Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 – 1. část

Oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu připravilo tuto statistickou zprávu jako komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. 1. část zprávy je zaměřena na pozici OZE v energetické bilanci ČR a podrobně popisuje vývoj v kategorii Bioplyn a Kapalná biopaliva.

1. Abstrakt

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo tuto statistickou zprávu jako komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2011 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 8,3 %. Podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích činil 7 %. Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě se podle mezinárodní metodiky výpočtu pohybuje okolo 10 % a jejich podíl na výrobě tepelné energie okolo 8 %.

2. Úvod

Oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravuje od roku 2003 komplexní statistické přehledy o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR. Vedle souhrnné zprávy jsou připravovány i dílčí statistiky.

Tato souhrnná zpráva přináší především výsledky zpracování statistických výkazů MPO, jakožto i data převzatá ze statistik a databází Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Českého statistického úřadu (ČSÚ), Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Státního fondu životního prostředí (SFŽP), Czechinvestu a dalších.

Při sestavování této zprávy byla použita principiálně stejná metodika jako pro ročníky předchozí, data jsou tedy plně srovnatelná. Metodika statistiky jednotlivých typů OZE je vždy uvedena v úvodech jednotlivých kapitol.

Data publikovaná v této studii jsou plně srovnatelná s daty publikovanými Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) a Eurostatem. Tato data pro mezinárodní organizace jsou připravována MPO ve spolupráci s ČSÚ na základě národní statistiky a následně zasílána IEA. Je však nutno připomenout odlišnou metodiku této mezinárodní statistiky pro teplo spotřebované pro vlastní potřebu v závodních výrobnách, které není uváděno v celkové výrobě tepelné energie a objevuje se pouze v konečné spotřebě (viz podrobněji metodika IEA). Tento metodický rozdíl je třeba brát v úvahu při využívání dat z publikací IEA a při porovnání námi uvedených údajů.

Některé dílčí informace zjištěné statistickým šetřením nemohly být zveřejněny z důvodu ochrany důvěrných dat podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Není-li u tabulek a grafů uvedeno jinak, zdroj dat je MPO.

3. Pozice OZE v energetické bilanci ČR

Metodika a komentář

Obnovitelné zdroje energie jsou v podmínkách ČR nefosilní přírodní zdroje energie, tj. energie vody, větru, slunečního záření, pevné biomasy a bioplynu, energie okolního prostředí, geotermální energie a energie kapalných biopaliv.

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2011 podílela na celkové tuzemské hrubé výrobě elektřiny 8,3 %. Energetický regulační úřad udává poněkud odlišné hodnoty pro celkovou hrubou výrobu elektřiny z biomasy a bioplynu – viz metodika dále. Provoz nelicencovaných zdrojů ERÚ nesleduje.

Podíl hrubé výroby tepelné energie z OZE se na celkové výrobě tepelné energie pohybuje zhruba okolo 8 %. Tento podíl vychází z odhadu celkové hrubé výroby tepelné energie ve výši cca 700 PJ pro rok 2007, předpokládá se, že celková výroba tepla je v posledních letech zhruba stejná.

Podíl obnovitelné energie na primárních energetických zdrojích (PEZ) v roce 2011 činil 7 %. Tento odhad se vztahuje k energii obsažené v použitém palivu a nezohledňuje účinnosti zařízení. Jako referenční hodnota byl použit odhad PEZ pro rok 2011 ve výši 1 817 PJ připravený MPO. Podíl na OZE konečné spotřebě se podle mezinárodní metodiky výpočtu pohybuje okolo 10 %.

Celková energie z obnovitelných zdrojů v roce 2011
Energie v palivu užitém na výrobu tepla
[GJ]
Energie v palivu užitém na výrobu elektřiny
[GJ]
Primární energie

