Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak budou pokračovat OZE, kterým skončí provozní podpora? Lze modernizovat výrobnu a nepřijít o podporu?

Dotační podpora obnovitelných zdrojů energie je stanovena na určitou dobu. Co se stane, až tato doba uběhne? Zůstane podpora zdrojům, které prošly renovací nebo výměnou komponentů? Na oba případy reaguje Novela zákona o podporovaných zdrojích energie.

Pokračování podpory pro zdroje po ukončení stávající podpory uplynutím doby životnosti (20–30 let)

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie zohledňuje situaci, která nastane po ukončení doby podpory stávajícím výrobnám elektřiny. Protože zájmem státu je, aby se objem elektřiny z obnovitelných zdrojů zvyšoval, není možné připustit masové ukončování provozu výroben po ukončení výplaty podpory. Zákon tedy dává možnost vládě ČR a ERÚ stanovit tzv. udržovací podporu elektřiny a tepla, případně po provedené modernizaci výrobny stanovit novou výši provozní podpory.

V obou případech záleží především na rozhodnutí vlády, pro které druhy výroby elektřiny bude udržovací podpora či podpora pro modernizované zdroje stanovena. Pokud vláda ve svém nařízení pro daný druh výroby podporu umožní, ERÚ stanoví její výši ve svém cenovém rozhodnutí.

Udržovací podpora elektřiny bude, pokud tak vláda stanoví, určena pouze pro zdroje vyrábějící elektřinu spalováním biomasy. Vychází se z toho, že tato výroba elektřiny nemusí být, vzhledem k výši provozních a palivových nákladů, ekonomicky životaschopná, a proto bude potřebovat další podporu ke krytí rozdílu mezi náklady na provoz spalováním biomasy a měrnými provozními náklady, jenž mají výrobny spalující uhlí.

Přečtěte si také Kontrola (ne)přiměřenosti poskytované podpory pro obnovitelné zdroje z let 2006 – 2015 Přečíst článek

Ve srovnání s tím je podpora pro modernizované zdroje určena pro výrobny, které obnoví svou technologii na úroveň téměř srovnatelnou s novým zařízením. Musí se ale opět jednat o druh podporovaného zdroje, jemuž vláda ve svém nařízení stanoví, že pro něj má ERÚ ve svém cenovém rozhodnutí podporu vypsat. Nelze tedy v tuto chvíli říci, zda mezi ně budou patřit větrné či solární elektrárny, nebo jen zdroje využívající biomasu.

Pokud vláda rozhodne o přiznání podpory modernizovaným zdrojům daného druhu, musí být splněny podmínky vyhlášky, která stanoví, jakých technologických částí výrobny se má modernizace týkat a jak vysoká má být investice. Zároveň zákon stanoví některé omezující podmínky pro výrobny využívající biomasu. Je to minimální procento využití užitečného tepla ze společné výroby tepla a elektřiny spalováním biomasy či bioplynu a nemožnost transformace na výrobu biometanu u bioplynových stanic způsobená nemožností připojení do plynárenské soustavy v dané lokalitě.

Úpravy a modernizace stávajících výroben

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie řeší ve svém § 6b letitý problém, se kterým se potýkali zejména provozovatelé solárních elektráren. Svého času ERÚ provozovatelům vytýkal, že každá výměna, byť vadného panelu, může být považována za modernizaci výrobny a s ní byla spojena ztráta podpory. Tento poněkud upjatý výklad zákona vedl například k tomu, že se „na míru“ vyráběly repliky poškozených panelů. Postupně od tohoto neudržitelného názoru ERÚ upustil, definitní řešení však přichází až od 1. 1. 2022 s účinností novely.

Přečtěte si také 3 věci, které potřebujete na stavbu velké fotovoltaiky v ČR: pozemek, peníze a trpělivost Přečíst článek

Podle uvedeného ustanovení nemá vliv na pobírání podpory jakákoliv úprava výrobny, pokud je zachován celkový maximální instalovaný výkon výrobny. To v případě solárních elektráren znamená součet štítkových hodnot všech panelů. Jestliže je tato základní podmínka splněna, lze bez obav provádět výměny komponent výroben elektřiny a v případě solárních elektráren například nahrazovat staré méně výkonné panely novými výkonnějšími, pokud v celkovém součtu nebude překročen celkový instalovaný výkon výrobny. Stejně tak lze vyměňovat i další komponenty elektráren. Zákon přitom neobsahuje žádný limit v množství takto vyměněných komponent.

Novela řeší i situaci, kdy v důsledku výměny komponent (např. panelů, nebo generátoru) dojde k navýšení celkového instalovaného výkonu výrobny nebo zdroje. Pro takové případy zákon přepokládá, že podpora nebude vyplácena na celý objem vyrobené elektřiny, ale přepočítána ve vztahu k původní hodnotě instalovaného výkonu před provedením úprav. Podrobnější postup výpočtu výše podpory má stanovit prováděcí předpis připravovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Zdroj:
 
 
Reklama