Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Certifikace pelet ENplus v roce 2015

Rok 2015 přinesl další skokové rozšíření mezinárodní certifikace ENplus pro dřevní pelety o 1,7 mil. tun. Česká republika k tomuto objemu přispívá 230 tisíci tunami nejvyšší kvality ENplus A1, které z větší části exportuje. Pouze ENplus certifikace pokrývá oproti ostatním certifikacím paliv celý dodavatelský řetězec zahrnující výrobu pelet i jejich distribuci a certifikované ENplus pelety mohou být nakupovány pouze od ENplus certifikovaných výrobců a obchodníků.


Systém ENplus zajišťuje jasně definovanou a konstantní kvalitu pro certifikované dřevní pelety. Tento systém, vyvinutý německou asociací DEPV, je řízen Evropskou radou pro pelety (European Pellet Council). Nicméně i když je systém řízen EPC, je decentralizovaný a v některých zemích je provozován národními asociacemi, které řídí certifikaci na národní úrovni.

ENplus se zabývá celým dodavatelským řetězcem, zahrnujícím výrobu, dodací podmínky a obchod. Požadovaná kvalita byla v počátku nastavena dle specifikací evropské normy EN 14961-2. V srpnu 2015 byla certifikace ENplus aktualizována podle mezinárodní normy ISO 17225-2 a přidáním dodatečných požadavků jako např. teploty tání popele, která je v normách dobrovolná.


ENplus ve světě

Úspěch ENplus jde ruku v ruce s rapidním růstem evropského a světového peletového sektoru, který v posledních letech zažil významný posun. S tímto rychlým vývojem se objevila potřeba garance a kontrol vysoké kvality pelet – důvěryhodný certifikační systém byl na místě. Se spuštěním tohoto certifikačního systému zažil trh s peletami ENplus rychlý růst a v roce 2015 dosáhl objemu 7,7 milionu tun. V porovnání s čísly z roku 2014 se jednalo z pohledu výroby o nárůst přibližně o 1,7 mil. tun.

Přehled výrobců s certifikací ENplus ve světě
Přehled výrobců s certifikací ENplus ve světě

Teplá zima nepřinesla výrazné změny na trhu s peletami, ale zvýšily se požadavky na kvalitu produktu a v některých parametrech se zpřísnily limity. Certifikace ENplus se v roce 2015 rozšířila do 37 zemí a na 4 kontinenty. Peletové trhy ve státech střední a západní Evropy pokračovaly rychlým tempem ve svém rozvoji, výrobní společnosti z východní Evropy stále více vstupovaly do certifikačního procesu. Nejvyšší nárůst plynul ze zemí Bosna a Hercegovina, Srbsko a Chorvatsko.

Počet států s ENplus certifikovanými výrobci pelet (2011 - 2015)
Počet států s ENplus certifikovanými výrobci pelet (2011 - 2015)

Pobaltské země také zaznamenaly významné navýšení ve formě zdvojnásobení objemu produkce a v roce 2015 byla dosažena hranice 1,000,000 tun certifikovaných pelet. Nicméně hlavním ENplus „skokanem“ roku se zdá být Rusko, kterému se povedlo zvýšit svou certifikovanou produkci proti minulému roku pětinásobně.

Předpokládalo se, že jedničkou v certifikacích po roce 2014 budou Spojené státy s produkcí kolem 550 tis. tun, ale ukázalo se, že aktuální výrobní čísla ke konci roku 2015 jsou oproti odhadu pouze poloviční a odrážejí i nedostatečný růst prodejů pelet na tamějším trhu. Když zůstaneme na druhé straně zeměkoule, v Brazílii vstoupily do ENplus schématu tři nové společnosti. Na druhé straně světa ENplus expanduje jak na asijském kontinentu (vietnamské a malajsijské společnosti), tak přichází více a více požadavků na certifikaci z Číny a Indie.

Celkový počet ENplus certifikovaných výrobců zaznamenal značný nárůst - ze 180 na konci roku 2014 na 290 v roce 2015.

ENplus a Česká republika

Domácí výroba certifikovaných ENplus pelet kopírovala růstový trend zbytku světa. Meziročně se výroba navýšila o 55 tis. tun na současných 232 tis. Jednalo se skoro výhradně o nejvyšší kvalitu třídy A1, ale současně se objevil i první český certifikovaný výrobce třídy A2.

Česká republika se může pyšnit jedním prvenstvím - mezi zeměmi bývalého východního bloku má nejvyšší procentuální zastoupení vysoce kvalitních a certifikovaných ENplus pelet nejvyšší třídy A1 oproti východním sousedům. Úplnou jedničkou z pozice globálního pohledu je Německo, kde certifikované pelety přesáhly 95 % veškeré německé produkce.


Zdroje literatury
  • Česká peleta: Dřevní pelety a kotle – Statistika výroby a prodejů za rok 2015, Klastr Česká peleta, únor 2016
  • Certifikace ENplus, Klastr Česká peleta, únor 2016, www.ceska-peleta.cz
  • Obnovitelné zdroje energie v roce 2014, MPO 2015
English Synopsis
Recent developments in pellet certification ENplus

The year 2015 brought another expansion step for international certification ENplus for wood pellets. Only ENplus certification covers over other certifications fuels the entire supply chain including production and distribution of pellets and certified ENplus pellets can be purchased only from ENplus certified producers and traders.

 
 
Reklama