Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Větrná energie
Archiv článků od 16.8.2001 do 4.7.2005

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

4.7.2005
RNDr. Jana Plamínková

V souvislosti s novým zákonem o podpoře obnovitelných zdrojů energie se u nás očekává poměrně prudký rozvoj větrné energetiky. Můžeme ale také slýchat varování o enormních nárocích na regulaci elektroenergetického systému a o vysokých nákladech na budování záložních kapacit, často s odkazem na negativní zkušenosti z Německa. Je tomu tak skutečně? Jaká rizika jsou opravdu reálná a co jsou jen mýty? Na co se u nás máme připravit?

22.6.2005
Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB

Energy Centre České Budějovice uspořádalo dne 9. června 2005 ve spolupráci se SMOJK a OÖ ESV exkurzi pro starosty a zástupce měst a obcí z bývalých okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Prachatice pod názvem: Využívání obnovitelných zdrojů energie v obci Windhaag bei Freistadt. Cílem bylo ukázat si, jak lze v obcích využívat ekologické zdroje energie a co je pro to nutno udělat. Tato exkurze byla spolufinancována z prostředků EU.

13.5.2005
Mgr. Ivana Klobušníková, Energy Centre České Budějovice

Návštěvníci výstavy Hobby 2005 v Českých Budějovicích jsou srdečně zváni na semináře a prezentace a budou moci bezplatně využít poradenské služby na dvou stáncích Energy Centre České Budějovice (ECČB), kde kromě konzultací týkajících se např. stavby a rekonstrukce domů, vytápění, obnovitelných zdrojů energie, úspor energií v domácnostech atd. všichni zájemci obdrží publikace a brožury s potřebnými informacemi.

25.4.2005
Ing. Jiří Tůka

Dle názorného příkladu autora je finanční náročnost vynaložených prostředků na výrobu 1 GJ elektrické energie pomocí větrné elektrárny u nás desetinásobná, než úspora 1 GJ elektrické energie ušetřené provedením vhodného zateplení objektu. Proč tak výrazně podporovat jen zdroje energie a ne jejich úsporná opatření?

22.3.2005
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Vizuálně patrný rozvoj využívání větrné energie a elektrické energie z fotovoltaických panelů je při cestách za naši západní hranici více než přesvědčivý. S pevnými cenami za vykupovanou energii, garantovanými po dlouhou dobu, tam mohou investoři pěkně plánovat a realizovat. V naší republice se také staví větrné a fotovoltaické elektrárny, ale jaksi pomalu. Přesto můžeme našim čtenářům naznačit, co už u nás je a z čeho lze vycházet.

15.1.2005
Milan Smrž, předseda národní sekce a viceprezident evropského sdružení EUROSOLAR

Autor se obrací na občany obce, kteří v refendu rozhodli, že se v katastru obce nebudou stavět větrné elektrárny, a žádá je o důkladné znovuzvážení jejich rozhodnutí. Věcná argumentace rozebírá všechny aspekty využívání větrné energie v protikladu s dosavadní orientací energetické politiky státu na budování nových uhelných a jaderných zdrojů.

27.12.2004
Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská

Návrh zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů čekal řadu měsíců "zaparkován" v poslanecké sněmovně až bude připravena novela energetického zákona. Když ale konečně novela v listopadu dospěla ke společnému projednání, došlo k zajímavé situaci. Energetický zákon byl schválen, ale zákon o podpoře využíváni OZE byl na žádost hospodářského výboru stažen z projednávání ve sněmovně.

15.7.2004
doc. Ing. Karel Brož, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Popis systému zásobování energiemi ukazuje nejen unikátní řešení českých vědců a techniků, ale získané výsledky mohou být i velmi užitečným zdrojem informací o nízkoenergetické stavbě v podmínkách anatarktického léta. Ty se kupodivu příliš neliší od podmínek české zimy.

12.9.2003
Vladimír Říha

Vedle vody je vítr nejstarší zdroj energie, který je lidstvem využíván - ať již k přímému pohonu plachetnic, nebo pomocí větrných mlýnů ke mletí obilí nebo k čerpání vody. Ještě v 19. století bylo po celé Evropě v provozu více než 100 000 větrných mlýnů.

20.6.2002
Prof. Ing. Jaroslav Kaminský, VŠB-TU OSTRAVA, FS

Při cestování po některých evropských zemích překvapí množství provozovaných větrných elektráren. Zvláště pak, když si přečtete tento článek, ve kterém jsou vyhodnoceny vesměs negativní zkušenosti s realizovanými elektrárnami v ČR.

22.1.2002
RNDr. Josef Štekl, CSc.

Historie i současné možnosti využití energie větru pro výrobu elektřiny najdete v souhrnném článku předního odborníka v oboru.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama