Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Solární kolektory

Solární ohřev bazénové vody

následující text předchozí text

Ohřev bazénové vody je jednou z nejpříznivějších aplikací solárních soustav, jednak z důvodů časové korelace mezi poptávkou po tepla (otevřené venkovní bazény využívané především v létě) a jednak z důvodu nízké požadované teploty do 28 °C. Tepelné zisky solární soustavy kryjí tepelné ztráty bazénu (především odparem) a spotřebu tepla na ohřev přiváděné čerstvé vody. Předpokladem instalace solární soustavy je omezení zbytečných tepelných ztrát odparem zakrýváním volné hladiny v době mimo provoz.

Koncepce solárních soustav pro ohřev bazénové vody se zpravidla liší podle druhu bazénů:

  • otevřené venkovní bazény - solární soustava je určena pro letní sezónu s kolektory na bázi levných nezasklených plastových absorbérů z EPDM nebo PP
  • kryté vnitřní bazény - solární soustava s celoročním provozem se zasklenými kolektory se selektivním absorbérem a nemrznoucí směsí, viz obr. 1. Solární okruh je oddělen od bazénové vody výměníkem tepla (trubkový nerezový výměník) předřazeným před výměník dohřevu.


Obr. 1 - Schéma solární soustavy pro ohřev bazénové vody (v obtoku filtrace)

Typické zisky solárních soustav pro ohřev bazénové vody

venkovní bazény - sezónní 350 až 400 kWh/(m2.rok)
vnitřní bazény - celoroční 450 až 600 kWh/(m2.rok)
následující text předchozí text
 
 
Reklama