Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sonnen: čím více přetoků, tím lépe. Jak to vypadá, když je fotovoltaika žádoucí

Kdo má domácí elektrárnu s baterií a poskytne svou kapacitu na podpůrné služby, má elektřinu ze sítě zdarma a ještě si přivydělá. Bohužel ne v ČR.

V ČR si postavíte s podporou státu vlastní solární elektrárnu s baterií. Není moc velká, protože je nastavená tak, aby primárně pokryla spotřebu vaší domácnosti a co nejméně elektřiny posílala do sítě. A to ještě v případě, že její nastavení zohledňuje měření po fázích. Funkce vašeho solárního systému zůstává omezena na vaši domácnost. Je v pořádku, pokud si tímto způsobem šetříte elektřinu a snižujete svou spotřebu. Uplatnit svou přebytečnou elektřinu mimo vlastní domácnost je ale v ČR oříšek.

Sice je to elektřina z čistého zdroje, která by se jinak musela vyrobit konvenčním způsobem a přepravit na delší vzdálenost, ale vydělat na ní je složitější. A právě způsob, jak na přetocích vydělat a ještě posílit stabilitu soustavy, představuje německá firma sonnen (která si, podobně jako třeba innogy, ve svém názvu potrpí na malé počáteční písmeno).

Společnost sonnen je výrobce a dodavatel domácích baterií a fotovoltaických elektráren. Do širšího povědomí zde sonnen vstoupil v roce 2015, kdy v něm koupil podíl Inven Capital, investiční fond společnosti ČEZ a pár desítek baterií sonnen bylo nainstalováno i v ČR. Tuzemské instalace přitom fungují stejně, jako systémy ostatních výrobců, tedy jako „krabice“ pro ukládání elektřiny z domácí fotovoltaiky pro vlastní spotřebu. To není špatné, ale zkušenosti z Německa a dalších zemí ukazují, že potenciál těchto krabic je mnohem větší.

Jednotlivé malé soukromé baterie jsou standardně připojené k distribuční soustavě a nad rámec toho jsou mezi sebou virtuálně (internetem) propojené a navzájem komunikují. Vzniká tak virtuální elektrárna.

SonnenCommunity

SonnenCommunity je společenství zákazníků společnosti sonnen. Ti si mezi sebou mohou v reálném čase prodávat vlastní vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů. To znamená, že přebytečnou elektřinu, které jeden zákazník v danou chvíli posílá do sítě, jiný člen komunity ve stejnou chvíli odebere. Bezemisně vyrobená elektřina je spotřebována nedaleko místa výroby a platby za elektřinu zůstávají v regionu. Členy sonnenCommunity (ano, opravdu to píší dohromady s malým s a velkým C) se mohou stát i soukromníci, například zemědělci, kteří provozují další obnovitelné zdroje, jako větrné elektrárny, větší solární elektrárny nebo bioplynové stanice.

Přebytky všech členů sonnenCommunity zvládnou v reálném čase pokrýt veškerou jejich spotřebu ze sítě během celého roku. SonnenCommunity tak nahrazuje dodavatele elektřiny a její členové odebírají (kromě elektřiny z vlastní fotovoltaiky a baterie) ze sítě čistou elektřinu jen od sebe navzájem. Zároveň to znamená, že ceny za přebytečnou elektřinu prodanou do sítě, stejně jako ceny elektřiny ze sítě odebrané, jsou výhodnější, než u klasických dodavatelů. Zákazníkem sonnen se mohou stát i domácnosti bez vlastní fotovoltaiky a baterie.

Za členství v sonnenCommunity se platí měsíční paušál začínající na 9,99 Eur (275 Kč, začátek roku 2020). Dále zákazník platí za odebranou elektřinu ze sítě a naopak dostává zaplaceno za elektřinu, kterou do sítě pošle. Žádné další poplatky zákazník neplatí.

SonnenFlat

Nový SonnenFlat je tarif platný od listopadu 2019 pro ty členy sonnenCommunity, kteří mají fotovoltaiku s baterií a nabídnou svou elektrárnu pro síťové služby. To znamená, že neplatí měsíční paušál za členství a jejich baterii kromě domácnosti využívá sonnen pro podpůrné služby pro přenosovou soustavu. Z toho vyplývá, že baterie se více opotřebovává. Příjemnou funkcí je, že baterie je monitorována a zákazník si může míru opotřebení kdykoli ověřit on-line. Sonnen dává záruku na celé zařízení (včetně střídače) 10 let nebo 10 000 cyklů, podle toho, co přijde dříve.

Jako kompenzaci za opotřebení své baterie dostávají tito zákazníci roční odměnu a k tomu mohou odebírat ze sítě elektřinu zdarma. Množství, které lze zdarma odebrat, je počítáno na základě spotřeby dané domácnosti a výkonu její domácí elektrárny a baterie. Cílem je, aby měla domácnost nulový účet za odebranou elektřinu, což zrychlí návratnost baterie.

Příklad: zákazník má roční spotřebu 4 000 kWh. 3 000 mu pokryje jeho vlastní fotovoltaika s baterií, 1 000 musí za rok dokoupit ze sítě. Sonnen mu tedy poskytne 1 000 kWh ročně ze sítě zdarma.

Jestliže zákazník začne navíc elektřinou šetřit a přidělenou elektřinu zdarma nespotřebuje, Sonnen mu za každou nespotřebovanou kilowatthodinu vrátí peníze. Zákazník tak místo toho, aby platil za elektřinu, nebo neplatil nic, dostane od Sonnen zaplaceno. Pokud zákazník šetřit nechce, a naopak odebere ze sítě více než 1 000 kWh, kilowatthodiny, které spotřebuje navíc, zaplatí podle standardního tarifu.

Pokud si zákazník svou fotovoltaiku rozšíří, bude víc elektřiny posílat do sítě. Z pohledu sonnenCommunity je to žádoucí, pro komunitu to znamená více čisté elektřiny. Sonnen proto takovému zákazníkovi navýší počet kilowatthodin k odběru ze sítě zdarma. A když se zároveň nezvedne spotřeba v domě, dostává domácnost větší odměny za nespotřebovanou elektřinu.

Sonnen za využití zákazníkovy baterie pro poskytování podpůrných služeb ještě vyplácí zákazníkovi roční paušál okolo 100 eur, jehož přesná výše závisí na kapacitě baterie. Majitel tak platí za elektřinu 0 korun a k tomu dostává zaplaceno za služby, které se svou baterií síti poskytuje. Tato platba je garantována na 10 let.

Hybridní fotovoltaika tak nejen, že snižuje účty za elektřinu, jako je to v ČR, ale navíc majitelům vydělává a to trojím způsobem – nulový účet za elektřinu, paušál za poskytování podpůrných služeb a odměna za snižování spotřeby energie.

Zaplatí to zákazník – a ušetří

Sonnen tak funguje jako agregátor flexibility a do trhu s elektřinou a podpůrnými službami zapojuje koncové zákazníky – domácnosti. Aby toto mohlo fungovat, musel vytvořit obchodní model, ze kterého profituje jak zákazník sonnen, tak firma sonnen, přenosová soustava a s ní i běžný odběratel elektřiny, který nemá se sonnen nic společného. Benefitem pro poslední dva jmenované je stabilita místní sítě bez zvyšování nákladů. „Železo“, tedy baterii a fotovoltaiku, platí zákazníci sonnen.

 
 
Reklama