Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fotovoltaika se vyplatí i po změně dotačních podmínek. E.ON sníženou podporu vykompenzuje

Dotační program Nová zelená úsporám změnil od 15. února tohoto roku podmínky dotací na podporu fotovoltaických elektráren. Cílí na komplexnost, co největší využití elektřiny pro vlastní spotřebu a reaguje i na vývoj trhu. Pořízení fotovoltaické elektrárny se však vyplatí i po změně dotačních podmínek. Podle modelových výpočtů E.ONu je návratnost investovaných peněz do fotovoltaických zařízení zhruba o dva roky kratší než před rokem touto dobou, a to hlavně díky nižším pořizovacím nákladům zařízení.

Na celé změny v programu Nová zelená úsporám se musíme dívat komplexně. Omezení velikosti přetoků maximálně na 50 % instalovaného výkonu dává smysl a má své opodstatnění. Veřejná podpora je k tomu, aby snížila energetickou náročnost budov. Energie by tedy měla být využívána v místě výroby, a to pro přímou spotřebu, a ne pro prodej přetoků do sítě. A toho docílíme vhodně zvoleným řešením pro domácnost. Omezením rezervace příliš vysokých výkonů, které ale při vhodně zvoleném řešení stejně omezí množství přetoku elektřiny jen v řádech jednotek procent, reaguje Státní fond životního prostředí i na stav distribuční sítě, která už má po velikém boomu obnovitelných zdrojů řadu omezení a zabráníme tak případnému stop stavu v síti. Dostat do sítě co největší množství obnovitelných zdrojů je v zájmu nás všech,“ říká Ondřej Hájek, vedoucí oddělení zákaznických řešení pro domácnosti společnosti E.ON Energie.

Dotační program NZÚ vedle omezení rezervovaného výkonu pokrátil i nejvyšší možnou dosaženou dotaci bez dalších bonusů na zateplení a využití FVE pro ohřev vody z 200 000 korun na 160 000 korun, v některých podporovaných regionech jako je Moravskoslezský, Ústecký nebo Karlovarský kraj a ve vybraných obcích s rozšířenou působností na 176 000 korun. Pokud bude fotovoltaika použita i pro ohřev vody, získá žadatel bonus 10 000 korun. I přes změnu dotace jsou ale vstupní náklady investice nižší než před rokem hlavně díky sníženým cenám hardwaru až o 100 000 korun a také díky nižší sazbě DPH na stavební práce, která se snížila z 15 % na 12 % a kterou si samozřejmě féroví dodavatelé do celkové ceny řešení promítají.

Jaká je návratnost solárního systému?

Na modelovém příkladu čtyřčlenné rodiny se dvěma dětmi a roční spotřebou 7 MWh elektrické energie je vidět, že pořízení FVE elektrárny je stále výhodné i s nižší dotací. Při zvažování možných instalovaných výkonů zařízení od 5,81 kWp přes 7,055 kWp až po 9,96 kWp, což je největší možný osazený zdroj s dotační podporou, se ukázala jako nejlepší návratnost celého systému u varianty s výkonem 5,81 kWp. Při pořízení tohoto systému s využitím virtuální baterie se investované prostředky vrátí klientovi za méně než 6,5 roku. V případě prodejů přebytečné energie do sítě za 7,5 roku. Pokud by zákazníkovi nebylo umožněno posílat přetoky do distribuční sítě a nemohl by tedy využít ani prodej ani virtuální baterii, bude návratnost takového systému kolem 8 let.

Je to právě ukázka toho, že velice záleží na nastavení systému a využívání vyrobené elektřiny v domácnosti s čímž pomohou lidem naši obchodní zástupci. Když to srovnáme se situací přibližně před rokem, tak vidíme, že doba návratnosti je v průměru o dva roky kratší, než kdyby si zákazník pořizoval elektrárnu před rokem touhle dobou. Vstupní náklady po odečtení dotace se snížily zhruba o 20 %,“ doplňuje Ondřej Hájek, který poukázal i na situaci na trhu s výkupy energií. „Je potřeba se dívat na to, že od roku 2022 výkupní cena energií na trzích klesá, takže pořizovat si co největší zdroj s představou, že většinu energie prodám do sítě, není tou správnou cestou. V tomto ohledu také nabývá na důležitosti i naše řešení s virtuální baterií, které návratnost výrazně zkracuje a je vidět, že jasný přínos má také bezpřetokový zdroj, který může být pro klienty řešením tam, kde už není dostatečná kapacita sítě pro přetoky,“ doplňuje.

E.ON kompenzuje zájemcům sníženou dotaci slevou

Jsme si ale také vědomi toho, že změna v dotačních podmínkách a snížení celkové dotační podpory mohlo hodně lidí zaskočit. Plánovali si během tohoto roku pořídit FVE elektrárnu, ale už nestihli zareagovat v průběhu ledna a února. I proto jsme se rozhodli jim kompenzovat v průběhu března rozdíl nákladů způsobený zkrácenou dotací formou slevy na montáž,“ doplňuje Mário Franko, manažer produktového oddělení fotovoltaických elektráren společnosti E.ON Energie.

Klient, který se tak rozhodne pro instalaci FVE od E.ONu, získá zvýhodnění 30 000 až 40 000 korun, v závislosti na tom o kolik bude dotovaná částka nižší oproti původní dotaci, což sníží u instalací vstupní náklady na pořízení celého systému a zároveň dorovná výši dotace.

Více informací naleznou zájemci na webu Fotovoltaika pro domácnosti | E.ON (eon.cz).


E.ON Česká republika, s.r.o.
logo E.ON Česká republika, s.r.o.

Skupina E.ON je tradičním partnerem české energetiky. Na českém trhu působíme od roku 1998. Dodáváme elektřinu 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobujeme více než 220.000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.