Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Solární kolektory

Solární příprava teplé vody

následující text předchozí text

Využití sluneční energie pro předehřev a přípravu teplé vody je výhodné vzhledem k celoročně přibližně konstantní spotřebě tepla. Solární soustavy pro přípravu teplé vody proto mají dobrou využitelnost, jsou rozšířené a známé a veřejností jsou vnímány jako smysluplné opatření.

Solární soustavy pro přípravu teplé vody jsou kromě obytných budov vhodné i pro využití v terciárním sektoru např. pro ústavy sociální péče, domovy důchodců, hotely, sportovní centra, apod., kde je stálá spotřeba teplé vody celoročně nebo s výraznými špičkami odběru v letním období.

Maloplošné solární soustavy pro přípravu teplé vody v rodinných domech jsou zpravidla standardním řešením jako průmyslové vyráběné a dodávané komplety. Vzhledem k běžné spotřebě teplé vody 30 až 50 l/os.den jde o solární soustavy s plochou kolektorů 4 až 8 m2 se solárním zásobníkem teplé vody o objemu 200 až 400 l. Používají se solární soustavy ve variantách:

  • s předehřívacím solárním zásobníkem - solární zásobník je předřazen konvenční přípravě teplé vody;
  • s bivalentním solárním zásobníkem - solární zásobník má vestavěný dodatkový zdroj tepla.

Malé soustavy se vyznačují především jednoduchým řešením, ale také výrazným podílem tepelných ztrát (20-30 %) a proto relativně nízkými měrnými tepelnými zisky.


Obr. 1 - Schéma solární přípravy teplé vody pro rodinný dům: vlevo - s předehřívacím zásobníkem, vpravo - s bivalentním zásobníkem

Velkoplošné solární soustavy pro přípravu teplé vody s kolektorovou plochou nad 50 m2, které mezi primárním kolektorovým okruhem a zásobníkem používají deskový výměník, lze rozlišit na soustavy:

  • se solárními zásobníky teplé vody - odběrový okruh (studená a teplá voda) přímo napojen na solární zásobníky;
  • se solárními zásobníky tepla - oddělení odběrového okruhu výměníkem tepla (průtokový, zásobníkový ohřev vody).Obr. 2 - Schéma velkoplošné solární soustavy pro přípravu teplé vody: nahoře - se zásobníky teplé vody, dole - se zásobníky tepla

  • s velkoobjemovým solárním zásobníkem - vhodné pro novostavby
  • s objemem rozděleným do více menších zásobníků - vhodné pro rekonstrukce, zásobníky zapojeny paralelně nebo sériově
  • s tlakovými zásobníky
  • s beztlakými zásobníky

Velkoplošné solární soustavy pro přípravu teplé vody jsou dimenzovány zpravidla na krytí potřeby tepla v letním období za účelem vyloučení problematických stagnačních stavů ve velké ploše kolektorů. Navíc poměr tepelných ztrát k energii produkované kolektory je výrazně menší (5-10 %) než u maloplošných soustav pro rodinné domy a dosahují tak vyšších měrných tepelných zisků.

Typické zisky solárních soustav pro přípravu teplé vody:

  maloplošné do 20 m2 velkoplošné nad 50 m2
předehřev vody 450 až 500 kWh/(m2.rok) 500 až 600 kWh/(m2.rok)
příprava teplé vody 300 až 400 kWh/(m2.rok) 400 až 500 kWh/(m2.rok)
následující text předchozí text
 
 
Reklama