Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevní pelety – světový vývoj trhů s peletami v roce 2014

Aktuálně jsou k dispozici výsledky světových trhů s peletami a především detailní analýzy produkce a spotřeby certifikovaných ENplus pelet ve světě za uplynulý rok. V následujícím článku popíši hlavní trendy v peletářské branži především z pohledu Evropy, která je určujícím trhem pro domácí vývoj odvětví.

Pro rozšiřování výroby a prodejů dřevních pelet byl rok 2014 velice úspěšný. Ve skutečnosti došlo v roce 2014 k nejsilnějšímu růstu odvětví, což se projevilo na zvýšení celosvětové certifikované produkce ENplus dřevních pelet na více než 6,5 milionu tun, které tvoří 58 % celkové produkce. Navíc je stále několik výrobních závodů v procesu získávání certifikace. V roce 2015 se očekává další navyšování produkce certifikovaných pelet. Ve srovnání s 1,2 milionu tun ENplus certifikovaných pelet v roce 2011 je růst peletářského trhu velmi působivý.

Mapa výroby a spotřeby pelet v roce 2013, zdroj EPC
Mapa výroby a spotřeby pelet v roce 2013, zdroj EPC

Po certifikaci prvních výrobců pelet v USA v roce 2013 se v uplynulém roce rozhodlo vyrábět ENplus pelety řada závodů na jihu a staly se dodavateli na rostoucí evropský trh s teplem. Současná americká výroba pelet je 2,5× vyšší než předchozí rok a na konci roku 2014 se očekává překročení 550 000 tun certifikovaných pelet.

V roce 2014 také začaly rychleji přibývat certifikované peletárny ve východní Evropě. ENplus pelety se uplynulý rok začaly vůbec poprvé vyrábět v Rusku, na Ukrajině, v Bulharsku a Bosně a Hercegovině. K tomu se přidal další nárůst certifikovaných výrob v pobaltských státech a Rumunsku. Růst výroby pelet v Evropě je zdravý, diverzifikovaný do všech koutů kontinentu a se stabilní kvalitou výroby. V současné době se nacházejí ENplus certifikovaní výrobci i dodavatelé pelet ve většině evropských zemí a mnoho ostatních firem prochází prvními audity.

Zatímco certifikace ENplus se stále šíří dále do ciziny, ve střední a západní Evropě se i nadále vyvíjejí další produkční kapacity. Německo je i nadále největším producentem dřevních pelet a ke konci roku 2014 překonalo významný milník ve výši 2 milionů tun vyrobených certifikovaných ENplus pelet, což je 16% navýšení oproti předchozímu roku. Rakousko ho následuje s  překročením výroby 1 milionu tun pelet a nárůstem o téměř 21 % oproti roku 2013. Rakousko i Německo nyní vyrábí více než 90 % své domácí výroby pod ENplus certifikací a jasně ukazuje, jaký vliv má efektivní systém kvality na rozšiřování trhů. Vysoké nárůsty výrob certifikovaných pelet může potvrdit i Belgie, Francie a Itálie. Zejména v Itálii je patrný skokový nárůst produkce ENplus pelet ze 100 tisíc tun v roce 2013 na současných 600 tisíc tun. Po chladné zimě v roce 2014 byl také dobrý rok pro Kanadu, která navýšila svojí certifikovanou výrobu na 200 tisíc tun dřevních pelet.

Hlavní spotřebitelé pelet v roce 2013 (v mil. tun), zdroj EPC
Hlavní spotřebitelé pelet v roce 2013 (v mil. tun), zdroj EPC

Jak již bylo zmíněno, v roce 2014 přesáhla celosvětová produkce ENplus certifikovaných dřevních pelet hranici 6,5 milionu tun u skoro 200 certifikovaných peletáren. Počet výrobců se během uplynulého období výrazně zvýšil ze zhruba 120 na konci roku 2013. I v počtu certifikovaných obchodníků došlo k nárůstu blížícího se 200, na konci roku 2013 jich bylo pouze 130.

Výhled na rok 2015 vypadá rozhodně pozitivně. I kdyby se neudrželo vysoké tempo růstu, noví výrobci neustále žádají o certifikaci. Zájem o certifikaci narůstá i ve východní Asii a Jižní Americe. Koncem letošního roku byl certifikovaná první brazilský výrobce, což naznačuje, že v roce 2015 bychom mohli spatřit nový trend směrem k zavádění systému kvality mezi peletárny v této části světa. Certifikační systém ENplus hraje klíčovou roli zvyšování kvality výrob, harmonizaci peletových trhů a zajištění udržitelného trhu s peletami a teplem po celém světě. Rok 2015 bude podle všeho pro pelety další úspěšný rok.

English Synopsis
Wood pellets – a global market developments in 2014

The article describes the results of global pellet markets and especially detailed analysis of production and consumption of certified ENplus pellets in the world for the last year. Major trends in the pellet industry are described mainly from the perspective of Europe, which is a defining market for czech market.

 
 
Reklama