Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Obnovitelná energie a úspory energie / od 17.1.2005 do 16.5.2005


zpět na aktuální články

16.5.2005
Ing. Marek Holba, Ph.D.,Takeshi Yasunaga, Hirokuni Akiyama, Yasuyuki Ikegami, Oceánografický institut Imari, Japonsko

Oceány pokrývají dvě třetiny povrchu naší planety a skýtají v sobě obrovské množství energie. Dokud budou na Zemi dopadat sluneční paprsky a budou existovat oceány, je zásoba energie prakticky nevyčerpatelná. První ze série článků o získávání energie a energeticky významných prvků z oceánu.

9.5.2005
Ing. Libor Novák

Ve dnech 26.-28. dubna proběhly v Hradci Králové Teplárenské dny, tentokrát se vše točilo okolo biomasy. Jak konference o OZE, tak Rakouské energetické dny velebily její budoucnost a oslavovaly úspěšné realizace zajímavých projektů.

2.5.2005
Ing. Miroslav Vinkler

Zákon na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie vstoupí v platnost, přestože nebyl přijat prezidentem. Autor v kostce shrnul postoj jednotlivých stran a vybral zajímavé názory některých poslanců a senátorů ve zdlouhavém a někdy hektickém schvalovacím procesu.

25.4.2005
Ing. Jiří Tůka

Dle názorného příkladu autora je finanční náročnost vynaložených prostředků na výrobu 1 GJ elektrické energie pomocí větrné elektrárny u nás desetinásobná, než úspora 1 GJ elektrické energie ušetřené provedením vhodného zateplení objektu. Proč tak výrazně podporovat jen zdroje energie a ne jejich úsporná opatření?

24.4.2005
Ing. Dagmar Kopačková

O využívání solární energie, regulaci, trendech v otopných plochách, srovnání našich projektantů se světem, problematice prostředí v průmyslových objektech, chladicích stropech, NED, novém SW, výhodách kompletních dodávek a dalších zajímavostech si s námi povídali zástupci sponzorů konference Vytápění 2005 v Třeboni.

18.4.2005
Ing. Petr Kopecký, EDDY Systém

Autor patentu EDDY Systém oceněného hlavní cenou soutěže o energeticky úsporný projekt roku 2004 dává v článku podnět k zamyšlení a diskusi nad tím, zda a jak je možné motivovat k energetickým úsporám podnikatelské subjekty a energetické giganty, a zároveň říká: "Obraty firem podnikajících v resortu energetiky se odvíjí od objemu jimi spravované energie, jejich zisky jsou tedy odvislé pouze od množství spotřebované energie. Jejich jedinou motivací je, aby toto množství bylo co nejvyšší."

11.4.2005
Ing. Jan Kunc, Ing. Libor Novák, Státní fond životního prostředí ČR

Biomasa je palivo, bez kterého se v budoucnu zcela jistě neobejdeme, nechceme-li nadále zatěžovat životní prostředí spalováním fosilních paliv. Chtěli bychom ji tedy masivněji využívat, ale uměle jsme zvýšili její cenu neúměrnou podporou spoluspalování. Nelze ji skutečně využívat efektivněji?

4.4.2005
RNDr. Jana Plamínková, TZB-info

Rozhovor s RNDr. Janem Pretelem, CSc., vedoucím oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu, o snižování emisí skleníkových plynů.

29.3.2005
Ing. Luděk Klazar

Teorie a metodika výpočtu topného faktoru tepelného čerpadla. Topný faktor jako ukazatel energetického efektu a jeho vliv na bilanci vytápěcí soustavy.

29.3.2005
Ing. Miroslav Vinkler

Fórum o biomase v Bratislavě přineslo zajímavé příspěvky a prezentace. Autora zaujal viditelný rozdíl v přístupu k využívání obnovitelných zdrojů energie na "západě" a v "postkomunistických zemích".

21.3.2005
Ing. Milan Bechyně

Veletrh věnovaný úsporám energií a obnovitelným zdrojům energie v rakouském Welsu se na začátku března stává místem jak pro prezentaci novinek z oboru, tak i pro setkání odborníků a zájemců z řad široké veřejnosti.

14.3.2005
Ing. Milan Bechyně

Hermann Scheer je významný německý a evropský politik a propagátor využívání sluneční energie. Ve své publikaci ukazuje na všechny technické i politické souvislosti současného centralizovaného fosilního hospodářství a porovnává je s možnostmi sluneční energetiky.

7.3.2005
BIOMAC s.r.o.

Společnost Biomac Ing. Černý s.r.o. z Uničova Vám představuje svůj projekt dodávek alternativního ekologického paliva Biopaliva Biomac - Teplo, které stojí za to. V dnešní době rostoucích cen fosilních energií je projekt jistě výzvou pro zastupitele obcí a občany venkova.

28.2.2005
Ing. Petr Kramoliš

Konference o využívání biomasy ve středoevropském regionu se uskutečnila v závěru ledna v rakouském Grazu. Autor vybral z konference nejzajímavější myšlenky přednesené v referátech. Za zapamatování jistě stojí tvrzení H. Scheera o tom, že ceny energie z klasických paliv pouze porostou, zatímco ceny obnovitelné energie budou pouze klesat.

21.2.2005
Bronislav Bechník

Deficit vlhkosti při intenzivnějším větrání v zimním období se ukazuje jako problém u nízkoenergetických a pasivních domů. Originálním námětem autora je využít energie získané z vody při zvlhčování vzduchu jako příspěvek do energetické bilance objektu.

31.1.2005
Dipl. Ing. Eberhard Paul, překlad: Ing. Milan Bechyně

Z obnovitelných energií je nejcennější ta ušetřená. Větrání obytných prostor se zpětným využitím tepla - rekuperací je jednou z cest, která se začíná stále více prosazovat. Článek je překladem 1. části přednášky majitele německé firmy Paul Wärmerückgewinnung GmbH přednesené v rámci doprovodného programu odborné výstavy Infotherma Frýdlant 2005, týkající se využití rekuperace tepla u řízeného větrání rodinných domů. Druhá část přednášky o bytových domech bude publikována za týden.

24.1.2005
Zdeněk Abrham, Marie Kovářová, Tereza Kuncová

V současné době se pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy využívá především lesní a dřevní odpad. Po vstupu ČR do EU lze očekávat, že se ještě výrazněji než dosud projeví přebytek zemědělské půdy, která nebude uplatnitelná pro produkci potravin. Jednou z cest racionálního využití půdy je právě oblast energetických a průmyslových plodin.

17.1.2005
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Rychlejšímu rozšíření využívání obnovitelných energií brání několik překážek. Kromě těch "ekonomických nevýhod" záměrně vytvořených zájmovými skupinami dodavatelů a distributorů neobnovitelných energií je jedna závažná. Tou je nestabilita dodávek tepla pro vytápění a přípravu TUV. Kombinace obnovitelných energií se zemním plynem je jedním z možných řešení.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama