Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Je ČR připravená na digitalizaci energetiky? Odpovědi hledal Huawei Digital power summit

Má-li být elektroenergetika v budoucnu postavená na obnovitelných zdrojích energie, bez chytrých řešení se neobejde. Jak je česká energetika připravená na výzvy, které před ní staví požadavek dekarbonizace? Pod záštitou společnosti Huawei proběhl 26. září 2023 v Lobkowiczkém paláci summit zaměřený na stav moderní energetiky v České republice.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
Aby mohla být česká energetika postavená primárně na obnovitelných zdrojích, je třeba zohlednit 4 základní pilíře:

I. Rozvoj obnovitelných zdrojů ve velkém měřítku

Především je potřeba začít ve velkém stavět velké obnovitelné zdroje. Jak na summitu uvedli zástupci Solární asociace, ČR zažívá svůj druhý solární boom, který se ale odehrává převážně na střechách rodinných domů. To je samozřejmě hezké, nicméně tímto způsobem nezajistíme přístup k obnovitelné elektřině ani většině obyvatel ČR, ani firmám.
Za tím účelem bude potřeba stavět jak velké elektrárny na střechách firem, tak především znovu instalovat fotovoltaické parky na volné ploše. Jen tak je možné zvýšit instalovaný výkon obnovitelných zdrojů na potřebnou hodnotu.

II. Podpora EU na rozšiřování fotovoltaických a větrných elektráren

S rozšířením fotovoltaických a větrných elektráren pomáhá i Evropská unie. Jednak to jsou směrnice a nařízení, které usnadňují výstavbu těchto zdrojů. Takto se do české legislativy zavádí komunitní energetika, tzv. akcelerační zóny pro rychlejší instalaci OZE nebo – konečně – akumulace elektřiny, o které na summitu hovořili zástupci asociace AKU-BAT.

V ČR máme v polovině roku 2023 instalovanou téměř 1 GWh elektrických akumulátorů. Opět ale naprostá většina z toho je u rodinných domů. To znamená, že tyto akumulátory elektrizační soustavě nijak nepomohou. Velké akumulátory pro podporu sítě přitom bude možné stavět až když vstoupí v účinnost novela energetického zákona nazvaná lex OZE III.

EU také poskytuje dotace na rozvoj obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií. Ty jsou v ČR dostupné jak z programu Nová zelená úsporám pro rodinné a bytové domy, tak z Modernizačního fondu pro firmy, velké investory, ale i třeba pro teplárny. Na Huawei Digital power summit o nich hovořili zástupci Komerční banky nebo specialisté z agentury Dotacenamiru.cz.

III. Rozvoj a vzdělávání pracovníků a výzkum v oblasti transformace energetiky

Vzdělaní pracovníci a výzkum jsou další podmínkou energetické transformace. Výzkum i odborníky v ČR máme a tímto směrem jsou zaměřená i odborná pracoviště vybraných technických univerzit, jak zmínili přednášející z ČVUT v Praze. Vědců v této oblasti je však v ČR málo, mimo jiné proto, že v ČR prakticky neexistuje výroba technologií obnovitelných zdrojů a akumulace. Tyto provozy, a tedy i poptávka a prostředky na výzkum, vznikají spíše v zahraničí.

V plenkách je v ČR také elektromobilita. Jak uvedl zástupce České asociace pro elektromobilitu, ČR vydává ročně 150 miliard korun za dovoz ropy. Tyto peníze přitom každý rok odcházejí mimo ČR. Zatížení sítě vzniklé přechodem na elektrifikovanou dopravu je možné pomocí chytrých sítí a akumulace optimalizovat. Elektromobily by tak neměly odběrná místa zatížit průměrně více než o 1 A.

IV. Využití inteligentních sítí a skladování energie, které pomohou optimalizovat zatížení sítě

Huawei je předním světovým výrobcem střídačů, baterií, trafostanic a dalších komponentů pro velké i malé fotovoltaické elektrárny. S více než 30 lety investic do výzkumu a vývoje přináší jedinečné inovace prostřednictvím integrace digitální technologie s technologií výkonové elektroniky. To vše s cílem rozvíjet čistou energii, digitalizaci energetiky a podporovat energetickou transformaci.

Sortiment Huawei je v ČR zaměřený zejména na komerční fotovoltaiku. Střídače Huawei najdete na řadě průmyslových instalací v ČR a poprvé byla v tuzemsku instalována i kontejnerová bateriová úložiště LUNA2000 s kapacitou 2 MWh. Takové úložiště je velmi univerzální, kompatibilní s českými síťovými standardy a samozřejmě i s veškerou infrastrukturou od Huawei.

Huawei se ale chce v ČR zaměřit i na segment rodinných domů. Třífázová domácí instalace v českém prostředí ale obvykle vyžaduje asymetrický střídač. Huawei by takové řešení mělo mít připravené v příštím roce. Co světového výrobce vedlo k přípravě atypického řešení pro český trh? Dozvíte se ve videu.

 
 
Reklama