Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

První zfalšovaný certifikát ENplus pro dřevěné pelety odhalila společnost TÜV NORD Czech

Už i na českém trhu se začaly objevovat dřevěné pelety se zfalšovanými certifikáty ENplus. Certifikát ENplus je přitom potvrzením nejvyšší kvality pelet a mohou ho dokládat pouze výrobci a obchodníci pravidelně podstupující testování vzorků a kontrolu v celém dodavatelském řetězci u nezávislé certifikační společnosti.

Podobně jako v zahraničí se ale i na českém trhu začaly objevovat firmy, zneužívající značku ENplus pro zvýšení svého obratu. Nekvalitní pelety přitom mohou nejen snížit výhřevnost, a zvýšit tak náklady na vytápění, ale mohou být i příčinou výrazně kratší životnosti tepelného zdroje.

První zfalšovaný certifikát ENplus odhalila společnost TÜV NORD Czech, která tyto certifikáty v ČR uděluje. Znaky neoprávněného užívání loga na obalech pelet může ale odhalit i koncový spotřebitel. Chybějící unikátní identifikační číslo (ID) pod logem, nedostatečné nebo nesprávně uvedené informace na štítku balení, zdráhání se obchodníka doložit dodací listy s ENplus logem, či předložení vícejazyčného certifikátu (ENplus certifikáty vydávané TÜV NORD Czech jsou vždy jen v jedné jazykové mutaci). Existují však i přímější cesty.

„Nejjednodušší radou je samozřejmě prověření si výrobce či obchodníka buď přímo na webových stránkách vlastníka systému ENplus - Evropské rady pro pelety, u Klastru Česká peleta (www.ceska-peleta.cz/klastr-ceska-peleta/certifikace-enplus), který je jediným poskytovatelem licence ENplus v České republice nebo u vydavatele certifikátů TÜV NORD Czech“, doplňuje možnosti ochrany spotřebitelů Vladimír Stupavský, předseda Klastru.

Certifikát ENplus

"Vzhledem k tomu, že certifikaci pelet dle ENplus podporuje 20 evropských zemí, USA i Kanada a např. v Rakousku a Německu nese toto označení více než 95% vyrobených pelet, je značka ENplus výhodným „prodejním artiklem“. Čeští výrobci jsou stále zaměřeni více na export – odhaduje se, že cca 2/3 českých pelet míří do zahraničí, proto i zde je certifikována většina z nich. Velký zájem o certifikované pelety v zahraničí pak může být jedním z hlavních důvodů, proč se falešná certifikace začíná objevovat i u nás“, objasňuje V.Stupavský.

Pokud je výrobce a/nebo obchodník s peletami certifikován dle ENplus, musí mít na certifikátu, štítku maloobchodního balení a dodacím listu uvedeno logo ENplus včetně ID. ENplus ID je 5- místný kód, díky kterému je možné i zpětně zkontrolovat jakoukoli dodávku výrobku a rozpoznat oprávněného držitele certifikace. První 2 písmena označují zemi, kde výrobce nebo obchodník působí, další 3 identifikují konkrétního výrobce (začíná 0) nebo obchodníka (začíná 3). Dodavatelský řetězec může být definován i kombinací ID – např. pokud výrobce není obchodníkem, může mít ENplus ID formu AT012 CZ344 (tedy pelety byly vyrobeny v Rakousku a dodány českým obchodníkem č. 344).


Každý certifikovaný balík musí být také označen štítkem, na kterém musí být uvedeny tyto parametry:
  • označení dřevní pelety a jejich odpovídající třída kvality (nejkvalitnější a nejžádanější jsou dřevní pelety označené ENplus A1), hmotnost balení,
  • průměr (6 mm nebo 8 mm),
  • certifikační značka výrobce (certifikovaný výrobce nebo certifikovaný obchodník – ENplus ID),
  • a dvě poznámky „Skladovat v suchu“, „Používat pouze pro vhodné a schválené spalovací systémy, v souladu s pokyny výrobce a národními předpisy“ a nakonec samozřejmě výrobce (název a adresa certifikované společnosti, zodpovídající za balení).

Výhodou nákupu certifikovaných pelet pro spotřebitele je kromě prověřené kvality zejména možnost obrátit se v případě reklamace přímo na národního poskytovatele licence, tedy na Klastr Česká peleta. Ten pak reklamaci řeší s výrobcem či obchodníkem sám nebo prostřednictvím auditorů certifikační společnosti TÜV NORD Czech. Po mimořádné kontrole a provedení laboratorního rozboru pelet auditor vystaví auditní zprávu se zjištěními; na jejím podkladu je pak Klastr Česká peleta oprávněn licenci pro užívání ENplus výrobci či obchodníkovi odebrat.


Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na dřevo a dřevní pelety, výrobci a distributoři pelet, briket, dřeva a štěpky. Je poskytovatelem mezinárodní certifikace ...