Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Solární kolektory

Solární vytápění

následující text předchozí text

Se snižováním potřeby tepla na vytápění budov (nízkoenergetické domy, energeticky pasivní domy) nachází stále větší uplatnění solární vytápění, tedy solární soustavy sdružující přípravu teplé vody a vytápění, tzv. solární kombinované soustavy. Propojení solární soustavy s otopnou soustavou pro krytí potřeby tepla zvláště v jarních a podzimních měsících je možné vzhledem k nízkým provozním teplotám otopné vody (nízkoteplotní vytápění) výhodným pro efektivní provoz solárních kolektorů. Potřeba tepla na vytápění budov se však během roku časově rozchází se špičkami dostupných solárních zisků a lze proto dosáhnout vždy jen částečného pokrytí potřeby tepla. Zpravidla ekonomicky přijatelné jsou roční hodnoty pokrytí mezi 15 a 35 % celkové roční potřeby tepla pro přípravu teplé vody a vytápění. Požadovaná hodnota solárního pokrytí ovlivňuje návrh zařízení a jeho energetické přínosy.Základními předpoklady úspěšného návrhu solárních kombinovaných soustav jsou:

  • dostatečná tepelná izolace domu a kvalitní okna - nízkoenergetický nebo pasivní standard budov;
  • nízkoteplotní otopná soustava - velkoplošné sálavé vytápění, vhodná otopná tělesa;
  • vhodná návaznost na ostatní zdroje tepla a technologie v budově včetně regulace;
  • sklon kolektoru cca 45° až 90°, jižní orientace kolektoru v nezastíněném prostranství;
  • možnost využít letní přebytky solární soustavy (bazén, sušení, akumulace).

Maloplošné solární kombinované soustavy pro rodinné domy lze pořídit jako průmyslově vyrobené a dodávané komplety nebo jako soustavy dodané na objednávku, vyznačující se různým stupněm originality v závislosti na požadované funkci a využívaných zdrojích tepla. Lze rozlišit dvě základní koncepce:

  • se dvěma solárními zásobníky - solární zásobník teplé vody, solární zásobník otopné vody;
  • s centrálním (integrovaným) solárním zásobníkem tepla - zásobník otopné vody s přípravou teplé vody přes dodatečnou teplosměnnou plochu: vestavěný zásobník TV v solárním zásobníku, průtočný výměník vestavěný v solárním zásobníku (viz obr. 1), externí deskový výměník pro průtokový ohřev vody.


Obr. 1 - Schéma solární kombinované soustavy s centrálním zásobníkem tepla

Velkoplošné solární kombinované soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění nejsou tak častým řešením jako soustavy čistě pro přípravu teplé vody. Využívá se velkoobjemového solárního zásobníku tepla nebo více zásobníků tepla o menším objemu (s ohledem na dopravu). Dodatkový zdroj tepla je zapojen buď do centrálního zásobníku nebo na jeho výstupu (dohřev). V zásadě se používají dvě koncepce zapojení sekundární části:

  • čtyřtrubkový rozvod - příprava teplé vody je centrální a v objektu je veden potrubní rozvod: teplá voda, cirkulace, přívodní, vratná otopná voda;
  • dvojtrubkový rozvod - příprava teplé vody je lokální, v objektu je rozvod otopné vody (přívodní, vratná) veden do jednotlivých odběrů (bytové předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody), viz obr. 2.


Obr. 2 - Schéma velkoplošné solární kombinované soustavy s dvojtrubkovým rozvodem pro přípravu teplé vody a vytápění

Typické zisky solárních soustav pro přípravu teplé vody a vytápění:

  maloplošné do 20 m2 velkoplošné nad 50 m2
příprava TV a vytápění 200 až 350 kWh/(m2.rok) 350 až 450 kWh/(m2.rok)

následující text předchozí text
 
 
Reklama