Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

AKTUÁLNĚ: Čeští výrobci: ministerstvo by mělo okamžitě rozšířit svůj program v Moravskoslezském kraji o kotle na biomasu

Podpořit ze státního rozpočtu pouze skutečně ekologické technologie, kotle 4. třídy, navrhují členové Klastru Česká peleta. Znamená to žádost okamžitého rozšíření dotačního programu, který má podpořit výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji, o automatické kotle na biomasu.

Podpořit ze státního rozpočtu pouze skutečně ekologické technologie, kotle 4. třídy, navrhují členové Klastru Česká peleta. Znamená to žádost okamžitého rozšíření dotačního programu, který má podpořit výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji, o automatické kotle na biomasu. Kdo by chtěl přestat s uhlím a začít spalovat biomasu v kotli pro tyto účely vyrobeném a tedy i s nižší produkcí škodlivých emisí, totiž zatím na dotaci nemá nárok. Právě dřevěné brikety a pelety si přitom občané jako palivo volí čím dál častěji. Výhody a nevýhody různých variant ekologického vytápění si budou moci přímo v Ostravě porovnat návštěvníci výstavy Infotherma od 16. do 19. ledna na výstavišti Černá louka.

250 dní v roce se v Moravskoslezském kraji překračují povolené limity koncentrace pevných částic v ovzduší. Ministerstvo životního prostředí přesto ve svém dotačním programu nepodpořilo ty nejekologičtější způsoby vytápění – naopak je konkurenčně znevýhodnilo. Zelenou dalo spalování hnědého uhlí v automatických kotlích.

Podle Petra Cankaře z firmy ATMOS se úředníci MŽP mylně domnívají, že lidé na Ostravsku topí uhlím, protože ho mají tak rádi. (Viz také vyjádření náměstka SFŽP, poznámka redakce. )
„Uhelný prach v domě a nutnost likvidovat velké množství popela se nelíbí nikomu. Navíc je realitou, že kvalita nabízeného uhlí klesá. Bez nových dolů to ani jiné být nemůže. Je tedy třeba jim nabídnout i jinou příležitost,“ popsal své pochyby o uhlí jako jediné alternativě pro Moravskoslezský kraj Cankař.
Pikantní je to, že drtivá většina českých výrobců automatických kotlů má zařízení standardně certifikované a stavěné na hnědé uhlí, které se na Ostravsko dováží ze severních Čech přes celou republiku! Na černé uhlí, většinou z Polska, jsou stavěny zejména polské kotle, které neumějí pořádně spalovat hnědé uhlí. Přitom právě na rozmezí moravskoslezského Paskova a Staříče se mohou pochlubit vůbec největší a nejmodernější peletárnou v České republice díky investici společnosti Mayr-Melnhof.


Foto Česká peleta

„Považuji za velkou újmu pro ovzduší v kraji, že se objem zde vyprodukovaných pelet skoro celý exportuje. V zemích jako Německo či Rakousko je vytápění biomasou dlouhodobě strategicky podporováno jak státem, tak i místními samosprávami. U nás dlouhodobá podpora chybí anebo se vydává úplně jiným směrem. Logika biomasy je již od pradávna právě v jejím lokálním využití,“ komentuje situaci prodejce pelet společnosti Mayr-Melnhof Pellets Paskov Hynek Mandula.

Rozhodnutí ministerstva životního prostředí kritizuje také jeho bývalý šéf Miloš Kužvart. „Z mého pohledu jde o vítězství lobby. Pokud by měla být důvodem k podpoře nevhodných technologií tradice, tak i nadále – dle této logiky – je používáno v naší zemi například DDT. Věřím, že ministr rozhodnutí přehodnotí,“ vyjádřil se Kužvart, který je jednatelem certifikační a inspekční společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o. Její laboratoře a zkušebny se sídlem v Brně patří mezi výzkumné instituce, patřící ke Klastru Česká peleta.

Řešením, které by Česko zařadilo mezi vyspělé státy Západní Evropy, je zacílit dotační programy MŽP na kotle 4. třídy ČSN EN 303-5. „Tyto kotle využívají ty nejvyspělejší technologie a splňují přísnější parametry, co se týče ekologie,“ vysvětlil Marek Řebíček z firmy CDP.
Od loňského roku jsou v rámci prioritní osy 2 Operačního programu životního prostředí skutečně podporovány dotacemi právě takové kotle.
„Tyto nízkoemisní spalovací zdroje mohou být jak automatické kotle certifikované pouze ke spalování uhlí, tak jen pro spalování dřevních pelet,“ dodal Leopold Benda z firmy BENEKOV, podle kterého je možné při vysokých nárocích na ekologičnost úspěšně v automatických kotlích spalovat jak uhlí, tak pelety.

Ministr Chalupa by měl vysvětlit, proč ministerstvo svůj dotační program nezacílilo na kotle 4. třídy, ačkoli je tato podmínka součástí jeho prioritní osy a navíc ji podporovala i odborná veřejnost v Moravskoslezském kraji. Proč namísto toho dalo přednost podpoře všech automatických kotlů na uhlí a kotle certifikované pouze na biomasu úplně vyřadilo?“ táže se předseda klastru Vladimír Stupavský.
Členové klastru shodně požadují, aby byl dotační program rozšířen o kotle na biomasu a přestal je znevýhodňovat na domácím trhu.


Foto: Česká peleta

Náměstek moravskoslezského hejtmana Miroslav Novák klastru v Mladé frontě oponoval, že tyto kotle není možné do programu zahrnout, protože jsou podporovány v programu Zelená úsporám.
„Pokud program Zelená úsporám běží, není jistě pro ministerstvo problém, aby skrze něj zpřístupnilo polovinu peněz původně slíbených na spalování uhlí na kotle spalující obnovitelné zdroje,“ vyzval ministerstvo Petr Cankař.

Výstava Infotherma, která v Ostravě začne v pondělí 16. ledna, představí na stánku Klastru Česká peleta dřevo, brikety a pelety obyvatelům Moravskoslezského kraje. Jeho chloubou budou právě i automatické kotle na pelety, které čeští výrobci úspěšně exportují do celého světa. Protože cena dřevních pelet je oproti jiným způsobům vytápění dlouhodobě velice výhodná a díky moderním kotlům poskytují komfort srovnatelný s topením na plyn či elektřinu, mnozí z nich se možná rozhodnou s nimi začít topit. Je to jeden z mála kroků, kterými mohou sami přispět ke zlepšení kvality svého ovzduší. Od státu by měli dostat minimálně stejnou podporu jako ti, kteří budou nadále vytápět uhlím.

Bližší informace
Ing. Vladimír Stupavský, předseda představenstva Klastru Česká peleta, mobil: 724 611 316
Ing. Petr Cankař, technický ředitel ATMOS, mobil: 602 134 527
RNDr. Miloš Kužvart, jednatel, TÜV NORD Czech, s.r.o., mobil: 724 695 777
Ing. Leopold Benda, ředitel obchodně-ekonomického úseku, BENEKOVtherm s.r.o., mobil: 606 290 860
Ing. Hynek Mandula, Mayr Melnhof Pellets Paskov s.r.o., mobil: 731 142 024
Marek Řebíček, ředitel, CDP.cz s.r.o., mobil: 603 574 374

Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob (z.s.p.o.) registrovaným u KUSK OVV, reg. č. 306/2010/PZ. Sdružuje firmy z oblasti výroby kotlů na pelety a další dřevěná paliva, producenty dřevěných paliv, poradenské či distribuční společnosti a univerzitní i výzkumné instituce.

Doplnění redakce:
Problematice tzv."kotlíkové dotace jsme na TZB-info věnovali speciální prostor od 4.1., kdy vyšel první článek Ing. Petra Cankaře, na který bezprotředně reagoval Tomáš Podivínský, náměstek Státního fondu životního prostředí. Prostor jsem dali i dalším odborníkům. Zajímavý a věcný pohled měl Ing. Zdeněk Lyčka . "Diskuse" pokračovala článkem Ing. Leopolda Bendy a součástí debaty se stalo i výše uvedené vyjádření Klastru Česká peleta. Problematiku sledoval i kolega Ing.Milan Bechyně na veletrhu Infotherma v Ostravě. Z jedné diskuse na našem stánku vznikly další dva články Efektivita využití prostředků na podporu automatických kotlů na uhlí v Moravskoslezském kraji a Pár poznámek k problematice DOTAČNÍ POLITIKA v kraji Moravskoslezském.Čtenáři mohli diskutovat na našem facebooku.
Realita:
Projekt odstartoval ve středu 1.2. ráno a už v devět hodin kraj musel výzvu zastavit. „Už se nám nashromáždily tři stovky žádostí, takže dnes musíme projekt po jednom dni ukončit. V programu na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní je totiž od státu a od nás 20 miliónů korun, které vystačí na 300 nových kotlů,“ vysvětlovala mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková.
Rozhodovat se bude podle data žádosti a lidé obdrží dotaci až zpětně po zakoupení ekologického kotle buď na uhlí či na uhlí a biomasu, může zažádat jen osoba bydlící v Moravskoslezském kraji, zároveň podpisem žádosti o dotaci se žadatelé zaváží k tomu, že po dobu 15 let umožní kontrolu zadotovaného kotle. Kraj chce totiž zamezit tomu, aby v nich lidé pálili to, co tam nepatří.


Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na dřevo a dřevní pelety, výrobci a distributoři pelet, briket, dřeva a štěpky. Je poskytovatelem mezinárodní certifikace ...