Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Solární kolektory

Solární kolektory - časté dotazy

následující text předchozí text
1) Jak dodavatel prokazuje parametry solárního kolektoru?

Dodavatel musí být schopný předložit protokol o zkouškách solárního kolektoru v akreditované zkušebně v souladu s EN 12975. Žádné jiné "certifikáty" k prokázání vlastností kolektoru už nejsou potřeba.
podrobněji ...

2) Dodavatel uvádí účinnost solárního kolektoru nad 80 %. Je to reálná hodnota?

Zpravidla není. Účinnost 80 % je u naprosté většiny solárních kolektorů pouze maximální hodnotou, kterou v reálném provozu kolektor nedosahuje. U běžných kvalitních kolektorů se průměrná provozní účinnost pohybuje od 40 % do 60 % např. v aplikaci pro přípravu teplé vody.
podrobněji ...

3) Výrobce uvádí hodnotu zisků kolektorů 525 kWh/(m2.rok). Mohu s touto hodnotou počítat jako úsporou tepla po instalaci solární soustavy?

Ne. Zisky solárních kolektorů nelze zaměňovat se zisky celé solární soustavy. Hodnota zisků kolektorů 525 kWh/(m2.rok) slouží pouze jako kritérium výkonnosti kolektorů pro udělení ekologické známky Modrý anděl.
podrobněji ...

4) Jaká je životnost solárního kolektoru?

Životnost solárního kolektoru závisí na způsobu jeho provedení. Životnost kvalitního solárního kolektoru je 25 až 30 let.
podrobněji ...

5) Může mít solární kolektor označení CE?

Solární kolektor o běžné velikosti (do 3 m2) nesmí být označen značkou CE.
podrobněji ...

6) Jaká je energetická návratnost solárního kolektoru?

Energetická návratnost solárního tepelného kolektoru je doba, za kterou kolektor vyprodukuje tolik energie, kolik bylo vloženo do jeho výroby. V současné době je energetická návratnost solárních kolektorů vyráběných moderními technologiemi ve velkých sériích méně než jeden rok.
podrobněji ...

7) Co je to modifikátor úhlu dopadu?

Křivka modifikátoru úhlu dopadu vyjadřuje závislost účinnosti solárního kolektoru na úhlu dopadu slunečního záření, tzn. optickou (směrovou) charakteristiku kolektoru (odkaz).
podrobněji ...

8) Jak použití antireflexního skla zlepšuje účinnost kolektoru?

Lze obecně počítat s nárůstem účinnosti kolektoru okolo 2 % při použití jedné vrstvy oproti nepovlakovanému zasklení kolektoru.
podrobněji ...

9) Jaké vlastnosti má mít kvalitní absorpční povrch?

Kvalitní absorpční povrchy pro použití v celoročně provozovaných solárních kolektorech mají mít obecně co nejvyšší pohltivost v oblasti vlnových délek slunečního záření (vyšší než cca 93 %) a co nejnižší emisivitu (schopnost vyzařovat) v oblasti vlnových délek infračerveného záření (nižší než 15 %).
podrobněji ...

10) Selektivní povlak nebo selektivní nátěr?

Pro celoročně provozované solární soustavy je nutné zásadně používat selektivní povlaky nikoli barvy či laky, přestože mají označení "selektivní".
podrobněji ...

11) Může solární kolektory poškodit silný mráz?

Ne, pokud je použita vhodná nemrznoucí teplonosná kapalina.
podrobněji ...

12) Jaký je rozdíl mezi solárním kolektorem a solárním panelem?

Solární (tepelné) kolektory přeměňují sluneční energii přímo na tepelnou energii (fototermické) v běžném provozu s účinností 40 až 60 %. Solární panely přeměňují sluneční energii přímo na elektrickou energii (fotovoltaické) s účinností až 5 až 15 %.
podrobněji ...

13) Jaký je výkon jednoho solárního kolektoru?

Výkon solárního kolektoru není jediná hodnota, je to křivka závislá na klimatických a provozních podmínkách. Pro základní orientaci se určuje špičkový (maximální) výkon pro nulové tepelné ztráty kolektoru a vysokou hladinu slunečního ozáření G = 1000 W/m2.
podrobněji ...

následující text předchozí text
 
 
Reklama