Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Akumulace tepla
Archiv článků od 6.6.2003 do 2.1.2012

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

2.1.2012
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

V úterý 13. 12. 2011 proběhla již pošesté Česká fotovoltaická konference, tentokrát na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Zúčastnili se 42 zájemci, kteří vyslechli celkem 16 odborných přednášek rozdělených do pěti tematických bloků.

30.8.2010
Ing. Tereza Žemlová, Ing. Ivo Jiříček, CSc., Prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Přebytky tepla získané při spalování biomasy lze ukládat do zásobníku tepla. Kromě klasického teplonosného média - vody - může nádrž obsahovat materiály s fázovou přeměnou - tzv. Phase Change Materials (PCM´s). Tyto látky pracují na principu akumulace / uvolňování fyzického a latentního tepla. Změnou skupenství materiál teplo pojme a následně při reverzním fázovém přechodu uvolní.

29.6.2010
GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Řada vlastníků rodinných domů se poohlíží po alternativních zdrojích energie. Ty jsou v koncepci Čistá energie GIACOMINI zastoupeny ohřevem vody a vytápěním solárními kolektory, tepelnými čerpadly, vodíkovým kotlem H2ydroGEM®. Systém využívá i nízkoteplotní zdroje energie - podlahové topení, stropní topení, stěnové vytápění - systém giacoklima®.

29.12.2009
James Hardie Europe GmbH, o.s.

Není žádnou novinkou, že náš největší výrobce dřevostaveb, společnost RD Rýmařov, využívá již několik let v konstrukcích svých rodinných a bytových domů materiály FERMACELL. Z pohledu společnosti Fermacell i jejího zákazníka, RD Rýmařov, je však významným předělem v historii vzájemné spolupráce výstavba pasivního rodinného domu, která byla zahájena v pondělí 9. listopadu 2009.

28.4.2008
Břetislav Koč

Co mohou mít společného známé a malebné (a památkově chráněné) jihočeské Holašovice s jednou z nejvýznamnějších památek celé lidské civilizace, místem kontaktu tří světových náboženství - Jeruzalémem? A také s Betlémem, Nazaretem a dalšími místy ve svaté zemi?

21.8.2006
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Přehřívání kolektoru a var teplonosné látky je jev příznačný pro letní horké dny. Tzv. stagnace se nejčastěji objevuje u solárních soustav kombinovaných s přitápěním. Závěr článku se zabývá ochranou proti problémům se stagnací.

14.8.2006
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Přehřívání kolektorů a var teplonosné látky je jev příznačný pro letní horké dny. Nejčastěji se objevuje u solárních soustav kombinovaných s přitápěním. Touto problematikou souhrnně nazývanou stagnace se zabývá následující článek.

6.1.2006
redakce z firemních materiálů MIREL TRADING a.s.

Výhodami, které výrazně usnadní práci, je ohebnost a snadná tvarovatelnost, práce s izolacemi je rychlá a čistá. Z hlediska provozu jsou výhodou vynikající tepelně izolační vlastnosti, chemická odolnost, nenasákavost a schopnost izolovat proti vlhkosti po dlouhou dobu. Samolepící desky jsou určeny pro izolaci rovných ploch, pro izolaci předmětů kruhového tvaru je určen Mirelon ve formě pásů.

24.10.2005
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Srdce solární soustavy je tématem dalšího dílu trendů v solární tepelné technice. Řídit proces "nabíjení" zásobníku nebo zmenšit jeho zastavěný objem použitím látek se změnou skupenství, které mají vysokou hustotou akumulace tak, aby konečné parametry solární soustavy byly co nejlepší.

1.6.2005
KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., Jiří Hejna

Osvědčenou stavebnici elektrických akumulačních kotlů vyvíjí, vyrábí a prodává už více než dvacet let firma KOMEXTHERM Praha spol. s r. o. S ředitelem této firmy Pavlem Fouskem jsme hovořili o akumulačním způsobu vytápění i o jeho přednostech a výhodách. Informujeme také o aktuální zajímavé nabídce KOMEXTHERMU. Montážní a obchodní firmy získají od 1. června slevu 15 % na všechny komponenty stavebnice elektrického akumulačního kotle.

8.11.2004
prof. Ing. Dušan Nevřala, Ph.D., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB, Enplan s.r.o.

Roční spotřeba tepelné energie pro ohřev teplé vody u stávajících objektů dosahuje typicky jen 24% celkové roční spotřeby tepla budovy. Roční spotřeba tepelné energie pro ohřev TUV u nízkoenergetických domů je rovnocenná roční spotřebě tepla na otop.

17.8.2004
Ing. Danica Košičanová, PhD., TU Stavebná fakulta, Košice

Článok je zameraný na návrh veľkosti zásobníkov, ktorý bol odvodený z pozorovaní odberu vody vo vymeníkových staniciach. Základom návrhu je poznanie užívateľských vlastností spotrebiteľa na jednej strane a zároveň poznanie predbežnej spotreby teplej vody na odberné miesto (tým sa myslí celodenná spotreba v odbere pre rodinu, rodinný dom, alebo väčší zdroj).

20.7.2004
Petr Nimmrichter, KONEX

Systém byl vybudován k ohřevu vody v soustavě bazénů. Je sestavou z 24 solárních panelů a technického příslušenství. Reportáž popisuje nejen technická řešení, ale i praktické výsledky.

9.7.2004
doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, Strojní fakulta, Ústav techniky prostředí

Článek uvádí výsledky monitorování a energetické vyhodnocení kombinovaného zdroje (sluneční kolektory s tepelným čerpadlem a elektrickým kotlem) při sezónní akumulaci sluneční energie pro vytápění a ohřívání užitkové vody za období 1999 až 2001. Tento zdroj byl se státními podporami (Státního fondu životního prostředí, České energetické agentury a ČEZ) postaven v objektu dílen "Humanita" Ústavu sociální péče pro mládež ve Slatiňanech a uveden do chodu na sklonku léta 1995.

18.5.2004
Petr Kramoliš

Solární zisk (výtěžek) je ve svém důsledku závislý nejen na účinnosti kolektorů, způsobu oběhu média, ale především na kvalitních tepelných zásobnících. Záleží zde jak na zásobnících, tak na teplotních úrovních. Buď se jedná o nízkoteplotní (40 - 60°C) nebo vysokoteplotní (je míněna tepel. hladina 60 - 90°C) systém.

6.6.2003
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Je možné navrhnout společný akumulátor tepla pro nestabilní i stabilní zdroje energie pro vytápění a přípravu TUV? Samozřejmě, že ano. Existují a běžně se prodávají. Nelze je však používat jednotně pro všechny praktické aplikace. Vždy se nalezne nějaká omezující podmínka. V následujícím řešení, které se snaží být ještě více univerzálnější, popíšeme základní sestavu a zhodnotíme klady a zápory. Můžete si na něm, vážení čtenáři, simulovat i vaše konkrétní zájmy a najít optimální řešení právě pro vás.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama