Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výhled na 2015: Nedostatku pelet se bát nemusíme, vyrostou čtyři nové peletárny

Dle interních informací Klastru Česká peleta, který sdružuje většinu výrobců pelet v ČR, se plánuje v roce 2015 vznik dalších čtyř peletáren, které významně zvýší celkovou produkci pelet v Česku, a to celkem o 100 000 tun ročně, což je celá polovina dosavadní výroby.

Kde se budou pelety nově lisovat? Dvě menší peletárny v Olomouckém kraji vyrobí dohromady ročně 30 000 tun, jedna lokální v Jihočeském kraji bude mít kapacitu okolo 12 000 tun. A největší z nových peletáren vznikne na Vysočině, její plánovaná kapacita je okolo 55 000 tun.

Aktuálně, na přelomu roku, začala vyrábět pelety ještě jedna nová peletárna, která byla postavena v Horní Plané v Jihočeském kraji. Loni byly uvedeny do provozu tři peletárny – zbrusu nová Chotěboř a pak také dvě bývalé briketárny firmy BIOMAC v Mladějově a v Borohrádku, které nyní vedle dřevních briket vyrábějí i pelety.

„Pelet je a bude dostatek, v dalších letech dokonce nadbytek, což bude vést ke stabilizaci nebo dokonce ke snižování ceny,“ říká Vladimír Stupavský z Klastru Česká peleta. K poklesu cen pelet došlo již v minulém roce – ceny certifikovaných, sáčkovaných pelet na Moravě klesly dokonce o 15 %.

V ČR zůstane více vyrobených pelet než dřív

Až dosud šly dvě třetiny místní výroby pelet vždy na export, zejména do zemí, jako je Německo, Rakousko nebo Itálie. Ale do budoucna tomu tak být nemusí.

Za prvé roste každým rokem počet lidí, kteří mají peletový kotel v ČR. V současné chvíli je to asi 20 tisíc domácností, veřejných budov i jiných objektů. Zároveň ovšem skokově narůstají objemy dovozů pelet z USA a Kanady, které nasycují největší odběratelské trhy v EU.

Trh s dřevěnými peletami se v poslední dekádě velmi rozvinul – téměř se zdesetinásobil. Pelety tak patří k nejdynamičtěji rostoucímu odvětví energetiky. I nadále posiluje také kvalita pelet z východu, kde je téměř neomezený potenciál dovozů.

Certifikace ENplus je nutnou podmínkou úspěšného vývozu

Chtějí-li výrobci českých pelet udržet krok s rozvojem mezinárodního trhu a nadále posilovat vývoz, je pro ně nezbytná mezinárodní certifikace ENplus. Kulaté razítko garantuje napříč státy a kontinenty, že pelety byly kvalitně vyrobeny, skladovány a budou také kvalitně doručeny zákazníkovi.

Jedině s certifikací ENplus si zákazníci – zahraniční i domácí – mohou být jistí, že pelety splní, co si od nich slibují: budou nejen ekologickým, ale také komfortním a výhodným topivem. Třída A1 je prvotřídní kvalita doporučená pro užívání v domácích kotlích a kamnech.

Certifikace ENplus garantuje, že pelety jsou vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva bez příměsí kůry a mají vysokou výhřevnost (nad 16,5 MJ/kg), nízkou vlhkost (do 10 %), nízký obsah popela (do 0,7 %) a nízký podíl jemných částic – dřevního prachu (do 1 %).

Výroba dřevních pelet v Evropě od r. 2007 do r. 2014 a očekávaný růst výroby až do roku 2020 (v milionech tun)


Zdroj: European Pellet Council, Klastr Česká peleta

KONTAKT

Ing. Vladimír Stupavský
předseda Klastru Česká peleta
e-mail: predseda@ceska-peleta.cz
mobil: 724 611 316
adresa: Česká peleta, z.s.p.o., Ruská 294, 252 29 Dobřichovice
web: www.ceska-peleta.cz
Facebook: Přátelé Tety Pelety

Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob (z.s.p.o.) registrovaným u KUSK OVV, reg. č. 306/2010/PZ. Sdružuje firmy z oblasti výroby kotlů na pelety a další dřevěná paliva, producenty dřevěných paliv, poradenské či distribuční společnosti a univerzitní i výzkumné instituce.

 
 
Reklama