Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Obnovitelná energie a úspory energie / od 22.10.2007 do 5.5.2008


zpět na aktuální články

5.5.2008
Břetislav Koč

Větrná energetika zaznamenala v Evropě v uplynulém roce nejvyšší růst instalovaného výkonu zdrojů elektrické energie. Přibylo více než 8 tis. MW instalovaného výkonu. Naopak bylo odstaveno téměř 2 tis. MW výkonu uhelných a jaderných elektráren.

28.4.2008
Břetislav Koč

Co mohou mít společného známé a malebné (a památkově chráněné) jihočeské Holašovice s jednou z nejvýznamnějších památek celé lidské civilizace, místem kontaktu tří světových náboženství - Jeruzalémem? A také s Betlémem, Nazaretem a dalšími místy ve svaté zemi?

24.3.2008
doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek

Doc. Brož inicioval a svým přičiněním vytvořil za svůj život nespočet významných realizací. K jedné z mnoha určitě patří energetické zásobování výukového střediska ČVUT v jihočeském Herbertově. Následující článek, na jehož přípravě se na sklonku svého života i sám podílel, popisuje jak význam tohoto střediska pro výzkum v oblasti alternativních zdrojů, tak přímo jeho energetické zásobování.

10.3.2008
Ing. Petr Klimek, Czech RE Agency, o.p.s.

Po letech pomalého rozvoje fotovoltaiky v ČR se zdá, že se i v tomto odvětví blýská na lepší časy. Zatímco v předchozích letech se instalovaný výkon pohyboval v řádech několika stovek kWp, v současnosti již překonal hranici 5 MWp a další projekty v řádu desítek megawatt se v ČR chystají.

25.2.2008
Ing. Josef Zbořil - člen Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu

Přejdeme na nové zdroje energie? Jsou navrhovány grandiózní plány na instalace lesů gigantických větrných elektráren, přeměnu úrody a slámy na kapalná paliva (etanol a bionaftu), na využití slunečního záření na polích fotovoltaických panelů a podobně. Tak, jako u většiny inovací existuje velké vzrušení a velká očekávání, je tomu i u obnovitelných zdrojů energie.

11.2.2008
Břetislav Koč

Koncem roku 2007 získala v Drážďanech Evropskou solární cenu další česká bioplynová stanice. Stanice na farmě ve Velkém Karlově patří s objemem fermentorů přes 10 tisíc m³ mezi největší evropské bioplynové stanice vůbec.

4.2.2008
Břetislav Koč

Je známou zkušeností, že výrobci různých zařízení používajících v hořácích klasické topné médium - zemní plyn - se nezřídka brání tomu, aby byly tyto instalace převáděny na topení bioplynem. Bioplyn ale nabízí i jiné využití.

28.1.2008
Břetislav Koč

Komponenty pro stavbu dvou největších větrných elektráren v České republice dorazily po mírném zpoždění nakládky ve Finsku do Česka. Montáž větrných elektráren s největším instalovaným jednotkovým výkonem začala dnes v katastru obce Pchery na Kladensku. Celková investice projektu skupiny J&T dosáhne 190 milionů korun.

21.1.2008
Břetislav Koč

V objektu větrného mlýna v Ruprechtově byla v říjnu otevřena výstava, která ukazuje více než stoletou historii větrných elektráren ve světě i v ČR. Výstava probíhá i v zimním období a potrvá až do 20. dubna.

14.1.2008
Ing. Jarmila Zimmermannová, Ministerstvo životního prostředí

První etapa ekologické daňové reformy je dokončením implementace směrnice 2003/96/ES do legislativy ČR. V zásadě se jedná o zavedení nových spotřebních daní ze zemního plynu, fosilních pevných paliv (uhlí, koks) a elektřiny. Co nám přinese a co můžeme očekávat s její realizací v následujících letech?

7.1.2008
Břetislav Koč

V severoněmeckém městě Flensburg, ležícím severně od Hamburku na německo-dánské hranici, na konci zálivu Baltického moře, se uprostřed městské dlažby živé přístavní čtvrti rozvážně a vytrvale otáčí ocelové vodní kolo.

31.12.2007
Ing. Jarmila Zimmermannová, Ministerstvo životního prostředí

Ekologická daňová reforma je navržena jako příspěvek k naplnění cílů udržitelného rozvoje. Je považována za jeden z možných přístupů, jímž lze dosáhnout zvýšení kvality životního prostředí, snížení energetické náročnosti ekonomiky, snížení dopadů poškození životního prostředí na lidské zdraví, a oživení trhu práce. Úvodní díl seriálu shrnuje dosavadní vývoj kolem této problematiky.

19.12.2007
Ing. Libor Novák, Energy Benefit Centre a.s.

Ještě než se na konferenci OSN o klimatu EU, USA a třetí svět dohodli, že se v Kodani 2009 zkusí dohodnout, než Václav Klaus představil německou verzi své knihy "Modrá nikoliv zelená planeta", byla na veletrhu Aqua-therm cítit všudypřítomná snaha k úsporám energie a většímu využívání obnovitelných zdrojů.

26.11.2007
Břetislav Koč

Větrných elektráren v Česku, byť v porovnání se sousedy, především v Německu a Rakousku, opravdu jen pomalu přibývá. Pokud jde ale o přírůstek instalovaného výkonu větrných elektráren je jisté, že rok 2007 bude u nás zatím nejúspěšnějším rokem.

12.11.2007
Břetislav Koč

Prestižní Evropskou cenu za energetickou efektivnost (EEA) převzala v Drážďanech obec Kněžice na Nymbursku. Ocenění získala za výstavbu bioplynové stanice s kogenerační jednotkou, která je nyní hlavním zdrojem energie v místě, a za další úsporná opatření, např. zvýšení efektivity veřejného osvětlení.

5.11.2007
* Martin Libra, ** Vladislav Poulek, * Česká zemědělská univerzita v Praze, ** Poulek Solar, s.r.o., Praha

Autoři článku popisují instalaci pohyblivého FV stojanu typu "TRAXLE" na technické fakultě ČZU v Praze. O vyšší výrobě systému oproti statické instalaci není pochyb. Problém může nastat při extrémním zatížení větrem. Jak systém obstál pří vychřici dosahující orkánu? Napoví následující článek.

22.10.2007
Igor Belovič

Je u nás zatiaľ nevyužívaný koncept ďalšieho využitia obvodového plášťa pri projektovaní nových objektov. Inteligentné využívanie sofistikovaných technológií v oblasti fotovoltaických a termických solárnych systémov umožňuje aby príslušný objekt sám produkoval energiu na zabezpečenie tepelnej pohody ako v zime, tak aj v lete.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama