Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Chystá se nové zdanění fotovoltaiky

Kuba chystá kvůli dalšímu zdanění fotovoltaiky prověrku projektů

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje nové zdanění fotovoltaiky po roce 2013. Chce tak vyřešit na úkor provozovatelů fotovoltaických elektráren problém, který způsobila předchozí vláda.

Praha 9. prosince (ČTK) – Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba nevylučuje, že majitelé slunečních elektráren budou takzvanou solární daň odvádět i po roce 2013. Jeho resort kvůli tomu chystá kontrolu jednotlivých fotovoltaických projektů. Od jejich parametrů se bude pravděpodobně další zdanění odvíjet, nebude to ale individuální daň, řekl 9. prosince ministr Kuba v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

„Myslím si, že už nepůjde aplikovat úplně paušálně,“ uvedl Kuba. Zátěž pro ekonomiku způsobená podporou fotovoltaiky je podle šéfa MPO tak velká, že je nutné další zdanění těchto zdrojů řešit.

Zdanění fotovoltaiky je pouze jedno z možných řešení problému. Návrhů na snížení dopadů podpory OZE, KVET a DZ do ceny elektřiny se už objevila celá řada, některé zazněly například na semináři Hospodářského výboru PSP ČR.

Kontrola jednotlivých projektů ale má současně majitelům solárních zdrojů zajistit návratnost investice, kterou uskutečnili na základě konkrétního státního příslibu. Detaily postupu ale ještě zcela promyšlené nejsou, připustil Kuba.

„Pokud bude výpočet a posouzení opravdu nezávislé, pak ministerstvo zjistí, že nemůže o prodloužení daně ani vteřinu uvažovat. Porušilo by totiž zákonem danou návratnost,“ reagoval na Kubu výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák.

Zavedení solární daně prosadila vláda kvůli tomu, že počet solárních elektráren předloni kvůli vysoké výkupní ceně zelené elektřiny výrazně vzrostl.

Předchozí (Fišerova) vláda sice měla na konci roku 2009 možnost výkupní ceny korektním způsobem snížit. MPO pod vedením tehdejšího ministra Tošovského dokonce na konci srpna oznámilo, že prosadí novelu zákona, která Energetickému regulačnímu úřadu umožní snížit výkupní cenu již od 1. 1. 2010. Jenže příprava dvou odstavců novely zabrala čtvrt roku (o rok později na náročnější novely stačil pouhý týden), takže vládní návrh byl předán Poslanecké sněmovně teprve v polovině listopadu, navíc už tehdy počítal s účinností od 1. 1. 2011. Současná vláda tak řeší na úkor provozovatelů fotovoltaických elektráren problém, který v podstatě způsobila vláda předchozí. Větší problém však je, že vzniká precedens, který se příště může obrátit proti kterémukoli podporovanému průmyslovému oboru.

Na omluvu tehdejší vlády je nutno upozornit, že problém nemusel být vnímán jako kritický, ERÚ uváděl instalovaný výkon fotovoltaiky na konci roku 2008 ve výši 54 MWp (ve skutečnosti to bylo 66 MWp) a další růst nebyl až do října nijak dramatický (viz obrázek).

Růst instalovaného výkonu FVE v roce 2009 [ERÚ]
Růst instalovaného výkonu FVE v roce 2009 [ERÚ]
Růst instalovaného výkonu FVE na začátku roku 2010 (výrazně vyšší údaj pro 1. 1. 2009)
Růst instalovaného výkonu FVE na začátku roku 2010 (výrazně vyšší údaj pro 1. 1. 2009)

V současné podobě platí solární daň do konce roku 2013. Stát pomocí tohoto odvodu zdanil na tři roky elektřinu ze slunečních elektráren, které byly uvedeny do provozu předloni a o rok dříve. Norma sice zachovala původní zákonné garance výkupní ceny, ale současně garantovanou cenu snížila pomocí odvodu z výkupní ceny energie.

Podle předběžných informací MPO uvažuje po roce 2013 s odstupňovaným zdaněním fotovoltaických elektráren uvedených do provozu v letech 2009 a 2010 po jednotlivých pololetích. Překvapivé přitom je, že nejvyšší zdanění by měly mít projekty z první poloviny roku 2010, zdanění projektů ze druhé poloviny roku 2010 by mělo být nižší. Přitom například v Německu ve druhé polovině roku 2010 došlo k výrazné redukci výkupní ceny.

Právě ve druhé polovině roku 2010 byly uvedeny do provozu fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 1295 MWp (přes 3900 projektů). Jen v kategorii od 1 MWp výše se jedná o více než 350 elektráren s celkovým výkonem téměř 1000 MWp, což je více než polovina celkového výkonu. Z velkých projektů nad 5 MWp byl v prvním pololetí 2010 dokončen jediný (Vepřek - 35 MWp), ve druhém pololetí jich bylo 30 s celkovým výkonem 270 MWp.

Ponechme stranou diskusi, zda solární daň je spravedlivá, a zaměřme se na otázku, kteří investoři vědomě investovali za extrémně výhodných podmínek. Podle zjištění projektu PV Legal trvala realizace projektu fotovoltaické elektrárny o výkonu nad 1 MWp více než rok. Většinu času zabrala změna územního plánu, na samotnou realizaci připadalo jen několik měsíců. Je však zřejmé, že investoři, kteří dokončili výstavbu FVE v první polovině roku 2009, zahajovali své projekty v době, kdy výkupní cena byla přiměřená. Rozhodně neměli žádnou informaci o tom, že by ERÚ nebo MPO chystaly výrazné snížení výkupní ceny. Dokonce i v Německu se o nutnosti mimořádného snižování výkupní ceny začalo diskutovat až ve druhé polovině roku 2009. Naopak o realizaci celé řady velkých projektů dokončených ve druhé polovině roku 2010 bylo rozhodnuto v době, kdy bylo jasné, že výkupní ceny neodpovídají nákladům a záměr snížit výkupní ceny byl jednoznačně deklarován. Zpětně je evidentní, že i oznámení MPO ze srpna 2009 motivovalo investory k urychlené realizaci všech projektů, které bylo možno dokončit v roce 2009.

Státní příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů v příštím roce zůstane na úrovni letošních 11,7 miliardy korun. Lidé nyní v ceně elektřiny platí za obnovitelné zdroje 419 korun při každé spotřebované megawatthodině. V příštím roce to bude podle MPO a Energetického regulačního úřadu 583 korun.

Z podpory obnovitelných zdrojů tvoří fotovoltaika 68 procent. Tuzemské solární elektrárny tak průměrnou rodinu stojí ročně zhruba 712 korun. Fotovoltaika přitom v celkové výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů zaujímá asi třetinu.

Srovnatelný podíl na výrobě elektřiny zaujímají vodní elektrárny, mezi nimiž však podporované zdroje tvoří pouze menší část. Za malé vodní elektrárny zaplatí rodina necelých 50 korun.

Dalším významným obnovitelným zdrojem jsou bioplynové stanice, ty rodinný rozpočet v cenách elektřiny ročně stojí v průměru zhruba 130 korun. Jejich výhodou je, že potenciálně mohou vyrábět elektřinu podle potřeby a přispívat tak k regulaci elektrizační soustavy.

Za zdroje spalující biomasu zaplatí rodina asi 107 Kč. Většinou se jedná o spoluspalování biomasy s uhlím, tato podpora měla být v novém zákoně zrušena, byla však prodloužena do roku 2015.

Zbývající zdroje jsou vzhledem k poměrně nízkému instalovanému výkonu podporovány méně. Například větrné elektrárny stojí ročně rodinu v průměru asi 15 korun.

Nejvyšší výkupní ceny elektřiny budou mít v roce 2013 sluneční zdroje uvedené do provozu v letech 2006 a 2007. Jedna megawatthodina proudu z těchto zdrojů se bude vykupovat za 15 260 korun.

Podíl těchto zdrojů je však velmi malý, jedná se o pouhá dvě promile celkového instalovaného výkonu ve fotovoltaice.

U nových fotovoltaických elektráren budou ale výkupní ceny činit jen 3410 Kč/MWh při výkonu do 5 kWp a 2830 Kč/MWh při výkonu do 30 kWp. Větší fotovoltaické elektrárny již nejsou podporovány.

English Synopsis
Elongation of the so-called solar tax is prepared

Ministry of Industry and Trade prepares an elongation of the so-called solar tax. Based on actual law, the tax is charged until end of 2013 on photovoltaic power plants commissioned during photovoltaic boom in 2009 and 2010.
The boom was caused by the previous government because of its slow response to the rapid decline in investment costs of photovoltaics. In contrast to Germany, the feed-in-tarifs (FiT) remained too high (decreased only 5 % yearly) until the end of 2010, although the Government announced its intention to reduce the FiT from 1 January 2010 already on 24 August 2009.
Actually the tax is 26 % of FiT, in fact it is retroactive reduction of FiT.
According to sources from the Ministry for following years the tax will be differentiated by individual halves years. Surprisingly the higher tax will be charged on plants commissioned in first half of 2010, in the second half of the year the tax will be lower. In the second half of 2010 the majority of photovoltaic power plants was commissioned (1295 MWp out of 1953 MWp installed since 2006). Their realization was generally started at a time when it was known government's intention to reduce the FiT. In contrast, the realization of the plants commissioned in first half of 2009 (only about 20 MWp) was generally started at a time when FiT was consistent with investment cost and no information about FiT reduction was published.

 
 
Reklama