Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fotovoltaika pro bytové domy krok za krokem

Ještě nedávno bylo bytových domů s vlastní solární elektrárnou jako šafránu. Situace se ale mění. Stejně jako kdysi vypukl boom výměny oken a zateplování fasád, nyní bytová družstva a SVJ ve velkém začínají řešit pořízení vlastních zdrojů energie. Krok za krokem tomu pomáhají i změny v legislativě. Nově například odpadla nutnost slučovat všechna odběrná místa celého domu.

Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.
Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Zatímco dřív pořízení společné fotovoltaiky nekompromisně vedlo k nastavení jednoho dodavatele pro celý dům, nyní je to jinak. Společnou fotovoltaiku lze připojit přes energetické společenství, aniž by došlo k jakémukoli omezení práv na úrovni bytů. Jednotlivé domácnosti tak nadále můžou odebírat elektřinu od jimi preferovaného dodavatele,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský, jednatel společnosti S-Power Energies.

Právě S-Power Energies patří už řadu let k nejúspěšnějším instalačním firmám na českém trhu. V reakci na změnu legislativy firma vytvořila specializovanou nabídku i pro bytové domy. Fotovoltaiky pro ně řeší na klíč – od prvotní konzultace přes přípravu detailního návrhu a vyřízení veškeré související administrativy až po samotnou realizaci a následný servis.

Konkrétní příklad z praxe

Stejně jako u kterékoli jiné budovy, i u bytových domů platí, že každou poptávku je třeba posuzovat individuálně. O tom, jaké řešení bude pro dané bytové družstvo nebo SVJ vhodné, totiž rozhoduje řada faktorů: velikost budovy, počet vchodů a bytových jednotek, spotřeba, členitost a orientace střechy, plus účel, kterému má fotovoltaika sloužit. Zdaleka ne všechna družstva totiž k využití zdroje přistupují stejně. Někomu jde pouze o snížení společných nákladů, jinde je hlavní motivací to, aby ušetřily jednotlivé byty. Vše výše uvedené pak má vliv i na to, jestli na pořízení zdroje bude možné čerpat státní dotaci.

Nejlépe to lze ilustrovat na konkrétním příkladu. Nedávno se na S-Power Energies obrátila správkyně bytového družstva z pražského sídliště Chodov. Družstvo o 20 bytových jednotkách sídlí v jednom ze tří vchodů typického panelového domu.

To že má družstvo jediný vchod a jedno číslo popisné, je poměrně klíčová informace. Fotovoltaika se totiž vždy váže k jedné přípojkové skříni a ta obvykle připadá na jedno číslo popisné. To znamená, že kdyby jediné družstvo zahrnovalo víc vchodů, a tedy víc přípojkových skříní, muselo by si pro každé číslo pořídit samostatnou elektrárnu,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský.

Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.
Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Dům na Chodově naštěstí v tomto ohledu nepředstavuje žádnou komplikaci. Relativně snadno by se mělo vyřešit i umístění elektrárny na střeše domu. Vzhledem k tomu, že jde o plochou střechu, charakteristickou pro panelové domy, bude nejjednodušší instalovat panely na konstrukci, která jim dodá potřebný sklon.

Panely je možné nasměrovat buď na jih, případně na východ a západ. „Při jižní orientaci elektrárna celoročně dosahuje nejvyššího výkonu. Na druhou stranu východo-západní orientace umožňuje dát panely blíž k sobě, takže se jich na střechu nejspíš vejde víc. V průběhu dne by navíc byl výkon elektrárny rovnoměrnější,“ shrnuje možnosti jednatel S-Power Energies.

Zatím však firma provedla pouze orientační vizualizace podle satelitních snímků. Pokud se potvrdí, že bytové družstvo bude mít o instalaci zájem, bude nutné, aby na místo vyrazil technik a zkontroloval celou střechu detailně – včetně možných překážek a omezení. Teprve poté je možné vše rozkreslit a udělat přesné kalkulace, jaká varianta bude výhodnější.

Elektřina pro společné prostory i jednotlivé byty

Z úvodních propočtů vyplývá, že na střechu by se mělo vejít 40–44 fotovoltaických panelů. Instalovaný výkon se tak bude pohybovat v rozmezí 18,4–20,2 kWp. Ročně by taková fotovoltaika vyrobila přibližně 17–19 MWh elektřiny.

Bytové družstvo ji plánuje využívat primárně na osvětlení společných prostor a provoz výtahu, eventuálně kamerový systém. Společné prostory ovšem zužitkují pouze část vyrobené energie, proto je třeba vznikající přebytky nasměrovat i jinam.

Jednou z možností by bylo prodávat elektřinu do sítě, ovšem mnohem výhodnější je maximum energie spotřebovat. Veškerou energii, která se nevyužije na společné prostory, je tedy možné rozdělit mezi jednotlivé bytové jednotky. „Energie se dá mezi byty dělit buď rovným dílem, nebo podle plochy bytu. Jakým způsobem se členové družstva domluví, je čistě na nich,“ komentuje Šuvarský.

Kdyby se v tomto případě energie dělila mezi jednotlivé byty rovným dílem, měla by každá domácnost nárok na téměř 1 MWh elektřiny ročně, což je při současných cenách energií už hodně zajímavá úspora.


Na kolik to celé vyjde

Vše se odvíjí od výše dotační podpory. Ta může dosahovat až 50 %, a v některých případech dokonce až 70 % celkové investice. Dotační program Nová zelená úsporám je štědrý, ale aby to nebylo úplně jednoduché, změnil od září 2023 své podmínky. Tento článek ovšem vzniká v srpnu 2023, kdy některé nové podmínky nejsou ještě zcela vyjasněné.

Z toho, co víme s jistotou, se však dá shrnout následující: Na výši dotace má vliv především velikost instalovaného výkonu fotovoltaiky, velikost bateriového úložiště (pokud ho daná sestava obsahuje) a počet připojených bytových jednotek.

S podporou instalovaného výkonu a baterií je to jednoduché. Podle nových podmínek se vyplácí 15 000 Kč na každý instalovaný kWp a 10 000 Kč na každou jednu kWh bateriového úložiště.

S bytovými jednotkami je to o něco složitější. Nejprve ta dobrá zpráva: Od září 2023 se navyšuje podpora připojených bytových jednotek z původních 5 000 Kč na 10 000 Kč za byt. Stejně jako dřív zůstává podmínka, aby na každou podpořenou domácnost připadal „příděl“ alespoň 0,5 kWp instalovaného výkonu. V praxi to znamená, že bytový dům, na který se nainstaluje 20kWp elektrárna, může čerpat podporu až na 40 bytových jednotek, tedy celkem 400 000 korun.

Pokud by v domě bylo připojených jednotek víc, podpora se omezí na takový počet, který zmíněnou podmínku splňuje,“ vysvětluje jednatel a pokračuje: „V tomto konkrétním případě je podmínka splněná, a družstvo by tak mělo mít nárok na státní příspěvkem pro všechny připojené byty.“

V tomhle bodě ale přichází komplikace. Od září přibyly k dotaci na bytové jednotky ještě další podmínky a kolem těch zatím panují nejasnosti. Vyjasnění ze strany ministerstva životního prostředí zatím vázne, proto nezbývá než počkat, jak se situace v nadcházejících měsících vyvine. Dobrou zprávou je, že i navzdory této komplikaci má většina bytových domů šanci dosáhnout na opravdu velkou dotační podporu.

Převedeno do konkrétních čísel pro popisovaný bytový dům:

  • Fotovoltaika o 40–44 panelech by vyšla přibližně na 785 000 až 840 000 Kč (včetně 15 % DPH).
  • Za každý 1 kWp instalovaného výkonu (zaokrouhluje se na setiny směrem dolů) má bytový dům nárok na příspěvek 15 000 Kč. U 18,4kWp elektrárny by tak tato část podpory vyšla na 276 000 Kč.
  • Pokud připočítáme i dotaci pro bytové jednotky, je třeba přičíst zmíněných 10 000 Kč na každou připojenou domácnost. V tomto případě tedy dalších 200 000 Kč.
  • Součet dotací by v takovém případě dosahoval 476 000 Kč, případně i o něco víc, pokud by se na střechu vešlo víc panelů.
  • Tady už bychom ale narazili na strop dotačního programu, který ve většině případů financuje maximálně 50 % investice. Vyplacená podpora by se tak zastavila v rozmezí 392 500–420 000 Kč, v závislosti na instalovaném výkonu a celkové ceně elektrárny.

Tak jako tak, uvedené bytové družstvo by ve výsledku zaplatilo přibližně 400 000 Kč za fotovoltaiku, která při současných cenách elektřiny ušetří celému domu zhruba 110–140 tisíc korun ročně. Jen na úsporách za energie by se tak investice vrátila už do čtyř let. Životnost fotovoltaiky je přitom minimálně 25 let. Veškerý zbývající čas by tedy fotovoltaika družstvu i jeho členům pouze vydělávala.

Rychlejší návratnost pro obecní bytové domy

V tomto článku už byla řeč o tom, že obecně dotace NZÚ pro bytové domy pokrývají maximálně 50 % investičních nákladů. Ovšem současně jsme zmínili, že u vybraných bytových domů může dotace dosáhnout až 70 % celkové ceny. Řeč je o bytových domech ve vlastnictví obcí a měst. Jinými slovy: U obecních bytových domů může být návratnost investice díky vyšší dotaci ještě rychlejší.

S tím souvisí i to, že obecní domy můžou čerpat vyšší podporu i na instalovaný výkon (namísto standardních 15 000 Kč/kWp mají nárok na 22 000 Kč/kWp) i na kapacitu baterií (namísto 10 000 Kč/kWh můžou čerpat 15 000 Kč/kWh). Vyšší je v jejich případě i podpora připojených bytových jednotek (namísto 10 000 Kč/byt je to 15 000 Kč/byt). Obecní dům stejných parametrů tak bude na stejnou fotovoltaiku čerpat významně větší dotaci.

Ve finále vstupuje do hry i to, kdy se dotační podpora vyčerpá. Do poloviny roku 2023 se veškeré dotace čerpaly výhradně zpětně, až po dokončení instalace. Aktualizace programu NZÚ od září 2023 ale zavádí možnost požádat o vyplacení dotace předem, tzv. ex-ante. Bytový dům tedy může hradit z vlastních nákladů pouze část investice a o zbytek se postará dotace, která se v plné výši čerpá ještě před instalací, namísto toho, aby ji stát vyplácel zpětně. Tuto možnost ale můžou využít pouze domy, které vlastní SVJ. Bytové domy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob tuto možnost nemají.

Řešení od A do Z na klíč

S-Power podobná řešení poskytuje stylem „all inclusive“. Procesně se tak postará nejen o samotnou realizaci, ale i veškerou administrativu. Smluvní cena vycházející z odsouhlasené kalkulace tak zahrnuje veškeré výjezdy, úvodní technickou prohlídku, přípravu elektroprojektu a podrobného návrhu elektrárny, všechny technologie (panely, optimizéry, které zajišťují, aby každý panel poskytoval maximální možný výkon, kabeláž do odběrného místa, střídač), vyřízení žádosti o připojení k distribuční síti, požárně bezpečnostní řešení a statický posudek, případně podklady pro stavební povolení.

Výhodou je, že elektrárny do velikosti 50 kWp nově nepotřebují stavební povolení ani podnikatelskou licenci. V tomto případě by tedy administrativa byla o to jednodušší. Realizace se dá v takovém případě zvládnout už do čtyř měsíců od podpisu smlouvy,“ uzavírá Jaroslav Šuvarský.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci nebo kalkulaci pro váš bytový dům? Ozvěte se na info@s-power.cz nebo volejte na číslo 222 701 258. Více informací najdete na www.s-power.cz.


S-Power Energies, s.r.o.
logo S-Power Energies, s.r.o.

Jsme odborníci na zdroje obnovitelné energie pro rodinné domy, bytové domy a komerční budovy. Od roku 2016 jsme po celé České republice úspěšně nainstalovali přes 10 000 střešních fotovoltaik a tepelných čerpadel. To z nás dělá jednu z nejsilnějších ...