Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

V České republice je nejvíce certifikovaných peletáren ve východní Evropě

V České republice je 12 certifikovaných peletáren, Češi tak vedou v produkci vysoce kvalitních pelet nad dalšími postkomunistickými zeměmi. Certifikace ENplus neznamená pro spotřebitele vyšší cenu, ale zaručuje vyšší kvalitu. Česká republika se tak stává konkurenceschopnou na celosvětovém trhu s peletami.

Češi mají nové prvenství – a to ve výrobě vysoce kvalitních dřevních pelet. Pelety jsou topivo, které je komfortní, při jejich spalování vzniká jen velmi málo emisí a navíc poskytují nezávislost na plynových a energetických gigantech. Oblíbili si je již před dvaceti lety Rakušané, Němci nebo Italové, nyní se ve velkém rozšiřují po celém světě.

Česko dnes vede nad dalšími postkomunistickými zeměmi v počtu výroben pelet, které získaly mezinárodní certifikaci ENplus, a tedy vyrábějí vysoce kvalitní pelety, o které je zájem na celosvětovém trhu. Žádná země na východ od nás – přestože objem lesní produkce je mnohde mnohem vyšší – nemá více než 12 certifikovaných peletáren.

Certifikace ENplus je rozšířena celosvětově, platí v Evropě, USA, Kanadě, Japonsku i v Jižní Koreji. Přes 50 % všech celosvětově vyrobených dřevních pelet se vyrábí s certifikací ENplus, v Rakousku a Německu je to již dokonce 90 % tamější produkce.

„Vzhledem k tomu, že dvě třetiny české výroby jsou stále určeny pro export zejména do západní Evropy, je pro naše výrobce certifikace ENplus nutnou podmínkou úspěchu. A to pomáhá ve zvyšování kvality celého českého trhu s peletami,“ komentuje Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta, který v České republice a na Slovensku certifikaci uděluje.

12 certifikovaných peletáren – to v České republice znamená, že plné tři čtvrtiny zde vyrobených pelet mají kulatou značku ENplus, podle které poznáte, že je topivo kvalitní.

Co je třeba k certifikaci ENplus?

Certifikované pelety splňují požadavky mezinárodní normy EN ISO 17225-2, která určuje hlavní parametry a kvalitu pelet. ENplus dřevní pelety jsou rozděleny do tří tříd dle kvality použitého dřeva, nejvyšší a zároveň nejpoužívanější je kategorie A1.

Vedle klasických měřítek, jako je výhřevnost nebo vlhkost, zavádí nová kritéria transparentních dodávek pelet. Dalším novým kritériem je minimální teplota tání popela, které zabraňuje struskování a napékání popela na hořáky.

Celosvětová bilance výroby certifikovaných pelet

Pro rozšiřování výroby a prodejů dřevních pelet byl rok 2014 celosvětově velice úspěšný. Ve skutečnosti došlo v roce 2014 k nejsilnějšímu růstu odvětví, což se projevilo na zvýšení celosvětové certifikované produkce ENplus dřevních pelet na více jak 6,5 milionu tun, které tvoří 58 % celkové produkce. V roce 2015 se očekává další navyšování produkce certifikovaných pelet.


Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na dřevo a dřevní pelety, výrobci a distributoři pelet, briket, dřeva a štěpky. Je poskytovatelem mezinárodní certifikace ...