Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fotovoltaika pro bytové domy – nejčastější otázky a odpovědi

Téma střešních fotovoltaik pro bytové domy nikdy nebylo aktuálnější. Nedávná změna legislativy v oblasti komunitní energetiky probudila nebývalý zájem o solární elektrárny na straně SVJ a bytových družstev. Všichni si uvědomují, že vlastní zdroj energie může přinést výrazné úspory, zároveň ale kolem tématu panuje řada otázek. Sestavili jsme kompilaci nejčastějších dotazů a přinášíme přehledné odpovědi odborníků ze společnosti S-Power Energies – jedné z největších specializovaných firem na českém trhu.

Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.
Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Dá se fotovoltaikou pokrýt spotřeba ve společných prostorách bytového domu?

Samozřejmě. Ale omezovat se pouze na společné prostory, kde se elektřina nejčastěji využívá na osvětlení, provoz výtahu, případně bezpečnostní kamery a ovládání garážových vrat, by bylo krátkozraké. Standardně velká fotovoltaika obvykle vyrobí podstatně větší množství energie a přebytky, které se nevyužijí ve společných prostorách, se dají výhodně využít v jednotlivých bytech.

Dá se nevyužitá energie prodávat do sítě?

Ano, to je další možnost. Různí dodavatelé energií k tomu účelu nabízejí různé tarify – výběr je čistě na bytovém družstvu (BD) nebo SVJ. Co se týče prodeje přebytků, jsou dvě možnosti, jak k němu přistoupit:

Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.
Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.
 1. Pokud je primárním účelem pořízení fotovoltaiky právě prodej elektřiny do sítě, je nutné získat licenci ERÚ. Toto v S-Power Energies umíme vyřešit. Je ale třeba podotknout, že čistě tento model nemusí být z dlouhodobého hlediska výhodný. Výkupní ceny se mění v čase a mění se i s počtem přibývajících elektráren. Když v budoucnu bude hodně podobných elektráren s přebytky, výkupní cena bude klesat a některých časových oknech může být i záporná. Proto obecně doporučujeme spíše druhou možnost.
 2. Pokud je hlavním cílem pořízení fotovoltaiky pokrytí vlastní spotřeby BD/SVJ a prodej přebytků je pouze jakýmsi doplňkem, fotovoltaiky do velikosti 50 kWp instalovaného výkonu licenci ERÚ nepotřebují (a přebytky přesto můžou prodávat). U fotovoltaik přesahujících 50 kWp je licence ERÚ nutná vždy.

Kolik panelů se dá umístit na střechu?

Jednoduchá otázka, která nemá jednoduchou odpověď. Vždy záleží na velikosti a nosnosti střechy a také na jejím sklonu a orientaci. U plochých střech hraje roli i to, jestli se panely umisťují jedním směrem (například na jih) nebo dvěma (východ a západ). V S-Power Energies je návrh optimálního počtu panelů vždy součástí dodávky díla. V současné době používáme fotovoltaické panely o rozměru cca 1×2 m a instalovaném výkonu 460 Wp.

Jaká velikost fotovoltaiky je optimální?

Záleží na řadě faktorů – od spotřeby domu a počtu bytových jednotek přes účel, kterému má fotovoltaika sloužit, až po další technologie, které dům využívá (viz jeden z dalších dotazů).

Co když má bytové družstvo/SVJ víc vchodů? Může být fotovoltaika společná pro všechny?

Obvykle platí, že co vchod, respektive co číslo popisné, to jedna přípojková skříň. A co přípojková skříň, to elektrárna. Tzn. pokud má budova víc vchodů (tedy víc přípojkových skříní), nelze udělat jednu společnou elektrárnu pro všechny. Každý vchod musí mít svou vlastní. Tudíž i svůj střídač, případně baterii atd.

Má smysl pořizovat si baterie? A kam se umisťují?

Baterie výrazně zvyšují využitelnost fotovoltaiky, rozhodně se vyplatí o nich uvažovat. V závislosti na instalované kapacitě se rozměry obvykle pohybují kolem 45 cm (š), 40 cm (h) a cca 1 m (v). Společně s ostatními doplňkovými technologiemi se umisťují do technické místnosti, kde jsou stabilnější teploty. Nároky nejsou nijak speciální, obecně platí doporučení, že teploty v místnosti by neměly padat pod 5 °C a stoupat nad 35 °C. K bateriím se umisťuje ještě střídač, který také není nijak obrovský.

Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.
Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Dá se fotovoltaika kombinovat s dalšími technologiemi?

Dá a vyplatí se to. Narůstá tím využitelnost elektrárny, tedy i výsledné úspory.

Baterie – díky ukládání přebytků můžete využívat vlastní energii i po západu slunce, tudíž nemusíte tak rychle sahat do sítě. (Protože i když do sítě přes den elektřinu prodáváte, vždy prodáte za míň, než za kolik později nakoupíte. Problém neřeší ani tzv. virtuální baterie, protože tu mohou využívat pouze mikrozdroje do velikosti 10 kWp.)

Bojler – u domů s vlastním ohřevem vody se dá FVE pomocí tzv. regulace propojit s bojlerem nebo akumulační nádrží (pokud má elektrickou topnou spirálu). Užitkovou vodu tak může z velké míry ohřívat energie ze slunce.

Tepelné čerpadlo – skvělý doplněk k fotovoltaice. FVE v zimě nevyrábí dost energie k vytápění, ale dokáže aspoň částečně pokrýt topnou sezónou v přechodném období (jaro/podzim), kdy zásobuje tepelné čerpadlo (TČ). Vybraná TČ navíc umí zpracovávat přebytky, neboli spotřebovávají energii do zásoby (například si ohřejí vodu v akumulační nádobě dopředu).

Jinými slovy, pokud už dům využívá tepelné čerpadlo, FVE ušetří náklady na jeho provoz a celoročně srazí i účty za ohřev vody. Pokud dům tepelné čerpadlo nemá, vyplatí se zvážit pořízení kombinované sestavy (FVE + TČ). V S-Power Energies nabízíme tepelná čerpadla, která jsou přímo navržená tak, aby dokonale spolupracovala s fotovoltaikou.

Dobíjecí stanice pro elektromobil – když už má dům fotovoltaiku, dává smysl počítat i s dobíjením elektromobilu. Je možné na to dokonce čerpat dotaci. Jen je dobré toto zohlednit při dimenzování elektrárny.

Jaká jsou k fotovoltaice potřeba povolení?

 1. Stavební povolení – do velikosti 50 kWp není potřeba. Nad 50 kWp už ano. Pokud má bytový dům víc vchodů, počítá se každý zvlášť. Jedno SVJ/bytové družstvo tedy může mít třeba tři 45kWp fotovoltaiky bez povolení, i když v součtu je to 135 kWp.
 2. Licence ERÚ – je nutná pouze v případě, že se FVE pořizuje vyloženě za účelem prodeje energie do sítě. Pokud slouží k pokrytí spotřeby domu a má velikost do 50 kWp instalovaného výkonu, licence není potřeba (a přesto je možné přebytky prodávat).
 3. Povolení Národního památkového ústavu (NPÚ) – musí ho mít objekty v památkově chráněném území (např. v centru Prahy, na území KRNAPu apod.). Toto povolení si řeší SVJ/bytové družstvo po vlastní ose. NPÚ obvykle vyžaduje, aby FV panely byly v černých rámech.
 4. Statický posudek – u šikmých střech doporučujeme vypracovat statický posudek, pokud se instalují elektrárny nad 20 kWp, u plochých střech ho s ohledem na nutné zatížení panelů doporučujeme vždy. V S-Power Energies toto umíme zajistit.
 5. Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) – jde o to, aby fotovoltaika byla bezchybně a odborně nainstalovaná, tak aby se minimalizovalo riziko požáru. Důležitá je i průběžná údržba. V S-Power Energies takový servis poskytujeme a na veškeré instalace vydáváme PBŘ. Současně na všechny bytové domy k fotovoltaikám automaticky instalujeme ke všem FVE optimizéry, což je technologie, která maximalizuje výkon každého panelu a zároveň zvyšuje požární bezpečnost, protože v případě poruchy nebo vypnutí FVE rozpojí panelové pole. Na střeše tak vznikne bezpečné napětí pro hašení.

Jak probíhá instalace?

Celý proces má několik fází. Hned na začátku je třeba odeslat žádost o připojení FVE k distribuční síti. Pokud do 30 dnů nepřijde zamítnutí, FVE je automaticky povolena. (Pokud by došlo k zamítnutí, znamená to odstoupení od smlouvy a S-Power Energies v plné výši vrátí zálohu.)

Samotná instalace má tři části. Montáž FV panelů obvykle zabere 2–3 dny, i u větších elektráren se pohybujeme v řádu jednotek dnů. Navazující elektroinstalační práce také obvykle trvají 2–3 dny. Poté provedeme revizi a podáme žádost o umožnění trvalého provozu. Zhruba do měsíce obvykle bývá schváleno a fotovoltaika se může spustit.

Jak je to s dotacemi?

Bytové domy mohou čerpat dotace programu Nová zelená úsporám, a to až do výše 50 % uznatelných nákladů. Ve vybraných případech (pokud jsou domy v majetku obcí) může dotace pokrývat dokonce až 70 % investice.

Pravidla NZÚ se nedávno trochu změnila. Od září 2023 se dotace vyplácejí následovně:

 1. Příspěvek na FVE
  NZÚ každý instalovaný kWp na střeše bytového domu podporuje částkou 15 000 Kč. Maximální podporovaný instalovaný výkon je 100 kWp. U obecních bytových domů jsou dotace o dost vyšší, konkrétně mají nárok na 22 000 Kč/kWp.
 2. Příspěvek na baterie
  Bytový dům může získat 10 000 Kč za každou instalovanou kWh bateriového úložiště. Podmínkou je, aby kapacita baterie odpovídala minimálně polovině instalovaného výkonu FVE (tj. 20 kWp FVE musí mít aspoň 10 kWh baterii). Podpora se vztahuje maximálně na 1,5násobek instalovaného výkonu FVE (tj. lze mít i větší baterii, ale podporu dostane jen 1,5násobek výkonu). V případě obecních domů je podpora 15 000 Kč/kWh.
 3. Připojené bytové jednotky
  Pokud bytový dům využívá energii z FVE nejen pro společné prostory, má nárok na podporu ve výši 10 000 Kč za každou připojenou bytovou jednotku, u obecních domů činí podpora 15 000 Kč/byt. K této části se ale od září vážou ještě další podmínky a zatím nejsou úplně jednoznačné. Předpokládáme, že vše se vyjasní uvedením do praxe v nadcházejících týdnech.

Od září je novinkou možnost nechat si vyplatit dotační podporu předem, formou zálohy, a to v plné výši. Bytové domy tak nově můžou získat 100 % dotace už před instalací, což mnohým domům významně usnadní financování. Tuto možnost ale můžou využít pouze bytová družstva nebo SVJ. Ostatní bytové domy můžou o dotaci žádat pouze standardně, až po dokončení instalace.

Jak se energie rozděluje mezi jednotlivé byty?

Existují dva způsoby. Fotovoltaika se k bytovému domu připojí buď přes tzv. jednotné odběrné místo, nebo přes tzv. vůdčí odběrné místo v rámci komunitní energetiky.

 1. Při připojení přes jednotné odběrné místo nejprve musí dojít ke sloučení všech odběrných míst (tj. zruší se odběrná místa v jednotlivých bytech). Celý dům tak přejde pod jednoho dodavatele elektřiny a v jednotlivých bytech se elektroměry nahradí podružným měřením. Vlastníci bytů tím ovšem přicházejí o možnost zvolit si vlastního dodavatele energií. Sloučení odběrných míst navíc vyžaduje extra investici.
 2. Při sdílení v rámci komunitní energetiky se určí jedno vůdčí odběrné místo (OMv), přes které se fotovoltaika připojí k distribuční síti (typicky se jedná o společné prostory v domě). Odtud se také prodávají přebytky do sítě. V ostatních bytech jsou pak odběrná místa přidružená a pomocí tzv. průběhového měření se v nich měří spotřeba v reálném čase, resp. v 15min. intervalech. Vlastníci bytů se dopředu domluví na tom, jaký podíl energie z fotovoltaiky bude připadat na jednotlivé byty. Dodavatelé elektřiny (každý byt může mít jiného) pak podle tohoto alokačního klíče přidělují případné přebytky.
Podrobněji se tématu věnujeme na specializovaném webu o FVE pro družstevní a SVJ bytové domy. Pro bližší informace nás také můžete kontaktovat na adrese info@s-power.cz nebo na telefonním čísle 222 701 258.

S-Power Energies, s.r.o.
logo S-Power Energies, s.r.o.

Jsme odborníci na zdroje obnovitelné energie pro rodinné domy, bytové domy a komerční budovy. Od roku 2016 jsme po celé České republice úspěšně nainstalovali přes 11 000 střešních fotovoltaik a tepelných čerpadel. Všichni naši odborníci na technologie jsou ...