Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fotovoltaiku až do výkonu 50 kWp bude možné provozovat bez licence

Jaké další kroky by usnadnily rozvoj fotovoltaiky v ČR?

Instalace až 50kWp fotovoltaické elektrárny bez licence znamená významné usnadnění pro instalaci větších fotovoltaických elektráren pro vlastní spotřebu. Potenciál domácích elektráren ke snižování účtů za elektřinu tento krok ani zdaleka nevyčerpává.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předložilo do meziresortního připomínkového řízení [1] návrh novely energetického zákona, která sníží administrativní zátěž zejména zájemcům o malé solární elektrárny. Na 50 kW se zvyšuje limit, od kterého je potřebná licence pro výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Vyšší bude také hranice, od kdy je třeba ohlašovat realizaci výrobny stavebnímu úřadu [2].

Unie komunitní energetiky vítá návrhy na snížení administrativy, které pomohou rychlejší instalaci fotovoltaiky na střechy, což umožní lidem, obcím či malým firmám jednodušeji vyrábět vlastní čistou elektřinu a snížit účty za energie. Zásadní změna energetického zákona, která umožní zakládání energetických společenství a sdílení lokálně vyrobené čisté elektřiny ale stále chybí. Vlastní výroba energie s lokálními dodávkami může přitom výrazně ulevit účtům domácností i obcí.

„Novela je sice vítaným, ale pouze prvním krokem na cestě ke skutečnému boomu lokálních obnovitelných zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu už nemůže dále otálet s návrhem komplexní úpravy komunitní energetiky a sdílení elektřiny v energetických společenstvích. Nutné je také odstranit i další bariéry v oblasti připojování obnovitelných zdrojů do sítě a zavedení součtového měření,“ říká David Blažek, koordinátor Unie komunitní energetiky.

Přečtěte si také Solární konference 2022: všichni chtějí fotovoltaiku. Česká legislativa na to není připravena Přečíst článek

Co přesně aktuální novela energetického zákona mění k lepšímu:

 • Pro fotovoltaické elektrárny do 50 kW, což je velikost vhodná například pro menší budovy obcí nebo bytové domy, nebude nově potřeba licence ERÚ na výrobu elektřiny ani měsíční vykazování výkonu.
 • U výroben do 50 kW (dnes do 20 kW) nebude nutné prokazovat odbornou způsobilost.
 • Pro stavby malých obnovitelných zdrojů do 50 kW (dnes do 20 kW) nebude potřeba územní ani stavební povolení ani ohlášení stavby.

Co novela naopak upravuje špatně a mohlo by rozvoj brzdit:

 • Výrobny do 50 kW budou muset nově splnit požadavky, které vyhláškou stanoví Ministerstvo průmyslu a není jasné, jaké požadavky to budou.
 • Úlevy v oblasti stavebního povolování se mají vztahovat jen na výrobny, které “jsou součástí stavby”. To by ale v praxi vylučovalo, aby si vlastník výrobny například pronajímal cizí střechu, na které by instaloval vlastní solární panely, což by velmi komplikovalo například rozvoj komunitní energetiky.
 • Co stále chybí a je proto potřeba další novela energetického zákona:
 • Funkční definice energetických společenství, aby si lidé, obce či místní firmy mohli společně zajišťovat energetické potřeby.
 • Nastavení zjednodušených povolovacích procesů a přiměřených povinností pro energetická společenství, aby mohla hladce vstupovat na trh s elektřinou.
 • Zakotvení možnosti sdílet elektřinu v rámci společenství a funkční spolupráce s distribučními společnostmi.

Meziresortní připomínkové řízení bude trvat jen pět pracovních dnů, do 21. 9. 2022. Následuje schválení vládou a projednání v Poslanecké sněmovně, která ji pravděpodobně projedná ve zrychleném procesu. Po souhlasu Senátu a podpisu prezidenta, nabude novela účinnost hned první den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Přečtěte si také Jak funguje net metering Přečíst článek

Poznámky:

 1. Dostupné ve veřejném eKlep: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCJ9GK71K
 2. Jedná se o změnu zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktualizováno 27. 9. 2022 - vložen odkaz na schválení novely energetického zákona vládou

 
 
Reklama