Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Peletový trh v Rusku

Rusko se podle odhadů pomalu stává předním světovým hráčem na trhu s ušlechtilými biopalivy. Očekávaný dvouciferný růst byl podle posledních čísel zkorigován asi na 2/3 hodnotu, což stále představuje výrazné posilování výroby dřevních pelet v ruském regionu, ovšem v mírnějším tempu.

Nakládka pelet v přístavu St. Petersburg, zdroj Biomassmagazine.com
Nakládka pelet v přístavu St. Petersburg, zdroj Biomassmagazine.com

Podle odhadů zvýší Rusko svoji výrobu pelet do roku 2017 o 5 až 7 %. Produkce byla podle oficiálních statistik v roce 2015 okolo 978 000 tun pelet, což představuje nárůst o 10 % oproti roku 2014. Skutečná výrobní čísla ale mohou být vyšší, protože výroba malých peletáren není ve statistikách zahrnuta.

Ruský trh pelet táhne rostoucí poptávka z Asie a zemí EU. Rusko je nyní po USA a Kanadě třetím největším vývozcem pelet do EU. Celosvětově vyvezlo v roce 2015 Rusko 934 000 tun, což představuje nárůst o více než 6 % ve srovnání s rokem 2014. Hlavními odběrateli byly Dánsko, Švédsko, Německo a Jižní Korea. Vyvážené pelety jsou obvykle certifikovány jako ENplus A1.

 

Přes nárůst výroby se počet ruských peletáren v provozu snížil kvůli slučování výrob a navyšování výroby větších peletáren ze 145 výrobců v roce 2010 na 98 v roce 2014. V roce 2015 zahájilo výrobu pět nových výroben, další jsou ve výstavbě. Většina peletáren se nachází v Povolží a v severo-západním a středním Rusku. Přibližně 55 % ruské výroby pelet se vyrábí ve 12 největších závodech. Asi 20 peletáren má výrobní kapacitu od 30 000 do 70 000 tun za rok, ostatní jsou menší.

Protože je Rusko lídrem v oblasti těžby a vývozu ropy a zemního plynu, na místním trhu hraje bioenergie jen malou roli. Podíl biomasy v ruské výrobě energie činí 0,5 %. Ve střednědobém horizontu se zde ve spotřebě pelet očekává nárůst o 10 až 12 %, a to především přechodem z uhlí a olejového vytápění na pelety.

Světová produkce pelet mezi roky 2010 až 2020
Světová produkce pelet mezi roky 2010 až 2020

Zdroje literatury

  1. Česká peleta: Dřevní pelety a kotle – Statistika výroby a prodejů za rok 2015, Klastr Česká peleta, únor 2016
  2. USDA Foreign Agricultural Service – Russian Federation, Biofuels Annual, Biofuels Update 6/2016
  3. Meziroční nárůst ve výrobě dřevních pelet přesáhl 30 000 tun, Klastr Česká peleta, 4/2016, www
English Synopsis
Pellet market in Russia

Russia is estimated to have slowly becoming a leading global player in the noble biofuels. Double-digit growth was expected according to the latest figures revises about 2/3 value, which still represents a significant strengthening of the production of wood pellets in the Russian region, but at a slower rate.

 
 
Reklama