Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přísnější certifikace dřevních pelet – ENplus 3.0

Pod celosvětově rozšířenou certifikací ENplus pro dřevní pelety se nyní vyrábí přes 6 mil. tun prvotřídních pelet v 35 zemích světa. Česká republika k tomu přispívá 180 tisíci tunami nejvyšší kvality ENplus A1, které z větší části exportuje. Pouze ENplus certifikace pokrývá oproti ostatním certifikacím celý dodavatelský řetězec zahrnující výrobu pelet i jejich distribuci a certifikvané ENplus pelety mohou být nakupovány pouze od ENplus certifikovaných výrobců a obchodníků.

Nakládání sáčkovaných pelet, zdroj Kloboucká energo
Nakládání sáčkovaných pelet, zdroj Kloboucká energo

V certifikačním systému ENplus proběhla v první polovině roku 2015 rozsáhlá novelizace, která začala platit od 1. září 2015. Celý systém se opírá o pravidla v příručce ENplus ver. 3.0, ve které bylo zpřísněno i několik parametrů kvality dřevních pelet. Parametry vycházejí z mezinárodní ISO 17225-2 s několika zpřísněními kvality a parametrů, které jsou v původní ISO normě buď dobrovolné, mírnější, nebo je norma vůbec nedefinuje.

V následujícím textu si popíšeme hlavní změny v posuzování třídy pelet podle původní a aktuální certifikace ENplus a kompletní přehled sledovaných parametrů všech tří jakostních tříd dřevních pelet pro neprůmyslové použití.

Retortový hořák pro pelety, zdroj Klastr Česká peleta
Retortový hořák pro pelety, zdroj Klastr Česká peleta

Jakostní třídy ENplus A1, ENplus A2 a ENplus B se od sebe liší hlavně obsahem popela a vlastnostmi při tání popela. Obě vlastnosti jsou důležité pro správnou funkci kamen a provoz kotlů. Nízký obsah popela a vysoká teplota při tání popela chrání před spékáním popela (vytváření pevné strusky). Certifikační program ENplus proto definuje závazné limity pro chování při tání popela, zatímco normy ISO nikoliv.

Třídy kvality ENplus A1, ENplus A2 a ENplus B splňují a ještě zpřísňují odpovídající normy. Třída ENplus A1 je nejvyšší třídou, nejvíce doporučovanou pro malé kotle a kamna. Třída ENplus A2, která nemá tak vysoké požadavky jako ENplus A1 je vhodná pro zařízení se sníženými požadavky na kvalitu pelet. Je vhodná pro větší kotle (> 100 kW), ale pro používání musí být schválena výrobcem kotle. Třída ENplus B je vhodní především pro větší zdroje a poloprůmyslové využití ve výtopnách a teplárnách.

Tabulka: Mezní hodnoty pro parametry dřevních pelet ENplus (platnost od 1. 9. 2015)
VlastnostiJednotkaENplus A1ENplus A2ENplus BZkušební normy 11)
Průměrmm6 ± 1 nebo 8 ± 1ISO 17829
Délkamm3,15 < L ≤ 40 4)ISO 17829
Voda% hmotnostních (w-%) 2)≤ 10ISO 18134
Popel% hmotnostních (w-%) 3)≤ 0,7≤ 1,2≤ 2,0ISO 18122
Mechanická odolnost% hmotnostních (w-%) 2)≥ 98,0 5)≥ 97,5 5)ISO 17831-1
Jemné částice (< 3,15 mm)% hmotnostních (w-%) 2)≤ 1,0 6) (≤ 0,5 7))ISO 18846
Teplota pelet°C≤ 40 8)
VýhřevnostMJ/kg 2)≥ 16,5 9)ISO 18125
Sypná hmotnostkg/m3 2)600 ≤ BD ≤ 750ISO 17828
Přísady% hmotnostních (w-%) 2)≤ 2 10)
Dusík% hmotnostních (w-%) 3)≤ 0,3≤ 0,5≤ 1,0ISO 16948
Síra% hmotnostních (w-%) 3)≤ 0,04≤ 0,05ISO 16994
Chlór% hmotnostních (w-%) 3)≤ 0,02≤ 0,03ISO 16994
Teplota tání popela°C≥ 1200≥ 1100CEN/TC 15370-1
Arsenmg/kg 3)≤ 1ISO 16968
Kadmiummg/kg 3)≤ 0,5ISO 16968
Chrommg/kg 3)≤ 10ISO 16968
Měďmg/kg 3)≤ 10ISO 16968
Olovomg/kg 3)≤ 10ISO 16968
Rtuťmg/kg 3)≤ 0,1ISO 16968
Niklmg/kg 3)≤ 10ISO 16968
Zinekmg/kg 3)≤ 100ISO 16968
1) popel vzniká při 815 °C
2) v dodaném stavu
3) v suchém stavu
4) maximálně 1 % pelet může být delší než 40 mm, nejsou povoleny pelety delší než 45 mm
5) v místě nakládky u výrobce (nákladní auto, loď)
6) v závodě, v místě nakládky vozidla při dodání koncovému zákazníkovi
7) v závodě, když se plní pytle s peletami nebo uzavíratelné big-bagy
8) v závodě, v místě nakládky vozidla při dodání koncovému zákazníkovi
9) rovná se ≥ 4,6 kWh/kg v dodaném stavu
10) množství přísad ve výrobě musí být omezeno na 1,8 % hmotnostních (w-%), množství látek přidaných po výrobě (např. olejový povlak)      musí být omezeno na 0,2 % hmotnostních (w-%) na množství pelet
11) pokud jsou analýzy uveřejněny v normách ISO, měly by být uveřejněny v souladu s normami CEN

Oproti původním limitům kvalitativních parametrů se od 1. září 2015 zpřísnily nároky na mechanickou odolnost pelet (z 97,5 na 80 % hm. ve třídě A1), povolený obsah popele (z 1,5 na 1,2 % hm. ve třídě A2) a přibyl nový sledovaný parametr maximální povolené teploty pelet 40 °C v místě nakládky při dodání koncovému zákazníkovi.

Novým parametrům se již přizpůsobilo všech 15 českých držitelů certifikace ENplus.

English Synopsis
Stricter certification of wood pellets – ENplus 3.0

The certification system ENplus 3.0 which came into force on 1 September 2015. The entire system is based on the rules in the manual ENplus 3.0, which has been tightened with some new quality parameters of wood pellets.

 
 
Reklama