[GJ]
Energie z OZE celkem

[GJ]
Podíl na energii z OZE
[%]
Podíl na PEZ

[%]
Biomasa (mimo domácnosti)20 784 35114 925 850035 710 2012,027,8
Biomasa (domácnosti)46 326 0360046 326 0362,536,1
Vodní elektrárny007 067 3547 067 3540,45,5
Bioplyn3 608 1566 848 275010 456 4300,68,1
Biologicky rozl. část TKO2 555 190789 49403 344 6850,22,6
Biologicky rozl. část PRO a ATP932 67700932 6770,10,7
Kapalná biopaliva0012 553 99012 553 9900,79,8
Tepelná čerpadla2 193 404002 193 4040,11,7
Solární termální systémy478 27500478 2750,00,4
Větrné elektrárny001 429 2111 429 2110,11,1
Fotovoltaické elektrárny007 855 2657 855 2650,46,1
Celkem76 878 08922 563 61928 905 820128 347 5287,0100,0
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2011
Hrubá výroba elektřiny
[MWh]
Podíl na elektřině z OZE
[%]
Podíl na hrubé výrobě elektřiny
[%]
Vodní elektrárny1 963 15427,092,24
MVE < 1 MW396 9975,480,45
MVE 1 až < 10 MW497 6186,870,57
VVE ≥ 10 MW1 068 53914,751,22
Biomasa celkem1 684 57123,251,92
Štěpka apod.820 00111,320,94
Celulózové výluhy526 2037,260,60
Neaglom. rostlinné materiály111 0211,530,13
Pelety a brikety218 0203,010,25
Ostatní biomasa00,000,00
Kapalná biopaliva9 3270,130,01
Bioplyn celkem928 71512,821,06
Komunální ČOV88 2781,220,10
Průmyslové ČOV6 9240,100,01
Bioplynové stanice724 80210,000,83
Skládkový plyn108 7111,500,12
Biologicky rozložitelná část TKO90 1901,240,10
Biologicky rozl. část PRO a ATP00,000,00
Větrné elektrárny397 0035,480,45
Fotovoltaické elektrárny 2 182 01830,112,49
Celkem7 245 651100,008,28
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů v roce 2011
Hrubá výroba tepla

[GJ]
Podíl na teple z OZE

[%]
Orientační odhad
podílu na celkové hrubé výrobě tepla
[%]
Biomasa celkem45 436 72685,76,5
Biomasa mimo domácnosti16 132 62530,42,3
Palivové dřevo360 0650,70,1
Štěpka apod.8 415 71715,91,2
Celulózové výluhy6 609 28112,50,9
Neaglom. rostlinné materiály429 3340,80,1
Brikety a pelety316 1260,60,0
Ostatní biomasa00,00,0
Kapalná biopaliva2 1020,00,0
Biomasa domácnosti29 304 10155,34,2
Bioplyn celkem1 910 6363,60,3
Komunální ČOV745 8561,40,1
Průmyslové ČOV71 4840,10,0
Bioplynové stanice1 015 8211,90,1
Skládkový plyn77 4740,10,0
Biologicky rozložitelná část TKO2 074 8833,90,3
Biologicky rozl. část PRO a ATP929 8711,80,1
Tepelná čerp. (teplo prostředí)2 193 4044,10,3
Solární termální systémy478 2750,90,1
Celkem53 023 795100,07,6
Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů [MWh] – časová řada
20032004200520062007
Vodní elektrárny1 383 4672 019 4002 379 9102 550 7002 089 600
MVE < 1 MW242 020286 100342 980463 554477 340
MVE 1 až < 10 MW418 049617 400727 730425 510495 210
VVE ≥ 10 MW723 3981 115 9001 309 2001 661 6361 117 050
Biomasa celkem372 972564 546560 251731 088968 072
Štěpka apod.82 818265 269222 497272 725427 531
Celulózové výluhy290 154275 817279 582350 028474 571
Neaglom. rostlinné materiály020 8405373584 46526 415
Pelety a brikety02 6204 43723 85039 211
Ostatní biomasa0000334
Kapalná biopaliva000229
Bioplyn celkem107 856138 793160 858175 839215 223
Komunální ČOV54 11963 59171 44767 66270 865
Průmyslové ČOV1 6912 0012 8692 0703 292
Bioplynové stanice6 5197 1308 24319 21143 248
Skládkový plyn45 52766 07178 29986 89697 818
Biologicky rozložitelná část TKO9 58810 03110 61211 26411 975
Biologicky rozl. část PRO a ATP00000
Větrné elektrárny4 8939 87121 28049 400125 100
Fotovoltaické elektrárny1842914145922 127
Celkem1 878 9602 742 9323 133 3253 518 8833 412 097
20082009201020112012
Vodní elektrárny2 024 3352 429 6202 789 4741 963 154
MVE < 1 MW442 456469 932554 754396 997
MVE 1 až < 10 MW477 823484 934603 823497 618
VVE ≥ 10 MW1 104 0561 474 7541 630 8971 068 539
Biomasa celkem1 170 5281 396 2711 492 2391 684 571
Štěpka apod.603 048650 061641 840820 001
Celulózové výluhy458 469500 511514 676526 203
Neaglom. rostlinné materiály23 08572 91874 152111 021
Pelety a brikety84 536164 170241 215218 020
Ostatní biomasa1 3908 60120 2170
Kapalná biopaliva0101399 327
Bioplyn celkem266 868441 267634 662928 715
Komunální ČOV74 03679 19185 00288 278
Průmyslové ČOV4 0163 6164 9716 924
Bioplynové stanice91 580262 622447 424724 802
Skládkový plyn97 23695 83897 265108 711
Biologicky rozložitelná část TKO11 68410 93735 58690 190
Biologicky rozl. část PRO a ATP0000
Větrné elektrárny244 661288 067335 493397 003
Fotovoltaické elektrárny12 93788 807615 7022 182 018
Celkem3 731 0134 654 9695 903 1567 245 651
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů [GJ] – časová řada
20032004200520062007
Biomasa celkem35 711 21340 230 44540 891 55841 759 66845 522 813
Biomasa mimo domácnosti13 890 85516 980 16817 436 98616 369 79716 041 570
Palivové dřevo110 916387 277640 525556 158569 990
Štěpka apod.6 536 2558 043 9818 493 5737 918 2028 317 901
Celulózové výluhy7 156 2298 408 7478 151 9847 656 3676 691 839
Neaglom. rostlinné materiály60 347108 879105 487122 522260 083
Brikety a pelety27 10831 28445 417116 549199 531
Ostatní biomasa00002 062
Kapalná biopaliva0000164
Biomasa domácnosti21 820 35823 250 27723 454 57225 389 87129 481 407
Bioplyn celkem780 639968 4521 009 902918 5111 009 221
Komunální ČOV552 416722 850791 463709 546695 569
Průmyslové ČOV81 16774 47860 07750 50153 486
Bioplynové stanice57 32467 55367 22380 270167 776
Skládkový plyn89 732103 57291 14078 19392 390
Biologicky rozložitelná část TKO1 941 5001 936 1831 860 8331 886 6421 887 668
Biologicky rozl. část PRO a ATP213 917730 7431 022 403941 5091 080 831
Tepelná čerp. (teplo prostředí)339 418400 763509 659667 255901 886
Solární termální systémy72 74785 171102 870127 730160 498
Celkem39 059 43444 351 75745 397 22546 301 31550 562 917
20082009201020112012
Biomasa celkem43 399 94343 007 15446 736 28045 436 726
Biomasa mimo domácnosti15 462 63015 497 69516 065 79616 132 625
Palivové dřevo355 810318 631379 931360 065
Štěpka apod.8 297 7727 929 5548 147 6778 415 717
Celulózové výluhy6 339 1656 455 2106 739 6516 609 281
Neaglom. rostlinné materiály258 501432 274483 304429 334
Brikety a pelety211 316360 836311 175316 126
Ostatní biomasa01 1904 0580
Kapalná biopaliva66002 102
Biomasa domácnosti27 937 37927 509 45930 670 48429 304 101
Bioplyn celkem1 065 3901 210 9691 610 3611 910 636
Komunální ČOV690 252678 140714 710745 856
Průmyslové ČOV62 23258 67962 77971 484
Bioplynové stanice226 452397 616752 4001 015 821
Skládkový plyn86 45476 53480 47377 474
Biologicky rozložitelná část TKO1 848 1821 646 0181 777 0762 074 883
Biologicky rozl. část PRO a ATP1 100 2141 139 971969 244929 871
Tepelná čerp. (teplo prostředí)1 159 5891 445 3371 775 7032 193 404
Solární termální systémy203 866265 502366 468478 275
Celkem48 777 18448 714 95153 235 13153 023 795
Celková energie z OZE [GJ] – časová řada
20032004200520062007
Biomasa (mimo domácnosti)17 962 00022 594 78424 040 36725 529 89627 999 268
Biomasa (domácnosti)34 495 19536 755 71537 078 67840 138 13846 606 334
Vodní elektrárny4 980 0007 269 8408 567 6769 182 5207 522 560
Bioplyn1 729 0002 102 4472 335 3882 655 5723 188 631
Biologicky rozložitelná část TKO2 249 6442 538 6582 374 3522 267 5792 494 321
Biologicky rozl. část PRO a ATP213 917730 7431 022 403941 5091 101 228
Kapalná biopaliva2 592 2201 326 302117 253796 5231 374 751
Tepelná čerpadla (teplo prostředí)339 418400 763509 659667 255901 886
Solární termální systémy72 74785 171102 870127 730160 498
Větrné elektrárny17 61535 53676 608177 840450 360
Fotovoltaické elektrárny6621 0481 4902 1317 657
Celkem64 652 41873 841 00676 226 74482 486 69391 807 494
20082009201020112012
Biomasa (mimo domácnosti)29 253 35431 912 16834 322 38335 710 201
Biomasa (domácnosti)44 165 42443 488 93648 486 11346 326 036
Vodní elektrárny7 287 6068 746 63210 042 1067 067 354
Bioplyn3 762 3705 444 2157 392 52710 456 430
Biologicky rozložitelná část TKO2 431 1252 229 5902 625 7053 344 685
Biologicky rozl. část PRO a ATP1 100 2241 128 047975 082932 677
Kapalná biopaliva4 627 4008 473 1399 807 24812 553 990
Tepelná čerpadla (teplo prostředí)1 159 5891 445 3371 775 7032 193 404
Solární termální systémy203 866265 502366 468478 275
Větrné elektrárny880 7801 037 0411 207 7751 429 211
Fotovoltaické elektrárny46 573319 7052 216 5277 855 265
Celkem94 918 311104 490 313119 217 637128 347 528

4. Bioplyn

Metodika statistiky

V kategorii bioplyn je v této energetické statistice bilancován energeticky využitý bioplyn jímaný při anaerobní fermentaci na komunálních a průmyslových ČOV, při fermentaci zemědělských odpadů a produktů (rostlinných a živočišných), dále pak bioplyn jímaný z účelové anaerobní fermentace komunálních a jiných odpadů (např. potravinářských) a skládkový plyn přímo jímaný z tělesa skládek. Není sledováno prosté spalování na pochodni (fléře). Vzhledem k tomu, že v řadě bioplynových stanic je prováděna kofermentace různých typů odpadů a tato praxe jistě do budoucna bude dále rozšiřována, bylo třeba provést rozdělení kategorie bioplyn podle jednoduchého klíče takto:

 • Bioplynové hospodářství na komunálních ČOV
 • Bioplynové hospodářství na průmyslových ČOV
 • Bioplynové stanice (zemědělské; na průmyslový a komunální odpad; jiná kofermentace)
 • Energetické využívání skládkového plynu

V rámci výkazů MPO bylo sledováno energetické využití bioplynu u všech subjektů, které tuto technologii provozují. ERÚ vykazuje poněkud odlišné hodnoty výroby elektřiny z bioplynu. To vyplývá z toho, že ve statistice ERÚ není zahrnován zkušební provoz ani provoz před nabytím právní moci licence. Provoz nelicencovaných zdrojů ERÚ nesleduje.

V České republice je tradičně ve velké míře využívána anaerobní fermentace jako součást technologie komunálních ČOV. Bioplyn zde vyrobený je především používán pro vlastní potřebu provozů (vyhřívání reaktorů, vytápění objektů, ohřev teplé vody). Velmi dramatický rozvoj zažívá v současné době výstavba bioplynových stanic. Ta svoji dynamikou předčila i rozvoj využívání skládkového plynu, který byl dominantní před několika lety.

Vyrobená tepelná energie je především využívána pro vlastní potřebu provozů, což je dáno hlavně umístěním skládek, ČOV a dalších bioplynových stanic mimo hlavní zástavbu obce a vlastní technologií provozu. V datech o instalovaném tepelném výkonu není od roku 2008 započítáván výkon ve velkých zdrojích při spoluspalování s jiným palivem (zemní plyn). Na některých skládkách není odpadní teplo vzniklé při výrobě elektřiny využíváno, též není uvedeno teplo mařené v chladičích bioplynových stanic.

Doplňují informace je možno nalézt na mapách bioplynových stanic společností CZ Biom a CzBA.

Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2011
Počet respondentůPočet lokalit (ČOV, skládek, BPS)Spotřeba bioplynu
[m3]
Komunální ČOV469863 955 390
Průmyslové ČOV13145 177 985
Bioplynové stanice180186364 320 920
Skládkový plyn236266 417 436
Celkem262360499 871 731
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2010
Počet respondentůPočet lokalit (ČOV, skládek, BPS)Spotřeba bioplynu
[m3]
Komunální ČOV469762 209 058
Průmyslové ČOV11124 337 639
Bioplynové stanice113115223 170 256
Skládkový plyn236361 412 242
Celkem193287351 129 195
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2009
Počet respondentůPočet lokalit (ČOV, skládek, BPS)Spotřeba bioplynu
[m3]
Komunální ČOV479558 451 483
Průmyslové ČOV11124 068 474
Bioplynové stanice8586132 287 587
Skládkový plyn246164 758 982
Celkem167254259 566 526
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2008
Počet respondentůPočet lokalit (ČOV, skládek, BPS)Spotřeba bioplynu
[m3]
Komunální ČOV489657 857 277
Průmyslové ČOV12133 624 054
Bioplynové stanice484951 382 715
Skládkový plyn245862 705 698
Celkem132216175 569 744
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2007
Počet respondentůPočet lokalit (ČOV, skládek, BPS)Spotřeba bioplynu
[m3]
Komunální ČOV489654 366 761
Průmyslové ČOV12133 187 864
Bioplynové stanice202127 841 876
Skládkový plyn255765 100 576
Celkem105187150 497 077
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2006
Počet respondentůPočet lokalit (ČOV, skládek, BPS)Spotřeba bioplynu
[m3]
Komunální ČOV489654 821 378
Průmyslové ČOV11122 589 790
Bioplynové stanice141414 565 391
Skládkový plyn235050 925 026
Celkem96172122 901 585
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2005
Počet respondentůPočet lokalit (ČOV, skládek, BPS)Spotřeba bioplynu
[m3]
Komunální ČOV4954 931 565
Průmyslové ČOV143 282 868
Bioplynové stanice95 215 848
Skládkový plyn2244 330 255
Celkem94107 760 536
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2004
Počet respondentůPočet lokalit (ČOV, skládek, BPS)Spotřeba bioplynu
[m3]
Komunální ČOV4948 957 809
Průmyslové ČOV133 635 367
Bioplynové stanice105 260 005
Skládkový plyn1837 515 824
Celkem9095 369 005
Spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2003
Počet respondentůPočet lokalit (ČOV, skládek, BPS)Spotřeba bioplynu
[m3]
Komunální ČOV4643 932 055
Průmyslové ČOV113 741 104
Bioplynové stanice86 071 638
Skládkový plyn823 475 433
Celkem7377 220 230

Počet licencovaných výroben elektřiny a jejich instalovaný výkon


(pramen: ERÚ)

(pramen: ERÚ)
 

Výroba elektřiny z bioplynu


Vývoj výroby elektřiny z bioplynu (komunální čistírny odpadních vod)
Počet respondentůPočet zařízení
na výrobu elektřiny
Instalovaný elektrický výkon
[kW]
Výroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka do sítě
[MWh]
Přímé dodávky
[MWh]
2003254913 29854 118,547 770,66 347,90,0
2004296315 99163 590,648 247,815 342,80,0
2005306716 41371 446,556 588,614 857,90,0
2006296816 21667 661,651 535,616 126,00,0
2007306916 30070 865,456 368,814 496,60,0
2008317217 20674 036,359 312,514 723,80,0
2009327417 53279 190,965 197,613 993,30,0
2010317617 76785 002,169 001,916 000,20,0
2011328318 52088 278,072 479,215 798,80,0
Vývoj výroby elektřiny z bioplynu (průmyslové čistírny odpadních vod)
Počet respondentůPočet zařízení
na výrobu elektřiny
Instalovaný elektrický výkon
[kW]
Výroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka do sítě
[MWh]
Přímé dodávky
[MWh]
2003248861 691,21 386,7304,50,0
2004469982 001,21 637,5363,70,0
2005459762 869,12 367,8501,30,0
2006249402 069,61 662,6407,00,0
2007471 0063 291,62 473,6818,00,0
2008691 0294 016,43 176,4840,00,0
2009691 4993 615,62 716,6899,00,0
2010691 3494 971,04 295,2675,80,0
2011691 4146 923,86 289,8634,00,0
Vývoj výroby elektřiny z bioplynu (bioplynové stanice)
Počet respondentůPočet zařízení
na výrobu elektřiny
Instalovaný elektrický výkon
[kW]
Výroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka do sítě
[MWh]
Přímé dodávky
[MWh]
2003 5131 5476 519,32 677,53 500,5341,3
20047182 0667 130,42 503,04 405,4222,0
20057171 9548 242,52 163,25 613,5465,8
200613316 10919 210,510 366,76 953,31 890,5
2007194710 92343 248,210 722,230 881,41 644,6
2008479928 94691 580,015 608,372 239,83 731,9
20098415153 579262 622,032 484,5227 374,12 763,5
201011219674 990447 423,649 645,5392 861,04 917,2
2011179318132 983724 801,984 147,7634 822,25 832,0
Vývoj výroby elektřiny z bioplynu (skládkový plyn)
Počet respondentůPočet zařízení
na výrobu elektřiny
Instalovaný elektrický výkon
[kW]
Výroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka do sítě
[MWh]
Přímé dodávky
[MWh]
2003 7159 25445 527,11 715,243 811,90,0
2004173213 48566 071,24 269,961 801,30,0
2005184616 92878 298,85 142,772 440,7715,4
2006226219 57386 895,510 625,976 269,60,0
2007257521 68497 817,85 528,892 289,00,0
2008248023 85097 235,68 324,888 910,80,0
2009248323 15695 837,68 948,186 835,753,7
2010238423 77897 265,39 214,387 971,080,0
2011238524 213108 711,08 473,2100 105,0132,8
Vývoj výroby elektřiny z bioplynu (celkem)
Počet respondentůPočet zařízení
na výrobu elektřiny
Instalovaný elektrický výkon
[kW]
Výroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka do sítě
[MWh]
Přímé dodávky
[MWh]
2003398124 985107 856,153 550,053 964,8341,3
20045711932 540138 793,456 658,281 913,2222,0
20055913536 271160 856,966 262,393 413,41 181,2
20066516542 838175 837,074 191,099 756,01 891,0
20077819849 913215 223,075 093,3138 485,01 644,6
200810826071 031266 868,386 422,0176 714,43 731,9
200914631795 766441 266,1109 346,8329 102,12 817,2
2010172365117 884634 662,0132 156,9497 507,94 997,2
2011240495177 130928 714,8171 390,0751 360,05 964,8

