Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Obnovitelná energie a úspory energie / od 7.11.2005 do 20.3.2006


zpět na aktuální články

20.3.2006
Ing. Pavel Sedláček

SFŽP otevřel 15.3.2006 příjem žádostí do národních programů nejen pro fyzické osoby. Jedná se spíše o předvolební krok než o skutečnou formu podpory. Zájem je veliký, prostředků je málo. Finance z fondů Evropské unie díky komplikovaným administrativním procesům čerpáme pomalu. Pro malé projekty fyzických osob nejsou určeny vůbec.

13.3.2006
Ing. Jaroslav Peterka, CSc, Ing. Petr Kaliba

Ačkoliv je provoz a údržba solární soustavy poměrně nenáročná, má svá specifika a zásady, které je vhodné dodržovat. Článek o údržbě solárních soustav je především zaměřen na soustavy v rodinných domech a není orientován pouze na laickou veřejnost.

27.2.2006
Ing. Antonín Žeravík

Základní pravidla údržby a provozní náklady otopných soustav na bázi OZE jsou tématem série následujících několika článků. Jejich orientace je zaměřena nejen na laickou veřejnost a soustavy rodinných domů. Dnešní první část je věnována přehledu pravidel údržby tepelných čerpadel.

20.2.2006
RNDr. Jana Plamínková

Rozhovor s Ing. Tomášem Chmelíkem, ředitelem odboru změny klimatu MŽP nejen o zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN konaném v závěru minulého roku v Montrealu. Dnešní pokračování se vrací k národnímu alokačnímu plánu a k obchodování s emisemi.

13.2.2006
Ing. Marek Holba, Ph.D., Oceánografický institut Imari, Japonsko

Závěrečný díl série článků o různých systémech podpor OZE ve světě navazuje na minulý díl zabývající se energetickou politikou Japonska. Významné investice plynou nejenom do výzkumu, ale Japonci také využívají všechny známé již popsané systémy podpor v minulých dílech. Patří tak mezi absolutní špičku ve využívání obnovitelných zdrojů.

6.2.2006
RNDr. Jana Plamínková

Rozhovor s Ing. Tomášem Chmelíkem, ředitelem odboru změny klimatu na Ministerstvu životního prostředí, nejen o zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN konaném v závěru minulého roku v Montrealu.

30.1.2006
Ing. Marek Holba, Ph.D., Oceánografický institut Imari, Japonsko

Japonsko patří mezi jednu z nejvyspělejších a novým technologiím nejotevřenějších zemí na světě. Zároveň trpí nedostatkem vlastních nerostných surovin na výrobu energie. V článku je popsána jeho zajímavá energetická politika, v posledních letech významně orientovaná na jadernou energetiku a obnovitelné zdroje energie.

23.1.2006
Doc. Ing. Emília Wagnerová, CSc, Ing. David Uríček (TU Košice - strojnická fakulta), Dr. Agens Wopera (TU Miškolec - hutnická fakulta, Maďarsko)

Technické komunální odpady vytvářejí se vzrůstajícím objemem a kvalitou značné environmentální problémy. Další ze série článků na téma kogenerace a využití různých plynů se zabývá jejich vhodným zužitkováním zejména pro energetické účely a kogeneraci.

16.1.2006
Ing. David Tauchman

I další díl o systémech podpor naznačuje vůli všech vyspělých ekonomik světa nadále rozvíjet a podporovat obnovitelné zdroje energie. Jakou váhu znamenají pro USA - ekonomiku s největší spotřebou energie na hlavu a jak je podporována výroba energie z těchto zdrojů v Austrálii? To jsou témata následujícího článku.

9.1.2006
Ing. Ladislav Tintěra

Výroba elektřiny ze zvláštních plynů, zejména bioplynu, v posledních letech vzrůstá. Přispěla k tomu státní podpora, především přijetí zákona o obnovitelných zdrojích energie. Co všechno se dá spalovat při kogeneraci s plynovými motory? Jaké jsou výkupní ceny? Nejen těmito otázkami se zabývá dnešní díl ze seriálu článků na téma KOGENERACE.

2.1.2006
Ing. David Tauchman

V předchozím dílu byly představeny dva podpůrné systémy umožňující uplatnění obnovitelných zdrojů na trhu s elektřinou. Následující článek představí specifika systémů podpor užívaných ve státech Evropské unie a zamýšlí se nad dalším směrováním a efektivitou podpory.

26.12.2005
Ing. Miloslav Bílý, generální projektant a projektant technologie

Článek pohledem generálního projektanta upřesňuje a specifikuje údaje v článku o unikátní ORC technologii, která byla realizována v Trhových Svinech a jako první projekt svého druhu v České republice zkolaudován.

19.12.2005
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Potřeba energie pro chlazení a klimatizaci se zvyšuje, zvláště v rozvinutých zemích. Chladicí systémy poháněné teplem z obnovitelných zdrojů nebo odpadních surovin jsou slibnou alternativou klasických zařízení. Poslední ze série článků na téma trendy v solární tepelné technice popisuje možnosti využití sluneční energie pro chlazení budov.

12.12.2005
Ing. David Tauchman

Pětidílná série článků o využívání a možných systémech podpor obnovitelných zdrojů energie ve světě. Naleznete zde nejaktuálnější informace a trendy o podpoře OZE ve státech silné evropské patnáctky, USA, Austrálii či komplexní energetickou politiku Japonska včetně využívání alternativních zdrojů energie v této zemi.

5.12.2005
Ing. Ladislav Tintěra

Úvodním dílem startujeme sérii článků na téma kogenerační technologie, využití zvláštních plynů a dimenzování kogenerace. Tématům budeme věnovat několik článků během zimních měsíců. Jak je to s historií kogenerace, proč nastal její boom právě v posledních desetiletích, jakou má oporu v legislativě? Nejen na tyto otázky však naleznete odpovědi již dnes.

28.11.2005
Ing. Libor Novák

Schválení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně změn některých zákonů je jedním z nejdůležitějších kroků k ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje nejen u nás. Co nám říká, co garantuje a co s jeho platností vlastně může investor nebo chce celá naše společnost dosáhnout?

21.11.2005
RNDr. Jana Plamínková

Diskusní seminář s tímto názvem uspořádaly Liga ekologických alternativ a Calla, sdružení pro záchranu prostředí, dne 11. listopadu 2005 v Českých Budějovicích v rámci veletrhu ForArch. Následující článek dokládá, že byl opravdu zajímavý.

14.11.2005
Bc. Stanislav Němec, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Využití solárních soustav s fasádními velkoplošnými kolektory v panelové zástavbě lze u nás přiřadit k nevídaným prozatím spíše ojedinělým jevům. Článek je výtahem z bakalářské práce s možností zajímavého potenciálu využití takovéto soustavy v panelové zástavbě konkrétně pražského sídliště Barrandov. Zajímavá je i myšlenka v opakovatelnosti v panelových sídlištích u nás.

7.11.2005
Ing. Jan Kunc, SFŽP

Druhá kotelna na biomasu u nás, která využívá unikátní technologii ORC, byla slavnostně spuštěna do provozu dne 3.11.2005 za účasti ministra životního prostředí. Jak si stojí tato realizace ve srovnání s již spuštěnou kogenerací v Třebíči nebo v rakouském Lienzu?


zpět na aktuální články
 
 
Reklama