Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Instalace bez kvalifikace je zakázána, většina topenářů ji přitom stále nemá

Příprava na topnou sezonu znamená pro mnohé domácnosti výměnu zdroje tepla. Kdo získal dotaci na obnovitelný zdroj energie – kotel na biomasu, solární panely nebo tepelné čerpadlo – bude muset instalaci podle zákona svěřit kvalifikovanému topenáři nebo instalatérovi. Najít ho nemusí být úplně jednoduché.

Chcete instalovat kotel na biomasu, solární systémy nebo tepelná čerpadla financovaná za podpory státního nebo evropského rozpočtu? Pak budete muset nově vybírat jen z dodavatelů s platnou profesní kvalifikací. Od počátku roku 2015 jsou zavedeny nové kvalifikační standardy, kdy instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů může provádět jen osoba k tomu oprávněná.

Novému nařízení musíte věnovat pozornost zejména tehdy, pokud využíváte pro financování zdrojů vytápění některý z následujících dotačních programů: Nová Zelená úsporám, Kotlíkové dotace a Operační program Životní prostředí OPŽP, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK, ale i další programy.

Kdo je kvalifikovaný topenář?

K oprávněnému vykonávání činnosti nestačí pouze živnostenský list. Montážníci, kteří instalují zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje energie, musí mít potřebná osvědčení o profesní kvalifikaci. Zkoušky z profesních kvalifikací jsou dle zákona 406/2000 Sb. povinné pro instalaci všech dotovaných zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie. Týkají se tedy kotlů a kamen na pelety, kotlů a kamen na dřevo, tepelných čerpadel i solárních systémů.

Nové povinnosti si zatím nevšimli mnozí zájemci o dotace a dokonce ani někteří topenáři, hrozí jim přitom pokuty. V případě nedostatečně kvalifikovaného dodavatele hrozí pokuta pro stavebníka až 200 tisíc Kč a zamítnutí žádosti o dotaci nebo nutnost vrácení vyplacené dotace. Pokuta pro dodavatele může být až 5 milionů Kč při nedodržení podmínek daných v zákoně.

Jak si správně vybrat topenáře

Jestli má váš dodavatel potřebnou kvalifikaci, můžete zjistit velmi jednoduše na webu, který usnadňuje vyhledání správného topenáře nebo montážníka přímo ve vaší lokalitě. Webová stránka se jmenuje Kvalifikovaní topenáři pro dotace a naleznete ji na adrese www.topenaridotace.cz.

Kde získat kvalifikaci

Topenáři a montážníci se zde mohou také na zkoušky přihlásit a dozvědět se všechny potřebné informace a jaké mají povinnosti. Zkušebna České pelety zve další zájemce o profesní kvalifikace dle zákona 406/2000 Sb. Úspěšně zde bylo prozkoušeno okolo 400 topenářů, montážníků a instalatérů kotlů na biomasu, solárních systémům tepelných čerpadel a dalších zdrojů využívajících OZE. Uchazeči jsou zde současně proškoleni a seznámeni s novinkami v oboru a s podmínkami dotací.

Veškeré informace a přihlášení na zkoušky najdete na webu www.topenaridotace.cz.

Co nařizuje zákon

Úspěšné absolvování zkoušky z dané profesní kvalifikace je povinnost pro vykonávání činnosti od 1. 1. 2015 dle zákona č. 406/2000 Sb. Novela tohoto zákona ukládá povinnost zajištění instalace jakéhokoliv zdroje využívajícího OZE pouze osobou, která je držitelem (absolventem) příslušné profesní kvalifikace v případě instalací, které jsou financované z programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

Klastr Česká peleta

Klastr Česká peleta spolupracuje s hlavními výrobci i distributory na českém trhu s dřevními palivy a kotli na biomasu, a tedy disponuje jedinečným přístupem ke statistikám i prognózám do budoucna. Zasazuje se o zvyšování kvality české výroby pelet, spravuje a přiděluje certifikaci ENplus. Předseda Klastru Ing. Vladimír Stupavský je ve vedení Evropské rady pro pelety (European Pellet Council), která certifikaci ENplus vyvinula a prosadila na mezinárodní úrovni.

Kontakt

Ing. Vladimír Stupavský
předseda Klastru Česká peleta
e-mail: predseda@ceska-peleta.cz
mobil: 724 611 316
adresa: Česká peleta, z.s.p.o., Ruská 294, 252 29 Dobřichovice
web: www.ceska-peleta.cz

Servis pro novináře a fotky v tiskové kvalitě:
http://ceska-peleta.cz/pro-novinare/zakladni-informace/

Facebook: Přátelé Tety Pelety
http://www.facebook.com/ceskapeleta

Národní asociace Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob (z.s.p.o.) registrovaným u KUSK OVV, reg. č. 306/2010/PZ. Sdružuje firmy z oblasti výroby kotlů na pelety a další dřevěná paliva, producenty dřevěných paliv, poradenské či distribuční společnosti a univerzitní i výzkumné instituce.


Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na dřevo a dřevní pelety, výrobci a distributoři pelet, briket, dřeva a štěpky. Je poskytovatelem mezinárodní certifikace ...