Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Obnovitelná energie a úspory energie / od 21.5.2007 do 15.10.2007


zpět na aktuální články

15.10.2007
Ing. Aleš Bufka

Stejně jako v předchozích letech připravilo oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu souhrnný statistický přehled o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR v roce 2006. V následujícím článku shrnul autor klíčové údaje o využívání OZE v posledním období.

1.10.2007
Zdeněk Kučera

Že se domy zateplují, to je dnes už běžný obrázek, že se do domů instaluje technologické zařízení na výrobu chladu, to také není tak neobvyklé, ale že se chlad vyrábí ze sluneční energie, to je ještě téměř unikát.

24.9.2007
Břetislav Koč

Následující postřeh autora přináší zajímavé nápady řešení akutní potřeby teplé vody a tepla na dočasných lokalitách - staveništích, krytých sportovištích, výstavních halách, kempech, v dočasných přístřešcích, aj., výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie.

17.9.2007
RNDr. Jiří Kopal

Vliv lidské činnosti na klima na zemi a zásoby fosilních paliv jsou problémy, které nás vedou k otázkám efektivity využití energetických zdrojů. Kogenerace je jednou z úspěšných cest. Následující článek se zabývá myšlenkou řešení generátoru KJ s cílem nalezení dalšího efektivnéjšího využití této technologi výroby energie.

10.9.2007
Ing. Libor Novák, Energy Benefit Centre o.p.s.

Příjem žádostí o podporu na projekty z oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů v rámci první výzvy Operačního programu životního prostředí byl zahájen. Žádosti je možné podávat od 3. září do 26. října 2007. Jaká bude ale skutečná podpora? Okrajové podmínky mnohde přinášejí rozčarování.

20.8.2007
Ing. Květoslav Mikulenka

Na začátku měsíce srpna letošního roku jsem měl možnost navštívit firmu INSTAPLAST Praha a.s., která v loňském roce postavila ve svém sídle v Praze Zápech fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 75 kWp .

6.8.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Ohřev bazénové vody je energeticky náročný a využití sluneční energie je relativně jednoduché a levné. Navíc špičky dávek sluneční energie se zpravidla shodují s dobou jejich využití a nízká teplota bazénové vody zaručuje vysoké zisky i při použití levných solárních kolektorů.

30.7.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Obliba solárních soustav pro přípravu teplé vody a vytápění, tzv. kombinovaných solárních soustav, v poslední době stoupá především v souvislosti s rostoucím trendem výstavby nízkoenergetických domů. Dimenzování takto kombinované soustavy je předmětem následujícího dílu série.

23.7.2007
Ing. Milan Tomeš, CSc.

V současné době se začínají uplatňovat pružné fotovoltaické moduly. Jejich rozšíření je dáno některými výhodnými vlastnostmi, o kterých pojednává tento článek. Autor vychází ze studia literatury a dále vlastních zkušeností získaných z jednání s výrobci a zákazníky.

16.7.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Nejefektivnější a tedy i nejčastěji vyskytující se využití solárních kolektorů slouží k pokrytí potřeb teplé vody. Jak dimenzovat solární soustavu u různých typů objektů s různorodou potřebou teplé vody? Odpověď je předmětem následujícího článku.

9.7.2007
Ing. Milan Tomeš, CSc., TETOM-Sdružení podnikatelů

Společnost Sharp Electronics předvedla poprvé roku 2005 na mezinárodním veletrhu Buiders´ Show v Orlandu nové spojení solárního fotovoltaického tenkovrstvého modulu s velkoplošnými LED panely /1/. Článek popisuje nový FV panel LumiWall včetně řady obrazových ilustrací s různými možnostmi aplikace.

2.7.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Dimenzováním solárních soustav se obecně rozumí určení plochy a počtu solárních kolektorů. Z plochy solárních kolektorů se pak odvíjí návrh dalších prvků solární soustavy (dimenze potrubí, objem expanzní nádoby, typ oběhového čerpadla, atd.).

25.6.2007
Břetislav Koč

Mluví-li se o možnostech energetického využívání síly větru, je zpravidla řeč o větrných elektrárnách. Výroba elektrické energie však není jediným možným řešením, jak "nepolapitelný" vítr zaměstnat, jak využít jeho síly. Nabízí se totiž i další možnost...

18.6.2007
Ing. Petr Kopecký, Ing. Petr Kopecký - EDDY System

Bez investic do nových technologií výroby energie to nepůjde. Jde samozřejmě o to, aby vložené investiční prostředky byly ekonomické, návratné v daném prostoru a čase. Při současném tempu zvyšující se ceny energie jsme již k tomuto stavu dospěli, domnívá se autor článku.

11.6.2007
Josip Kleczek

V minulém díle jsme se seznámili s energií ve vztahu k vodě a skončili jsme popisem fotonů. Co mají společného s energií vody? Velmi mnoho, protože Slunce zahřívá všechnu vodu, pohání její koloběh, dává energii vlnám, řekám, mořským proudům. Bez fotonů by Země byla mrazivě ledovou, temnou a mrtvou planetou.

28.5.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

"Solární soustavy v panelových a bytových domech? - U nás jich existuje velmi málo" konstatuje autor hned v úvodu článku. Paradoxně však mají tyto objekty k instalaci solárních panelů nejlepší předpoklady. Ovšem zde obzvláště, je třeba dbát na základní zásady dimenzování.

21.5.2007
Břetislav Koč

V sousedních zemích, především v Rakousku a v Německu, ale i ve vzdálenějším Dánsku, probíhá v posledních letech boom ve výstavbě bioplynových stanic, především přímo u farem zemědělské prvovýroby. Frekvence informací o BPS se citelně zvýšila i u nás, mnohé úvahy spějí do fáze projektů či realizací.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama