Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ústavní soud rozhodl - zdanění fotovoltaiky platí

Návrh 20 senátorů ke zrušení dodatečného zdanění fotovoltaiky se zamítá. Ústavní soud v podstatě konstatoval, že právo 10 mil. občanů je nadřazeno nad práva investorů a občané mají právo na přiměřenou cenu elektrické energie.

Z odůvodnění Ústavního soudu:


Nález a jeho odůvodnění četla Ústavní soudkyně Ivana Janů (vpravo).

Zdanění kritizovali solární investoři, kteří kvůli zákonným změnám přišli o značné zisky. Navrhovatelé ve stížnosti uvedli, že navrženými novelami nejde o sledování veřejného zájmu, ale o jednoznačně fiskální zájem. Selekce je bezdůvodná, nepodložená a bez veřejného zájmu. Způsob jakým se zasahuje do práv je ústavně nepřijatelný. Navrhovatelé poukazují na to, že investorům byla výslovně garantována cena za jednotku vyrobené elektřiny a v minulosti stát do cen nezasahoval a rozporují srovnání MPO, kdy došlo ke snížení návratnosti na 4-9 let a konstatují, že návratnost neklesla pod 13 let. Dvouletou odchylku nepovažují za důvod k ospravedlnění dodatečné zátěže. Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že se jedná o nepřípustnou nepravou retroaktivitu. Podle navrhovatelů nelze na opatření pohlížet jako na opatření daňové.

Nejvíce kritizované opatření je 26procentní odvod z výkupní ceny a 28procentní srážka ze zeleného bonusu, tedy v podstatě zdanění elektřiny ze slunečních elektráren. Novela také zpětně prohlásila bezplatné emisní povolenky pro provozovatele elektráren za dar, a tím je včlenila do režimu darovací daně. Třetím problémem je zrušení daňových prázdnin. Před přijetím napadené novely zákona o dani z příjmu byly příjmy z výroby energie z obnovitelných zdrojů osvobozeny od daní na pět let. Všechna tři opatření Ústavní soud přezkoumal, důvod k jejich zrušení nenašel.

Soud zdůraznil, že nové 26% zdanění jen navrací situaci k původnímu záměru návratnosti investic 15 let. Cílem zvýšení zdanění bylo zastavit neúčelné zvyšování nákladů na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Nestačily nástroje prostřednictvím ERÚ (maximální snížení o 5 %) a bylo třeba přistoupit k aktivitě zákonodárce. Soud zároveň konstatoval, že investoři věděli o změně stavu, která vznikla poklesem cen solárních kolektorů, a proto mohli změnu očekávat. Dopad na kapitál se nezměnil, zůstává doba návratnosti 15 let. Z hlediska ústavní konformity není relevantní, zda došlo ke snížení ziskovosti.

Soud rovněž poukázal na to, že novela byla schválena v prosinci 2010 a návrh pro Ústavní soud byl doručen až v březnu 2011. Ústavní soud nenalezl žádný pádný důvod k tomuto prodlení a prodlení ÚS považuje za nepřiměřené.

ÚS konstatuje, že jakkoliv bylo ustanovení zákona o cenách dotčeno, je nepochybné, že vložením nových ustanovení, kterými se zavádí odvod, došlo k zachování 15leté původní návratnosti. Soud uznal, že se v tomto případě jedná o nepravou retroaktivitu, ale ta je v principu přípustná. Je vždy na posouzení konkrétního případu. ÚS vzal v úvahu dopady na občany a podmínky podnikání v ČR a neshledal důvod pro nepřípustnost nepravé retroaktivity v tomto případě. Soud připomněl, že mnoho jiných zemí rovněž přepracovává dotační politiku pro solární průmysl a ústavní soudy těchto zemí (Německo, Itálie, Rakousko. Polsko, Chorvatsko) rovněž netrvají na neměnnosti podmínek.

Investoři chtějí peníze od státu získat zpět, opakovaně kvůli tomu hrozili arbitrážemi.


David Tramba, komentátor Lidových novin

David Tramba, komentátor Lidových novin pro ČT 24 mimo jiné řekl: Očekáváme desítky arbitráží. V nevýhodě budou čeští investoři, kdo má zahraniční vlastníky, budou se určitě cestou arbitráží domáhat změny. Problém je, že větší zdanění přišlo v začátku investic, kdy je finanční zatížení největší. Na otázku zda je toto rozhodnutí koncem fotovoltaiky v ČR David Tramba zdůraznil rozdíl mezi zeměmi s vysokým podílem slunečního svitu a ČR a řekl, že FV je v podmínkách ČR nesmysl.

Zamítnutí návrhu Ústavním soudem komentoval pro ČT 24 i senátor Petr Šilar (KDU-ČSL), který byl jedním z předkladatelů stížnosti k Ústavnímu soudu a řekl: „Pravda tentokrát nezvítězila, ale těsně prohrála.“

Rekapitulace:

 • 9. listopadu 2010 - Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona, která omezuje podporu fotovoltaiky. Ta mimo jiné stanovila, že elektřina ze slunečních elektráren uvedených do provozu v letech 2009 a 2010 bude po dobu tří let podléhat dani 26 procent. Zdaněny byly i emisní povolenky. Pro zákon zvedlo ruku 123 poslanců ze 159. 12 poslanců bylo proti. "Přijatá novela znamená, že růst cen elektrické energie nepřesáhne v příštím roce 5,5 %," řekl po schválení zákona premiér Petr Nečas. Vláda opatření přijala ve snaze zmírnit růst cen elektřiny způsobený zaváháním vlády na konci roku 2009, v jehož důsledku došlo k prudkému rozvoji fotovoltaických parků na zemědělské půdě, protože výkupní ceny zůstaly nepřiměřeně vysoké.
 • V prosinci zákon schválil Senát a podepsal prezident Václav Klaus.
 • Česká fotovoltaická průmyslová asociace označila schválení novely za chybný krok. Investoři do fotovoltaiky zdanění elektráren označili za protiústavní.
 • 10. listopadu 2010 - Vláda odmítla návrh ČSSD zavést 50procentní daň daň ze zisků fotovoltaických elektráren. Daň ze zisku by však byla spravedlivější - subjekty s nižšími investičními náklady (což jsou obvykle velké) by platily více. Kromě toho by takto vyměřená daň garantovala alespoň minimální zisk i pro malé subjekty.
 • Investoři FV elektráren nesouhlasí, zdanění považují za protiústavní.
 • Energetický regulační úřad tvrdil, že kdyby novela Parlamentem neprošla a nezačala platit, elektřina by domácnostem zdražila přes 11 % a firmám téměř o 15 %, nikdy však své tvrzení nepodložil konkrétními kalkulacemi. Solární odvod (solární daň) nesnižuje cenu elektřiny resp. výši příspěvku na podporu OZE, KVET a DZ přímo, snížení příspěvku je možné díky dotaci, o níž na základě zákona č. 402/2005 Sb., který mění zákon č. 180/2005 Sb., rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu nezávisle na výši solárního odvodu. Z poměru celkových nákladů na podporu OZE, KVET a DZ a výše ministerstvem určené dotace však vyplývá, že zvýšení ceny nemohlo být tak vysoké, jak uváděl ERÚ.
 • Tehdy uvedl prezident CZEPHO František Smolka: "Zástupci asociace jednají intenzivně se senátory s cílem přesvědčit je o protiústavnosti a zbytečnosti regulace fotovoltaiky,"
 • 1. února 2011 - Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámil, že do konce roku 2010 byly v Česku připojeny a licencovány fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 1820 megawattů. Na konci roku 2009 činil instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v Česku 463 MW.
 • 3. března 2011 - Dvacet senátorů napadlo u Ústavního soudu zdanění výkupní ceny elektřiny ze solární energie ve výši 26 procent. Chtějí zabránit arbitrážím, jimiž hrozili velcí zahraniční provozovatelé fotovoltaických elektráren. Oznámil to senátorský klub KDU-ČSL.
 • 4. dubna 2011 - První dva solární investoři formálně vykročili k arbitráži. Německá firma Voltaic Network a lucemburská Radiance Energy Holding poslaly českým úřadům oznámení o existenci arbitrážního sporu. Uvedl to server ceskapozice.cz. Firmy míní ČR žalovat o náhradu škody, která jim vzniká kvůli dodatečně zavedenému odvodu uvalenému na prodej solární energie.
 • 2. června 2011 - Investoři do solární energetiky se obrátili na ministerstvo financí kvůli náhradě škod, které jim údajně vznikly v souvislosti se zdaněním. Prostřednictvím advokátní kanceláře Glatzová & Co. doručili ministerstvu 70 iniciačních dopisů, které mají zahájit spor s ČR. Podle advokátní kanceláře jde o skupinu investorů, kteří vlastní elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 122 MWp.
 • 5. října 2011 - Podle serveru Aktuálně.cz se na stát obrátilo už zhruba sto domácích a zahraničních investorů, kteří požadují finanční kompenzaci. Pokud firmy ve sporu se státem uspějí, mohl by rozpočet zchudnout o miliardy korun, napsal server.
 • Vláda zřejmě předpokládá, že arbitráží bude relativně málo, takže i v případě, že by Česká republika prohrála, bude se jednat o menší částku, než bude vybráno na solární dani.
 • 28. listopadu 2011 - Ministerstvo financí a zástupci investorů do solárních elektráren se na předarbitrážním jednání nedohodli na řešení sporů kvůli podpoře fotovoltaiky. Jednání budou pokračovat, sdělily ve společném prohlášení ministerstvo financí a asociace International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC).
 • 9. prosince 2011 - Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh Městského soudu v Praze na zrušení sporného zdanění fotovoltaiky. Důvodem je to, že se ÚS již zabývá obdobným návrhem senátorů.
 • 10. května 2012 - Sdružení IPVIC oznámilo, že zahájilo přípravy na mezinárodní arbitráže s ČR.
 • 16. května 2012 - Ústavní soud zamítl stížnost skupiny senátorů.
Na TZB-info jsme k tomuto tématu dříve zveřejnili např.:
 
 
Reklama