Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevní pelety – fakta za rok 2015 a bilance dovozů a vývozů

V roce 2015 došlo v České republice k impozantnímu nárůstu výroby dřevních pelet. Toto navýšení jde ruku v ruce s aktuálně spuštěným programem Kotlíkové dotace, kde je možno na automatický peletový kotel získat 127,5 tis. Kč. Trh i veřejnost na danou situaci zareagovaly pozitivně – v segmentu ekologických kotlů na spalování biomasy nastává po letech útlumu opět nárůst.

Shrňme si základní fakta: Česká republika je v odvětví výroby dřevních pelet výrazně proexportně orientovaná. Dlouhodobě se zde vyrábí 3× více paliva, než je domácí spotřeba. Exportní destinace se během let také příliš nemění – na čele se drží trojlístek Itálie, Německo a Rakousko.

Domácí spotřeba pelet činila ke konci roku 2015 okolo 100 tis. tun, vyrobeno bylo však necelých 300 tis. tun dřevních pelet. Jedno prvenství mezi zeměmi bývalého východního bloku však Česká republika drží – máme nejvyšší procentuální zastoupení vysoce kvalitních a certifikovaných ENplus nejvyšší třídy A1 oproti našim východním sousedům. V roce 2015 přesáhla ENplus certifikovaná výroba 230 tis. tun pelet.

Vývoz pelet z ČR
Kód zeměNázev země2012
[tuny]
2013
[tuny]
2014
[tuny]
2015
[tuny]
ATRakousko49 60457 50744 35264 882
BEBelgie695416
DENěmecko28 08128 37338 98237 065
FRFrancie00362223
GRŘecko25114089299
HUMaďarsko0015230
CHŠvýcarsko89105125932
ITItálie48 97140 76553 175114 493
PLPolsko12 2369 3744 2162 622
RORumunsko694712234
SKSlovensko8 10413 16511 3027 952

Zdroj: Klastr Česká peleta, 2016

Dovoz pelet do ČR
Kód zeměNázev země2012
[tuny]
2013
[tuny]
2014
[tuny]
2015
[tuny]
ATRakousko5 2954 1283 381618
BABosna a Hercegovina115351
BEBelgie57546157
BYBělorusko3 1736 1693 4943 726
DENěmecko2 3132 5522 2043 182
ITItálie61702501 067
LTLitva48023
PLPolsko1433 2172 565
RURusko1 2892 1721 1401 674
SKSlovensko2 9092 300935451
UAUkrajina10 56221 36716 62715 364

Zdroj: Klastr Česká peleta, 2016


V roce 2015 výrazně narostly vývozy dřevních pelet do Itálie. Ty meziročně stouply o více než 100 % na 114 tis. tun, narostl i export do Rakouska na 65 tis. tun. Německo naopak stagnovalo, vývoz 2015 činil opět 37 tis. tun, jako předchozí období.

Prodej na západní trhy je spojen s prokázáním kvality a původu pelet, více než 99 % vývozů tímto směrem bylo pod certifikací ENplus a v kvalitativní třídě A1. Ve vývozech také jasně dominuje způsob balení a dopravy, kterými jsou 15kg sáčky na tunových paletách.

 

Zdroje literatury

  • Česká peleta: Dřevní pelety a kotle – Statistika výroby a prodejů za rok 2015, Klastr Česká peleta, únor 2016
  • Nespoléhejte na pelety z východu, Klastr česká peleta, únor 2016, www
  • Obnovitelné zdroje energie v roce 2014, MPO 2015
English Synopsis
Wood pellets – Facts for 2015, the balance of imports and exports

In 2015 was in the Czech Republic the impressive increase in production of wood pellets. This increase goes hand in hand with the currently running grant program for replacement of old boilers, where it is possible to get for an automatic pellet boiler 127.5 thousand CZK. The market and the public on the situation responded positively – in a segment of ecological boilers for biomass combustion occurs after years of rapid growth attenuation.

 
 
Reklama