Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Solární kolektory

Normy v solární tepelné technice

následující text předchozí text
Zavedené v ČR

ČSN EN ISO 9488 Solární energie - Slovník. ČSNI 2001.
Trojjazyčný slovník termínů v oblasti solární tepelné techniky

ČSN 06 0212 Ploché sluneční sběrače pro ohřev kapalin. Stanovení energetické účinnosti a hydraulického odporu, ČSNI 1990.
Norma byla zrušena.

ČSN EN 12975-1 Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky. ČNI 2006.
Norma určuje požadavky na odolnost (včetně mechanické pevnosti), spolehlivost a bezpečnost kapalinových tepelných solárních kolektorů. Rovněž obsahuje návody k hodnocení shody s těmito požadavky.

ČSN EN 12975-2 Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody. ČNI 2006.
Norma detailně popisuje zkušební metody a podmínky, za kterých jsou solární kolektory zkoušeny.

ČSN EN 12976-1 Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky. ČNI 2006.

ČSN EN 12976-2 Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody. ČNI 2006.

ČSN EN 12977-3 Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody. ÚNMZ 2009.

ČSN EN 15316-4-3 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla na vytápění, tepelné sluneční soustavy, ČNI, 2008.
Popisuje korelační výpočet pro stanovení tepelných zisků solární soustavy pro přípravu teplé vody a solární kombinované soustavy v rámci energetického hodnocení budovy.

TNI 730302 Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup. ÚNMZ 2009.
Popisuje zjednodušenou bilanční metodu pro hodnocení solárních tepelných soustav pro přípravu teplé vody, přitápění a ohřev bazénové vody.

Zahraniční

ISO 9806-1 Test methods for solar collectors - Part 1: Thermal performance of glazed liquid heating collectors, including pressure drop. ISO 1994.
ISO 9806-2 Test methods for solar collectors - Part 2: Qualification test procedures. ISO 1995.
ISO 9806-3 Test methods for solar collectors - Part 3: Thermal performance of unglazed liquid heating collectors (sensible heat transfer only), including pressure drop. ISO 1995.
ISO 9459-1:1993 Solar heating - Domestic water heating systems -- Part 1: Performance rating procedure using indoor test methods
ISO 9459-2:1995 Solar heating - Domestic water heating systems -- Part 2: Outdoor test methods for system performance characterization and yearly performance prediction of solar-only systems
ISO 9459-3:1997 Solar heating - Domestic water heating systems -- Part 3: Performance test for solar plus supplementary systems

Německo

DIN 4757 Teil 1 Sonnenheizungsanlagen mit Wasser oder Wassergemischen als Wärmeträger, Anforderungen an die Sicherheitstechnische Ausführung.
solární tepelné soustavy s vodou a vodními směsmi jako teplonosnou látkou, požadavky na bezpečnou realizaci, neplatná

DIN 4757 Teil 2 Sonnenheizungsanlagen mit organischen Wärmeträgern, Anforderungen an die Sicherheitstechnische Ausführung
solární tepelné soustavy s organickými teplonosnými látkami, požadavky na bezpečnou realizaci

DIN 4757 Solarthermische Anlagen - Teil 3: Sonnenkollektoren; Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung der Stillstandstemperatur.
solární kolektory, terminologie, bezpečnostní předpisy, zkoušky stagnační teploty, neplatná

DIN 4757 Solarthermische Anlagen Teil 4: Sonnenkollektoren, Bestimmung von Wirkungsgrad, Wärmekapazität und Druckabfall.
solární tepelné soustavy, solární kolektory, určení účinnosti, tepelné kapacity a tlakové ztráty, neplatná

USA

ASHRAE 93-1977 (93-2003) Methods of Testing to Determine the Thermal Performance of Solar Collectors, ISSN: 1041-2336. ANSI/ASHRAE 2003.
SRCC Standard 100-08 Test Methods and Minimum Standards for Certifying Solar Collectors
SRCC Document RM-1 Methodology for Determining the Thermal Performance Rating for Solar Collectors

Čína

GB/T 4271-2000 Test Methods for the Thermal Performance of Flat Plate Solar
GB/T 6424-1997 Specification for flat plate solar collectors
GB/T 17049-2005 All-glass evacuated solar collector tubes
GB/T 17581-1998 Evacuated tube solar collector

Připravované

CEN/TS 12977-1:2010 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems
Norma uvádí požadavky na trvanlivost, spolehlivost a bezpečnost malých a velkých na zakázku stavěných solárních tepelných a chladicích soustav s teplonosnou kapalinou v kolektorovém okruhu pro obytné budovy a podobné aplikace. Dokument také obsahuje požadavky na návrh velkoplošných na zakázku stavěných soustav.

CEN/TS 12977-2:2010 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems
Popisuje zkušební metody pro ověření požadavků uvedených v CEN/TS 12977-1:2010. Norma zahrnuje metodu pro popis tepelného chování malých na zakázku stavěných soustav prostřednictvím zkoušení součástí a simulace soustavy. Dále zahrnuje metody pro popis tepelného chování velkých na zakázku stavěných soustav.

CEN/TS 12977-4:2010 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores
Norma uvádí zkušební metody pro popis chování zásobníků zamýšlených pro použití v malých na zakázku stavěných podle CEN/TS 12977-1:2010. Zásobníky zkoušené podle normy jsou obecně používány v solárních kombinovaných soustavách.

CEN/TS 12977-5:2010 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment
Norma uvádí zkušební metody pro regulační zařízení solárních soustav. Obsahuje požadavky na přesnost, trvanlivost a spolehlivost regulačního zařízení.

následující text předchozí text
 
 
Reklama