Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Klimatické změny
Archiv článků od 4.6.2007 do 26.1.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

oprava panelového domu
26.1.2011
Diana Ürge-Vorsatz, Daniele Arena, Sergio Tirado Herrero, Andrew Butcher, Center for Climate Change and Sustainable Energy Policy (3CSEP)

Článek prezentuje výsledky rozsáhlého výzkumu vlivu energetické renovace budov v Maďarsku na zaměstnanost a další jevy. Vysoce účinné renovace vytvářejí více pracovních míst, šetří více energie, snižují emise a ve větší míře snižují energetickou závislost.

16.12.2010
redakce

Cílem semináře, který proběhl v Poslanecké sněmovně 1. 12. 2010, bylo otevřít na parlamentní půdě veřejnou debatu o tom, jaké by měl stát vytvořit podmínky pro zelenou energetiku a jak by měla vypadat postupně se snižující podpora, aby pokračoval růst čistých zdrojů energie. Seminář pořádaly neziskové organizace Hnutí DUHA a sdružení Calla ve spolupráci s nadací Heinrich Böll Stiftung.

3.12.2010
VELUX Česká republika, s.r.o.

Na západ od Vídně byl otevřen Sluneční dům (Sunlighthouse) – v pořadí třetí stavba v rámci celoevropského projektu VELUX Model Home 2020 postavená na principu aktivního domu. Sluneční dům nabízí zdravé vnitřní prostředí a uživatelský komfort, je energeticky efektivní a ohleduplný k životnímu prostředí.

17.10.2010
Bronislav Bechník

V předmluvě k promítání filmu jeho autor Carl A. Fechner uvedl, že řadu let natáčel filmy s ekologickou tematikou pro různé evropské televize. Když se zabýval ekologií, došel logicky k závěru, že je třeba se věnovat energetice. Konečný impuls pro natočení tohoto filmu přišel, když Hermann Scheer vydal svou knihu Energetická soběstačnost.

28.6.2010
Oskar Kjellberg

Překlad prezentace, kterou autor přednesl v lednu 2009. Prezentace sleduje dvě hlavní linie: 1) otázku ropného zlomu a 2) související strukturální transformaci ekonomiky a celé společnosti. V závěru jsou nastíněny možné směry strukturální transformace v budoucnosti.

29.4.2010
Schiedel, s.r.o.

Společnost Schiedel byla založena roku 1946 senátorem Friedrichem Schiedelem v Erbachu u Ulmu v Německu. Z původně rodinné firmy, která vyráběla prefabrikované díly pro komíny, se stala renomovaná společnost, jež si vydobyla celoevropsky vedoucí pozici v komínových systémech pro odvod spalin.

19.4.2010
Martin Sedlák

Vývoj ve stavebnictví směřuje k pasivním stavbám, jejichž technologie se v Evropě rozvíjí již několik desítek let. Francie plánuje přechod na pasivní standard a od roku 2050 je plánována výstavba pouze tzv. kvazinulových domů. V České republice se významnějším impulsem stal program Zelená úsporám.

4.4.2010
Prof. Dr. Wolfgang Feist, Bauphysik; Universität Innsbruck und Passivhaus Institut Darmstadt

Vědecky podložené důkazy vyzkoušené v praxi, které vypovídají o tom, že je stavebnictví schopno snížit energetickou spotřebu novostaveb a rekonstrukcí u starších budov na hodnoty nižší než 10 % současné průměrné spotřeby. Důkazem budiž příspěvky k Mezinárodním konferencím o pasivních domech a k 1. Konferenci o pasivních domech a výstavě 2009 ve městě Pécs.

25.1.2010
prof.Ing.arch.Robert Špaček, CSc., Ing.arch.Lukáš Šíp; FA STU v Bratislave

Idea udržateľnosti sa stala za posledné roky v západných krajinách univerzálnym trendom. Výsledkom je vysoký dopyt po ekologických, energeticky úsporných či vôbec udržateľných riešeniach problémov vo všetkých spoločenských sférach. Hrozí však, že sa tieto riešenia stanú samoúčelnými.

14.12.2009
Tomáš Králík

Posilování skleníkového efektu v důsledku lidské činnosti s následným zvyšováním průměrných globálních teplot se od konce 20. století stává stále více diskutovaným tématem, a to jak v odborných kruzích, tak i mezi laickou veřejností.

22.6.2009
Ing. Jaromír Kovář, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Vlády vyspělých zemí, stejně jako orgány EU, nechaly zpracovat studie, z nichž bylo patrné, že jedním z hlavních zdrojů úspor energií je výstavba. Podívejme se podrobněji do některých zemí.

15.6.2009
Tomáš Avramov, Energy Centre České Budějovice

V oblasti energetického využití biomasy existuje na evropské úrovni akční plán Biomasa. V současné době by měla být schválena též nová energetická evropská směrnice, kde již budou přímo definovány závazné cíle pro jednotlivé státy, a každý stát bude muset mít vypracovaný plán, jak těchto cílů dosáhnout.

30.5.2009
Vít Smrčka, redakce

Energetika dostala nový scénář pro vývoj v dalších desetiletích. Greenpeace International představila na konferenci v Praze české vydání energetické koncepce pro Evropskou unii pod názvem Energetická (r)evoluce. Koncepce je založena na předpokladu, že technologie pro výrobu obnovitelné energie (OZE) jsou již dostatečně vyspělé, dostupné a připravené pro použití.

8.4.2009
redakce

7. dubna byl na tiskové konferenci Ministerstva životního prostředí ČR představen dlouho očekávaný program Zelená úsporám. Program přinesl celou řadu novinek v oblasti podpory úspor energie a nízkoemisních zdrojů pro vytápění.

28.7.2008
Bronislav Bechník

Od ukládání CO2 kdesi pod zem, si mnozí slibují řešení globálního problému lidstva. Autor článku se domnívá, že jde o slepou uličku. Jak dokládá, není technologie udržitelná. Logicky jí propagují především tažební společnosti. Zda jde skutečně pouze o uhelnou či ropnou lobby napoví následující článek.

19.12.2007
Ing. Libor Novák, Energy Benefit Centre a.s.

Ještě než se na konferenci OSN o klimatu EU, USA a třetí svět dohodli, že se v Kodani 2009 zkusí dohodnout, než Václav Klaus představil německou verzi své knihy "Modrá nikoliv zelená planeta", byla na veletrhu Aqua-therm cítit všudypřítomná snaha k úsporám energie a většímu využívání obnovitelných zdrojů.

15.10.2007
Ing. Aleš Bufka

Stejně jako v předchozích letech připravilo oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu souhrnný statistický přehled o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR v roce 2006. V následujícím článku shrnul autor klíčové údaje o využívání OZE v posledním období.

10.9.2007
Ing. Libor Novák, Energy Benefit Centre o.p.s.

Příjem žádostí o podporu na projekty z oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů v rámci první výzvy Operačního programu životního prostředí byl zahájen. Žádosti je možné podávat od 3. září do 26. října 2007. Jaká bude ale skutečná podpora? Okrajové podmínky mnohde přinášejí rozčarování.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama