Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Obnovitelná energie a úspory energie / od 27.2.2006 do 10.7.2006


zpět na aktuální články

10.7.2006
Ing. Miroslav Štěrba

Ve vodovodním řádu je skryta energie, kterou je vhodné využít jako doplněk současných záložních zdrojů, na které jsou při výpadku el. energie kladeny stále větší nároky. Druhý díl pojednává o výhodách a výsledcích z praktických zkoušek bezlopatkových turbín.

26.6.2006
Ing. Petr Kopecký

Sledujeme-li současný vývoj cen energie nabývající exponenciálního růstu, tak se nutně vkrádají dvě otázky. "Kdy se tento růst zastaví a zda-li existuje vůbec jeho horní hranice?" Následující článek navazuje na komentář Martina Peciny k liberalizaci plynárenství.

12.6.2006
Ing. Daneš Burket, Ph.D., člen výboru České nukleární společnosti

Jakou strukturu energetických zdrojů můžeme očekávat v dohledné budoucnosti? Které zdroje výroby elektřiny budou páteří národních ekonomik? Bude nadále převažovat uhlí a jádro nebo se přeorientujeme na plyn? Začnou hrát rozhodující roli obnovitelné zdroje?

29.5.2006
Ing. Jan Kunc

O tom, že při kompresorovém chlazení vzniká teplo není pochyb. Stejně tak je jasné, že stoupá a nadále stoupat bude cena energie. Jakým způsobem využívat přebytečné teplo vznikající při chlazení ledových ploch napoví následující článek.

22.5.2006
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Druhá část článku o možných zdrojích energetické biomasy u nás se zabývá konkrétními bylinami se skrytým energetickým potenciálem, vhodnými k pěstování v našich geografických podmínkách.

15.5.2006
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Síla mořského větru a jeho potenciál pro rozvoj větrné energie z pobřeží kolem Evropy sahá dle odhadů za energetické potřeby členských zemí evropské pětadvacítky. Je tedy nadále nezbytně nutné se touto energií zabývat, přestože její nynější cena je v dalším rozvoji spíše překážkou.

8.5.2006
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Autorka popisuje možné zdroje energetické biomasy, jejíž největší rozvoj vidí ve fytoenergetice. "Její význam ve vztahu ke skleníkovým plynům není pouze v její náhradě za fosilní paliva, ale především v odčerpávání CO2 z ovzduší jako výsledek zintenzivnění vegetace na co nejrozsáhlejších plochách!"

1.5.2006
Ing. Daneš Burket, Ph.D., člen výboru České nukleární společnosti

V prvním díle článku jsme si připomněli černobylskou katastrofu, v dnešním pokračování se podíváme na "problém" s jaderným odpadem a nahlédneme do budoucnosti jaderné energetiky, kterou mnozí shledávají jako jedinou možnou alternativu spjatou s budoucností nejen naší, ale i našich následovníků.

17.4.2006
RNDr. Jana Plamínková

Seminář na téma Elektřina ze Slunce - nastává boom fotovoltaiky (?) se uskutečnil v rámci veletrhu Střechy Praha pod záštitou Ligy ekologických alternativ. O celou akci byl enormní zájem a přeplněný sál naznačuje, že toto téma je dnes žhavě aktuální.

10.4.2006
Ing. Petr Kaliba

Článek se zabývá provozními náklady na vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem. Její variabilní i fixní složkou a jejich změnami ve srovnání s rokem minulým. Ukazuje se, že např. při kvalitně zatepleném objektu resp. malé spotřebě energie si zákazník díky razantnímu snížení paušálních sazeb a změně konstrukce VT a NT významně nepohoršil.

3.4.2006
Ing. Aleš Bufka, odd. surovinové a energetické statistiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Během roku 2005 vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu první unikátní statistiky o využívání základních obnovitelných zdrojů energie v naší republice. Následující článek je průvodcem k těmto statistikám, které jsou ke stažení v oboru Obnovitelná energie - Dokumenty.

27.3.2006
Ing. Jaroslav Peterka, CSc., Ing. Petr Kaliba

Ačkoliv je provoz a údržba solární soustavy poměrně nenáročná, má svá specifika a zásady, které je vhodné dodržovat. V následujícím článku jsou shrnuty základní informace a pravidla o údržbě solárních soustav s upozorněními a cennými radami na možná problémová místa různých komponentů.

20.3.2006
Ing. Pavel Sedláček

SFŽP otevřel 15.3.2006 příjem žádostí do národních programů nejen pro fyzické osoby. Jedná se spíše o předvolební krok než o skutečnou formu podpory. Zájem je veliký, prostředků je málo. Finance z fondů Evropské unie díky komplikovaným administrativním procesům čerpáme pomalu. Pro malé projekty fyzických osob nejsou určeny vůbec.

13.3.2006
Ing. Jaroslav Peterka, CSc, Ing. Petr Kaliba

Ačkoliv je provoz a údržba solární soustavy poměrně nenáročná, má svá specifika a zásady, které je vhodné dodržovat. Článek o údržbě solárních soustav je především zaměřen na soustavy v rodinných domech a není orientován pouze na laickou veřejnost.

27.2.2006
Ing. Antonín Žeravík

Základní pravidla údržby a provozní náklady otopných soustav na bázi OZE jsou tématem série následujících několika článků. Jejich orientace je zaměřena nejen na laickou veřejnost a soustavy rodinných domů. Dnešní první část je věnována přehledu pravidel údržby tepelných čerpadel.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama