Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

České pelety v kvalitě dohánějí Německo, díky certifikaci ENplus

4 roky po zavedení certifikace ENplus je v Německu certifikováno 95 % vyrobených pelet. Dosavadní vývoj přidělování certifikací v Česku ukazuje, že podobného podílu vysoce kvalitních pelet bychom mohli dosáhnout v ještě kratším horizontu. Po necelém roce je v ČR certifikováno 70 % výroby.

Čtyři roky po zavedení certifikace ENplus je v sousedním Německu certifikováno 95 % vyrobených pelet, nedávno slavnostně udělili již stý certifikát. Dosavadní vývoj přidělování certifikací v Česku ukazuje, že podobného podílu vysoce kvalitních pelet bychom mohli dosáhnout v ještě kratším horizontu. Nemáme za sebou zatím ani rok a certifikováno je už 70 % výroby, Německo tedy doháníme velmi rychle. ENplus znamená důležitou jistotu nejen pro stávající odběratele pelet, ale rovněž pro ty, kteří se teprve rozhodují o koupi kotle v souvislosti s aktuálně běžícími dotacemi.

Výroba pelet
Výroba pelet

Certifikace ENplus, která se úspěšně šíří mezi českými výrobci, může pozitivně ovlivnit rozhodování mnohých Čechů, kteří zvažují přechod na nový typ vytápění. Chystají se využít kotlíkové dotace v krajích nebo Novou zelenou úsporám ke koupi nového kotle na dřevěné pelety. Díky kulatému razítku ENplus si mohou být nyní jisti, že pelety splní, co si od nich slibují: budou nejen ekologickým, ale taky komfortním a finančně výhodným topivem.

V čem se pelety s kulatým razítkem liší od těch ostatních? Nejsou dražší, certifikace nemá vliv na cenu, přinášejí přitom mnoho jistot. Kvalitní peleta – zejména v nejlepší jakosti ENplus A1 – má vysokou výhřevnost, a tedy splní požadavky zákazníků na levné topivo. Je vyrobena pouze z chemicky neošetřeného dřeva a neobsahuje žádné nežádoucí příměsi. Podíl popela a vlhkosti je proto minimální, při spalování vznikají jen velmi nízké emise a je zajištěna dlouhá životnost zdroje vytápění.

ENplus chrání všechny zúčastněné

Mezinárodní standard ENplus nabízí pouze dřevěné pelety nejvyšší kvality
Mezinárodní standard ENplus nabízí pouze dřevěné pelety nejvyšší kvality

O certifikaci je zájem, protože chrání všechny zúčastněné strany – výrobce i obchodníky s peletami, producenty peletových kotlů a kamen i koncové zákazníky. Díky identifikačnímu číslu každého výrobce a distributora lze sledovat původ každé pelety. „ENplus je první certifikace, která prokazuje kvalitní nakládání s peletou od její výroby, přes skladování až po dodání koncovému zákazníkovi,“ vysvětlil přednosti nové certifikace Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta, který u nás certifikaci od letošního roku uděluje.

Certifikaci ENplus již před lety získala největší česká peletárna společnosti Mayr-Melnhof Pellets, která pelety lisuje v moravskoslezském Paskově. Od letošního roku mají certifikaci už i peletárny v Trhanově a Chanovicích, peletárna Enviterm a distributor CDP IVORY, brzy ji získá i firma BIOMAC a peletárna ECO-VEST. Znamená to, že všechny české cisternové soupravy speciálně určené pro dodávky pelet budou vozit certifikované topivo. Každá z nich přepraví okolo 6 000 tun pelet nejvyšší jakosti za rok. Radovat se tedy může většina českých odběratelů.

Výroba pelet
Výroba pelet

ENplus přeje mezinárodnímu obchodu

Obchod se peletami je rok od roku více mezinárodní, ve světové konkurenci nyní znamená certifikace ENplus velkou výhodu, protože zatím má kulaté razítko jen 50 % dřevěných pelet na světě. Čeští výrobci jsou stále významnými exportéry, protože pro svoje výrobky dosud nenacházejí dostatek zákazníků v Česku – instalovaných kotlů a kamen na pelety je u nás okolo 15 tisíc. V Německu jim hraje do karet opačný trend - v roce 2013 vzrostl oproti roku 2012 podíl dovozu o 22 %. Certifikace ENplus znamená pro české pelety na západních trzích významnou konkurenční výhodu oproti peletám z východu.

ENplus dělí pelety do tří tříd podle jakosti

Certifikace ENplus dělí pelety do tří tříd: ENplus A1, ENplus A2, EN B. Pelety různých tříd se liší svými vlastnostmi a také typem dřeva, ze kterého byly vyrobeny. Pelety ENplus A1, doporučené pro domácí používání, mají tyto vlastnosti:

  • vysokou výhřevnost nad 16,5 MJ/kg
  • nízkou vlhkost do 10 %
  • nízký obsah popela do 0,7 %
  • nízký podíl jemných částic do 1 %
Typ dřevaENplus A1ENplus A2EN B
Kmenové dříví
Chemicky neošetřené zbytky z dřevozpracujícího průmyslu
Kůra
Lesní těžební zbytky
Celé stromy bez kořenů
Chemicky neošetřené použité dřevo
Lesní, plantážové a další surové dřevo
Dřevo z demolic budov nebo jiných stavebJeho použití je vyloučeno.

Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob (z.s.p.o.) registrovaným u KUSK OVV, reg. č. 306/2010/PZ. Sdružuje firmy z oblasti výroby kotlů na pelety a další dřevěná paliva, producenty dřevěných paliv, poradenské či distribuční společnosti a univerzitní i výzkumné instituce.

Nový katalog odvětví dřevěných paliv, pelet a kotlů na biomasu
  • nejnovější informace z oboru vytápění peletami a dřevěnými palivy, statistiky domácích i zahraničních trhů, rozhovory se známými osobnostmi, které peletami vytápějí i zajímavé příklady z praxe.
  • přehled firem, které se v tomto odvětví pohybují včetně profilů výrobců i distributorů kotlů a kamen na dřevní pelety i kusové dřevo, výrobců pelet a briket i firem specializovaných na komfortní rozvoz pelet
  • prezentace desítek modelů kotlů a kamen na pelety a dřevo

Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na dřevo a dřevní pelety, výrobci a distributoři pelet, briket, dřeva a štěpky. Je poskytovatelem mezinárodní certifikace ...