Výroba tepla z bioplynu


Vývoj výroby tepla z bioplynu (komunální čistírny odpadních vod)
Počet resp.Počet zařízení
na výrobu tepla
Instalovaný
tepelný výkon
[kW]
Výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Přímé dodávky
[GJ]
20034615066 318552 416552 4160,0
20044918689 411722 849,6722 849,60,0
20054920588 703791 462,8791 462,80,0
20064819087 886709 546,4709 546,40,0
20074818788 496695 568,7695 568,70,0
20084819489 691690 251,9690 251,90,0
20094720989 796678 139,6678 139,60,0
20104620991 885714 709,8714 709,80,0
20114622591 581745 856,2745 856,20,0
Vývoj výroby tepla z bioplynu (průmyslové čistírny odpadních vod)
Počet resp.Počet zařízení
na výrobu tepla
Instalovaný
tepelný výkon
[kW]
Výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Přímé dodávky
[GJ]
2003111870 64981 167,078 371,02 796,0
2004132071 22774 478,170 909,13 569,0
2005121767 86560 076,855 797,84 279,0
2006111866 99950 500,948 123,02 377,9
2007111831 62553 486,149 494,13 992,0
200812209 17462 232,358 232,34 000,0
2009111910 42158 679,143 181,815 497,3
201011189 46262 778,547 901,214 877,3
201113216 52471 484,167 940,13 544,0
Vývoj výroby tepla z bioplynu (bioplynové stanice)
Počet resp.Počet zařízení
na výrobu tepla
Instalovaný
tepelný výkon
[kW]
Výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Přímé dodávky
[GJ]
20036153 70257 324,357 324,30,0
20047204 18967 553,067 553,00,0
20057183 56967 222,567 222,50,0
200613369 10780 270,071 330,08 940,0
2007195413 689167 776,0165 423,02 353,0
2008429628 812226 451,9149 591,976 860,0
20098114855 485397 616,2299 362,598 253,7
201011219277 601752 399,6591 600,6160 799,0
2011179311132 7061 015 821,0807 390,9208 430,1
Vývoj výroby tepla z bioplynu (skládkový plyn)
Počet resp.Počet zařízení
na výrobu tepla
Instalovaný
tepelný výkon
[kW]
Výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Přímé dodávky
[GJ]
20036129 40289 731,817 571,872 160,0
200471311 588103 571,519 283,584 288,0
20056128 67591 140,013 868,077 272,0
20066127 76578 193,313 625,364 568,0
20077178 58992 389,731 398,660 991,1
20085197 54186 454,324 629,961 824,4
200982211 07476 533,726 489,750 044,0
201072311 28980 473,029 108,051 365,0
201182413 51577 474,319 658,357 816,0
Vývoj výroby tepla z bioplynu (celkem)
Počet resp.Počet zařízení
na výrobu tepla
Instalovaný
tepelný výkon
[kW]
Výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Přímé dodávky
[GJ]
200368195150 071780 638,6705 682,674 956,0
200476239176 415968 452,2880 595,287 857,0
200574252168 8121 009 902,1928 351,181 551,0
200678256171 757918 510,6842 624,775 885,9
200785276142 3991 009 220,5941 884,467 336,1
2008107329135 2181 065 390,3922 705,9142 684,4
2009147398166 7761 210 968,61 047 173,6163 795,0
2010176442190 2371 610 360,91 383 319,6227 041,3
2011246581244 3261 910 635,61 640 845,5269 790,1

5. Kapalná biopaliva

Metodika statistiky

Standardní šetření v oblasti kapalných biopaliv se v ČR provádí od začátku roku 2006 měsíčním výkazem o biopalivech v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Testovací šetření bylo provedeno Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2005 pomocí dobrovolného šetření a navazovalo na zjišťování informací o produkci a dodávkách kapalných biopaliv a na zpracování informací o dovozech a vývozech kapalných biopaliv v předchozích letech. Výsledky byly porovnávány s informacemi z dalších zdrojů, což byly Ministerstvo zemědělství, případně jeho podřízené instituce a Český statistický úřad. Seznam a výběr respondentů pro statistické šetření o kapalných biopalivech je průběžně aktualizován především využíváním informací od správce spotřebních daní (GŘC) a vyhodnocováním databáze zahraničního obchodu ČSÚ.

Nedílnou součástí statistiky kapalných biopaliv je vyhodnocení zahraničního obchodu s těmito komoditami. Zásadním problémem je neúplnost kódů standardní kombinované nomenklatury KN8 (resp. TARIC) pro kapalná biopaliva. V ČR je to řešeno zavedením doplňujících statistických znaků ke standardním kódům kombinované nomenklatury KN8 v Intrastatu (pozn. z biopaliv se to týká methylesterů mastných kyselin (FAME), bioethanolu, směsných motorových naft s obsahem FAME více než 31 obj. % a lihobenzinových směsí E85 a E95). Tyto kódy pak určují jednotlivé druhy kapalných biopaliv, včetně způsobu jejich užití. V současné době se o zavedení nových standardních kódů kombinované nomenklatury pro kapalná biopaliva na mezinárodní úrovni intenzivně jedná a ČR je jedním z iniciátorů této aktivity. Prvním konkrétním výsledkem této iniciativy bylo od 1. 1. 2008 zavedení nových kódů nomenklatury pro MEŘO a ostatní mono-alkylestery mastných kyselin (3824 90 91) a pro (bio)ETBE (2909 19 10).

Standardní statistické šetření je odrazem rostoucího významu kapalných biopaliv a reakcí na rostoucí požadavky na rozsah a kvalitu informací o biopalivech. Praktické zkušenosti do dnešní doby lze shrnout následovně. Na základě testovacího šetření byl navržen a schválen standardní statistický výkaz „Měsíční výkaz o biopalivech Eng (MPO) 6-12“. Výkaz má měsíční periodicitu a termín odevzdání do 18. dne po skončení sledovaného měsíce (kvůli návaznosti na zpracování měsíční statistiky Joint Oil Data Initiative (JODI) a Monthly Oil Statistics (MOS) pro Mezinárodní energetickou agenturu (IEA). Návratnost je prakticky 100 %.

Pro produkci a užití FAME byla použita následující data: výroba – léta 1992–2003 data pořízena VÚZT (Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha); 2004–2007 data pořízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dovozy / Vývozy – zdroje: databáze zahraničního obchodu GŘ cel – od r. 2002 do dubna 2004 včetně; databáze zahraničního obchodu ČSÚ – od května 2004.

Dále je připravována bilance bioethanolu; bio-ETBE a zahraničního obchodu s hotovými pohonnými hmotami obsahujícími biosložky.

Souhrnná bilance FAME – methylesterů mastných kyselin [tuny]
1991199219931994199519961997
Produkce-3 4005 6009 20011 80019 30027 600
Dovoz---1 6008 4008 70011 400
Vývoz----2 4003 2001 500
Změna stavu zásob-------
Tuzemská spotřeba-3 4005 60010 80017 80024 80037 500
Výrobní kapacita-------
1998199920002001200220032004
Produkce15 70030 63067 20071 100104 400113 50085 140
Dovoz25 80020 2003 2002 90040603 120
Vývoz80307222 40031 30043 50052 414
Změna stavu zásob-------
Tuzemská spotřeba41 42050 80070 32851 60073 14070 06035 846
Výrobní kapacita----114 430198 075202 000
2005200620072008200920102011
Produkce126 894110 15281 80676 672154 923197 988210 092
Dovoz7 81122 9738 33943 65710 86621 70754 294
Vývoz131 536110 92653 57234 35229 91135 23216 796
Změna stavu zásob-−1 9713732 144−306−275−2 374
Tuzemská spotřeba3 16920 22836 94688 121135 572184 188245 216
Výrobní kapacita194 500194 500346 000333 000420 000420 000420 000
Souhrnná bilance bioethanolu pro pohon motorů [tuny]
2005200620072008200920102011
Produkce-1 79026 50960 23689 62594 52354 412
Dovoz---21 31732 93910 36135 696
Vývoz--17 02731 90850 95336 5567 378
Změna stavu zásob-−9−9 1951 9893 325710−3 769
Tuzemská spotřeba-1 78128751 63474 93669 03878 961
Výrobní kapacita---160 000160 000160 000160 000
Souhrnná bilance bio-ETBE pro pohon motorů [tuny]
2005200620072008200920102011
Produkce-------
Dovoz----9 80517 2936 054
Vývoz-------
Změna stavu zásob-------
Tuzemská spotřeba----9 80517 2936 054
Výrobní kapacita-------

Zdroj dat: MPO

Souhrnná bilance zahraničního obchodu s hotovými pohonnými hmotami – obsah biosložky [tuny]
2005200620072008200920102011
Dovoz----b.d.39 68555 932
Vývoz----b.d.20 01822 021
Tuzemská spotřeba----28 36319 66733 911

Zdroj dat: ČSÚ

6. Hlavní použité prameny a zdroje dat

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Zpracování výkazů MPO
  • Brikety a pelety v roce 2011
  • Solární kolektory v roce 2011
  • Spotřeba biomasy v domácnostech
  • Tepelná čerpadla v roce 2011
  • Obnovitelné zdroje energie v roce 2010
  • Výroba a užití tepelné energie v roce 2007
  • Statistika energetického využívání odpadů 1905–2009
  • Přehled podpořených projektů OZE
 • Český statistický úřad
  • Zpracování výkazu EP 5-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
  • Spotřeba energie v domácnostech ČR za rok 2003. (ČSÚ 2005)
  • Statistika zahraničního obchodu
  • Lesnictví a myslivost v roce 2011. (ČSÚ 2012)
 • Energetický regulační úřad
  • Roční zpráva o provozu ES ČR 2011. (ERÚ 2012)
  • Přehled údajů o licencích udělených ERÚ
  • Informace o výrobě tepla z OZE
 • Český hydrometeorologický ústav
  • Databáze REZZO 1 a 2
  • Seznam spaloven odpadů v ČR
  • Emisní bilance vytápění bytů malými zdroji od roku 2001. (ČHMÚ 2003, 2007)
 • Státní fond životního prostředí
  • Přehled podpořených projektů OZE
 • Ministerstvo zemědělství
  • Přehled podpořených projektů OZE
 • Myslil et al (2005); Lund (2005) in: John W. Lund, Derek H. Freeston, and Tonya L. Boyd: „World-Wide Direct Uses of Geothermal Energy 2005“
 • http://www.czba.cz/index.php?art=stanice&parent=provozovatele-a-investori&nid=bioplynove-stanice
 • http://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/bioplynove-stanice
 • http://www.csve.cz/cz/aktualni-instalace

7. Použité zkratky

ATP
alternativní paliva
BRKO
biologicky rozložitelná část komunálního odpadu
CZT
centrální zásobování teplem
ČEA
Česká energetická agentura
ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
ČOV
čistírny odpadních vod
ČSÚ
Český statistický úřad
ERÚ
Energetický regulační úřad
FAME
methylestery mastných kyselin (Fatty Acids Methyl Esters)
IEA
Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency)
MEŘO
methylester řepkového oleje
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu
MVE
malé vodní elektrárny
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
ORC
organický Rankinův cyklus
OZE
obnovitelné zdroje energie
PRO
průmyslové odpady
PVE
přečerpávací vodní elektrárny
REZZO
registr emisí a znečišťovatelů ovzduší
SEI
Státní energetická inspekce
SFŽP
Státní fond životního prostředí
SLE
solární elektrárny
SZIF
Státní zemědělský intervenční fond
TKO
tuhý komunální odpad
VOVO
tepelná čerpadla voda-voda
VTE
větrné elektrárny
VVE
velké vodní elektrárny
VZVO
tepelná čerpadla vzduch-voda
ZEVO
tepelná čerpadla země-voda
English Synopsis
Renewable energy in 2011 - Part 1

Concept Data Support Department of the Ministry of Industry and Trade has prepared this statistical report as a comprehensive national statistics on renewable energy sources. First part of the report focuses on the position of RES in the energy balance of the Czech Republic and describes in detail the development of the category of biogas and liquid biofuels.

 
 
Reklama