008
Ing. Petr Klimek, Czech RE Agency, o.p.s.

Po letech pomalého rozvoje fotovoltaiky v ČR se zdá, že se i v tomto odvětví blýská na lepší časy. Zatímco v předchozích letech se instalovaný výkon pohyboval v řádech několika stovek kWp, v současnosti již překonal hranici 5 MWp a další projekty v řádu desítek megawatt se v ČR chystají.

25.2.2008
Ing. Josef Zbořil - člen Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu

Přejdeme na nové zdroje energie? Jsou navrhovány grandiózní plány na instalace lesů gigantických větrných elektráren, přeměnu úrody a slámy na kapalná paliva (etanol a bionaftu), na využití slunečního záření na polích fotovoltaických panelů a podobně. Tak, jako u většiny inovací existuje velké vzrušení a velká očekávání, je tomu i u obnovitelných zdrojů energie.

11.2.2008
Břetislav Koč

Koncem roku 2007 získala v Drážďanech Evropskou solární cenu další česká bioplynová stanice. Stanice na farmě ve Velkém Karlově patří s objemem fermentorů přes 10 tisíc m³ mezi největší evropské bioplynové stanice vůbec.

4.2.2008
Břetislav Koč

Je známou zkušeností, že výrobci různých zařízení používajících v hořácích klasické topné médium - zemní plyn - se nezřídka brání tomu, aby byly tyto instalace převáděny na topení bioplynem. Bioplyn ale nabízí i jiné využití.

28.1.2008
Břetislav Koč

Komponenty pro stavbu dvou největších větrných elektráren v České republice dorazily po mírném zpoždění nakládky ve Finsku do Česka. Montáž větrných elektráren s největším instalovaným jednotkovým výkonem začala dnes v katastru obce Pchery na Kladensku. Celková investice projektu skupiny J&T dosáhne 190 milionů korun.

21.1.2008
Břetislav Koč

V objektu větrného mlýna v Ruprechtově byla v říjnu otevřena výstava, která ukazuje více než stoletou historii větrných elektráren ve světě i v ČR. Výstava probíhá i v zimním období a potrvá až do 20. dubna.

14.1.2008
Ing. Jarmila Zimmermannová, Ministerstvo životního prostředí

První etapa ekologické daňové reformy je dokončením implementace směrnice 2003/96/ES do legislativy ČR. V zásadě se jedná o zavedení nových spotřebních daní ze zemního plynu, fosilních pevných paliv (uhlí, koks) a elektřiny. Co nám přinese a co můžeme očekávat s její realizací v následujících letech?

7.1.2008
Břetislav Koč

V severoněmeckém městě Flensburg, ležícím severně od Hamburku na německo-dánské hranici, na konci zálivu Baltického moře, se uprostřed městské dlažby živé přístavní čtvrti rozvážně a vytrvale otáčí ocelové vodní kolo.

31.12.2007
Ing. Jarmila Zimmermannová, Ministerstvo životního prostředí

Ekologická daňová reforma je navržena jako příspěvek k naplnění cílů udržitelného rozvoje. Je považována za jeden z možných přístupů, jímž lze dosáhnout zvýšení kvality životního prostředí, snížení energetické náročnosti ekonomiky, snížení dopadů poškození životního prostředí na lidské zdraví, a oživení trhu práce. Úvodní díl seriálu shrnuje dosavadní vývoj kolem této problematiky.

19.12.2007
Ing. Libor Novák, Energy Benefit Centre a.s.

Ještě než se na konferenci OSN o klimatu EU, USA a třetí svět dohodli, že se v Kodani 2009 zkusí dohodnout, než Václav Klaus představil německou verzi své knihy "Modrá nikoliv zelená planeta", byla na veletrhu Aqua-therm cítit všudypřítomná snaha k úsporám energie a většímu využívání obnovitelných zdrojů.

26.11.2007
Břetislav Koč

Větrných elektráren v Česku, byť v porovnání se sousedy, především v Německu a Rakousku, opravdu jen pomalu přibývá. Pokud jde ale o přírůstek instalovaného výkonu větrných elektráren je jisté, že rok 2007 bude u nás zatím nejúspěšnějším rokem.

12.11.2007
Břetislav Koč

Prestižní Evropskou cenu za energetickou efektivnost (EEA) převzala v Drážďanech obec Kněžice na Nymbursku. Ocenění získala za výstavbu bioplynové stanice s kogenerační jednotkou, která je nyní hlavním zdrojem energie v místě, a za další úsporná opatření, např. zvýšení efektivity veřejného osvětlení.

5.11.2007
* Martin Libra, ** Vladislav Poulek, * Česká zemědělská univerzita v Praze, ** Poulek Solar, s.r.o., Praha

Autoři článku popisují instalaci pohyblivého FV stojanu typu "TRAXLE" na technické fakultě ČZU v Praze. O vyšší výrobě systému oproti statické instalaci není pochyb. Problém může nastat při extrémním zatížení větrem. Jak systém obstál pří vychřici dosahující orkánu? Napoví následující článek.

22.10.2007
Igor Belovič

Je u nás zatiaľ nevyužívaný koncept ďalšieho využitia obvodového plášťa pri projektovaní nových objektov. Inteligentné využívanie sofistikovaných technológií v oblasti fotovoltaických a termických solárnych systémov umožňuje aby príslušný objekt sám produkoval energiu na zabezpečenie tepelnej pohody ako v zime, tak aj v lete.

15.10.2007
Ing. Aleš Bufka

Stejně jako v předchozích letech připravilo oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu souhrnný statistický přehled o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR v roce 2006. V následujícím článku shrnul autor klíčové údaje o využívání OZE v posledním období.

1.10.2007
Zdeněk Kučera

Že se domy zateplují, to je dnes už běžný obrázek, že se do domů instaluje technologické zařízení na výrobu chladu, to také není tak neobvyklé, ale že se chlad vyrábí ze sluneční energie, to je ještě téměř unikát.

24.9.2007
Břetislav Koč

Následující postřeh autora přináší zajímavé nápady řešení akutní potřeby teplé vody a tepla na dočasných lokalitách - staveništích, krytých sportovištích, výstavních halách, kempech, v dočasných přístřešcích, aj., výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama