Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Větrná energie
Archiv článků od 6.9.2005 do 28.1.2008

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

28.1.2008
Břetislav Koč

Komponenty pro stavbu dvou největších větrných elektráren v České republice dorazily po mírném zpoždění nakládky ve Finsku do Česka. Montáž větrných elektráren s největším instalovaným jednotkovým výkonem začala dnes v katastru obce Pchery na Kladensku. Celková investice projektu skupiny J&T dosáhne 190 milionů korun.

22.1.2008
KV VENTI s.r.o.

Firma KV Venti spolupracuje s předními evropskými dodavateli a provozovateli větrných elektráren a porovnává možnosti a plány pro ČR s jejich dlouholetými zkušenostmi s provozováním.

21.1.2008
Břetislav Koč

V objektu větrného mlýna v Ruprechtově byla v říjnu otevřena výstava, která ukazuje více než stoletou historii větrných elektráren ve světě i v ČR. Výstava probíhá i v zimním období a potrvá až do 20. dubna.

26.11.2007
Břetislav Koč

Větrných elektráren v Česku, byť v porovnání se sousedy, především v Německu a Rakousku, opravdu jen pomalu přibývá. Pokud jde ale o přírůstek instalovaného výkonu větrných elektráren je jisté, že rok 2007 bude u nás zatím nejúspěšnějším rokem.

15.10.2007
Ing. Aleš Bufka

Stejně jako v předchozích letech připravilo oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu souhrnný statistický přehled o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR v roce 2006. V následujícím článku shrnul autor klíčové údaje o využívání OZE v posledním období.

10.9.2007
Ing. Libor Novák, Energy Benefit Centre o.p.s.

Příjem žádostí o podporu na projekty z oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů v rámci první výzvy Operačního programu životního prostředí byl zahájen. Žádosti je možné podávat od 3. září do 26. října 2007. Jaká bude ale skutečná podpora? Okrajové podmínky mnohde přinášejí rozčarování.

6.8.2007
Ing. Tomáš Sýkora

V dnešní době se hodně diskutuje o využití obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektřiny a zejména o využití větrných elektráren a farem větrných elektráren. Tento článek se zabývá technickou problematikou připojení větrných elektráren do elektrické sítě.

25.6.2007
Břetislav Koč

Mluví-li se o možnostech energetického využívání síly větru, je zpravidla řeč o větrných elektrárnách. Výroba elektrické energie však není jediným možným řešením, jak "nepolapitelný" vítr zaměstnat, jak využít jeho síly. Nabízí se totiž i další možnost...

7.5.2007
Ing. Dalibor Skácel

Obnovitelné zdroje energie a jejich zavádění s sebou přinášejí řadu netechnických komplikací, plynoucích z jedinečnosti tohoto nově a dynamicky se rozvíjejícího odvětví. A realizace těchto projektů s sebou přináší řadu problémů ve vazbě mezi dodavatelem a investorem. OZE a zamyšlení autora.

30.4.2007
Ing. Libor Novák

Červená karta větrné energii, důraz na úsporu energie, podpora výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách a kogenerace z biomasy je hlavním tématem první výzvy pro příjem žádostí v rámci Operačního programu průmysl podnikání a programu Efektivní energie v letech 2007 – 2013.

15.3.2007
RNDr. Josef Štekl, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Rozvoj větrné energetiky na území České republiky probíhal ve dvou fázích. První fázi lze datovat do období 1990 - 1995, kde motivujícími faktory rozvoje byly dynamický rozvoj větrné energetiky v Dánsku a Německu, který zapůsobil na řadu nových podnikatelů, nabídka levných větrných elektráren (VTE), vyráběných nejdříve ve Frýdku-Místku (Vítkovice 75 kW a 315 kW), později firmami Energovars a Ekov.

21.9.2006
CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí

Moderní větrné elektrárny konečně rostou i v České republice. Na setkání s několika typy turbín od renomovaných světových výrobců větrných elektráren vás zve CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí.

15.5.2006
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Síla mořského větru a jeho potenciál pro rozvoj větrné energie z pobřeží kolem Evropy sahá dle odhadů za energetické potřeby členských zemí evropské pětadvacítky. Je tedy nadále nezbytně nutné se touto energií zabývat, přestože její nynější cena je v dalším rozvoji spíše překážkou.

3.4.2006
Ing. Aleš Bufka, odd. surovinové a energetické statistiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Během roku 2005 vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu první unikátní statistiky o využívání základních obnovitelných zdrojů energie v naší republice. Následující článek je průvodcem k těmto statistikám, které jsou ke stažení v oboru Obnovitelná energie - Dokumenty.

20.3.2006
Ing. Pavel Sedláček

SFŽP otevřel 15.3.2006 příjem žádostí do národních programů nejen pro fyzické osoby. Jedná se spíše o předvolební krok než o skutečnou formu podpory. Zájem je veliký, prostředků je málo. Finance z fondů Evropské unie díky komplikovaným administrativním procesům čerpáme pomalu. Pro malé projekty fyzických osob nejsou určeny vůbec.

28.11.2005
Ing. Libor Novák

Schválení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně změn některých zákonů je jedním z nejdůležitějších kroků k ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje nejen u nás. Co nám říká, co garantuje a co s jeho platností vlastně může investor nebo chce celá naše společnost dosáhnout?

6.9.2005
Energetický regulační úřad

Dne 1. srpna 2005 nabývá účinnosti zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Tento zákon vytváří základní podmínky pro investory, kteří zvažují výstavbu výroben elektřiny na bázi obnovitelných zdrojů energie v České republice.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama