Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kvalita dřevěných pelet jde nahoru, dokazují tři noví držitelé certifikace ENplus

Dřevěné pelety dala světu ropná krize – na Západě se začaly vyrábět v 70. letech a u nás samozřejmě ještě mnohem později, ve větší množství až po roce 2000. Nové topivo vyhovělo požadavkům moderní doby – je pohodlné, ekologické a za příznivou cenu – a tak se rychle uchytilo v domácnostech. Rozvíjející se odvětví nedávno přijalo mezinárodní měřítka kvality v podobě certifikace ENplus. V Česku se od nového roku chlubí kulatým razítkem také výrobci ECO-VEST s.r.o. a Zdeněk Kulda a distributor BIOMAC Ing. Černý s.r.o. Držitelů certifikace je u nás celkem osm, výhodu mají nejen na domácím, ale také na zahraničním trhu, kam pelety vyvážejí.

Kvalita dřevěných pelet vyrobených v Česku stále roste, hlídá ji certifikace ENplus, kterou v Česku uděluje Klastr Česká peleta a jejími držiteli je osm českých společností. Z celkem 170 tisíc pelet, které se ročně u nás vyrobí, jsou tři čtvrtiny v nejvyšší kvalitě – tak zvané A1, a tedy vyrobené z čistých pilin a hoblin a jiných chemicky neošetřených zbytků z dřevozpracujícího průmyslu. Potvrzují to auditoři ENplus, kteří těmto peletám udělují kulaté razítko, podle kterého se mohou řídit zákazníci.

A jaké je srovnání výroby s našimi evropskými sousedy? V Evropské unii se vyrobí nejvíce dřevěných pelet v Německu (2,5 mil. tun ročně), Rakousko vyrobí 1 mil. tun a Polsko 600 tisíc tun. Slovensko dosud vyrábí pouze 80 tisíc tun pelet ročně.

Čeští výrobci dřevěných pelet uplatní dosud jen třetinu svojí produkce na domácím trhu – asi 16 tisíc domácností má kotel nebo kamna, kde mohou dřevěnými peletami topit. O ekologický kotel má zájem čím dál tím více lidí – mimo jiné díky kotlíkovým dotacím a Zelené úsporám, ale také zákonu o ochraně ovzduší, který povoluje prodeje pouze kotlů 3. nebo vyšší emisní třídy. Kotle na pelety se umisťují i v nejvyšší 5. emisní třídě, která uživatelům garantuje nejefektivnější provoz a tedy značnou úsporu paliva. Dosud ale poptávka pelet neodpovídá vysoké nabídce, a proto dvě třetiny české produkce končí v zahraničí, ročně více jak 100 tisíc tun pelet.

Trendem posledních dvou let byly vývozy z ČR do Itálie, které obrovsky narostly – díky státní podpoře se tam prodalo více než milion kamen na dřevní pelety a spotřeba narostla na celkem 2,5 milionu tun ročně. Itálie sama přitom vyrobí jen necelých 400 tisíc tun pelet a musí tedy dovážet. Z Česka se dále pelety vyvážejí do Rakouska, Švýcarska a Německa. Certifikace ENplus tento mezinárodní obchod významně usnadňuje – celosvětově uznávaná měřítka kvality tady hrají zásadní roli.

Certifikace ENplus ovšem zvyšuje důvěryhodnost výrobců i distributorů nejen pro zahraniční zákazníky, ale rovněž pro české odběratele. Je to dobrá záruka kvality, a proto i efektivity spalování. A to je zásadní pro propočet nákladů na vytápění peletami. Kdo odebírá certifikované pelety, nemusí se obávat výkyvů v kvalitě topiva a může si dovolit s klidem investovat do dobrého kotle. Pokud navíc bude pelety nakupovat v létě, kdy jsou nejlevnější, investice se mu do několika let vrátí.

Další rozvoj peletového odvětví v Česku můžeme předpokládat rovněž při srovnání s okolními zeměmi a celosvětovým vývojem. Trh s peletami na celém světě významně posiluje od roku 2000 – zvýšil se z počátečních 1,8 milionů tun roční produkce na celkem 24 milionů tun, k USA a Evropské unii se navíc nově přidali také producenti, jako je Rusko, Čína a Brazílie. Po celém světě tak operuje dnes 21 velkých peletáren s výrobou nad 200 tisíc tun ročně. U nás je největší peletárna Mayr-Melnhof v Paskově, který vyrobí ročně 80 tisíc tun dřevěných pelet.


Komfortní závoz paliva na celou zimu umožní certifikované peletové cisterny.

Kontakt:

Ing. Vladimír Stupavský
předseda Klastru Česká peleta
e-mail: predseda@ceska-peleta.cz
mobil: 724 611 316
adresa: Česká peleta, z.s.p.o., Ruská 294, 252 29 Dobřichovice
web: www.ceska-peleta.cz

Servis pro novináře a fotky v tiskové kvalitě:
http://ceska-peleta.cz/pro-novinare/zakladni-informace/

Facebook: Přátelé Tety Pelety
http://www.facebook.com/ceskapeleta

Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob (z.s.p.o.) registrovaným u KUSK OVV, reg. č. 306/2010/PZ. Sdružuje firmy z oblasti výroby kotlů na pelety a další dřevěná paliva, producenty dřevěných paliv, poradenské či distribuční společnosti a univerzitní i výzkumné instituce.

Seznam držitelů certifikace ENplus

Výrobci

Pfeifer Holz s.r.o.
ID-Nr. CZ001
CZ 345 33 Trhanov
www.holzindustrie-donau.com

Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
ID-Nr. CZ002
CZ 341 01 Chanovice
www.timbory.com

Mayr-Melnhof Pellets Paskov s.r.o.
ID-Nr. CZ003
CZ 739 43 Staříč
www.mm-pellets.com

ENVITERM a.s.
ID-Nr. CZ005
CZ 582 63 Ždírec nad Doubravou
www.enviterm.cz

ECO-VEST s.r.o.
ID-Nr. CZ006
CZ 285 04 Uhlířské Janovice
www.ecovest.cz

Zdeněk Kulda
ID-Nr. CZ009
CZ 262 02 Stará Huť
www.ekopelety.cz

Prodejci

CDP IVORY, s.r.o.
ID-Nr. CZ301
CZ 196 00 Praha
www.cdp.cz

BIOMAC Ing. Černý s.r.o.
ID-Nr. CZ302
CZ 783 86 Dlouhá Loučka – Plinkout
www.peletybiomac.cz


Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na dřevo a dřevní pelety, výrobci a distributoři pelet, briket, dřeva a štěpky. Je poskytovatelem mezinárodní certifikace ...