Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Obnovitelná energie a úspory energie / od 1.1.2007 do 14.5.2007


zpět na aktuální články

14.5.2007
Josip Kleczek

Josip Kleczek je znamenitým popularizátorem astronomie, autorem řady učebnic, monografií a populárně-vědeckých knih. Procestoval svět, přednášel na světových univerzitách. Seriál jeho článků k energii vody postupně vychází v 10. jubilejním ročníku Alternativní energie a díky jí i na tomto portále.

7.5.2007
Ing. Dalibor Skácel

Obnovitelné zdroje energie a jejich zavádění s sebou přinášejí řadu netechnických komplikací, plynoucích z jedinečnosti tohoto nově a dynamicky se rozvíjejícího odvětví. A realizace těchto projektů s sebou přináší řadu problémů ve vazbě mezi dodavatelem a investorem. OZE a zamyšlení autora.

30.4.2007
Ing. Libor Novák

Červená karta větrné energii, důraz na úsporu energie, podpora výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách a kogenerace z biomasy je hlavním tématem první výzvy pro příjem žádostí v rámci Operačního programu průmysl podnikání a programu Efektivní energie v letech 2007 – 2013.

16.4.2007
Ing. David Tauchman

Závěrečný díl seriálu článků o využití biomasy v městech a obcích si klade za cíl nalézt zásady, které by neměly být opomenuty při volbě zda vůbec, případně jak biomasu využít, neboť investice do realizovaných projektů systémů CZT často dosahují mnohamilionových hodnot.

19.3.2007
Suchý Tomáš, Ing., Lukáč Ladislav, Ing. PhD., Horváth Ladislav, Ing., Katedra pecí a teplotechniky, Hutnícka fakulta TU v Košiciach

Energetické využívání biomasy patří k nejrozumnějšímu a nejperspektivnějšímu využívání obnovitelných zdrojů středozemních států Evropské unie. Například podle propočtů slovenského ministerstva zemědělství by Slovensko mohlo v roce 2050 krýt až 30% celkové spotřeby energie právě biomasou.

12.3.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Autor v úvodu článku konstatuje vyšší potřebu tepla k ohřevu TV v bytových domech, která neodpovídá prostorovým podmínkám na střechách těchto objektů. Pro návrh solární soustavy je důležité jaká plocha budovy je k dispozici. Článek se zabývá architektonickou, konstrukční a systémovou integrací.

5.3.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Bytové domy mají obrovskou potřebu teplé vody. Střechy těchto objektů poskytují dostatek vhodného jinak nevyužitého prostoru. Jak využít této skutečnosti a dalších možností využití sluneční energie při regeneraci bytového fondu přináší následující článek autora.

26.2.2007
Ing. Libor Novák

Podmínky čerpání podpor pro instalace obnovitelných zdrojů do rodinných domů na letošní rok vešly v účinnost. Dotaci lze nově získat i na solární systém k výrobě elektřiny. Článek se věnuje pravidlům připojení fotovoltaického systému do sítě a novinkám a doporučením při předkládání žádostí o podporu.

19.2.2007
Armin Braunwalder, přeložil a upravil Edvard Sequens

Přečerpávací vodní elektrárny nejen v Alpách mají svůj význam. Jejich úlohou je akumulace energie a pokrytí špiček její vysoké spotřeby. Jejich hlavním partnerem jsou velké tepelné nebo jaderné elektrárny. Dle názoru autorů se, ale v dnešní době staly pouze nástrojem k realizaci miliardových zisků.

12.2.2007
Ing. David Tauchman

Při volbě zdroje tepla jsou pro konkurenceschopnost rozhodující především ekonomické parametry. Nejdůležitějším kritériem se současně největší vypovídající schopností je výsledná cena za jednotku získané energie. V článku jsou uvedeny dva odlišné příklady využití biomasy. CZT a bodové zdroje.

5.2.2007
Ing. David Tauchman

Biomasa se u nás za posledních deset let stala základním zdrojem tepla v řadě měst a obcí. V následujícím seriálu se podíváme na několik významných projektů centrálního zásobování teplem či zajímavý projekt decentralizovaného zásobování biomasou. Úvod do problematiky a CZT v Kašperských Horách.

29.1.2007
Kees Kwant (expert agentury SenterNovem) ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze

V Nizozemí je stejně tak jako u nás skryt nejdůležitější potenciál ve využívání obnovitelncýh zdrojů v bioenergii. Díky vhodně uskutečněnému akčnímu plánu, který podpouje spoluspalování v uhlených či plynových elektrárnách jsou dle autora cíle výroby energie z obnovitelných zdrojů reálně splnitelné.

22.1.2007
Ing. Petr Kopecký, Ing. Petr Kopecký - EDDY System

Autor studie dochází k závěru, že roční úspora při využití nízkoteplotního systému vytápění v panelových domech dosahuje v průměru 30%. Provozní strategie zaměřená na ekonomické zhodnocení energetických úspor se tedy jeví jako nejoptimálnější řešení vytápění panelových domů.

15.1.2007
Ing. Petr Kopecký, EDDY Systém

Následující článek je výtah ze studie, která obdržela hlavní cenu soutěže "Energetický projekt roku 2004". Autor přináší návrh nízkoteplotního systém vytápění, který řeší problém dodávek energie (el. i tepla) teplárenským způsobem od výroby energie až po její optimální spotřebu v panelových domech.

1.1.2007
Ing. Zdeňka Šustáková

Sedmý rámcový program EU pro podporu vědeckého výzkumu a technologického vývoje byl zahájen 1. ledna 2007. V oblasti energie jsou stanoveny tři hlavní oblasti podpory výzkumu: energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie a technologie čistého spalování uhlí a zachycování CO2.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama