Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Klimatické změny
Archiv článků od 6.2.2006 do 2.5.2007

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

2.5.2007
AMBASSADE DE FRANCE EN REPUBLIQUE TCHEQUE

Ekonomická mise Francouzského velvyslanectví v ČR a francouzská exportní agentura Ubifrance ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí a Českou energetickou agenturou pořádají v Praze ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2007 konferenci o energetické účinnosti.

30.4.2007
Ing. Libor Novák

Červená karta větrné energii, důraz na úsporu energie, podpora výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách a kogenerace z biomasy je hlavním tématem první výzvy pro příjem žádostí v rámci Operačního programu průmysl podnikání a programu Efektivní energie v letech 2007 – 2013.

9.4.2007
Mgr. Blanka Vondrysová, Energy Centre České Budějovice

V hornorakouském Welsu se podobně jako v minulých letech i letos na přelomu února a března (28. 2. - 2. 3. 2007) konala mezinárodní konference Světové dny úspor energií (World Sustainable Energy Days 2007).

1.1.2007
Ing. Zdeňka Šustáková

Sedmý rámcový program EU pro podporu vědeckého výzkumu a technologického vývoje byl zahájen 1. ledna 2007. V oblasti energie jsou stanoveny tři hlavní oblasti podpory výzkumu: energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie a technologie čistého spalování uhlí a zachycování CO2.

11.12.2006
Ing. Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí ČR

Ve dnech 6. - 17. listopadu 2006 proběhla v keňském Nairobi dvanáctá konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP-12) a 2. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (MOP-2). Co tato jednání přinesla a jaký bude další vývoj v boji s oteplováním modré planety?

6.11.2006
Ing. Libor Novák

Celosvětové zdroje vodní energie jsou obrovské. Jejich největší potenciál se skrývá v oceánech v podobě energie tepelné. V ČR lze využít energii vodních toků obnovou a budováním tisíců malých a domácích elektráren. V energetické bilanci státu však tyto možné zdroje energie nehrají žádnou roli.

12.6.2006
Ing. Daneš Burket, Ph.D., člen výboru České nukleární společnosti

Jakou strukturu energetických zdrojů můžeme očekávat v dohledné budoucnosti? Které zdroje výroby elektřiny budou páteří národních ekonomik? Bude nadále převažovat uhlí a jádro nebo se přeorientujeme na plyn? Začnou hrát rozhodující roli obnovitelné zdroje?

22.5.2006
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Druhá část článku o možných zdrojích energetické biomasy u nás se zabývá konkrétními bylinami se skrytým energetickým potenciálem, vhodnými k pěstování v našich geografických podmínkách.

8.5.2006
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Autorka popisuje možné zdroje energetické biomasy, jejíž největší rozvoj vidí ve fytoenergetice. "Její význam ve vztahu ke skleníkovým plynům není pouze v její náhradě za fosilní paliva, ale především v odčerpávání CO2 z ovzduší jako výsledek zintenzivnění vegetace na co nejrozsáhlejších plochách!"

1.5.2006
Ing. Hana Doležílková, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Stanislav Frolík

Hodnocení životního cyklu slouží k regulaci a snižování dopadů výrobků na životní prostředí. Hodnoty uvedené v článku jsou původní výsledky předkládané prvně odborné veřejnosti a významná část z nich je i pro obor vytápění.

1.5.2006
Ing. Daneš Burket, Ph.D., člen výboru České nukleární společnosti

V prvním díle článku jsme si připomněli černobylskou katastrofu, v dnešním pokračování se podíváme na "problém" s jaderným odpadem a nahlédneme do budoucnosti jaderné energetiky, kterou mnozí shledávají jako jedinou možnou alternativu spjatou s budoucností nejen naší, ale i našich následovníků.

26.4.2006
Ing. Daneš Burket, Ph.D., člen výboru České nukleární společnosti

"Když už lidé začali jadernou energii brát jako přijatelnou, přišla rána z čistého nebe." Dne 26. dubna 1986 uplynulo dvacet let od výbuchu reaktoru 4. bloku černobylské elektrárny. Jaká byla historie štěpení jádra, co se stalo v Černobylu? A perspektivní řešení stoupající světové spotřeby energie? Nejen odpovědi na tyto otázky naleznete v jednom z nejpovedenějších a nesledovanějších letošních článků.

20.2.2006
RNDr. Jana Plamínková

Rozhovor s Ing. Tomášem Chmelíkem, ředitelem odboru změny klimatu MŽP nejen o zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN konaném v závěru minulého roku v Montrealu. Dnešní pokračování se vrací k národnímu alokačnímu plánu a k obchodování s emisemi.

6.2.2006
RNDr. Jana Plamínková

Rozhovor s Ing. Tomášem Chmelíkem, ředitelem odboru změny klimatu na Ministerstvu životního prostředí, nejen o zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN konaném v závěru minulého roku v Montrealu.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama