Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Akumulace tepla
Archiv článků od 19.1.2001 do 14.3.2003

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

14.3.2003
Ing. Michal Kabrhel, ČVUT FSV TZB

Systém vytápění má i při použití obnovitelných zdrojů energie vytvořit v interiéru optimální tepelné a případně i vlhkostní parametry. Při navrhování netradičních zdrojů energie je vhodné sledovat, zda energetický přínos daného řešení odpovídá možnému snížení komfortu užívání a zda jsou v projektu uvažovány i určité nepřesnosti, ke kterým v reálném provozu dojde.

17.1.2003
RNDr. Jana Plamínková, ak. arch. Aleš Brotánek

Názory a první zkušenosti investora a uživatele na jejich nový dům, který obsahuje řadu prvků moderní ekologické a nízkoenergetické výstavby, jsou konfrontovány s pohledem architekta - autora projektu.

10.1.2003
Petr Kramoliš

V současné době existuje v České republice více než 30 000 malých objektů s plochou střechou, které je nutno rekonstruovat a zvláště snížit spotřebu tepla. Jedná se o mateřské školy, prodejny, jesle, školní budovy, služby apod. V rámci nutných oprav po 25-40-ti letém provozování se nabízí možnosti zvětšení obestavěného prostoru a využitím obnovitelných zdrojů energie snížit provozní náklady.

6.6.2002
RNDr. Vojtěch Orel, CSc.

Ukládání (akumulace) tepelné energie se řeší různými způsoby. Nejčastěji pak akumulačním zásobníkem s vodou. Fyzikálně výhodnější je využití skupenského tepla vybraných látek s vhodným bodem tuhnutí.

9.4.2002
Ing. Michal KABRHEL, ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra TZB

V souvislosti s částečnou renesancí tradičních a obnovitelných energií se znovu nastoluje otázka vhodné akumulace energie a tím snížení finanční náročnosti vytápění objektů. Biomasa je jednou z mála obnovitelných energií, které má ČR dostatek a jejíž využívání se zdá u nás být i v budoucnu efektivní.

20.2.2002
redakce

Možnost akumulace tepla s využitím několika zdrojů tepla získává u nás, i v celé Evropě stále větší popularitu. Popisovaný systém navíc spojuje akumulaci tepla pro vytápění i pro ohřev teplé užitkové vody do jednoho zařízení.

4.5.2001
Ing. Jiří Šála

Nejnovější informace o vnitřním zateplování objektů, které se v naší republice začíná rozšiřovat v rozporu se zásadami správného zateplování. Proklamované úspory nákladů za lešení při vnějším zateplování jsou později několikanásobně vyšší při odstraňování vad (plísně, poruchy stavebních konstrukcí atd.).

19.1.2001
Ing. Zdeněk Ryšavý, PROTECH Nový Bor

Jaksi se opomíjí, že základem pro dosažení minimálních provozních nákladů je vlastní koncepce otopného systému. Investoři sledují a analyzují ceny energií, pídí se po nejlepším kotli na to které palivo, které je na trhu, a na závěr si nechají od montážní firmy nainstalovat nějaký otopný systém, často bez projektu.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama