Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Peletové vytápěcí soustavy pro rodinné domy

Vytápění peletami je stejně pohodlné jako vytápění plynem. Výhodnější je pořídit zásobu pelet na celou zimu již v létě. Kromě kvalitních dřevěných pelet jsou na trhu i výrazně levnější pelety z odpadních surovin a zemědělské biomasy, ty však lze spalovat jen ve vybraných typech kotlů.

Roční spotřeba pelet pro rodinný dům

Roční spotřeba standardně velikého středně zaizolovaného rodinného domu se při ztrátách cca 12 kW pohybuje kolem 4 až 5 tun kvalitních dřevěných pelet. Cena dřevěných pelet se pohybuje v letních měsících od 4.000,- Kč/t dle dodavatele a dopravní vzdálenosti, v zimních měsících však může vystoupit až na 6.500,- Kč/t, což přestává být rentabilní. Dodávku pelet je tedy nutné zajistit ještě před začátkem topné sezóny a v zimních měsících dle potřeby dokupovat jen nezbytně nutné množství pelet, pokud nám stávající zásoba nevystačí.

Dřevěné pelety

V Německu a Rakousku funguje distribuční trh s dřevěnými peletami již několik let a samotné pelety jsou dodávány v normované kvalitě DIN CERTCO, kterou stanovuje Německý normalizační ústav. Pohodlné dodávky pelet jsou zajišťovány pneumatickým systémem z přepravních cisteren, které dopraví hadicovým potrubím pelety z přepravní cisterny až na vzdálenost několika desítek metrů přímo do skladu nebo zásobníku pelet v rodinném domě. Přitom nezáleží, zda si objednáváte jednu tunu paliva nebo celkovou roční spotřebu pelet, trh s peletami zde funguje dobře.

V České republice je situace s dodávkami pelet složitější. Jelikož se zde jedná v masovém měřítku o relativně novou záležitost, výrobní kapacity na vhodná tvarová biopaliva pro vytápění rodinných domů (rozumějme pelety, brikety, v omezené míře také dřevní štěpku) teprve startují, může odběratel narazit na několik nesnází při zajištění dostatečného množství vhodného biopaliva v odpovídající kvalitě.

Základní vlastnosti dřevěných pelet:

 • průměr cca 6 mm
 • délka 10 až 50 mm
 • hustota min. 1100 kg/m3
 • hmotnost v sypkém stavu 650 až 700 kg/m3
 • výhřevnost cca 18 MJ/kg
 • 100% přírodní hmota bez chemických pojiv
 • neutrální bilance CO2 při spalování


Obrázek 1: Dřevěné pelety

Další typy pelet

Při koupi nového peletového kotle je třeba důsledně ověřit na jaké typy pelet je kotel stavěn. Rozeznáváme kvalitní dřevní pelety odpovídající normě DIN CERTCO, které vyhovují veškerým peletovým kotlům na trhu, ale také další typy směsných pelet, kůrových pelet, rašelinových pelet nebo agropelet, které jsou sice levnější, ale zde je třeba od výrobce peletového kotle zjistit možnost jejich používání. Tyto pelety totiž nepodléhají přísné kontrole při výrobě a nesplňují některé materiálové vlastnosti dané normou DIN. Takovéto typy pelet lze potom spalovat pouze v doporučených nebo speciálně uzpůsobených peletových kotlích.

Přeprava a dodávka pelet

V Německu a Rakousku lze objednávat pelety celoročně po telefonu. Zde se domluví dodávka požadovaného množství pelet v určeném termínu až do domu. Musí být zajištěn pouze volná příjezd na pozemek a o zbytek se již postará dodavatel. V případě dodávky cisternou s peletami s pneumatickým potrubím se připojí hrdlo hadice k Vašemu peletovému systému, zapne se čerpadlo a měřicí systém snadno spočítá přesný odběr pelet a stanoví cenu. Tento vysoce komfortní servis se v České republice teprve začíná rozvíjet.


Obrázek 2: Dodávka pelet pneumatickým potrubím z cisternového vozu.

Dalšími možnostmi, jak lze získat pelety do domácností, je objednávka potřebného množství pelet ve velkých textilních vacích (Big Bag), plastových pytlích, nebo je přiveze volně ložené nákladní automobil s plachtou. Takováto řešení jsou zatím běžná v naší zemi.


Obrázek 3: Textilní silo pro skladování pelet

Uskladnění pelet

Variant pro uskladnění pelet např. v rodinných domech může být několik. Vždy je třeba mít na paměti, že by sklad pelet měl být řešen jako samostatný požární úsek bez umístění dalších technologických tepelných zařízení a neměly by zde být ani elektrické zásuvky, osvětlení a vypínače. Ve skladech a zásobnících pelet také musí být zaručeno dostatečné odvětrání.

V praxi se ukazují výhodné 3 varianty skladování pelet s pneumatickým podavačem paliva do automatického peletového kotle. Jedná se o varianty:

 1. vyčlenění místnosti pro sklad pelet se speciálním podávacím pneumatickým systém a tzv. koncovkou krtek,
 2. vyspádování skladu pelet do středového kanálu se šnekovým dopravníkem,
 3. instalace speciálního textilního zásobníku (model na obrázku pojme až 7 tun pelet) nebo konstrukce na Big Bagy.


Obrázek 4: Peletová kotelna

Peletový hořák

Peletový hořák tvoří jednu z nejdůležitějších součástí kotle na pelety, jeho vhodnou konstrukcí se přímo ovlivňuje spotřeba paliva, účinnost zařízení, trvanlivost, tvorba emisí a také se od něj obvykle odvíjí celková cena zařízení. Pro snadnější údržbu a servis lze obecně doporučit peletové kotle se snadnou výměnou a přístupem k hořáku.

Moderní automatické peletové kotle a hořáky nabízejí standardně kontinuální spalování pelet (tzn. trvalý regulovatelný nezávislý přísun paliva i vzduchu a bezobslužný odvod popele). Na obrázku peletového hořáku je možno rozeznat:

 • spodní trubka se šnekovým podavačem (nejsilnější), kterou se dopravují pelety do spalovací retorty vyrobené z nerezové oceli
 • šikmá trubka, kterou se pelety zapalují vzduchem rozžhaveným elektrickým odporem
 • trubka regulující množství primárního vzduchu (s červeným kolenem)
 • trubka regulující množství sekundárního vzduchu (s velkým kolenem)
 • přes okraj talíře popel odpadává do skladovacího prostoru níže (množství popele je minimální)


Obrázek 5: Peletový hořák

Automatický kotel na dřevěné pelety

Peletové kotle na dřevěné pelety se na domácím trhu objevují v nejrůznějších provedeních a cenových relacích. Cena se pohybuje v širokém spektru od cca 35.000,- Kč v případě kotlů s nižší účinností, vyššími emisemi, vyšší potřebou údržby a nákladnější obsluhou až po vysoce efektivní bezúdržbové technologické skvosty, jejichž cena však může dosahovat až 250.000,- Kč. Výběr záleží pouze na potřebách zákazníka a jeho ochotě k výši počáteční investice. Zde je aktuálně nabízeno několik dotačních programů, např. Zelená úsporám, Operační program životního prostředí, Program rozvoje venkova, atd.

Výkonové řady peletových kotlů pro rodinné domy se nabízejí ve všech možných výkonech od 5 kW až do cca 100 kW (vyšší výkony jsou určeny spíše pro větší objekty a centrální zásobování teplem).

Na přiloženém řezu peletovým kotlem s integrovaným zásobníkem pelet lze rozeznat:

 1. volitelná ovládací a indikační jednotka s displejem
 2. mikroprocesor řízeného spalovacího automatu
 3. spalovací komora z vysoce legované oceli
 4. dvířka spalovacího prostoru
 5. popelník
 6. volitelná komfortní technologie pro stlačování popela
 7. spalování se spodním přívodem s retortou z nerezové oceli
 8. opláštění kotle
 9. odhlučněný zásobník se sací turbínou
 10. tepelná izolace kotle
 11. čistící mechanizace
 12. opláštění kotle


Obrázek 6: Peletový kotel

Seznam použité literatury a zdrojů obrazových příloh:

Paradigma Holzpellets-Systeme
Alternativní energie 2/2009
CDP Ekopaliva

English Synopsis

The article discusses the various types of biomass pellets on the Czech market, the possibility of their use primarily for heating homes, heating costs with pellets and certification. The next section describes the automatic operation pellet boilers, transport and storage of pellets and describes the main part of modern pellet boiler and pellet burner.

 
 
Reklama